Vissza az előző oldalra

Családjog

Házasság előtt vásárolt ingatlan eladási ára külön vagyonnak számít-e?

Share Button

1 éve vagyok házas, van egy ingatlanom amit a házasság előtt vettem, most el akarom adni és azt szeretném megtudni hogy ilyen esetben a pénz az enyém vagy közös vagyon?

A házastársak külön vagyonát képezi az életközösségük/házassági életközösségük előtt tulajdonokban volt ingatlan és ennek a házassági életközösségük értékesítéséből befolyó vételár, kivéve ha az összeget a bevételt szerző tulajdonos a házastársi közös vagyonba rendeli utalni. A külön vagyoni ingatlan eladásából vásárolt ingatlan is külön vagyon.

 

Igényt tarthat -e élettárs párja vagyonára?

Share Button

Jelenlegi párommal 12 éve élünk együtt albérletben, 2 gyermekünk született 11 és 6 évesek. Nem vagyunk házasok és élettársi szerződés sem készült.Egy,az édesanyám által lakott lakás fele a nevemre került párommal való megismerkedésünk előtt, mely lakás egésze rám száll édesanyám esetleges elhalálozása esetén.

Kérdésesem,hogy élhet e az élettársam kapcsolatunk megromlása esetén bármiféle követeléssel?

Az élettársi közösségben élők külön-külön vagyonszerzők, így az Ön által nevezett ingatlan az Ön külön vagyona, arra az élettársa jog alappal vagyoni igényt általában nem támaszthat.

Élettársi kapcsolat alatt saját pénzből vásárolt ingatlan közös tulajdonnak számít-e?

Share Button

Ha van egy élettársam “nem bejegyzett”akivel együtt élünk 13 éve egy albérletben, mindent közösen fizetünk. 

Eközben vettem egy lerobbant házát és a két kezemmel újítottam fel a saját a spórolt pénzemből, amely kizárólag csak is az én tulajdonban van! Ha egyszer elválnak útjaink, követelhet is bármit tőlem?

Az Ön által leírt élettársi kapcsolat alapján Ön a vásárolt ingatlant kizárólag Önhöz tartozik, az Ön külön vagyona, élettársa abból még öröklés útján sem részesülhet.

 

Egy néven lévő házasság alatt szerzett közös ingatlant eladhatja e a tulajdoni lap szrinti tulajdonos?

Share Button

Házasságunk alatt 2 ingatlant vásároltunk, egyet a volt feleségem, egyet az én nevemre íratva. Ha jól tudom ezek közös vagyonnak számítanak így is.

Válásunk után papíron rögzített vagyonmegosztás nem történt. Kérdéseim: -ez mennyi ideig marad így közös vagyon?

A vagyonmegosztásnak van e időbeli hatálya? -a volt nejem eladhatja-e az ingatlant, vagy építhet-e a nevén lévő, de még közös vagyonnak számító ingatlanra a tudtom, belegyezésem nélkül? Vagy ha már ezt megtette tehetek e valamit?

A házasság felbontásának nem előfeltétele a házasság tulajdonát képező ingatlanok vagyoni felosztása.

Az elváló felek e kérdéskört azért sem vonják be a válóperbe, mert a peres illeték jelentősen megemelkedne.

A válást követően a volt házas felek, ráutaló magatartással a vagyoni helyzetüket stabilizálják előfordulhat, hogy az egyik vagy a másik fél nevén levő ingatlan értékesítésre kerül.

Az ilyen adásvételi szerződésbe javasolt azon nyilatkozat rögzítése, hogy az eladó kijelenti a tulajdoni joga átruházásának akadálya nincs, az ingatlan kizárólagos tulajdona.

Jóhiszeműen szerző harmadik fél, vevő, az ilyen szerződéssel tulajdoni jogot szerezhet az ingatlanon.

A vagyon megosztásnak/rendezésnek időbeli korlátja nincs azonban javasolt okiratban rögzíteni, a felek vagyonjogi rendezését, hogy a fent említett értékesítés minden tekintetben megalapozott legyen.

Élettársi kapcsolatban jogot formálhat -e az ingatlanra az élettárs, aki a lakásnak nem tulajdonosa?

Share Button

Párommal 9 éve élünk együtt, egy  5 éves közös lány gyermekünk van, nincs bejegyzett élettársi kapcsolat. Lakás az ő nevén van, vásárlásakor csak mint banki hitel kezeseként szerepelek.

A kapcsolat megromlása esetén, bármilyen jogi követelésem lehet? Apaként a gyermekem mellől minden következmény nélkül csak úgy utcára tehet? Van valami jogom bármihez is? Mind a gyermek, és mind a lakhatás szempontjából?

Az élettársa külön vagyonához tartozó ingatlanra jogot formálni csak abban az esetben tudhat öröklés jogcímen – ha a kapcsolatukat magasabb jogi szintre helyezve  – a házastársi kapcsolatot vagy azzal azonos élettársi formát valósítanak meg.

Megegyezésük esetén nincs akadálya annak sem, ha haszonélvezetet létesítenek az Ön javára az ingatlanra vagy annak egy részére. Ugyanez igaz a közös gyermekük javára alapítandó haszonélvezeti jogra is.

 

Szülőktól ajándékba kapott pénznek hogyan rögzíthető a külön vagyoni jellege?

Share Button

Házasságban élek,ez idő alatt – szüleimtől pénzt kaptam ajándékba. Ezt saját névre nyitott bankszámlára helyeztem. Kérdésem, hogy egy esetleges válás esetén bármilyen módon ( pl.bírósági úton)megkérdőjelezhető-e ez a különvagyon? Mivel még élnek a szüleim érdemes-e erről az ajándékozásról hivatalos iratot kiállítani?

A házassági vagyonjogi szerződés a legbiztosabb forma ahhoz, hogy a házas felek a vagyoni viszonyaikat  a jövőre nézve korrektül rendezzék. Ebben megemlíthető az Ön által közölt különvagyonú szülői ajándék is. A két tanú előtt tett ingó ajándékozási szerződés teljes bizonyító erejű magánokirati formában igazolhatja az ajándékozott pénz különvagyoni rendeltetését.

Már felbomlott élettársi kapcsolat ideje alatt vásárolt ingatlan eladása esetén szükséges-e osztozkodni?

Share Button

Párommal 23 évet éltünk együtt , már nem élünk együtt , két közös gyermekünk van, élettársi viszonyba voltunk de ez hivatalosan nem lett bejegyezve.

Kb. 10 éve sikerült lakást vásárolnom ami teljesen az én tulajdonomba van . Annyi kérdésem lenne hogy ennyi év után fele-fele arányba van az ingatlan eladási ára ha eladjuk, vagy az az én tulajdonom és nem kötelezhet az eladásra?

Az Ön által vázolt élethelyzet alapvetően nem keletkeztet az ingatlanban közös tulajdont, kivéve, ha a másik fél részéről jelentős mértékű ingatlan beruházás is történt. Az Ön nevén levő ingatlant önállóan eladhatja, és a vételárat megtarthatja.

Mikor élhet az élettárs anyagi követeléssel?

Share Button

10 éves kapcsolatot zártam le. 4 éve hitelre vásároltam egy lakást amit azóta is fizetek.

Volt párom itt lakott velem, de nem voltunk élettársként bejegyezve. Sőt nem is volt bejelentkezve erre a címre. Élhet ő valamiféle követeléssel?

Élettársának megalapozott jogi követelése abban az esetben állhat fen, ha adóstársként a kölcsönszerződés őt megjelölte és e szerződés alapján teljesített vagy ha az ingatlanba értéknövelő beruházást eszközölt saját pénzén.

Élettársi kapcsolat alatt önálló keresetből vásárolt ingatlan osztozkodás tárgyát képezi-e?

Share Button

5 éve élünk együtt az élettársammal. Mindkettőnknek saját számlája van, és fizetésünk arányban fizetjük a költségeket. 2 éve vásároltam egy ingatlant, az önállóan gyűjtött jövedelmemből, aminek egyedül én vagyok a tulajdonosa.

Ha megszűnik az élettársi kapcsolat, kell-e osztoznom az ingatlanból? Ha házat építek az ingatlanra, azon is kell e osztozni? Javasolja -e az élettársi szerződés kötését.

Az élettársi szerződéssel a jövőre nézve rendezhetik meglévő vagyonuk sorsát. Az Ön kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon felépülő építmény – ha közösen finanszírozzák az építkezést – olyan beruházás, amelyből az életközösség megszűnése esetén elszámolni tartozik élettársával.

Mivel az így kialakuló ingatlan is az Ön kizárólagos tulajdon a lenne jogilag, javasolt, hogy az építkezés megkezdése előtt rendezzék a telek tulajdoni jogát egymás között olyan arányban, amilyen arányú lesz várhatóan a beruházás költségviselése.

Megilleti-e bármi a vagyonból azt az élettársat, akinek semmi nincs a nevén, de maga is jelentősen hozzájárult társa ingatlana beruházásához?

Share Button

Párommal hatodik éve élünk együtt, nem bejegyzett élettársi kapcsolatban. Kapcsolatunk elején a párom vett egy régi házat, mely az ő nevére került, a hitelt is egyedül vette fel. A házon az évek alatt teljes körű felújítást végeztünk, melyet közösen álltunk anyagilag.

Tavaly született meg első közös gyermekünk. A házasságot a gyermek egy éves kora környékére terveztük, viszont most a párom még néhány évet várna. Ez bizonytalansággal tölt el. A hitel miatt jelzálog is került a házra. Az egyik kérdésem az lenne, hogy lehet-e ettől függetlenül haszonélvezeti jogom a házon, esetleg lehetek-e én is a befizetett összeg arányában tulajdonos, vagy meg kell várni, amíg a hitel kifut?

A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy amíg nem vagyunk házasok, ha (ne adj Isten) a párommal történne valami, elveszne részemről az a sok pénz, amelyet a közös életünkbe fektettem?

Ha jól tudom, a gyermek örököl, mint egyenes ági leszármazott. Ebből gondolom, hogy maradhatnánk ilyen esetben a gyermekkel a házban. Ha esetleg idővel a gyermek elfordulna tőlem (sajnos több ilyen családot ismerek…), kitehet a házból?

Félreértés ne essék, nem sajnálom a gyermekünktől a pénzt vagy a házat, külön megtakarítást is nyitunk neki. De minden pénzem a közös életünkbe megy (ház, családi autó, stb.) és lényegében semmi nincs a nevemen, és még csak el sem vesz a párom…

Az Ön által leírt élettársi kapcsolatnak öröklési jogi hatása nincs. Amennyiben Ön saját pénzéből élettársa tulajdonát képező ingatlanba pl. olyan értéknövelő beruházást tett, mint a ráépítés, hozzáépítés, stb., akkor az élettársi jogviszony megszűnésekor élettársának elszámolási kötelezettsége van Ön felé, vagy élettársa halála esetén hitelezői igényt érvényesíthet az elszámolásból fakadóan az élettársa örökösével szemben.

Haszonélvezeti jogot érvényesen csak akkor alapíthatnak az Ön javára, ha ahhoz a hitelt folyósító bank hozzájárul.

Élettársa halála esetén az új tulajdonos örököst megilleti az ingatlan birtoklása, használata, kivéve, ha Ön élettársával még ezt megelőzően érvényes szerződést kötött az ingatlan határozott vagy határozatlan idejű használatára.

1 / 9 oldal12345...Utolsó »