földhivatali bejegyzés címkével jelölt bejegyzések

Hogyan javítható a téves helyrajzi szám?

Share Button

Megörököltük nagymamám házát és kiderült hogy fel van cserélődve közel 60 éve a helyrajzi szám. Mi a szomszéd házához vagyunk be jelentve ö a miénkbe amit hitelek miatt leterheltek persze nem a tartozásunkkal hanem a szomszéd és családja tartozásaival. Lenne vevőnk a telekre ilyenkor a helyrajzi szám kérdését hogy tudnánk el rendezni??

Kizárólag a földhivatal jogosult az ingatlan nyilvántartási bejegyzést javítani. Javaslom egyeztessen az illetékes földhivatallal.

Csak az egyik fél pénzéből közös névre vásárolt ingatlan kinek a tulajdona?

Share Button

Párommal 3 éve élek együtt. Neki soha nem volt a segélyen kívül semmilyen jövedelme.

1 éve rávett vegyünk közös lakást, amit én fizettem de fele fele arányba vagyunk tulajdonosak. Azóta felújítottuk,  mindent én fizettem számlák az én nevemre szólnak. Neki továbbra sincs semmilyen jövedelme. A számlákat én fizetem.

Nincs semmilyen élettársi viszony bejelentve csak itt lakunk a házban . Az én lakhelyem ide van bejelentve az övé csak ideiglenesen, ha úgy döntünk hogy szétmegyünk fele fele arányba kell osztozkodnunk?

Vagy csak a vételár felét követelheti mivel mindent én vettem számlával igazolva? Vagy így amit most ér a ház annak a fele az övé?

Az ingatlan nyilvántartás közhiteles. Az ingatlanok tulajdoni lapjára bejegyzett állapot a tulajdoni viszonyokat tükrözi.

Ha Önök egyenlő arányú tulajdonostársként vannak bejegyezve, akkor ez az aktuálisan fennálló jogi helyzetét rögzíti ingatlanuknak.

Ha ezen változtatni kívánnak végezzenek tulajdonjog rendezést egymás között.

A tulajdonjog rendezés csak közös akarattal jöhet létre, ügyvédi vagy közjegyző által készített okirattal.

Felhívom szíves figyelmét, hogy online tájékoztatásom  saját  szakmai véleményem, mely   bíróság vagy más hatóság előtt  kötelező jogi erővel nem bír.

Hogyan kérhető a hibás földhivatali bejegyzés javítása?

Share Button

Adásvételi szerződésben én, mint haszonélvező leánykori
nevem tévesen lett rögzítve. Sajnos a földhivatalban is -e szerint került
széljegyre.

Mi a teendő ilyen esetben? Kinek a feladata kezdeményezni a földhivatal felé? Ilyenkor újra alá kell írni a szerződést?
Amennyiben igen, milyen lehetséges megoldás lehetne arra, hogy ne kelljen
ismét elutaznom 200 km re?

Kijavítást lehet kérni az illetékes földhivataltól, melyet előterjeszthet
formanyomtatványon, vagy levél kérelem formájában. Ha nem ismeri az
illetékes földhivatalt, a lakóhelye szerint illetékes földhivatalnál is
benyújtható a kérelem, melyhez mellékelnie kell személyi igazolvány,
lakcímkártya, adókártya fénymásolatát. Az eljárás illetékmentes.

Honnan tudható, valóban van-e haszonélvezet egy ingatlanon?

Share Button

Édesapám után örököltem 5 hold földet, a tulajdoni lap alapján is én vagyok megjelölve mint tulajdonos. Mikor édesapám elhunyt, még kiskorú voltam , így édesanyám mint törvényes gyámom rendelkezett a földből befolyt jövedelemmel ( a föld bérbe van adva mint szántóföld ) időközben nagykorúvá vállam és édesanyám elhagyott, új családot alapított.

Felkerestem a céget aki műveli a földet,  mert hogy el akartam adni Közölték velem, hogy nem adhatom el mert édesanyámnak holtig tartó haszonélvezeti joga van rajta. Kérdésem az lenne, hogy ez hogyan lehetséges úgy hogy sem a tulajdoni lapon sem pedig a hagyatéki tárgyalás után kapott papíron nincs ez semmilyen formában feltüntetve ?

A haszonélvezet az új szabályok szerint földön maximum 20 évre alapítható és csak közeli hozzátartozók között jöhet létre.

A haszonélvezet érvényesen annak földhivatali bejegyzésével jön létre.

Az ingatlan-nyilvántartás hitelesen bizonyítja, hogy van vagy nincs fennálló haszonélvezet az adott ingatlanon. Ezt a tulajdoni lap tartalma dönti el. Ha az ilyen bejegyzést nem tartalmaz a haszonélvezet nem áll fenn.

Mikortól köteles az új tulajdonos fizetni a költségeket?

Share Button

Vitánk van az új tulajdonosokkal közös költség fizetési kötelezettség dátuma miatt.

1. Árverés útján vásárolt lakás földhivatali ingatlan bejegyzés 2016.11.15. Birtokba vétel 2017. március 1. lesz. Szerintem a földhivatali bejegyzés dátumától köteles közös költséget fizetni. Az új tulajdonos a társasházi törvényre hivatkozva a birtokbavétel napjától fizetné a közös költséget. Kérdés: Mikortól kell fizetnie?

2. Öröklés esetén a halál napjától köteles az új tulajdonos a közös költség megfizetésére véleményem szerint. Az új tulajdonos szerint a földhivatali bejegyzéstől. Melyik a helyes?

Mindig a tulajdonos fizeti a közös költséget függetlenül attól, hogy az ingatlant ténylegesen ki használja és milyen jogcímen. Egy adott ingatlan esetében egy adott időszakra vonatkozó közös költség fizetési kötelezettség azt terheli, aki akkor az ingatlan tulajdonosa volt. A tulajdonjog a földhivatali bejegyzéssel hatályosul.

Az ingatlan aktuális tulajdoni lapja dönti el, hogy adott tulajdonos mely időponttól köteles közös költséget fizetni, nevezetesen a tulajdonos neve mellett szereplő bejegyzői határozat dátuma.

Hogyan tudható meg egy ingatlan aktuális helyrajzi száma?

Share Button

Nagyapám a Tsz. felbomlása után nem járt utána hová került a földje. Régi helyrajzi számok vannak de ezek elévültek a kommunizmus miatt. Milyen úton tudhatom meg hogy hol és melyik hrsz. alatt helyezkedik el a földje ?

Az illetékes Földhivatal tart nyilván minden olyan  földtulajdont – amely az illetékessége területéhez tartozik. Öröklés esetében sincs ez másképp. Javaslom forduljon bizalommal a Földhivatalhoz.

Kinek a feladata az adásvétel bejelentése a NAV felé?

Share Button

Abban az esetben, ha a Földhivatal megküldi a határozatot, melyben az adásvételi szerződést jóváhagyta, az egyszerűsített határozat – szemlén a bejegyző határozat résznél az eladó törlésre került, a jogosult nevénél pedig az új vevő szerepel, van-e teendője bármelyik félnek?

Az adásvételi szerződésen a tulajdonjog bejegyzése a határozat szerint megtörtént (Földhivatal által lepecsételve, aláírva).

A NAV-hoz kell-e jelezni vagy a Földhivatal megteszi ezt a lépést? Mennyi időn belül várható, hogy megküldik a vásárlási illetékről a fizetési kérelmet?

Az okiratot szerkesztő ügyvéd köteles a NAV adatlapot is elkészíteni, és azt a bejegyzési kérelemmel együtt a földhivatalnál érkeztetni.

A földhivatal automatikusan küldi tovább az adatlapot a NAV-nak  a szerződés egy példányával. Ezek alapján történik a vagyonszerzési illeték kiszabása.

Az illetékkiszabás és megfizetés időtartama kb. 2-3 hónap.

Hogyan győződhetek meg róla, hogy az adásvétel megvalósult-e?

Share Button

2010 tavaszán eladtam egy 7800 m2 beépítetlen belterületi ingatlant osztrák állampolgárnak.

Az adásvételi szerződésen mindössze az útlevél száma szerepel és külföldi lakcíme. Személyi igazolványa sem személyi száma nincs rajta, még magyarországi lakcím sincs, persze adóazonosító jel ill. adószám sem szerepel. Nem úgy mint nekem – mint eladónak az itt felsoroltak mind fel van tüntetve az adás-vételi szerződésen.

Érvényes e az ilyen szerződés? Másik kérdésem:eladhattam -e 2010-ben ezt a belterületi ingatlant osztrák állampolgárnak? Ha nem, mi a teendő?

Javaslom az ingatlan tulajdoni lapját szerezze és győződjön meg arról, hogy a tulajdonos változás átvezetése megtörtént –e az ingatlan nyilvántartáson. Amennyiben igen az Ön által hivatkozott szerződés érvényes.

Uniós állampolgár belterületi ingatlanszerzése –  megfelelő adásvételi szerződéssel  – bejegyezhető volt a kérdéses időszakban az ingatlan nyilvántartásba.

Be kell-e jegyeztetni a földhivatalba tényleges földhasználót, ha van haszonélvező?

Share Button

Holtig tartó haszonélvezet van nevemre bejelentve egy zártkerti ingatlan esetében. A tulajdonos egy helyben lakó magyarbarátom. Be kell-e jelentkeznem a földhivatalban földhasználóként?

Igen, be kell jelentkeznie. Fontos tudnia, hogy a most hatályos rendelkezések szerint a holtig tartó, vagy 2033 évnél későbbi lejárattal kötött (haszonélvezeti, használati szerződéseket)- termőföld esetében- 20 év múlva lejártnak kell tekinteni