Vissza az előző oldalra

Hogyan utasítható vissza az örökség?

Share Button

Férjem halála után egyetlen felnőtt gyermekemmel most várunk a hagyatéki tárgyalásra. Lányom nem tart igényt az édesapja után semmilyen örökségre, azt szeretné, ha minden rám maradna. (Lakás, kocsi, némi megtakarítás a bankban.) Hogyan nyilatkozzunk ez esetben majd a közjegyző előtt?  Mi a helyesebb? Ha lemond az én javamra a közjegyző előtt,vagy ha elfogadja és nekem ajándékozza. Ha Ő lemond, akkor keletkezik e nekem adófizetési kötelezettségem?

Az új Ptk. szerint a törvényes öröklés rendje, hogy a túlélő házastárs egy gyermek részt örököl és megörökli a közösen örökhagyóval lakott lakás haszonélvezetét, annak berendezési tárgyaival együtt. Mivel az Ön gyermeke semmit nem kíván örökölni, ezt visszautasításnak nevezzük. Nem írta kérdésében, hogy van-e unokája. Feltételezve, hogy igen, nem javaslom a visszautasítást,mert ebben az esetben a gyermeki részt az unokák öröklik. Bonyolítaná a helyzetet ha az unokák kiskorúak, hiszen ha az unokákra is kiható hatállyal utasít vissza az Ön gyermeke, akkor ehhez még a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges lenne. Javaslom inkább, hogy gyermekével kössön, ún. osztályos egyezséget.

Amit az egyezségről tudni kell:”Az osztályos egyezségben az örökösök eltérhetnek mind a törvényes öröklés rendjétől, mind a végintézkedésben meghatározott öröklés rendjétől, azzal a feltétellel, hogy a hagyatékban minden örökösnek részesednie kell; ha valamelyik örökös nem kíván részesedni a hagyatékból, s ezt a szándékát az osztályos egyezség tartalmazza, nyilatkozatát önálló – élők közötti – jogügyletnek: ajándékozásnak kell tekinteni, hacsak ez a szándéknyilatkozat nem minősül visszautasításnak.”

Megoldási javaslatom: lánya ,minimális örökséget fogadjon el, pl. a  némi megtakarítást a bankban vagy abból egy részt   és minden mást örököljön Ön – osztályos egyezséggel.

A közjegyző öröklés jogcímen fogja a teljes hagyatékot átadni, amely nem jár adófizetéssel, ide értve az öröklési illetéket is. ( illetékmentes lesz az öröklés)

Az ingatlanon – mivel tulajdonosnak nem állhat fent haszonélvezeti joga egyidejűleg – Ön tulajdonjogot szerez. Ugyanez vonatkozik minden egyéb más hagyatéki tárgyra is.

A hagyatéki tárgyaláson tehát elégséges, ha mindketten személyesen megjelennek és a közjegyzőnek előadják, hogy a bankbetétből lányom örökölni fog pl. 10.000.- forintot – osztályos egyezséggel –, míg minden egyéb hagyaték örököse – osztályos egyezséggel – Ön kíván lenni.

A fellebbezési jogról azonnal le lehet mondani, így a hagyatékátadó végzés a tárgyalás napján jogerős lesz.

A közjegyző díját az öröklés arányában kell fizetniük. Az egyezségük alapján 60 napon belül a földhivatal a tulajdonjog változást átvezeti a tulajdoni lapon.

 

 

Vélemény, hozzászólás?