Vissza az előző oldalra

Válás közös megegyezéssel

Hogyan válhat el a gondnokolt feleség és a gondnokként kirendelt férj?

Share Button

Van egy ismerősöm, aki gondnokság alatt áll, és a házastársa a gondnoka. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben, ha akar elválhat-e tőle?

A gondnok és gondnokolt közötti érdekellentét esetén az illetékes gyámhatóság újabb gondnokot rendel ki. A válókereset és a gondnokváltás ügyében javaslom egyeztessen az illetékes gyámhivatallal.

Válás esetén az örökölt vagyon is az osztozkodás tárgyát képezi-e?

Share Button

Férjemmel válni készülünk, nekem most halt meg édesapám, aki után örököltünk a testvéreimmel két ingatlant.

Ha elválunk, a férjemmel meg kell-e ezen osztozni vele, vagy ez ági vagyonnak számít, ami őt nem érinti? Ha mégis, hogy lehet őt erről letiltani? Egy autót is vettem a saját nevemre, saját pénzből, azzal mi a helyzet?

A külön vagyoni örökölt ingatlan – különösen az ági vagyonú ingatlan – válás esetén megtartja külön vagyoni jellegét, azaz nem képezi osztozkodás tárgyát elvált férjével. A házastársi közös vagyonból vásárolt autó vélelmezetten a házastársak közös vagyona.

Mire számíthatok a házastársi vagyonközösséget megszüntető perben?

Share Button

Hat éve vagyunk házasok férjemmel, házasságunk tavaly megromlott, ki lett mondva, hogy elválunk. Van két kiskorú gyermek is.

Tavaly vettünk egy házat közösen, a tulajdoni lapon bejegyzett arányok: 15% az övé, 85% az enyém. Ez azért is alakult így, mert én eladtam a lakásomat, és azt egy az egyben befektettem a házba, vagyis ez képezi a 85%-ot. Az eladott lakást még 11 évvel ezelőtt kaptam a szüleimtől, 100%-ban az én nevemen volt.

Férjem anyagilag semmit nem tett hozzá az új házhoz, a szülei adtak neki pénzt a maradék 15%-ra, valamint ezen felül még 4 millió forintot felújításra. Vagyis a ház 28,5 millió forintunkba került, ebből én 20,5-et, ő 8-at tett bele a szülei révén.

Ha jól tudom, a lakásom eladásából származó pénz külön vagyonnak minősül, hiszen már jóval házasság előtt az enyém volt. A kérdésem az lenne, hogy most, hogy válunk, és a tulajdoni lapon 15-85%-os arány van feltüntetve, hogyan alakul a vagyonmegosztás majd?

A 20,5 milliómra biztosan számíthatok, hiszen az külön vagyon volt, amit ráadásul a szüleimtől kaptam? Valamint a fennmaradó rész (nyilván amennyiért eladjuk a házat) hogyan oszlik meg?

Férjemnek semmilyen papírja nincs arról, hogy valóban a házra költötte az ajándékba kapott pénzt, mégis köti az ebet a karóhoz, hogy bármennyiért is adjuk el, neki jár a 8 milliója.

A tulajdoni lapon feltüntetett  tulajdoni arányok mutatják a jelenleg fennálló vagyoni helyzetet. A házastársi vagyonközösséget megszüntető perben van helye ellenbizonyításnak, de javaslom, hogy ehhez jogi szakértőt vegyen igénybe. Közös akarattal  az osztozkodás  peren kívüli egyezséggel is rendezhető.

Hogyan zajlik a vagyonmegosztás válás esetén?

Share Button

A férj német állampolgár, a feleség magyar. Lakhely Ausztria már közel 7 éve. A házasság Magyarországon köttetett, 2 közös gyermek született 5 év alatt.

Bérlakásban élnek, a folyószámlák, megtakarítások  mindkét fél számára hozzáférhetőek, és mindkét néven futnak. A két személyre íratás már a házasság előtt megtörtént.

Egy közös autó van, amely a férj nevére van írva, de a házasság alatt közösen vásárolták, a feleség használja, tankolja .

A gépjármű tulajdonjogáról a férj maga döntött, a felség megkérdezése nélkül. Utólag tájékoztatta a tényállásról. 

A feleségnek az első gyermek születése óta önálló bevétele csak a  gyes- gyed.

A férj munkája miatt a gyerekek logisztikájában nem vesz részt, a feleség aki diplomás, a munkaerőpiacon elhelyezkedhetne, könnyen mégsem tud a gyerekek ellátása miatt, mert egyéb segítségük nincs.

A férj munkabeosztására ( 6-20:30 és napokig tartó üzleti utak) hivatkozva a gyereknevelésben nem vesz részt, átlagon felüli keresettel bír. Egy esetleges válás esetén a vagyonmegosztás hogy alakulna? Gyerekek elhelyezése?

A magyar jog szerint a válás legegyszerűbb módja az ún. közös megegyezéses válás. Ennek lényege, hogy a házas felek egyeznek meg abban, hogy kinél lesznek a gyermeke elhelyezve, havi mennyi összeget fizet a másik házas fél gyermektartásdíjként és, hogy a közös lakás használatára melyik fél lesz jogosult kizárólagosan a gyermekekkel együtt.

Ha a másik fél elhagyja a közös lakást, a szülői felügyeleti jogot is és a gyermekláthatási jogot is szabályozni kell ebben a megállapodásban, mely magyar ügyvéd előtt köttetik meg, melyet a bíróság hagy jóvá.

Ha nincs ilyen megegyezés a felek között, a bíróság dönt.

Külföldi házastárstól történő válás esetén van-e vagyonmegosztás?

Share Button

25 évet éltem együtt egy német férfival Németországban, aki 2008 óta a férjem. 1996-ban született egy közös gyermekünk.

A férjem pár hónapja elköltözött, válni fogunk. Van magyar állampolgárságom is, a házasságot Magyarországon nem jelentettem be eddig.

A német jog szerint élettársi viszony esetében nincs vagyonközösség. A férjem azt állítja, hogy a házasságunk előtt jött létre a vagyon, így én nem részesülhetek belőle. Hogyan látja ezt Ön, a magyar jogrendszeren belül?

Ha valaki Magyarországon indít válópert, a magyar jogot kell alkalmazni. Az élettársi vagyonközösség megléte és felek közötti mértéke bizonyítási kérdés.

A szabály: aki valamit állít az bizonyít. A magyar jog szerint az élettársi vagyonjogi osztozkodás lehetőség és kötelesség .

A külön vagyon ( élettársi jogviszony előtt megvolt / szerzett vagyon ) nem tartozik az élettársi vagyonközösségbe. Ha a  német jog szerint élettársi viszony esetében nincs vagyonközösség  ezt német ügyvéden keresztül kontrollálja.

 

Ki felel a válás utáni adósságokért?

Share Button

Válásom után, a volt feleségem lakik a közös ingatlanban. Fizetem a készenléti díj, biztosítás és az ingatlan adó felét. Felelős vagyok-e az ő általa esetlegesen keletkezett adósságokért?

Válás után keletkezett tartozásért általában a volt házastársak külön-külön felelnek. Ha a közös ingatlanra jön létre a tartozás  – és a benn lakók azt nem fizették – a tulajdonosok felelőssége  – mint mögöttes felelősség- együttesen is megállapítható.

 

Követelhető-e a váláskor kötött egyezségtől eltérő teljesítés?

Share Button

Váláskor megegyeztünk a volt férjemmel a vagyonmegosztásról /ingatlanról/. Mivel hitel van az ingatlanon, így azt közösen fizetjük és közös marad.

Viszont a számláján lévő házasságunk összegyűjtött pénznek nem akarja odaadni a felét pedig véleményem szerint az is közös, mivel házasságunk alatt együtt szereztünk.

Két kiskorú gyermekünket én nevelem. Egy éve élünk külön, és azt mondta, ha beperelem a pénzért, bérleti díjat fog kérni mivel én használom a gyerekekkel a közös ingatlant. Ez lehetséges? Kérhet bérleti díjat?

Ő önszántából költözött ki az ingatlanból és vett magának egy másikat.

Nem tartott igényt a közös ingatlanra nem akart kifizetni belőle.

Három évig nem dolgoztam betegség és munkanélküliség miatt. Erre az időszakra eltartási díjat kérne mert véleménye szerint ő tartott el ebben az időszakban. Pedig kaptam táppénzt, majd munkanélküli ellátást.

Egy évig nem volt jövedelmem, de mivel ő Ausztriában dolgozik így az adóból le tudta írni hogy nem dolgozom, ha jól tudom asszonytartásnak hívják. Megteheti ezt? Tényleg számolhat fel tartás díjat erre az időszakra?

A gyerekeket végig én neveltem ameddig ő külföldön dolgozott.

A válás során tett nyilatkozatokhoz – még ha közös megegyezéses esetén kötött egyezségről is van szó, a felek kötve vannak.

Az egyezséget jóváhagyó végzés ugyanolyan erővel bír, mint a bírói ítélet. Azt megváltoztatni csak egy új perben hozott új határozattal lehet.

Ha tehát volt férje a közös ingatlant visszatérés szándéka nélkül  és bérleti díj fizetés nélkül hagyta el a válást kimondó határozat szerint, akkor Ön bérleti díj fizetésére nem köteles.

Az ún. házastársi tartásdíjról való rendelkezés szintén a válás része. Ha a válást kimondó határozat házastársi tartásdíj fizetéséről egyikőjük vonatkozásában sem rendelkezik akkor ilyen tartásdíjat fizetni nem kell.

Ez alól kivétel, ha valaki önként fizet tartásdíjat, ennek tartalma az ajándékozási szerződés tartalmával megegyező. A házastársi tartásdíjra egyebekben a bérleti díjra fent elmondottak irányadóak, azaz új bírósági határozat nélkül ilyen kötelezettség nem keletkezik.

Hogyan gyorsítható a válási procedúra?

Share Button

Gyermekem válópere – lassan egy éve tart (ő nem akart válni, a felesége adta be a válókeresetet elhidegülés címen). A feleség kizárólagos jogot akar a gyermekek nevelésére, a közös tulajdonuk felét pedig készpénzben a kezébe kéri. Lakóház (iker) és nyaraló a hegyekben – nem lehet egykettőre eladni.

A válóper során gyermekem fizet, a felesége illetékmentességet kért az alacsony fizetése miatt (augusztusban Görögországban nyaralnak a gyermekekkel). Semmi más megoldásba nem hajlandó belemenni, a gyermekem fizeti az összes rezsit, a feleség is a lakásban lakik, pokollá téve a család életét (egyik dühkitörése alkalmával sajnos gyomorszájon rúgta a férjét a gyermekei szeme láttára, azok fogták le, és ez csak egy példa). 18 és éves fiú és és 12 éves lány a két gyermek. Legújabb kívánsága 16 millió Ft. készpénzben, a gyermekek után 60.000.- Ft. Mit lehet tenni, hogy hamar – egy év után lezáródjék végre a válóper?

A nem közös megegyezéses válás esetén a bíróság ítéletével választja el a házas feleket. Az ítélet megalapozottsága megköveteli a teljes tényfeltárást és szükség esetén a bizonyítási eljárást. Ezen hosszadalmas eljárást küszöböli ki a közös megegyezéses válás. Ez utóbbi esetben a házasfelek egyezséggel rendezik a válásukat, melyet a bíróság jóvá hagy. A jóváhagyásnál fontos szempont a gyermekek érdekvédelme. Amennyiben van remény az egyezség megkötésére, ezt a bírósági eljárás során is megtehetik a házasfelek. Ez gyorsítaná az ügy befejezését.

 

 

 

Válás közös megegyezéssel

Share Button

Válni szeretnénk a feleségemmel közös megegyezéssel. Vagyonmegosztási nyilatkozatról szeretnék érdeklődni.

Van egy ingatlan a kettőnk nevén fele fele arányban, az ingatlant jelzálog terheli és közüzemi számla elmaradás terheli az értéke nagyságában. Lemondana a részéről amennyiben átvállalom az adósságot teljes mértékben.

 Van-e erre lehetőségem? A bank adós-társcserét engedélyez.

Át lehet-e íratni az új párom tulajdonába a részét, mert ő lenne az adóstárs?  Kell fizetni ezért valami illetéket?

Az ingatlan felét házastársi tulajdonjog /vagyon rendezés keretében  Ön, mint házastárs nevére lehet „átíratni” új adóstárs bevonása mellett. A házastársi vagyonjogi szerződéssel  Ön lesz a kizárólagos tulajdonos. A házastársi vagyonjogi megállapodás általában illetékmentes.

Új párja az ingatlan felét  adásvétel keretében szerezheti meg. A vagyonszerzési illeték 4 %. Ehhez is kell a Bank hozzájárulása, hiszen elidegenítési tilalom  van jegyezve az ingatlanra – a Bank javára.

Az ügy ura  a Bank. Ha mindkét verziót támogatja Önök döntsenek a megfelelő okirat mellett.