Társasház alapítás

Társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás  a tulajdonostársak külön tulajdonába kerül.

A társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa ügyvéd által ellenjegyzett alapító okiratban létesíthet. Az okiratot érkeztetni kell a Földhivatalnál és minden módosításánál így kell eljárni. Az alapítás a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével jön létre.
Az épülethez tartozó földrészlet, továbbá a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, berendezés, vagy egyéb helyiség a tulajdonostársak közös tulajdonába marad.

A társasház az általa viselt név alatt  működik , mely általában annak címe  „ Társasház“ toldattal: pl.: Siófok, Szabadság tér 2. Társasház.

A társasház  az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat akként, hogy a  képviselője  által szerződéseket köthet, önállóan perelhet  de  perelhető is.A közös képviselő a társasház ügyeinek vezetője és kezeli a társasház pénzügyeit.

A közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk szerint felelnek.

Jó hír, hogy valamely tulajdonostárs  tartozása annak lakására ráterhelhető jelzálogjog formájában. Így – végső soron  árverés utján – érhető el hogy a nemfizető társtulajdonosok ne vigyék csődbe a társasházat.

Az alapító okirat elkészítéséhez szükséges adatok  meghatározása:

-a társasház neve neve

-a külön tulajdonba kerülő lakások

-a közös tulajdonban álló épületrészekből a tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad

-a közös tulajdonba kerülő épületrészek

-a felépítményhez tartozó ingatlan közös tulajdon vagy földhasználat

Az alapító okirat elkészítéséhez szükséges okiratok:

tulajdoni lap

építési engedély

jogerős használatbavételi engedély

épületfeltüntetési vázrajz

szintenkénti alaprajz