Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles az ingatlan tulajdoni jogát a vevőre átruházni és azt a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és az ingatlant birtokba venni.

Az eladó köteles a vevőt minden olyan lényeges körülményről  tájékoztatni, amely a vevő vételi szándékát befolyásolhatja.

A vevő a birtokba lépés napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni

Ingatlan adásvételének érvényességéhez a szerződés ügyvédi okiratba  foglalása szükséges.

Az adásvételi  szerződés elkészítéséhez szükséges adatok:
– eladó-vevő személyes adatai, azaz neve, születési neve, anyja neve, lakcíme, ideértve a személyi  és az adóazonosító jelet is
– az ingatlan tulajdoni lapja, ennek hiányában pontos helyrajzi száma, amely alapján a ügyvéd a tulajdoni lapot lekéri
– az ingatlan vételára, a vételár teljesítésének módja, ideje

-egyéb adatok megbeszélés szerint

A hatályos  szabályozás alapján a vagyonszerzés esetén az illeték általános mértéke 1 milliárd forintig 4 százalék, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2 százalék, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint .

Ha vevő a korábban tulajdonát képező lakóingatlanát  három éven  belül eladta  vagy egy éven belül értékesíti akkor az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon  forgalmi értékének a különbözete .

Fontos tudni, hogy az első lakást szerző 35 év alattiak  15.000.000.-ft vételárig 50 % illetékkedvezményben részesülnek.

Mentességek: Nem kell illetéket fizetni, ha olyan telket vásárolunk, amely lakóház építésére alkalmas és arra a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat építünk és a lakás hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 százalékát.

Erről  legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkozni az adóhivatal felé. Ekkor az illeték fizetési kötelezettséget a hivatal felfüggeszti . Ha megkaptuk a használatba vételi engedélyt, akkor azt jelezni kell az adóhivatal  felé. Ekkor törlik a fizetési kötelezettséget.

Ha mégsem sikerül befejezni az építkezést a megadott határidőben, vagy közben eladásra kerül  a telek az illetéket be kell fizetni.

Termőföld adásvételnél mentességet élveznek, azaz nem kell illetéket fizetniük pl. azoknak a mezőgazdasági tevékenységet végző mezőgazdasági őstermelőknek/családi vállalkozóknak, akik mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs igazolással rendelkeznek és a vásárolt termőföldet a vásárlástól számítva legalább 5 évig nem idegeníti el, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja.