közeli hozzátartozó címkével jelölt bejegyzések

Eladhatja-e a haszonélvező az ingatlant? Megveheti-e a haszonélvezeti jogot az ingatlan tulajdonosa?

Share Button

Ingatlantulajdonos tudta nélkül a haszonélvező eladhatja -e a haszonélvezeti jogát?

 Ha a haszonélvező el akarja adni a haszonélvezeti jogát, meg tudja -e venni tőle az ingatlan tulajdonosa?

A haszonélvezet Önállóan nem forgalomképes. Ez azt jelenti, hogy csak az ingatlan eladásával egyidejűleg lehet érte vételárat kapnia a haszonélvezőnek az illetéktörvény 72. paragrafusa szerint számítva.

A haszonélvezeti jog megszüntetésének két lehetősége van: ingyenes lemondás, vagy az előbb említett értékesítés.

Az ingyenes haszonélvezeti jog ,megszüntetés valójában ajándékozásnak minősül. Ha a tulajdonos és a haszonélvező egyenes ági rokonok (beleértve a házastársat és a testvért is) akkor illetékmentes a lemondással történő megszüntetés az ingatlan tulajdonosa számára.

Amennyiben a haszonélvező és a tulajdonos nem közeli rokonok, ajándékozási illetéket fizet a tulajdonos, melynek értéke lakóház esetén 9 %, egyéb esetben 18 %

A lemondás történhet egyoldalú nyilatkozattal, vagy tulajdonossal együttesen aláírt okirattal.

Fontos tudni, ha egyoldalú megszüntetés esetén -ha a tulajdonosnak nem közeli hozzátartozója a haszonélvező-a tulajdonos nem mentesül az ajándékozási illeték megfizetése alól

 

Jogosult-e kötelesrészre az unokatestvér, ha ő a legközelebbi hozzátartozó?

Share Button

Kérdésem, hogy kötelesrészre jogosult-e az első unokatestvér? Nincs leszármazó, szülők meghaltak. A szülőknek nem volt több gyerekük csak az elhunyt.

A nagyszülőknek voltak gyerekeik, de ők sem élnek már, csak azok leszármazói. A hagyatékot végrendeleti örökös kapja, ő nem vér szerinti rokon. Ezért merül fel a kérdés, hogy jogosult-e valaki kötelesrészre, ha csak az unokatestvér a legközelebbi hozzátartozó?

Köteles rész igénylésének feltétele, végrendelet legyen ami a törvényes öröklést eltéríti és törvényes egyenes ági rokon/örökös jogosult azt igényelni.

Mértéke a törvényes örökrésze 1 / 3-a.

Van-e illetékfizetési kötelezettsége az elhunyt házastársának öröklést követően?

Share Button

Nagypapám elhunyt. Van e bármi illeték fizetési kötelezettsége nagymamámnak a folyószámláján lévő pénz és értékpapírjai öröklése végett?

Egyenes ági rokonok, a házastárs, a testvér illetékmentesen örököl ingatlan és ingó hagyaték esetében. Ez utóbbihoz tartozik a folyószámlapénz és értékpapír is.

Milyen költségekkel jár az apóstól történő ingatlanvásárlás?

Share Button

Apósom eladná ingatlanát nekem és férjemnek. Férjem a fia tehát egyenes ági leszármazottja én a menye vagyok. Hogyan van ilyenkor az illeték fizetése? Férjemnek esetleg nem kell csak nekem?

Egyesági hozzátartozók között úgy az ajándékozás mint az adásvétel illetékmentes.Ugyanez igaz a házastársak közötti ingatlan átruházásra is.

Jó megoldás lehet, ha első körben apósa a fiának adja el az ingatlant, majd az Ön férje azt Önnek tovább ajándékozza.

Házasságkötés után mennyi időnek kell el telnie hogy a férj illetékmentesen ajándékozhasson a feleségnek?

Share Button

Házasságkötés után mennyi időnek kell el telnie hogy a férjem illetékmentesen ajándékozzon részemre ingatlanjából?

A házasságkötés ténye már megalapozza a házastársak közötti illetékmentes ajándékozást.

Tanyára korábban alapított haszonélvezeti jog érvényes-e?

Share Button

Évekkel ezelőtt vásároltam egy ingatlant ami tanya és az egyik rokonomnak adtam az élvezeti jogot. Ezt most nagyon bánom de azt hallottam, hogy megszűnt a tanyára az haszonélvezeti jog. Ez igaz lenne?

A tanya a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, a törvény a hatályba lépésekor az ilyen ingatlanokon fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogot törölni rendelte.

Közeli hozzátartozók között maximum 20 évben szabályozta az időtartamot amely ideig haszonélvezeti jogot lehet alapítani.

Ajándékozható-e termőföld nem közeli hozzátartozónak?

Share Button

Termőföld ajándékozásánál ki kell-e függeszteni bizonyos ideig ha az ajándékozás nem családon belül történik meg és nem rokoni ágon történik ? (ismerős,szomszéd stb)

A földforgalmi törvény nem engedi meg a közeli hozzátartozókon túli fölajándékozást. Ez azt jelenti, hogy a vér szerinti egyenesági rokonok egymás között ajándékozhatnak földet, beleértve  a testvéreket  is – kifüggesztés és jóváhagyás nélkül. Az ilyen szerződést biztonsági okmányon kell elkészíteni és azonnal benyújtható az illetékes földhivatalhoz a tulajdonjog változás átvezetése céljából.

Mennyi illetéket fizet testvér öröklés esetén?

Share Button

Édesapám testvére (ketten testvérek, neki NINCS gyereke) végrendeletben rá hagyta a házát-telkét, kérdésem, hogy mennyi illetéket kell ilyenkor fizetni?

A testvér nem minősül közeli hozzátartozónak az illetéktörvény szerint, ezért lakóingatlan öröklése esetén 9 % öröklési illetéket kell fizetni, míg minden más öröklése után 18 % az illeték mértéke.

Gyermek számlájára utalt szülőt illető vételárat gyermek felhasználhatja -e ajándékozási szerződés nélkül?

Share Button

Édesapám és én is 1/4 tulajdoni hányaddal rendelkeztünk egy ingatlanon, mely értékesítésre került.

Az adásvételi szerződésben, mivel édesapám nem rendelkezik bankszámlával, az én bankszámlámon került megjelölésére, ahova elutalta vevő a 2*1/4-ed utáni vételárat.

Mivel édesapám nekem szánta az 1/4-e után járó pénzt én azt szabadon felhasználhatom vagy kell-e valamiféle hivatalos irat erről (pl. ajándékozási szerződés)?

Unokaöccs részére lehet-e termőföldet ajándékozni?

Share Button

Férjem örökölt 2/4 földet az édesapja után. Területe: 4776 m2 (ez a teljes terület) művelési ága: Szántó, minőségi osztálya: 4 Arany korona értéke: 9.12

A közjegyzői határozat szerint 360000 Ft az értéke. A területet az unokaöccse használja sok éve (meg is vette, csak nem jelentette be a hivatalnak, így elévült).

Férjem oda szeretné ajándékozni neki (hisz már úgy is az övé). Megteheti-e?

Az unokaöcs nem rendelkezik semmilyen képesítéssel.Ki kell-e valahol függeszteni?

Földet ajándékozni egyenes ági közeli hozzátartozónak lehet, mely körbe a testvér is beletartozik. Az unokatestvér csak adásvétellel szerezheti meg a föld tulajdonjogát. Magánszemélyként 10.000 m2 földet szerezhet, melybe a meglévő is beszámít.

Az adásvételt 60 napra ki kell függeszteni, elővásárlás miatt és 8 hónap az engedélyezési eljárás.

1 / 4 oldal1234