Vissza az előző oldalra

Családjog

Hogyan változtatható meg a vagyonjogi arány házas felek között?

Share Button

Férjemmel fele-fele arányban vagyunk tulajdonosai egy ingatlannak. Mindkettőnk második házassága, én két gyermeket, férjem egy gyermeket „hozott” a házasságba. Született egy közös gyermekünk is. Kérdésem, hogy az eredeti fele-fele arányt meg lehet-e változtatni az én részemre 3/5-öd /3 gyermek/ a férjem részére 2/5-öd /2 gyermek/ arányban? Ezt fontosnak érezném azért, hogy a gyerekeink egyenlő arányban részesedjenek majd, nyilván a közös gyermek duplán, 2/5-öd, a többi gyermek 1/5 – 1/5- 1/5-öd arányban. Megoldható ez a dolog, hol induljak el?

Házastársak egymás között illetékmentesen ajándékozhatnak ingatlan tulajdoni hányadot. Az Ön által vázolt cél elérése érdekében javaslom, hogy bízzon meg egy ügyvédi irodát az okirat elkészítésével

Milyen módon érvényesíthető a házastársi vagyonban a szülőktől kapott anyagi hozzájárulás?

Share Button

Nagykorú gyermekemnek szeretnénk nagyobb – több milliós – összeget ajándékozni ingatlan vásárlására. Jelenleg párkapcsolatban él, hamarosan házasság lesz. Közös lakásuk van 50-50 %-os részarányban. Kérdésem, ha az általunk ajándékozott összegből és a közös ingatlan árából nagyobb értékű ingatlant vásárolnak, 50-50 %-os tulajdonjoggal, egy későbbi – esetleges -vagyonmegosztásnál, lehet-e a nagyobb beadott összeget érvényesíteni?

Házastársi vagyonjogi szerződéskötése javasolt, melyben a házastársak egybehangzóan rendelkeznek a szülői ajándék jogi sorsáról, például arról, hogy az ajándék kizárólag gyermekük házastársi külön vagyonát képezi.

Hogyan rendezhető a házastársak közötti vagyon?

Share Button

Feleségemmel több mint 10 éve házasodtunk. Előző házasságomból van egy gyerekem, neki kettő. Ezen kívül van egy közös gyermekünk.

Már a házasságkötésünk után vásároltunk egy ingatlant amire 1/1 tulajdonrésszel én rendelkezem. Továbbá van meg egy autónk , ami szintén az én nevemen van.

Kérdésem az lenne, hogyan alakul az öröklés egyikünk halálakor? Kell-e végrendelet vagy a feleségemmel szerződés, ahhoz, hogy az énrám eső rész magasabb legyen a tulajdonrésszel aranyosan vagy a keresetünkkel aranyosan?

Házassági életközösség alatt kizárólag az egyik házastárs nevére szerzett ingatlan esetében a másik házastárs általában ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonostársnak minősül.

A helyzet feloldására javasolt a házassági vagyonrendezés. Ez történhet a házastársak közötti  ajándékozás keretében is, mely illetékmentes. Az ajándékozási szerződésben az ajándékozott tulajdoni hányadról a házastársak rendelkeznek.

Hogyan köthető eltartási szerződés?

Share Button

Szeretnék választ kapni arra kérdésre, hogy lehetséges-e az alábbi szerződéskötés? Édesanyámat 20 éve gondozom, 80 éves és mindkettőnk dolgát megkönnyítené, ha a településünkön élne.

Én vásároltam egy szép kis családi házat befektetésként erre a célra korábban. Ő most eladta az ő házát, s abból egy összeget készpénzben nekem szeretne eltartás fejébe adni. A tartási szerződés megkötésekor a saját tulajdonú (befektetés céljából vásárolt) ingatlanomra tartási és holtig tartó haszonélvezeti jogok szeretnék neki bejegyeztetni s az ő gondozását/ápolását/eltemettetését vállalni. Ez így jogszerű, hogy nem ingatlant hanem készpénzt ad cserébe?

Eltartási szerződés esetén a tartás ellenértéke nem lehet más mint az eltartott tulajdonát képező ingatlan, ingó dolog. Tartási jogot is csak az eltartó tulajdonában levő ingatlan tulajdoni lapjára lehet bejegyezni.

Az Ön célja akként valósulhatna meg ha édesanya megvásárolja Öntől az ingatlant – illetékmentesen – és ezt követően kötik az eltartási szerződést  és jegyeztetik be  édesanya holtig tartó haszonélvezeti jogát. Mivel szülő és gyermek vonatkozásában törvényes tartási kötelezettség áll fenn így szóba jöhet édesanya készpénzének illetékmentes ajándékozása is.

Hogyan rendezhető az egy néven lévő közös vagyon további sorsa?

Share Button

Elváltam első férjemtől akitől született 1 gyermekem.1987 -ben házasodtunk össze a mostani férjemmel. Neki nincs gyermeke nem is született közös gyermekünk. Minden amink van közösen szereztük házasságkötésünk után és minden a férjem nevén van. Ingatlanok ,értékpapírok termőföldek. Szüleink nem élnek, neki 3 testvére van.

Az lenne a kérdésem hogy az én gyermekem hogy örököl ha én halok meg előbb. Ági vagyonunk nincs egyik szülő után sem örököltünk. Férjemnek végrendeletben kell rendelkeznie ? Köszönöm szépen a válaszát .Elsősorban a termőföld öröklése érdekel. Gyermekemnek mezőgazdasági végzettsége van.

A házastársi vagyonközösség, illetve az Önök közötti tulajdoni jog rendezés mielőbb javallott, mert az Ön halála esetén a gyermeke rendkívül bonyolult tulajdonjogi perrel tudná csak vagyoni jogait érvényesíteni a házastársával szemben.

Ön mint ingatlan nyilvántartáson kívüli ingatlan tulajdonos  közös megegyezéses okirattal bármikor feltüntethető tulajdonos társként az ingatlan nyilvántartásba.

Hogyan lehet érvényesíteni a tulajdoni lapon feltüntetetthez képest nagyobb részesedést?

Share Button

Házasság előtt egyik fél részéről negyed arányban vásárolt, másik fél részéről 3/4 arányban ajándékba kapott ingatlanról lenne szó.

Amit a házasság után építési engedéllyel közös vagyonból teljesen átépítettek, így az ingatlan értéke közel 6-szorosára emelkedett.

Kérdésem lenne, hogy egy esetleges öröklés, vagy válás esetén, a tulajdoni lapon szereplő tulajdoni hányadok alapján történik a vagyonmegosztás, illetve az örökösök részére történő ingatlanátírás?

Öröklés esetén a vonatkozó ideiglenes hagyatékátadó végzést bíróságon kell ahhoz megtámadni és a bizonyítékokat előterjeszteni, hogy az örökösök tulajdoni igénye reálisan kielégíthető legyen.

Természetesen mindez hagyatéki egyezséggel is rendezhető. Válás esetén, ha erre vonatkozó egyezség nincs a perben felvett bizonyítással lehet a tulajdoni laptól eltérő többletigényt érvényesíteni.

A bonyolult eljárásokat megelőzendő javasolt, hogy a házastársak tulajdonjog rendezés keretében már most igazítsák helyre a tulajdoni viszonyaikat. A tulajdonjog elismerés, házassági vagyonközösség rendezés illetékmentes, ügyvédi vagy közjegyzői okirattal történhet.

Házastársi vagyonközösség részét képezi-e a nyugdíjpénztári megtakarítás

Share Button

Válás esetén ha a Nyugdíjpénztári szerződéskötéskor a belépés és befizetés a vagyonközösség fennállása alatt történik a számla egyenlege is a vagyonközösségbe tartozik? Ez esetben a váláskor a másik fél is részesül a megtakarításból?

Házastársi vagyonközösség (osztatlan közös tulajdon ) áll fenn arra a vagyonra   amit a házassági életközösség ideje alatt a házastársak akár együttesen, akár külön-külön szereztek –  így az Ön által kérdezett megtakarításra  is.

 

Házasság előtt vásárolt ingatlan eladási ára külön vagyonnak számít-e?

Share Button

1 éve vagyok házas, van egy ingatlanom amit a házasság előtt vettem, most el akarom adni és azt szeretném megtudni hogy ilyen esetben a pénz az enyém vagy közös vagyon?

A házastársak külön vagyonát képezi az életközösségük/házassági életközösségük előtt tulajdonokban volt ingatlan és ennek a házassági életközösségük értékesítéséből befolyó vételár, kivéve ha az összeget a bevételt szerző tulajdonos a házastársi közös vagyonba rendeli utalni. A külön vagyoni ingatlan eladásából vásárolt ingatlan is külön vagyon.

 

Igényt tarthat -e élettárs párja vagyonára?

Share Button

Jelenlegi párommal 12 éve élünk együtt albérletben, 2 gyermekünk született 11 és 6 évesek. Nem vagyunk házasok és élettársi szerződés sem készült.Egy,az édesanyám által lakott lakás fele a nevemre került párommal való megismerkedésünk előtt, mely lakás egésze rám száll édesanyám esetleges elhalálozása esetén.

Kérdésesem,hogy élhet e az élettársam kapcsolatunk megromlása esetén bármiféle követeléssel?

Az élettársi közösségben élők külön-külön vagyonszerzők, így az Ön által nevezett ingatlan az Ön külön vagyona, arra az élettársa jog alappal vagyoni igényt általában nem támaszthat.

Élettársi kapcsolat alatt saját pénzből vásárolt ingatlan közös tulajdonnak számít-e?

Share Button

Ha van egy élettársam „nem bejegyzett”akivel együtt élünk 13 éve egy albérletben, mindent közösen fizetünk. 

Eközben vettem egy lerobbant házát és a két kezemmel újítottam fel a saját a spórolt pénzemből, amely kizárólag csak is az én tulajdonban van! Ha egyszer elválnak útjaink, követelhet is bármit tőlem?

Az Ön által leírt élettársi kapcsolat alapján Ön a vásárolt ingatlant kizárólag Önhöz tartozik, az Ön külön vagyona, élettársa abból még öröklés útján sem részesülhet.

 

1 / 7 oldal12345...Utolsó »