adásvétel címkével jelölt bejegyzések

Van-e adófizetési kötelezettség, ha egy földterületet többért adok el, mint amennyiért vettem?

Share Button

4 éve vásároltam egy külterületi szőlő elnevezésű földet, és most elszeretném adni. Kell-e szja-t fizetni és ha kell, akkor az egész eladási ára vagy csak a különbözetre ha többért adom el?

Az alábbi SZJA kalkulátorral tudja kiszámítani a fizetendő adó összegét.

Fontos tudni, ha kevesebbért adja el az ingatlant, mint amennyiért szerezte, akkor nem kell adóznia, de ha többért, akkor az értékkülönbözet után kell fizetnie 15 % SZJA-t, de a kalkulátor szerinti kedvezménnyel.

https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/ing_kalk

Meggátolhatják-e a tulajdonostársak az ajándékozást?

Share Button

Jelenleg 8/10-es tulajdonomban van a családi házam, a fiaim 2/10-es tulajdona mellett, haszonélvezeti jogommal terhelten. A fiaimmal 3 éve nincs kapcsolatom. Szeretném eladni az ingatlant, de a fiaim folyamatosan meggátolják.

Szeretném ha az új párom kapná meg a 8/10-es tulajdonomat. Megoldás lenne, ha összeházasodnánk, és utána a feleségemnek ajándékoznám a haszonélvezetem megtartása mellett? A fiaim meggátolhatják ezt?

A 8/10 ingatlan tulajdoni hányadot  jelenleg is ajándékozhatja  tárásának- az Ön haszonélvezeti jogával terhelten –   de ha összeházasodnak nem kell 9 % ajándékozási illetéket fizetni. Az ajándékozás a Fiai nem gátolhatják meg, nekik csak  adásvétel esetén van elővásárlási joguk.

Igénybe vehető-e az illetékkedvezmény lakás vásárlásakor, ha külföldön lakáseladás történt?

Share Button

Tagállami állampolgár azonos elbírálású mint a magyar. Vagyonszerzési illetéket ( 4% a vételár után) ugyanúgy fizet. Ha egy éven belül volt lakáseladás akkor csak a különbözet után kell fizetni az illetéket. Kérdés: mi a helyzet, ha a lakáseladás Németországban volt egy éven belül és a lakásvétel Magyarországon?

Az illetéktörvény kimondja, hogy visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseket  a belföldi ingatlan tekintetében kell alkalmazni, mely álláspontom szerint azt is jelenti hogy a külföldi lakáseladás nem számítható illetékkedvezménybe.

Már felbomlott élettársi kapcsolat ideje alatt vásárolt ingatlan eladása esetén szükséges-e osztozkodni?

Share Button

Párommal 23 évet éltünk együtt , már nem élünk együtt , két közös gyermekünk van, élettársi viszonyba voltunk de ez hivatalosan nem lett bejegyezve.

Kb. 10 éve sikerült lakást vásárolnom ami teljesen az én tulajdonomba van . Annyi kérdésem lenne hogy ennyi év után fele-fele arányba van az ingatlan eladási ára ha eladjuk, vagy az az én tulajdonom és nem kötelezhet az eladásra?

Az Ön által vázolt élethelyzet alapvetően nem keletkeztet az ingatlanban közös tulajdont, kivéve, ha a másik fél részéről jelentős mértékű ingatlan beruházás is történt. Az Ön nevén levő ingatlant önállóan eladhatja, és a vételárat megtarthatja.

Hogyan kell adózni eltartással szerzett ingatlan eladása után?

Share Button

Az édesapámmal eltartási szerződést kötöttem. Ez év februárjában elhunyt. Ha eladom a lakást akkor adóznom kell utána?

Bármilyen jogcímen is kerül egy ingatlan valakinek a tulajdonába, annak eladása esetén adózni kell. Ha öt év már eltelt a tulajdonlást követően, akkor adót fizetni nem kell eladáskor.

Ha nem állapítható meg a tulajdonba vételkori értéke az ingatlannak, akkor az eladási ár 25 %-a a jövedelemadó alapja, az adó mértéke pedig 15 %.

 

Illetékköteles-e a nagyszülőtől történő ingatlanvásárlás?

Share Button

Nagymamámtól vásárolnék meg 2 ingatlant. A kérdésem az, hogy ilyen esetben is él a 4%-os vagyonszerzési illeték, vagy illetékmentes, mint az öröklés?

Köszönöm megkeresését. Az illetéktörvény alábbi szabálya megengedi, hogy egyenesági rokonok egymás közötti ingatlan adásvétele után a Vevőnek ne kelljen 4 % vagyonszerzési illetéket fizetnie.

§ (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

  1. z)a vagyonszerzés, ha
  2. za) egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,

A nagymama és unoka között vér szerinti, egyenesági rokonság áll fenn.

Hogyan biztosíthatom azt, hogy ne minden gyerekem részesüljön az örökségemből?

Share Button

Négy felnőtt gyerekem van két házasságból. Az első házasságom után elváltam, az ott született két lányommal megromlott a viszony, több mint 10 éve nem beszéltünk, nem találkoztunk.

A jelenlegi feleségemmel az ingatlanunk közös tulajdon és jelzáloggal terhelt. Végtörlesztést tervezünk. A jelzálogjog törlése után pedig azt szeretném, ha csak a két közös gyerekünk örökölné majd az ingatlant és a két korábbi gyerekem ne részesüljön belőle.

Milyen megoldások jöhetnek szóba? Elegendő-e a tulajdonrészemet a feleségemnek, vagy a gyerekeimnek ajándékoznom, vagy milyen módon lehetnek a közös gyerekeink tulajdonosok úgy, hogy halálom után a két másik gyerek semmilyen módon ne követelhessen semmit sem?

Vér szerinti leszármazó csak akkor nem örököl, ha örökhagyó tulajdonában nincs semmilyen hagyatéki tárgy.

Megoldása lehet, hogy vagy a házastárs nevére írják át az Ön tulajdoni hányadát, vagy a mostani házastársával közös gyermekei nevére. Mindkét esetben az eredmény az lesz, hogy elhalálozásakor nem lesz hagyatéki tárgyalás, hagyatékátadás.

Fontos tudni, hogy holtig tartó haszonélvezet is alapítható a tulajdonjog átruházással egyidejűleg az Ön nevére és a haszonélvezet biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom jegyeztethető fel az  ingatlan tulajdoni lapjára.

Hogyan kell adózni örökölt ingatlan eladása után?

Share Button

A testvéremmel 2016 ban örököltünk egy fél házrészt Apukánk után, most 2019 ben meghalt Anyukánk is így megörököljük az egész házat. El szeretnénk adni, milyen mértékű adót/adókat kell fizetni?

Különböző években örökölt lakás eladása esetén az örökölt fél – fél ingatlan hagyatéki értékéhez és azok eladási árához mérten lehet megállapítani a fizetendő SZJA-t az alábbi kalkulátor segítségével.

Fontos tudni, hogy két esetben nem kell adót fizetni, az egyik ha a hagyatéki értékhez képest az eladási ár kevesebb, a másik, ha a hagyaték átadást követően az eladásig már 5 év eltelt.

 

https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/ing_kalk

Mely esetben nem jár köteles rész?

Share Button

Kedves ismerősömnek két örököse van (gyermek), családi viták folyományaként csak egyikre hagyná a vagyonát. Kérdésem az, hogy ajándékozással el lehet-e kerülni azt, hogy a másik örökösnek köteles részt kelljen kifizetni? Vagy csak adás-vétellel? Mennyi a köteles rész, ha túlélő házastárs is van?

Örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül tett ajándék a másik örököst kötelesrész igénylésére jogosíthatja fel.  A kötelesrész mértéke a törvényes örökrésze 1 / 3-a. Házastárs kötelesrésze csak abban az esetben merülhet fel, ha örökhagyó végrendeletben akként rendelkezik, hogy a házastársa semmit nem örököl, vagy az előbb említett ajándékozási esetben.

Eladható-e az ingatlan, ha nem EU állampolgár az egyik rész tulajdonosa?

Share Button

Miután anyukám elhunyt, testvéremmel örököltük a hazát. Testvérem nagyon menni akart ezert párom, aki vietnámi állampolgár,kivásárolta. Most azonban külön utakon fogunk tovább járni.  A kérdésem az lenne,hogy megteheti-e , hogy eladásra kínálja vagy éppen eladja az ő felet,ha én is el akarom adni a házat, de nyilván az egészet.

Magyar ingatlant vagy annak részét nem EU-s állampolgár az illetékes megyei kormányhivatal engedélyével vásárolhat. Ugyanez az állampolgár, ha már ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos, ugyanazon ingatlant engedély nélkül, szabadon értékesítheti. Ha Önök ketten tulajdonosok, akkor ugyanazon szerződéssel mindketten a saját ingatlanrészüket minden további feltétel nélkül eladhatják.

1 / 23 oldal12345...1020...Utolsó »