Vissza az előző oldalra

Ingatlan adásvételi szerződés kötése és ügyvédi ellenjegyzése elektronikusan, skype útján

Share Button

Szerződéskötést, például egy ingatlan adásvételt is el lehet intézni az ügyvéd előtti személyes jelenlét nélkül is, elektronikus úton.

A külföldön tartózkodó vagy egyébként elfoglalt személyeknek lehetőségük van, hogy elektronikus úton, videó hívás igénybevételével írjanak alá adásvételi szerződés, melyet az ügyvéd ellenjegyez.

Fontos, hogy az ügyvéd által a hang és kép egyidejűleg rögzítésre kerüljön.

Korábban a külföldi aláírás esetében magyar külképviseleti hatósági felülhitelesítése vagy külföldi közjegyző aláírás hitelesítő záradéka és apostille- tanúsítvány beszerzése valamint ezek OFFI fordítása volt szükséges az ingatlan adásvételhez.

A korábbi szabályoknak való megfelelés az érintett részéről jelentős idő-, és költségráfordítást igényelt, ma már ez gyorsabban és olcsóbban is megoldható.

A gyakorlatban tehát az ügyfél – akár több ezer kilométerre az ügyvédtől – aláírhatja az okiratot videó hívás során. Ez alapján az ügyvéd ellenjegyezheti az adott okiratot és benyújthatja azt a földhivatalhoz.

Az ügyfélnek nem kell külföldi hatóság előtt megjelennie, hanem a saját otthonából, gyorsan és egyszerűen elintézheti az aláírást.

Ennek módjai:

  1. Az ügyvéd először „táv azonosítja” az adott személyt videó hívás útján, majd közvetlenül ezt követően sor kerülhet a szerződések és kapcsolódó nyilatkozatok ügyfél általi aláírásra. Fontos tudni, hogy az ügyfélnek a felvétel készítéséhez kifejezetten hozzá kell járulnia.

Mivel az ingatlan adásvételi okiratot papír alapon kell benyújtani az illetékes Földhivatalnak, így „fizikai” ellenjegyzés szükséges. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél által kinyomtatott és a videó hívás keretében minden szerződő fél által aláírt dokumentumokat postai vagy futárszolgálattal el kell juttatni az ügyvéd részére. Az ügyvéd az okiratokon elvégzi az ellenjegyzést, ellátja azokat a szárazbélyegző lenyomatával és kezdeményezi a szükséges eljárást.

Az eljárás menete: 

Az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul

Az ügyfél a szerződéshez szükséges okmányait előzetesen elektronikus vagy postai úton fénymásolatban megküldi az ügyvédnek

Az ügyfél okmányait fel kell mutassa a kamerának akként hogy az olvasható legyen és a már megküldött dokumentummal beazonosítható legyen

Az ügyfélnek úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott/megküldött okmányon szereplő fénykép  az ügyféllel megegyezik

Az ügyfél kék színű tollal írja alá az okiratot az ügyvéd előtt video-telefonálás közben

az ügyvédnek a video-telefonálás hang- és képanyagát rögzítenie kell és meg kell őriznie

  1. Van olyan lehetőség is, hogy a szerződő fél postai úton megkapja az ügyvédtől a kinyomtatott teljes dokumentációt és azokat otthonában kék tollal aláírja, majd visszapostázza az ügyvédi irodába. Az ügyvéd ezt követően skype-on hívja fel a szerződést aláírt felet – beazonosítja – és az ügyfél az ügyvéd kérdésére az aláírt okirat felmutatása mellett nyilatkozza, hogy a szerződésen és egyéb nyilatkozaton tett aláírást sajátjaként ismeri el. Fontos tudni, hogy az ügyfélnek a felvétel készítéséhez kifejezetten hozzá kell járulnia. Ez alapján az ügyvéd ellenjegyezheti az adott okiratot és benyújthatja azt a földhivatalhoz.

 Az eljárás menete: 

Az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul

Az ügyfél a szerződéshez szükséges okmányait előzetesen elektronikus vagy postai úton fénymásolatban megküldi az ügyvédnek

Az ügyfél okmányait fel kell mutassa a kamerának akként hogy az olvasható legyen és a már megküldött dokumentummal beazonosítható legyen

Az ügyfélnek úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott/megküldött okmányon szereplő fénykép az ügyféllel megegyezik

Az ügyfél az ügyvéd kérdésére az aláírt okirat felmutatása mellett nyilatkozza, hogy a szerződésen és egyéb nyilatkozaton tett aláírást sajátjaként ismeri el.

Az ügyvédnek a video-telefonálás hang- és képanyagát rögzítenie kell és meg kell őriznie.

 

 

 

 

 

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!