Halál esetére szóló ajándékozás

A halál esetére szóló ajándékozás  ingyenes tulajdonátruházó kétoldalú jogügylet.

Fontos tudni, hogy  az örökhagyó és a megajándékozott között még az örökhagyó életében jön létre, de a megajándékozott az örökhagyó halálával szerzi meg az ajándék tulajdonjogát.

A halál esetére szóló ajándékozási szerződés  egyoldalúan nem vonható vissza.

Az  ilyen  ajándékozás azzal a feltétellel történik, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli.

Lényeges szabály, hogy a megajándékozott nem osztozik a hagyatéki terhekben.

A megajándékozott semmilyen ellenszolgáltatásra nem köteles az ajándékot csupán el kell fogadnia.