Vissza az előző oldalra

Azonnali (elektronikus) cégalapítás

Share Button

Jó hír, hogy gazdasági társaság (cég) ma már egyszerűen és gyorsan létrehozható Magyarországon.

A cég (Bt., Kft., stb.) az alapítás elhatározásától számítva pár nap alatt is – szerződésminta alkalmazásával, egyszerűsített eljárással – bejegyeztethető a cégnyilvántartásba.

Egyszerűsített cégeljárással történő cégalapítás lényege, hogy a Cégtörvény mellékletét képező szerződésminta aláírva kerül benyújtásra a cégbíróság felé.

Cég alapításakor a társasági forma (Bt., Kft., stb.) kiválasztásánál fontos tisztában lenni a tagok vagyoni felelősségével, továbbá azzal, hogy az adott társasági forma alapításához mekkora induló vagyon szükséges. E körben szakmailag jártas ügyvéd megbízását javaslom.

Leggyakrabban alapított társasági forma: a Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
Alapítható egyszemélyes, illetve több személyes Korlátolt felelősségű társaság is.
A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel.
Kft. alapításához a törzstőke minimum összege: 3.000.000 Ft szükséges.  2016.03.15-ig  vagy az első  cégmódosításkor minden Kft törzstőkéjét ezen összegre kell felemelni. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és 10.000-rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet.

A cégalapításhoz szükséges adatok:
– cégnév meghatározása: e körben jegyzem meg, hogy az új cégnévnek minden egyéb cég nevétől különböznie kell.
– székhely megjelöléséhez szükséges az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a székhelyül szolgáló ingatlan használatához vagy bérleti szerződés megléte
– tevékenységi körök meghatározásánál minimum a főtevékenységet meg kell jelölni
– induló vagyon összege befizethető bankszámlára és a társaság pénztárába
– tagok személyes adatai, vagyoni hozzájárulásuk összege, nyereség és veszteség viselésének, továbbá a szavazatok számának meghatározása
– vezető tisztségviselők, azaz az ügyvezetők személyes adatai megadása

Szükséges iratok:
– személyes okmányok: személyi-, személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímkártya, adókártya

Vélemény, hozzászólás?