kettős adóztatás elkerülése címkével jelölt bejegyzések

Külföldról származó hagyaték utám kell-e Magyarországon adózni?

Share Button

Tegnapi nap tudtam meg, hogy édesapám az egyik testvére után, aki Ausztráliában élt meghalt még 2014-ben és most kerestek meg minket egy ottani ügyvédi irodából az örökléssel kapcsolatosan. Egy családi ház 30%-át fogja örökölni. De mivel eladják a házat így annak vételárát fogják átutalni. Azt szeretném kérdezni, hogy édesapámnak van-e valamilyen adózási kötelezettsége itt Magyarországon, aki már 75 éves nyugdíjas.

1993. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, Canberrában, az 1990. évi november hó 29. napján aláírt Egyezmény alapján, az Ausztráliában eladott ingatlan után ha adót kell fizetni, azt Magyarországon még egyszer nem kell.

Minden kettős adóztatást elkerülő egyezmény lényege, hogy ha egy államban adózás történik, a másik államban adófizetés alól mentesül az adóalany.

Magyarországon egy ingatlan eladásánál, ha az lakóingatlan és 5 éve az eladó tulajdona nem kell sem adót, sem adóbevallást tenni. Az ausztrál ügyvédi iroda tudja megválaszolni, hogy az örökség eladása után kellett vagy sem adózni. Magyarországon nem kell.

Németországban eladott lakás haza utalt vételára után kell-e adózni?

Share Button

Feleségem édestestvérétől örökölt németországi ingatlan után – amit 2016 januárban eladott /hivatalosan/  a bank a vételárat februárban utalja át a számlájára.

Kell-e adót fizetni utána, be kell-e vallani személyi jövedelemadóként /nyugdíjasok vagyunk/ ? Ha kell fizetni adót hogy kell intézni? Feleségem testvére több mint 30 évet dolgozott Németországban de magyar állampolgár maradt végleges tartózkodási engedéllyel.Nem disszidensként, hanem oda ment férjhez. 2014 -ben hunyt el és hagyta örökségül a lakást.

Németországban az eladási szerződés aláírásakor a Közjegyző úgy nyilatkozott ,hogy ott nem kell adót fizetni , viszont nem tudta,hogy Magyarországon milyen törvények vannak.

Magyarország Németországgal kötött kettős adóztatást elkerülő egyezménye alapján külföldön örökölt ingatlan tulajdoni jogának megszerzése Magyarországon nem öröklési illetékköteles.

A német jog alapján kell az ügyet megítélni. Ha a német közjegyző úgy nyilatkozott ,hogy ott nem kell adót fizetni, akkor az örökléssel való tulajdonszerzés mindkét országban illetékmentes.

Van-e adófizetési kötelezettség Szlovákiában eladott termőföld haza utalása esetén?

Share Button

Hosszú idő után derült ki, hogy Szlovákiában, az 1946-ban áttelepített és 1961-ben elhunyt nagyapám után termőföldet örököltem. A hagyatéki eljárást a szlovák hatóságok lefolytatták, mely után a földet el kívánom adni. A vételár ott illetékmentes.

Kérdésem az, hogy a hazautalt összeg után itthon van-e adó ill. illetékfizetési kötelezettségem ? Amennyiben nincs, szükséges bejelentenem a NAV felé ?

Pozsonyban, 1994. augusztus 5-én íródott alá az  1996. évi C. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén.

Minden országban – amelyekben Magyarország ilyen egyezményt aláírt – a már leadózott jogügyletek után nem kell Magyarországon ismételten adózni. Így ha Szlovákiában Ön illetékmentességet élvezett  a szerzéskor és adómentességet élvez az eladáskor, Önnek semmilyen adó és illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik Magyarországon, de ideértve azt is, hogy nem kell a NAV felé sem bejelentést tennie.