Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozat

A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény valamint a hatályos egyéb adatvédelmi jogszabályok alapján dr Szász István egyéni ügyvéd ezúton tájékoztatom az ügyfeleimet, és a honlapomra érkező látogatókat az általam kezelt személyes adatokról, az adatkezelés gyakorlatáról, a személyes adatok védő intézkedésekről, az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Preambulum

Dr Szász István egyéni ügyvéd www.drszasz.hu honlapján információkat, cikkeket tesz közzé .

2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

•Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

•Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

•Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

•Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3. dr. Szász István egyéni ügyvéd irodája adatai, elérhetősége

Név: dr. Szász István egyéni ügyvéd

Székhely: 8600.Siófok, Fő tér 5. fsz.6.

Vezető ügyvéd neve: dr. Szász István

Nyilvántartási szám: Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 15-016912 Ü-120248

Elektronikus levélcím: info@drszasz.hu

Telefonszám: 06-84-314-640 fax: 06- 84-506-509

4. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató

dr. Szász István egyéni ügyvéd honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve.

Cookie tájékoztató:

Weboldalunk látogatása során az Ön számítógépére ún. „cookie-k“ települhetnek. A cookie-k apró adatok, amelyek az Ön böngészőjén keresztül a végberendezésére kerülnek elmentésre annak érdekében, hogy az Ön számítógépe és a weboldalunk közötti információcserét meghatározott beállítások elmentésével megkönnyítsék.

A cookie-k lehetővé teszik az Ön által gyakran látogatott weboldalakon jelszavának elmentését, így azt Önnek nem szükséges minden belépés alkalmával megadnia. Főszabályként a cookie-k használata által személyes adatkezelés nem történik, amennyiben azonban erre mégis sor kerülne, e tényről Önt kifejezetten tájékoztatjuk és személyes adatának kezeléséhez kifejezett hozzájárulását kérjük. Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön által használt végberendezés beazonosításra kerüljön, kérjük, böngészője beállítása során használja a „cookie-k törlése“, „cookie-k blokkolása“ funkciókat. Rövid összefoglalót a témában alább talál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k használatának engedélyezése hiányában weboldalunk egyes funkciói nem, vagy csak korlátozottan használhatóak.

A cookie-k kategorizálása

Funkciójuk, illetve felhasználási céljukat tekintve a cookie-kat négy kategóriába sorolhatjuk: a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen cookie-k, teljesítmény cookie-k, funkcionális cookie-k és célzott vagy reklámcélokhoz kötődő cookie-k.

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen cookie-k

Elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ön a weboldalunkon navigálni tudjon, illetve a weboldal alapfunkcióit kezelhesse. Ilyenek például a névtelen Session azonosítók, amelyek segítségével a szerveren található összetartozó kérdések egymással összekapcsolhatóak.

Teljesítmény cookie-k

Weboldalaink felhasználási módjairól, szokásairól gyűjtenek információkat, mint például: az Ön által használt internet böngésző, illetve operációs rendszer, az Ön weboldalának domain neve, a látogatások száma, a honlapon eltöltött átlagos időtartam, látogatott oldalak.

Ezek a cookie-k nem mentenek olyan információkat, amelyek a személyes azonosítást lehetővé teszik.

A cookie-k segítésével gyűjtött információk aggregáltak, ebből eredően névtelenek. A teljesítmény cookie-k használatának célja tehát a weboldal felhasználóbarátabbá tétele, ezzel pedig a felhasználói élmény javítása.

Funkcionális cookie-k

Lehetővé teszik az Ön által a korábbiakban már megadott adatok  (pl. felhasználói név, nyelvválasztás, helymeghatározás beállítása) elmentését, ezáltal biztosítva  személyre szabottabb funkciókat a felhasználó számára. Funkcionális cookie-k kizárólag az igényelt funkció lehetővé tétele céljából használható.

Célzott vagy reklámcélokhoz kötődő cookie

Célzottan a felhasználó számára releváns, érdeklődési köréhez illeszkedő tartalmak felkínálása érdekében használatosak. Ezen kívül használható egy hirdetés látogatási gyakoriságának korlátozására, reklámkampány hatékonyságának mérésére és irányítására. A cookie-k ezen típusa regisztrálja, hogy egy weboldal látogatott-e, avagy nem, illetve mely tartalmak használatosak. Ezek az adatok adott esetben harmadik személyekkel megosztásra kerülhetnek. Ezek a cookie-k gyakran harmadik személy érdekében álló oldalfunkciókkal vannak összekapcsolva.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem valamennyi, itt felsorolt cookie típussal találkozhat, ha oldalunkat mobilkészüléke segítségével keresi fel. Amennyiben a cookie kizárásának beállítását törli, vagy új számítógépet cserél, vagy új böngészőt használ, a cookie kizárását újra be kell állítania.

5. Elektronikus levélcímek felhasználása

dr Szász István egyéni ügyvéd honlapján van lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében hírlevél kizárólag a felhasználó előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető.

6. Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni dr. Szász István egyéni ügyvéd irodájától az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 8600 Siófok, Fő tér 5. fsz.6.

Email: info@drszasz.hu

Telefonszám: 06-84-314-640 fax: 06- 84-506-509

A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a hatályos Polgári törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.