Jogi képviselet földhivatali eljárásban

A földhivatali eljárás során az okiratszerkesztéssel kapcsolatos tulajdon változásoknál az ügyvédi képviselet kötelező.

Ez azt jelenti, hogy egy ingatlan adásvételi szerződés megkötését követően 30 napon belül az okiratot  – ügyvédi meghatalmazással együtt – be kell nyújtani az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnál.

A tulajdonosváltozás elintézésére a földhivatalnak 44 munkanap áll rendelkezésére.

Soronkívüliséget is lehet kérni, mely esetben az ügyintézési határidő a felére csökken. Ezt indokolni kell és 10.000.-ft  a költsége. Ilyen indok lehet például tervezett építésügyi hatósági eljárás megindítása.

A földhivatal a változásbejegyző határozatot megküldi az eladónak és a vevő jogi képviselőjének.

Fontos tudni, ha nem történik azonnali tulajdonjog átruházás az adásvételnél, úgy az ügyvéd az eladó tulajdoni joga fenntartása mellett kéri a vevő tulajdoni joga bejegyzését.Ez a kérelem határozatlan időre is benyújtható vagy az ún. függőben tartással maximum 6 hónapig.

A kettő között az a különbség, hogy az első esetben a földhivatal mindaddig nem törli a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét, amíg azt a felek közösen nem kérik, míg a második esetben a határozott idő leteltével vagy a 6 hónap elteltével a földhivatalnak hivatalból kell törölnie a bejegyzést.

Javaslom, hogy szakmailag jártas ügyvéd készítse az ilyen okiratot, így nem fordulhat elő hogy  „időtlen időkig” az ingatlanon olyan bejegyzést tart nyilván a földhivatal amely annak   eladását meggátolhatja, illetve az ingatlan értékét csökkenti.

Tájékoztatásul jegyzem meg, hogy a függőben tartási kérelem díja  6.600.- Ft, míg a tulajdonjog fenntartásért kétszer kell 6.600.- Ft eljárási illetéket fizetni a földhivatalnak.