Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben meghatározott dolgot  pl.ingatlan, vagy ingóság,  készpénz,  ellenszolgáltatás nélkül a megajándékozott birtokába bocsátja, tulajdonába adja. Az ajándékot a megajándékozottnak el is kell fogadnia.

Egyenesági rokonok és házastársak közötti ajándékozás illeték mentes.Ugyanez vonatkozik az örökbefogadásra is.

A még meglevő  ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha
– arra létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti;
– a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el;
– a megajándékozott nem teljesítette az ajándékozónak azt a hozzá fűzött reményét, amelyre figyelemmel az ajándékot kapta, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor (az utóbbi két esetben az ajándékozó követelheti az ajándék helyébe lépett értéket is).

Mentes az ajándékozási illeték alól

- az ajándékozó egyenes ági vagy örökbefogadáson alapuló rokona által megszerzett ajándék;

- a termőföld, a tanya  közeli hozzátartozók közötti ajándékozása, illetve arra vonatkozó vagyoni értékű jog ingyenes átengedése.

Ingatlan ajándékozásának érvényességéhez a szerződés ügyvédi okiratba foglalása szükséges.

Ajándékozási szerződés elkészítéséhez szükséges adatok:
– ajándékozó, megajándékozott személyes adatai,azaz neve, születési neve, anyja neve, lakcíme, ideértve a személyi számot és az adóazonosító jelet is
– az ingatlan tulajdoni lapja, ennek hiányában pontos helyrajzi száma, amely alapján a ügyvéd a tulajdoni lapot lekéri
– az ingatlan értéke

 Termőföld ajándékozása csak közeli hozzátartozók között lehetséges.

 Fontos tudni: lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illetékmérték 9 %, míg minden más esetben 18 %.

Ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék illetékmentes.