közeli hozzátartozók címkével jelölt bejegyzések

2020.07.08-tól illetékmentes a testvérek közötti ajándékozás

Share Button

Az illetéktörvény módosulásával 2020. július 08-tól ingyenessé vált a testvérek közötti vagyonmozgás, amennyiben az ajándékozás.  A testvérek közötti adásvétel továbbra is illetékköteles marad (4 %)

A törvény módosítása remek lehetőséget kínál a családon belüli illetékmentes vagyonmozgás megvalósítására, mivel már nemcsak a szülő és a gyermek-unoka, valamint háztárs közötti ajándékozás illetékmentes, hanem tovább bővült a kedvezményezettek köre a testvérrel.

Milyen métékű ingatlanszerzési illeték terheli a közeli hozzátartozók közötti ajándékozást?

Share Button

Édesapám a tulajdoni lapon belterületi, “kivett udvar egyéb épület” néven szereplő, 1/1 tulajdonát képező ingatlanát elajándékozná részemre. Érdeklődnék,hogy ilyen ingatlan esetén mennyi az illeték mértéke?

Közeli hozzátartozók közötti ajándék után a megajándékozottnak nem kell ajándékozási illetéket fizetnie.

Milyen illeték alá esik a közeli hozzátartozók közötti haszonélvezet alapítás?

Share Button

Édesanyámnak vettünk egy kis kertes házat, külterületi zárkertet. Az adásvételi szerződés a a következő hetekben kerül aláírásra 50% haszonélvezetet szeretne ráíratni a gyerekére, édesanyám lenne a tulajdonos, férje lenne a másik 50% haszonélvezője.

A kérdésem, hogy lehet -e ingyenes a haszonélvezet? Ajándékba adná. 3 millió a vételár, a leszázalékolás úgy tudjuk 4% A haszonélvezet 50-50% illeték mennyi lenne , ha ingyenes nem lehet?

A földforgalmi törvény hatálya alá eső ingatlanok esetében  közeli hozzátartozók között maximum 20 évre alapítható haszonélvezet.

Közeli hozzátartozók közötti haszonélvezet alapítás után nem kell ajándékozási illetéket fizetni.

Milyen feltételekkel ajándékozható a termőföld?

Share Button

Földtulajdonaink most több részletben szüleim nevén vannak. Én a nem ott helyben lakó szívességi földhasználó fiuk vagyok.

Arra gondoltuk, hogy a földtulajdonainkat fiamnak (tehát a szüleim unokája) lehetne átadni. Neki is van földműves végzettsége és ő helyben lakó, a földhasználó viszont továbbra is én maradhatnék.

1.)Ez – ha jól gondolom – ajándékozással kivitelezhető, de mindenképpen ügyvédi feladat és költség?

2.)Az unoka így végre egyesítené az esetleges szomszédos földvásárlási, -csere előjogokat is, e szempontból még földhasználatot is is jobb lenne neki átadni az ő helyben lakó státusza miatt?

3.)Lényegében az előjogainkat is szeretnénk optimalizálni, de jó lenne megtartani valamilyen befolyásolási lehetőséget hiszen ad abszurdum fiam, unokánk kizárólagos szereplővé válhat a földjeinkkel kapcsolatosan?

A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó földingatlant közeli hozzátartozók egymás közötti ajándékozással illetékmentesen, engedélyezési eljárás, kifüggesztés nélkül megszerezhetik. A szerzéshez nem szükséges regisztrált földművesnek sem lenni, de biztonsági iraton ügyvéd által ellenjegyezve kell készíteni.

E körben a legutolsó közeli hozzátartozó a testvér.

Hogyan íratható át az örökség az örökösről annak unokahúgaira?

Share Button

Édesapánk 2015 októberében elhunyt, húgommal együtt öröklünk tőle egy fel házat ketten meg némi pénzt. Szeretnénk az örökségünkről lemondani az én két lányom javára. Az egyik lányom 18 a másik csak 5. Hogyan tudnánk ezt megtenni?

A kívánt eredmény eléréséhez hagyatéki egyezség keretében  rendelkezzenek úgy, hogy Ön lesz az egyedüli örökös. Ezt követően illetékmentesen ajándékozza két gyermeke javára a teljes örökséget.

 

Van-e szja fizetési kötelezettség testvér részére történő adásvétel esetén?

Share Button

Feleségem apja halála után örökölt egy kecskeméti házrészt. – Apja testvére megvásárolná tőle, melynek ráeső értéke tulajdonlap szerint 600.000 Ft. – Feleségem nyugdíjas. 

Ügyvéddel lenne megkötve az adás-vételi szerződés, mely állítólag adómentes és nem kell tenni adóbevallást. – Aggályom, hogy ez lehet, hogy adóköteles jövedelem, melyet össze kellene vonni a nyugdíjával? -

Vagy nem, mert nem kell fizetni, mivel az öröklött rész illetékmentes egyenes-ági rokon után? – Vagy 600.000 Ft-os adásvétel nem tartozik adó alá és ezért nincs is mit bevallani?

Egy adásvételt mindig két oldalról kell vizsgálni:

A vevő oldaláról 4 % vagyonszerzési illetékfizetés merül fel , kivéve ha eladóval közeli hozzátartozó.

Eddig a rokonsági fokig illetékmentesen lehet vásárolni ingatlant. Az eladó oldaláról 15 % SZJA fizetési és adóbevallási kötelezettség merül fel, de csak akkor, ha az adásvételből fakadóan jövedelme keletkezik az eladónak és a szerzéstől számított 5 éven belül adja el az ingatlanát.

Ha az ön felesége 5 éven túl értékesít az örökléshez képest vagy 5 éven belül de ugyanazon áron adja el, amennyi értéken örökölte az ingatlant  adófizetési kötelezettsége nincs – ’’összevonási’’ kötelezettség pedig szóba sem jön, mert az ingatlan értékesítési jövedelem külön adózik.

 

Hogyan zajlik a gondnokolt személy részére történő ajándékozás?

Share Button

Nagykorú unokánknak szeretném átíratni lakásunkat, amiben ketten élünk.

Rokkantnyugdíjas lévén igen csekély jövedelemmel rendelkezem, ezért szeretném megkérdezni, milyen formáját kellene választanom az átíratásnak ahhoz, hogy ne kelljen átírási illetéket fizetnem?

Egyenes ági hozzátartozók között – mint pl. nagyszülő-unoka – az ajándékozás illetékmentesen történik.

 

Hogyan adható el a szóban testvérnek ajándékozott ingatlan, ha az korábban nem került a megajándékozott nevére?

Share Button

Szüleink halála után a testvéremmel együtt 50-50%-ban örököltük a szülői házat, amit a hagyatéki határozatban a bíróság 3 millió Ft-ra állapított meg.

A hagyatéki tárgyalás után kb. két évvel testvérem szóban lemondott a javamra az ingatlanról. Én az ingatlan felét 1,5millió Ft-ot kifizettem neki.Szerződést a mai napig nem írtunk a lemondásról és a kifizetésről sem.

Én az ingatlant szeretném eladni.Utólag lehetséges -e a lemondásról és a kifizetés tényéről szerződést írni? Hogyan tudom értékesíteni az ingatlant?

Közeli hozzátartozók között az ingatlan adásvétel illetékmentes. Ebből a szempontból a testvér közeli hozzátartozónak minősül. A testvérnek való ingatlan ajándékozás is illetékmentes.

A kérdéses ingatlan eladását két lépcsőben is megoldhatják: a testvér utólag eladja vagy elajándékozza Önnek az ingatlan felét és ezt követően Ön az ingatlan egészét értékesítheti saját jogán.

Egy lépésben egy szerződésben is történhet az ügylet, ha mindketten eladóként szerepelnek az adásvételi szerződésben , de a testvér az Őt illeti vételárat Önre engedményezi.

Mi az ajándékozás menete?

Share Button

Az első házasságomból két fiam született. Második házasságomat 1983-ban kötöttem. Van egy 55 m2-es első emeleti panel lakásunk (nekem volt önkormányzati lakásom, mikor a jelenlegi férjem hozzánk költözött, amit 1992-ben megvásároltunk az önkormányzattól).

Szeretnénk a fiaimnak ajándékozni, mivel a nyugdíjunk nem túl magas, egészségi állapotunk sem túl jó. Ők segítenek mindenben. Azt szeretném tudni, hogy kell-e illetéket fizetni, mi az ajándékozás menete?

Közeli hozzátartozók közötti ajándékozás illetékmentes. Ez vonatkozik az édesanya és gyermekei közötti ajándékozásra. A nevelőapa lakásajándéka már nem illetékmentes (9 %). Érdemes megfontolni az adásvételt, amely csak 4 %-kal illetékel. 

Az ajándékozási okiratot általában ügyvédek készítik, melyhez szükséges az ingatlana aktuális tulajdoni lapja, és a földhivatalnak 6600 Ft eljárási illeték megfizetése, továbbá az okiratot szerkesztő ügyvéd díjának kiegyenlítése,mely szabad megállapodás tárgya.

Az ajándékozási szerződés földhivatali benyújtását követő 60 napon belül a tulajdoni jog változás megtörténik a vonatkozó tulajdoni lapon.

Önnek illetékmentesen lehetősége van az ajándék tárgyán holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítania .

Energiatanúsítványt készíttetni nem kell ajándékozási jogügyletnél.

Ki kell-e függeszteni a szerződést testvérek közötti adásvétel esetén?

Share Button

Zártkerti ingatlan 4 gyerek tulajdona, ebből kettő eladja a másik kettőnek egyenlő arányban. Kérdésem, hogy ki kell-e függeszteni az adásvételt?

A kifüggesztés elkerülése végett javaslom, hogy ajándékozási szerződést készítsenek adásvétel helyett.

A testvér ugyanis közeli hozzátartozó az új Földforgalmi Törvény értelmében.

Közeli hozzátartozók egymás közötti ajándékozása nem engedélyköteles, és kifüggeszteni sem kell.

Adásvétel esetében csak akkor nem kell kifüggeszteni, ha 1/1-ed tulajdonos marad az osztatlan közös tulajdon megvásárlásakor.

1 / 2 oldal12