Vissza az előző oldalra

Családjog

Hogyan köthető eltartási szerződés?

Share Button

Szeretnék választ kapni arra kérdésre, hogy lehetséges-e az alábbi szerződéskötés? Édesanyámat 20 éve gondozom, 80 éves és mindkettőnk dolgát megkönnyítené, ha a településünkön élne.

Én vásároltam egy szép kis családi házat befektetésként erre a célra korábban. Ő most eladta az ő házát, s abból egy összeget készpénzben nekem szeretne eltartás fejébe adni. A tartási szerződés megkötésekor a saját tulajdonú (befektetés céljából vásárolt) ingatlanomra tartási és holtig tartó haszonélvezeti jogok szeretnék neki bejegyeztetni s az ő gondozását/ápolását/eltemettetését vállalni. Ez így jogszerű, hogy nem ingatlant hanem készpénzt ad cserébe?

Eltartási szerződés esetén a tartás ellenértéke nem lehet más mint az eltartott tulajdonát képező ingatlan, ingó dolog. Tartási jogot is csak az eltartó tulajdonában levő ingatlan tulajdoni lapjára lehet bejegyezni.

Az Ön célja akként valósulhatna meg ha édesanya megvásárolja Öntől az ingatlant – illetékmentesen – és ezt követően kötik az eltartási szerződést  és jegyeztetik be  édesanya holtig tartó haszonélvezeti jogát. Mivel szülő és gyermek vonatkozásában törvényes tartási kötelezettség áll fenn így szóba jöhet édesanya készpénzének illetékmentes ajándékozása is.

Hogyan rendezhető az egy néven lévő közös vagyon további sorsa?

Share Button

Elváltam első férjemtől akitől született 1 gyermekem.1987 -ben házasodtunk össze a mostani férjemmel. Neki nincs gyermeke nem is született közös gyermekünk. Minden amink van közösen szereztük házasságkötésünk után és minden a férjem nevén van. Ingatlanok ,értékpapírok termőföldek. Szüleink nem élnek, neki 3 testvére van.

Az lenne a kérdésem hogy az én gyermekem hogy örököl ha én halok meg előbb. Ági vagyonunk nincs egyik szülő után sem örököltünk. Férjemnek végrendeletben kell rendelkeznie ? Köszönöm szépen a válaszát .Elsősorban a termőföld öröklése érdekel. Gyermekemnek mezőgazdasági végzettsége van.

A házastársi vagyonközösség, illetve az Önök közötti tulajdoni jog rendezés mielőbb javallott, mert az Ön halála esetén a gyermeke rendkívül bonyolult tulajdonjogi perrel tudná csak vagyoni jogait érvényesíteni a házastársával szemben.

Ön mint ingatlan nyilvántartáson kívüli ingatlan tulajdonos  közös megegyezéses okirattal bármikor feltüntethető tulajdonos társként az ingatlan nyilvántartásba.

Hogyan lehet érvényesíteni a tulajdoni lapon feltüntetetthez képest nagyobb részesedést?

Share Button

Házasság előtt egyik fél részéről negyed arányban vásárolt, másik fél részéről 3/4 arányban ajándékba kapott ingatlanról lenne szó.

Amit a házasság után építési engedéllyel közös vagyonból teljesen átépítettek, így az ingatlan értéke közel 6-szorosára emelkedett.

Kérdésem lenne, hogy egy esetleges öröklés, vagy válás esetén, a tulajdoni lapon szereplő tulajdoni hányadok alapján történik a vagyonmegosztás, illetve az örökösök részére történő ingatlanátírás?

Öröklés esetén a vonatkozó ideiglenes hagyatékátadó végzést bíróságon kell ahhoz megtámadni és a bizonyítékokat előterjeszteni, hogy az örökösök tulajdoni igénye reálisan kielégíthető legyen.

Természetesen mindez hagyatéki egyezséggel is rendezhető. Válás esetén, ha erre vonatkozó egyezség nincs a perben felvett bizonyítással lehet a tulajdoni laptól eltérő többletigényt érvényesíteni.

A bonyolult eljárásokat megelőzendő javasolt, hogy a házastársak tulajdonjog rendezés keretében már most igazítsák helyre a tulajdoni viszonyaikat. A tulajdonjog elismerés, házassági vagyonközösség rendezés illetékmentes, ügyvédi vagy közjegyzői okirattal történhet.

Házastársi vagyonközösség részét képezi-e a nyugdíjpénztári megtakarítás

Share Button

Válás esetén ha a Nyugdíjpénztári szerződéskötéskor a belépés és befizetés a vagyonközösség fennállása alatt történik a számla egyenlege is a vagyonközösségbe tartozik? Ez esetben a váláskor a másik fél is részesül a megtakarításból?

Házastársi vagyonközösség (osztatlan közös tulajdon ) áll fenn arra a vagyonra   amit a házassági életközösség ideje alatt a házastársak akár együttesen, akár külön-külön szereztek –  így az Ön által kérdezett megtakarításra  is.

 

Házasság előtt vásárolt ingatlan eladási ára külön vagyonnak számít-e?

Share Button

1 éve vagyok házas, van egy ingatlanom amit a házasság előtt vettem, most el akarom adni és azt szeretném megtudni hogy ilyen esetben a pénz az enyém vagy közös vagyon?

A házastársak külön vagyonát képezi az életközösségük/házassági életközösségük előtt tulajdonokban volt ingatlan és ennek a házassági életközösségük értékesítéséből befolyó vételár, kivéve ha az összeget a bevételt szerző tulajdonos a házastársi közös vagyonba rendeli utalni. A külön vagyoni ingatlan eladásából vásárolt ingatlan is külön vagyon.

 

Igényt tarthat -e élettárs párja vagyonára?

Share Button

Jelenlegi párommal 12 éve élünk együtt albérletben, 2 gyermekünk született 11 és 6 évesek. Nem vagyunk házasok és élettársi szerződés sem készült.Egy,az édesanyám által lakott lakás fele a nevemre került párommal való megismerkedésünk előtt, mely lakás egésze rám száll édesanyám esetleges elhalálozása esetén.

Kérdésesem,hogy élhet e az élettársam kapcsolatunk megromlása esetén bármiféle követeléssel?

Az élettársi közösségben élők külön-külön vagyonszerzők, így az Ön által nevezett ingatlan az Ön külön vagyona, arra az élettársa jog alappal vagyoni igényt általában nem támaszthat.

Élettársi kapcsolat alatt saját pénzből vásárolt ingatlan közös tulajdonnak számít-e?

Share Button

Ha van egy élettársam “nem bejegyzett”akivel együtt élünk 13 éve egy albérletben, mindent közösen fizetünk. 

Eközben vettem egy lerobbant házát és a két kezemmel újítottam fel a saját a spórolt pénzemből, amely kizárólag csak is az én tulajdonban van! Ha egyszer elválnak útjaink, követelhet is bármit tőlem?

Az Ön által leírt élettársi kapcsolat alapján Ön a vásárolt ingatlant kizárólag Önhöz tartozik, az Ön külön vagyona, élettársa abból még öröklés útján sem részesülhet.

 

Egy néven lévő házasság alatt szerzett közös ingatlant eladhatja e a tulajdoni lap szrinti tulajdonos?

Share Button

Házasságunk alatt 2 ingatlant vásároltunk, egyet a volt feleségem, egyet az én nevemre íratva. Ha jól tudom ezek közös vagyonnak számítanak így is.

Válásunk után papíron rögzített vagyonmegosztás nem történt. Kérdéseim: -ez mennyi ideig marad így közös vagyon?

A vagyonmegosztásnak van e időbeli hatálya? -a volt nejem eladhatja-e az ingatlant, vagy építhet-e a nevén lévő, de még közös vagyonnak számító ingatlanra a tudtom, belegyezésem nélkül? Vagy ha már ezt megtette tehetek e valamit?

A házasság felbontásának nem előfeltétele a házasság tulajdonát képező ingatlanok vagyoni felosztása.

Az elváló felek e kérdéskört azért sem vonják be a válóperbe, mert a peres illeték jelentősen megemelkedne.

A válást követően a volt házas felek, ráutaló magatartással a vagyoni helyzetüket stabilizálják előfordulhat, hogy az egyik vagy a másik fél nevén levő ingatlan értékesítésre kerül.

Az ilyen adásvételi szerződésbe javasolt azon nyilatkozat rögzítése, hogy az eladó kijelenti a tulajdoni joga átruházásának akadálya nincs, az ingatlan kizárólagos tulajdona.

Jóhiszeműen szerző harmadik fél, vevő, az ilyen szerződéssel tulajdoni jogot szerezhet az ingatlanon.

A vagyon megosztásnak/rendezésnek időbeli korlátja nincs azonban javasolt okiratban rögzíteni, a felek vagyonjogi rendezését, hogy a fent említett értékesítés minden tekintetben megalapozott legyen.

Élettársi kapcsolatban jogot formálhat -e az ingatlanra az élettárs, aki a lakásnak nem tulajdonosa?

Share Button

Párommal 9 éve élünk együtt, egy  5 éves közös lány gyermekünk van, nincs bejegyzett élettársi kapcsolat. Lakás az ő nevén van, vásárlásakor csak mint banki hitel kezeseként szerepelek.

A kapcsolat megromlása esetén, bármilyen jogi követelésem lehet? Apaként a gyermekem mellől minden következmény nélkül csak úgy utcára tehet? Van valami jogom bármihez is? Mind a gyermek, és mind a lakhatás szempontjából?

Az élettársa külön vagyonához tartozó ingatlanra jogot formálni csak abban az esetben tudhat öröklés jogcímen – ha a kapcsolatukat magasabb jogi szintre helyezve  – a házastársi kapcsolatot vagy azzal azonos élettársi formát valósítanak meg.

Megegyezésük esetén nincs akadálya annak sem, ha haszonélvezetet létesítenek az Ön javára az ingatlanra vagy annak egy részére. Ugyanez igaz a közös gyermekük javára alapítandó haszonélvezeti jogra is.

 

Szülőktól ajándékba kapott pénznek hogyan rögzíthető a külön vagyoni jellege?

Share Button

Házasságban élek,ez idő alatt – szüleimtől pénzt kaptam ajándékba. Ezt saját névre nyitott bankszámlára helyeztem. Kérdésem, hogy egy esetleges válás esetén bármilyen módon ( pl.bírósági úton)megkérdőjelezhető-e ez a különvagyon? Mivel még élnek a szüleim érdemes-e erről az ajándékozásról hivatalos iratot kiállítani?

A házassági vagyonjogi szerződés a legbiztosabb forma ahhoz, hogy a házas felek a vagyoni viszonyaikat  a jövőre nézve korrektül rendezzék. Ebben megemlíthető az Ön által közölt különvagyonú szülői ajándék is. A két tanú előtt tett ingó ajándékozási szerződés teljes bizonyító erejű magánokirati formában igazolhatja az ajándékozott pénz különvagyoni rendeltetését.

1 / 10 oldal12345...10...Utolsó »