Vissza az előző oldalra

Megillet-e a haszonélvezet a közösen lakott lakásra?

Share Button

Feleségem halála után a közösen lakot ingatlanon van-e haszonélvezeti jogom, ha én más lakcímre vagyok bejelentve, és a közösen lakott ház tulajdonjoga 50%-ban a nejemé (volt), 50%-ban a két előző házasságból született gyerekéé?

A haláleset 2014. 03. 15 után következett be.

Ha a haláleset 2014. 03. 15 után következett be a  gyermekek mellett már nem általános haszonélvezeti jogot örököl a hagyatékon a túlélő házastárs.

A túlélő házastárs   a gyermekekhez hasonlóan tulajdonjogot örököl, mégpedig  egy gyermekrészt.

Ezen felül  az örökhagyóval közösen lakott lakásban lakhat és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat használhatja, mint haszonélvező.

A közös birtokviszonyon van a hangsúly mely szükség esetén igazolható. Ha Ön elköltözött és azért van  más lakcíme  – a haszonélvezeti joga nem keletkezik. A megszokott környezetre – közösen lakott  lakásra – vonatkozhat csak haszonélvezet.

Ptk. 7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

 (1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

 a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és

b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

Vélemény, hozzászólás?