Vissza az előző oldalra

Elővételi jog

Hogyan lehet lemondatni elővásárlási jogáról a fel nem lelhető tulajdonost?

Share Button

Kérdésem az lenne, hogy művelés alól ki nem vont, zártkerti, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetében, az Önkormányzati tulajdonos résztulajdonát meg lehet-e vásárolni kifüggesztés és a többi tulajdonos hozzájárulása nélkül? Hogyan vásárolható meg egy ilyen ingatlan, ha több tulajdonos sem fellelhető/elérhető.

A Földforgalmi Törvény hatálya alá tartozó zártkert eladásakor a kifüggesztés/jóváhagyás nem mellőzhető és a tulajdonos társakat is le kell mondatni elővásárlási jogukról a tulajdoni lapon szereplő címükre küldendő tértivevényes ügyvédi megkereséssel.

Elővásárlási joga van-e a szomszédnak kivett zártkert eladása esetén?

Share Button

Művelés alól kivett Zártkert eladása esetén a zártkert 2 szomszédját elővásárlási jog illeti e meg? Ezt a zártkertet egy kívülálló vásárló bármilyen kötöttség nélkül megveheti? Ha az új tulajdonos újra művelésbe akarja venni a területet az mennyibe kerülne (pl: gyümölcsös művelési ágra változtatni, AK a régi lenne?)

A földforgalmi törvény szabályai a művelés alól kivett zártkertre nem vonatkoznak, ezért a szomszédnak nincs elővásárlási joga.

Ilyen esetekre PTK elővásárlási szabályai az irányadóak, például ha a tulajdonrész az adásvétel tárgya, akkor a zártkert  többi tulajdonostársának elővásárlási joga van.

A művelésbe való visszahelyezésre és ennek esetleges költségére vonatkozóan a helyi önkormányzat, valamint az illetékes földhivatal adhat felvilágosítást.

Hogyan hasznosítható az osztott tulajdon?

Share Button

2000 elején megvásároltak egy ingatlant, de földterület nélkül. A területre az épület fennállásáig földhasználati jogot jegyeztettek be. A területen kereskedelmi tevékenység folyik, melyből bérleti díjakat szednek be.

Mint a terület két éve bejegyzett tulajdonosának, milyen jogaim vannak az hasznosításra? Felajánlottam megvételre, de nem érdekük. Mi kezdhetek a tulajdonommal?

A vonatkozó szerződés ismerete nélkül általában elmondható, hogy az ilyen osztott tulajdon esetén a földre vonatkozó használati jog a felépítmény által elfoglalt ingatlanrészt terheli esetleg bejárási használati joggal együttesen.

Mindkét tulajdonost a másik tulajdonára elővásárlási jog illeti meg. Az ezen felüli használat a telek tulajdonosát illeti. Javaslom a jogviszony jogi szakemberrel történő felülvizsgálatát.

Hogyan adható el ingatlanrész, melynek elővásárlási jog jogosultja ismeretlen helyen tartózkodik?

Share Button

2001-ben édesanyám meghalt és az édesapámmal közös ingatlan felét örököltük az öcsémmel. Az édesapám a következő évben ajándékozással a részét átadta nekünk, melyen a haszonélvezete maradt. 2014.-ben édesapám is meghalt.

A testvérem külföldön él a magyar állampolgárságát is megszüntette 2011. január 26.-án, ezt pontosan a lefolytatott hagyatékin tudtam meg, melyre az értesítéssel közjegyző sem tudta már elérni, ismeretlen helyen van, semmilyen kapcsolatot az édesapám halála óta nem tudok vele teremteni.

Van-e lehetőségem és mi az ingatlan részem eladására ? Mivel az ingatlanra van érdeklődő, szeretném legalább az én részemet eladni, mert nekem csak a költségem szaporodik, mivel én élek Magyarországon és mindent nekem kell fizetni.

Közös tulajdonú ingatlanrész eladható csak a tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Ha ismeretlen helyen tartózkodik attól az ügylet még létre jöhet. Az okiratot szerkesztő ügyvéd tértivevényes ajánlott levélben keresi meg a tulajdonostársat 15 napos határidőt tűzve . Ha a levél kézbesíthetetlenségi ok miatt érkezik vissza –  a szerződés érvényesen létrejön.

Közös tulajdonú ingatlanrész eladható csak a tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Ha ismeretlen helyen tartózkodik attól az ügylet még létre jöhet. Az okiratot szerkesztő ügyvéd tértivevényes ajánlott levélben keresi meg a tulajdonostársat 15 napos határidőt tűzve . Ha a levél kézbesíthetetlenségi ok miatt érkezik vissza –  a szerződés érvényesen létrejön.