önálló helyrajzi szám címkével jelölt bejegyzések

Korrigálható-e a felcserélt helyrajzi szám?

Share Button

Három lépcsőházas szövetkezeti lakásban lakunk. A két szélső lépcsőház helyrajzi száma fel van cserélve és nem tudunk bejelentkezni. A hivatalok azt javasolják kössünk csere szerződéseket a másik lépcsőházban lévő lakókkal. Van e lehetőség a helyrajzi számok felcserélésére, mert úgy mindenki a természetben elfoglalt helyére kerülne. Ettől elzárkóznak a hivatalok.

A csereszerződésnél, magas költségek terhelnék a lakókat ezért utasítják el. Már minden érintettel egyeztettünk, földhivatal, önkormányzat stb, de csak a csere az egyetlen járható út szerintük. Lehet-e új helyrajzi szám megállapítást kezdeményezni? Van- e javaslata az ügyvéd úrnak a helyrajzi szám cserével kapcsolatban?

Mindkét egymástól elkülönült időben történt lakásvásárlási szerződés olyan okirat, melyet az illetékes földhivatal a tulajdonjog változás bejegyzése előtt alaposan megvizsgál. Ha bejegyezte a tulajdonjog változást, az az ingatlan-nyilvántartási állapottal megegyező volt. Az alapító okirat alapján kialakult helyrajzi számok megváltoztatása, azaz cseréje lenne szükséges ahhoz, hogy a valóságnak megfelelő állapottal adekvát legyen az ingatlan-nyilvántartás. Javaslom, hogy ez ügyben egyeztessen a közös képviselővel.

Hogyan tudható meg egy ingatlan aktuális helyrajzi száma?

Share Button

Nagyapám a Tsz. felbomlása után nem járt utána hová került a földje. Régi helyrajzi számok vannak de ezek elévültek a kommunizmus miatt. Milyen úton tudhatom meg hogy hol és melyik hrsz. alatt helyezkedik el a földje ?

Az illetékes Földhivatal tart nyilván minden olyan  földtulajdont – amely az illetékessége területéhez tartozik. Öröklés esetében sincs ez másképp. Javaslom forduljon bizalommal a Földhivatalhoz.

Lakásvás vásárlása még építés alatt álló társasházban

Share Button

Ingatlanvásárlás előtt állok, találtam egy lakást egy 20 éve épült a házban, de a tulajdoni lapon “beépítetlen terület”-ként szerepel az egész telek.

A szóban forgó lakást 8 éve lakja az eladó (annak első lakójaként), a többi is mind lakott egy kivételével, az utolsó befejezése folyamatban van, és annak befejezésekor társasházzá szándékoznak alakulni. (Rendezett a környezet, közös költség nincs, összeadják a szükséges pénzt.) Én még ilyenről nem hallottam, de nem vagyok járatos ilyen ügyekben.

Kérdéseim: Gyakran előfordul ilyen helyzet (beépítetlen területen hosszú idő óta lakott lakóingatlan áll)?
A “lakástulajdonosok” jogilag csak telekrész-tulajdonosok most? Ha igen, ez mit jelent rám, mint vevőre nézve?
Az egyéb helyiségek (garázs, tároló) hogy kerülnek felosztásra? Lehet biztosítani egyáltalán, hogy a jelenleg a lakáshoz tartozók később is oda tartozzanak? Az udvar a tulaj elmondása alapján osztatlan közös tulajdon.
Lakhatási engedélyt mikor kaphatnak (csak azután hogy az utolsó lakást is befejezik), ezt meg lehet sürgetni valahogy?
Milyen egyéb költségek merülhetnek fel a későbbiekben ha valóban társasházzá alakulnának? Egyszerű folyamat a társasházzá alakulás?
Milyen hivatalos utat kellene bejárnom ha a vásárlás mellett döntenék?

Az épülő társasházak esetében előfordul, hogy csak a társasház alapító okirat tervezete ismert. Más társasházaknál az építtető az első lakások eladásakor már a társasház alapító okiratot a földhivatalnál bejegyezteti, -az önálló helyrajzi számok kialakítása mellett.

Legfontosabb, hogy kérje ki az építtetőtől az alapító okiratot. Ebben tájékozódhat, mi kerül közös tulajdonba, mi kerül külön tulajdonba, és az egyes kiegészítő helységek jogi sorsa is megismerhető.

A vevő adásvételét mindig jogi szakember készíti el, ezért ha további kérdése van, forduljon a társasház jogi képviselőjéhez, vagy ha ilyen nincs, saját ügyvédjéhez, akivel a vételi szerződés készítésében megállapodik.