osztatlan közös tulajdon megszüntetése címkével jelölt bejegyzések

Mire kell ügyelni osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonként jegyzett ikerházfél megvásárlását fontolgatom. Az ingatlan 2/4-ed része az ikerház-fél, teljesen lekerítve, gyakorlatilag önálló. Mi a módja és milyen költsége van (illetve mi kell hozzá a másik ikerféltől?), hogy a 2 ingatlan 2 külön helyrajzi számra kerüljön? Min múlik, hogy a földhivatal elfogadja-e a telek-alakítási kérelmet avagy nem? P.S.: A másik fél több hitelt is felvett a saját ingatlanrészére, ami a tulajdoni lapon linkelve is van az Ő tulajdonrészéhez – jelenthet ez nekem később bármilyen problémát (Terhelés, elidegenítés, stb.)

A helyi rendezési tervben meghatározott legkisebb teleknagyság alatt önálló ingatlan nem alakítható ki. Az építésügyi hatóságtól tájékozódjon erről. Javaslom, hogy helyi geodétával is egyeztessen a telekalakítás lehetőségéről.

A szomszéd ingatlanrész terheltsége az Ön tulajdoni hányadát nem érintő tétel. Ön saját jogán hitelt vehet fel és a saját részére azt ráterhelheti.

Mivel ikeringatlanról van szó, ezért az ingatlannal kapcsolatos bármely változtatás csak a szomszéd beleegyezésével, aláírásával lehetséges. A banki terhelés miatt ehhez még természetben kizárólagos használati megosztás is szükséges melyet minden tulajdonosnak alá kell írni.

Hogyan szüntethető meg a közösen örökölt ingatlan osztatlan közös jellege?

Share Button

Élettársam májusban elhalálozott, és két kiskorú gyermek az örökös. Egy közös gyermekünk van, a másik gyermek előző házasságából született. az lenne a kérdésem, hogy a két kiskorú közösen örökölt ingatlanjából, van e valamilyen mód, hogy kifizessék a kislányom részét.? A lakásból kiköltöztünk.  A másik örökös és törvényes gyámja használja nyaralónak, az ingatlant. A másik kérdésem, hogy az életbiztosítás, aminek én voltam a kedvezményezettje, azt az összeget is felezni kell a két örökös közt?

Osztatlan közös tulajdon esetén ha csak egyik tulajdonos használja az ingatlant a másik tulajdonos jogosult az ő tulajdoni hányadának használatáért helyben szokásos bérleti/használati díjat igényelni.

Ha bármely tulajdonostárs meg kívánja szüntetni a tulajdonközösséget ezt a következők szerint teheti meg: magához váltja a másik tulajdonostárs részét vagy közösen értékesítik a tulajdonostársak az egész ingatlant és a befolyó vételárat egymás között tulajdoni hányadaik arányában felosztják vagy egyik tulajdonostárs eladja tulajdoni részét harmadik személynek (ebben az esetben a másiknak elővásárlási joga van) vagy ha az ingatlan műszakilag megosztható az ingatlant társasházasítják (így önálló tulajdonok alakulnak ki) vagy bíróságtól kérik a tulajdonközösség megszüntetését.

Kiskorú tulajdonostársak esetében az illetékes gyámhatóság a fenti jogügyleteknél nem mellőzhető.

Biztosítási tanácsadónk állásfoglalása szerint életbiztosítás esetén a kedvezményezett jogosult a biztosítási összeg felvételére, az nem képezi a hagyaték tárgyát.

 

Hogyan indítható el egy telekmegosztás?

Share Button

Osztatlan mezőgazdasági művelésű ingatlanról van szó. Hogyan tudom merre induljak el, hogy az általam használt területre külön h.r.sz.t kapjak? Mivel csak én művelem a többi tulajdonos nem, minden évben én is kapom a felszólítást a földhivataltól a terület rendbe tételére.

A telekmegosztás a földhivatalhoz tartozik. A megosztási vázrajz készítését földmérő végzi. Ha egy adott ingatlan megosztható a megosztási vázrajzot minden tulajdonosnak alá kell írnia a vonatkozó ügyvédi okirattal együtt. Ezen dokumentumok alapján az illetékes földhivatal külön albetétbe jegyzi be a kialakuló önálló ingatlanokat. Javaslom, hogy érdeklődjön az illetékes földhivatalnál és egyeztessen földmérővel.

Hogyan juthat az örökös tulajdonrésze ellenértékéhez?

Share Button

Apai és anyai rész szerint én 4.700.000 Ft értékben örököltem. Szeretném a testvéreimtől ezt az összeget kikérni,mert ketten benne laknak,de a harmadik testvérem is használja az ingatlant.

Hogyan indítsam el a kérelmemet feléjük?Levélben kérjem tőlük,hogy nyoma maradjon? Nem szeretnék oda költözni,ők ezt akarják. Fizetésről hallani sem akarnak.

A más örökösök által lakott ingatlan után az ingatlanban nem lakó örökös bérleti díjat számíthat fel.

Megilleti az a jog is, hogy kérje a közös tulajdon megszüntetését.

Első körben ezt egyezséggel lehet rendezni akár úgy is, hogy saját tulajdoni részükre hitelt vesznek fel, hogy Önt kifizessék.

A közös tulajdon megszüntetése történhet közös értékesítéssel és árverés útján is.

Ez utóbbihoz azonban Önnek bírósági pert kell kezdeményeznie tulajdonostársaival szemben.

Hogyan lehet zártkerti ingatlan osztatlan közös tulajdonát megszüntetni?

Share Button

Van egy osztatlan közös tulajdonban lévő zártkerti ingatlanunk. 7 tulajdonos 3 családban. A probléma a következő. Szeretnénk kiválni.Nem tudjuk, hogy mi lehetne a sorrend. A saját családunkban 3 tulajdonos van.

Ki kell vásárolnom az unoka testvéreimet. Nem felelnek meg a művelési ágak. Mindkét másik családnak van fel nem tüntetett ingatlana a területén. Az egyik egy épület, a másik egy konténer beton alapon.

Tehát kéne vásárolni, kivonatni a művelési ág alól, feltüntetni, és használatba vételi engedéllyel ellátni az épületeket, kiméretni , és megosztatni. 

Milyen sorrendben érdemes nekiállni, és hogy érdemes-e?

Az összes tulajdonostárs kérelmére a zártkertet művelés alól ki lehet vonni – díjmentesen. Ezt követően a tulajdonostársak megválthatják egymás tulajdonait – egyeztetésüknek megfelelően.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Szeretném Öntől megkérdezni,hogy édesapámat milyen módon tudjuk távozásra bírni az ingatlanból?

Szüleim válását követően vagyonmegosztásra még nem került sor,de történt édesanyám felől az én részemre egy ajándékozási szerződés (lakás felét rám íratta) és amelyben elismeri a lakás másik felét édesapám részére.

Ha jól tudom édesapámmal nem vagyunk társtulajdonosok, mivel ö erre nem tartott igényt. Anyukám haszonélvezeti joggal rendelkezik élete végéig. Ezen felállásban, hogy működik a vagyonmegosztás?

Édesapám költözni nem akar, mi anyukámmal albérletbe kényszerültünk. Szeretnénk az ingatlanba visszaköltözni, ha megüresedne.

1 / 2 – 1 / 2 -ed osztatlan közös tulajdon alakult ki Édesapa és Ön között – Édesanya haszonélvezeti joga is terheli az Ön részét.  A közös tulajdon megszüntetése vagy megváltással vagy ha ez nem megy bírósági úton – végső soron árveréssel – lehetséges.

 

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon, ha a többségi tulajdonosok el akarják adni az ingatlant?

Share Button

Elhunyt nagymamám után vagyunk örökösök. Családi ház maradt fenn, amiben öten vagyunk örökösök. Mamámnak 4 gyereke van. Az egyik Kanadában van, és nem akarja eladni a házat. A másik Londonban van, Ő belemenne a házeladásba.

Következő apukám, aki meghalt, ő a harmadik örökös de neki van két gyereke (én és testvérem) személy szerint én lennék és a testvérem, akik el szeretnék adni a házat.

Az utolsó sajnos szintén meghalt, örökös neki is van egy lánya, aki szintén eladná a házat az apja örököse. Mit tudunk tenni?

Közös tulajdon megszüntetését kérhetik a bíróságtól. Ebben az esetben árverés útján értékesül az ingatlan és a vételár a tulajdoni hányadok arányában oszlik meg a tulajdonostársak között.

Ha a Kanadában élő tulajdonostárs meghatalmazza bármelyiküket saját része eladásával, akkor közös értékesítés útján piaci forgalmi értéket tudnak realizálni, ugyanis a végrehajtási árverés annak csak kb. a fele.

Lehetőség van arra is, hogy a Kanadában élő tulajdonostárs kifizesse Önöket az ingatlanból.

Hogyan vásárolható meg egy ingatlan, melynek egyik tulajdonosa nem elérhető?

Share Button

Édesanyám és én is regisztrált földműves vagyok. Van 1 külterületi szántó ami 1/1-ben az Ő tulajdona, emellett a terület mellett van 1 osztatlan közös tulajdonú terület kb 6 tulajdonossal.

A 6-ból ötöt felkerestem akik kinyilvánították akaratukat hogy eladnák. Viszont 1 személy nem elérhető pedig még a népesség nyilvántartóba is utána kérdeztem hátha a földhivatali lakcím már nem egyezik az újjal, viszont az odaküldött levelet nem vette át senki. Tanácsát kérném hogy hidalható át az ügy?

Önnek lehetősége van az 5/6-od ingatlant megvásárolni, majd ezt követően bíróságtól kérni megszüntetni – megváltás útján – a tulajdon közösséget.

A bírósági eljárásban bírói letétbe helyezheti az igazságügyi szakértő által megállapítandó vételárat.

Az ismeretlen helyen tartózkodó személy részére a bíróság ügygondnokot rendel ki.

Örökléssel szerzett tulajdonrész megléte akadálya-e a lakhatási támogatás folyósításának?

Share Button

4 éve megörököltem az édesapám után egy ingatlan tulajdonrészt a testvéremmel együtt a szüleim közös házából,ahol édesanyám lakik és azóta is a testvérem is.

Én máshol lakom, saját kis lakásban. Arra hivatkozással utasítják el a támogatás folyósítását, hogy ezt az örökölt ingatlanrészemet hasznosíthatom, így vagyon.

De albérletbe sem lenne kiadható, mert laknak benne., és különben is anyám háza.Ráadásul több éve történt az öröklés bejegyzése. Jogos ez? 

Ha a szociális juttatás előfeltétele, hogy a jogosult tulajdoni hányaddal ne rendelkezzen javaslom, hogy adja el vagy ajándékozza el azt.

Mindaddig ugyanis, amíg az ingatlan-nyilvántartásban fellelhető az Ön ingatlanrésze ez a jogosultságból részesedését kizárja.  Kérheti a közös tulajdon bírósági úton való megszüntetését is, melynek során a bentlakó hozzátartozók vagy megváltják az Ön részét vagy az egész ingatlan árverés során lesz értékesítve, mely bevétel a tulajdonosok között lesz felosztva tulajdoni hányadaik arányában.

Hogyan rendezhetjük feles tulajdonú telkeinket testvéremmel, hogy mindkettőnknek 1/1-tulajdonú telkei legyenek?

Share Button

Testvéremmel örököltünk 4 telket, mindegyiket 1/2-1/2 arányban, vagyis mindkettőnknek 4 fél telke van. Szeretnénk a tulajdonviszonyokat úgy rendezni, hogy mindkettőnknek 2    1/1-es tulajdonú telke legyen.

Mivel a testvérek közötti ajándékozás illetékköteles, ezért a közös tulajdon megszüntetését kezdeményeznénk megváltással a tulajdonviszonyok rendezése érdekében. (Közös egyenesági rokon már nincsen).

Szeretném megtudni, hogy ebben az esetben kell-e illetéket fizetnünk? Négyzetméter tekintetében senki nem szerez új tulajdont, ezért vagyok bizonytalan a kérdésben.

Az eljáró ügyvéd szerint az illetékhivatal, mivel a 4 telek külön helyrajzi számon van, ezért nem fogja figyelembe venni, hogy valódi vagyonnövekmény nem történt, hanem külön-külön fogja vizsgálni a 4 ügyet és illetéket fog kiszabni. Amennyiben van javaslata egyéb jogi ügylettel megoldani a dolgot, amivel elkerülhető az illetékfizetés, akkor szívesen venném arra vonatkozó javaslatát is.

Mivel a hagyatéki eljárás során elmulasztották azt az osztályos egyezséget létrehozni, mellyel illetékmentesen lett volna rendezhető az ingatlanok 1 / 1 –ed jogi sorsa, ezért javaslom, hogy ha a telkek szomszédosak jogi képviselőjével és földmérő bevonásával vitassák meg a telek összevonás utáni szétválasztással – és egyben tulajdonjog rendezéssel – kapcsolatos lehetőséget is.

2 / 4 oldal1234