Vissza az előző oldalra

Öröklési jog

Élehetnek-e követeléssel az örökösök örökhagyó által korábban elajándékozott ingatlan után?

Share Button

Édesanyám tavaly nekem ajándékozta a balatoni rossz állapotú nyaralójat, melyet ő is ajándékozással kapott a nagymamám tól. Édesanyámat 15 éve én ápolom, vele élek, 2 testvérem nagy ritkán jár felé. Ez is volt az ajándékozas oka,ezt mindkettőjüknek elmondta. Van egy Budapesti lakása melynek felét 3an fogjuk örökölni a törvényes rend szerint, illetve egyéb nagy értékű Ingóságok.

Kérdésem, hogy bármilyen módon a testvéreim támaszthatnak e igényt a nyarlóra, melyre én 10millio forintot költöttem azóta … Ha igen, akkor ezt meg lehet- e előzni édesanyámnak végrendelettel, vagy egyéb nyilatkozattal? Édesanyám 78eves.

Örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül tett ajándék köteles rész alapjába beszámít.

A köteles rész mértéke a törvényes örökrész 1/3-a. A köteles rész nem automatikus, a közjegyző akkor adja át ha az arra jogosult azt kifejezetten igényli.

Ajándékozott ingatlan végrendelet tárgyát nem képezheti, kivéve ha az ajándékozási szerződés felbontásra kerül.

Ingatlanra kötött eltartási szerződés esetén érvényesíthető-e köteles rész igény?

Share Button

Édesanyám Idősek otthonába költözött, kis értékű ingatlanát 4 éve eladta, a pénzt nekem adta a lányának. Eltartási szerződést kötött velem 2 éve, hogy az elhalálozott testvéreim gyerekei, a köteles részt ne követeljék, mert szerinte nem érdemlik meg.

Sajnos most elhalálozott, szeretném megkérdezni, hogy a köteles részt követelhetik-e az elhunyt testvéreim gyerekei? Úgy informáltak ismerősök, hogy az eltartási szerződés megkötése után 2 év leteltével, nem követelhetik.Valóban így van?

Mivel nincs ingatlan, ingóság a nevén, egy folyószámla van, amire a nyugdíja ment és abból vonták az idősek otthonából az ellátás összegét. A másik kérdésem, kell-e ilyenkor hagyatéki tárgyalást lefolytatni, hiszen semmi vagyona nem volt az elhalálozásakor, a folyószámlán is csak 960,- Ft volt az egyenleg

Ingatlanra kötött eltartási szerződés alapján köteles rész nem érvényesíthető, ha annak megkötése és örökhagyó halála között eltelt 2 év.

Hagyatéki eljárás örökhagyó nevén álló hagyatékra indulhat.

Az Ön által említett bankszámla hagyatéki ingóságnak minősül.

Meddig igényelhető a köteles rész elajándékozott ingatlan után?

Share Button

Élettársammal 34 éve vagyunk együtt, nem bejegyzett kapcsolatban. Van egy közös gyermekünk. Páromnak előző házasságából van kettő gyermeke. Párom a lakását közös gyermekünknek ajándékozta, de ott maradt az állandó lakcíme.

Halála esetén a két mostoha testvérnek lehet bármilyen követelése? Most az én lakásomban lakunk, tartózkodásihelyként ide van bejelentve. A lakás az én nevemen van. Halála esetén gyermekeinek lehet velem szemben követelésük? Bankban tartott megtakarítás van, melyhez közös gyermekünknek hozzáférése van. Halála esetén ez előnyt jelenthet számára?

Örökhagyó halálát megelőző 10 évben tett ajándék a törvényes örökösét köteles rész igényre jogosíthatja fel.

A köteles rész a törvényes örökrész 1/3-a.

A köteles rész nem automatikus, azt hagyatéki eljárás során kell a jogosultnak igényelni.

Mia a különbség az örökségről való lemondás és a a visszautasítás között?

Share Button

Édesanyámnak többmilliós tartozása van egy pénzintézet felé, ahonnan személyi kölcsönt vett fel, de soha nem fizette a törlesztőrészletet. Én a szüleim egyedüli gyermeke vagyok, van egy férjem és egy kislányunk.

A kérdésem: Amikor édesanyám meghal, hogyan tudok lemondani az örökségről, vagy visszautasítani azt? Lemondás és visszautasítás között van különbség? Illetve amennyiben és lemondok róla/ visszautasítom, és átszáll a gyermekemre, akkor neki csak a nagyanyjától rászállt örökségről kell lemondania, vagy mindenről amit tőlem, az édesanyjától örökölne?

Örökségről lemondás és visszautasítás közötti különbség hogy az első még örökhagyó életében tett kétoldalú megállapodás, míg a második örökhagyó halálát követően tett egyoldalú jognyilatkozat.

A visszautasítás kizárólag örökhagyó hagyatékára vonatkozik melyet a közvetlen örökös és leszármazóinak is meg kell tennie ahhoz, hogy szükségképpeni örökös a Magyar Állam legyen.

Férj halála esetén mi illeti meg a feleséget?

Share Button

Férjem meghalt, a közösen szerzett ingatlanok, földek öröklése hogyan történik, ha 2 közös gyermekünk van? Mi illet meg engem a feleséget, illetve a 2 gyermeket? Milyen arányban örökölünk ha csak a férjem nevén vannak a szerzemények, de közösen vásároltuk azokat ?

Túlélő házastárs és leszármazók esetében örökhagyó hagyatékából 1 gyermekrésznyit a túlélő házastárs örökli. Ez alól kivétel az örökhagyóval halálakor közösen lakott ingatlan melynek tulajdoni jogát a leszármazók, míg holtig tartó haszonélvezeti jogát a túlélő házastárs örökli.

A hagyatéki eljárásban lehet hitelezői igénnyel élni pl. ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonlás vagy egyéb ingatlanba történ beruházás esetén.

Örökbefogadott gyermek milyen örökségre jogosult?

Share Button

Egyik rokonom a házasságkötése előtt ingatlan vagyonnal rendelkezett illetve rendelkezik.Örökbe fogadtak egy gyermeket. A kérdésem az, hogy a férj a házasság előtti magán vagyonából( az ingatlanból) örökölhet-e, ha nem készül végrendelet?

Örökbefogadással ugyan olyan kapcsolat jön létre öröklési jogi szempontból mint a gyermekszületéssel.

Végrendelet nélkül is az örökbefogadott az örökbefogadó törvényes örököse.

Hogyan köthető eltartási szerződés tartással terhelt ingatlanra?

Share Button

Szomszédommal, szó esett arról, hogy átvállalnám anyagi nehézségeit, azonban a tulajdoni lap áttekintését követően láttam, hogy van bejegyezve “elidegenítési és terhelési tilalom az öröklési szerződésben foglaltak biztosítására” címszóval egy személy.

Elmondta, hogy ő fizeti a számláit, azonban személyesen kapcsolatot nem tart vele, gondozni nem gondozza. Szó esett arról, hogy szeretne velem egy ilyen tartási szerződést kötni, hogy mivel korábban is rendszeresen ápoltam, így a jövőben honorálná. A bejegyzett illetővel nem tartja a kapcsolatot.

Kérdésem az, hogyan tudnánk megoldani, hogy az öröklési szerződésből esetleg kivegyük vagy van-e lehetőség arra, hogy ugyanolyan részesedéssel én is kivehessem a “részem” az elhalálozást követően úgy, hogy a rám vonatkozó kötelezettségeket természetesen teljesítem.

Van olyan opció hogy az idős hölgy 2 személlyel is kössön “szerződést” vagy ha egy új végrendeletet írna, azzal felülírná-e a jelenlevőt, hogy ne keletkezzen a örökhagyónak anyagi problémája?

Az öröklési szerződéssel lekötött ingatlan csak úgy szabadítható fel ha az öröklési szerződést közös megegyezéssel megszüntetik a szerződést kötő felek azzal hogy egymással elszámolnak.

Ezt ügyvédi/közjegyzői okiratban kell rögzíteni.

Az ingatlanról ezt követően lehet rendelkezni egy újabb tartási/öröklési szerződéssel vagy annak örökléséről végrendelet is írható.

Hogyan szabályozható, ki örököljön?

Share Button

Apósomnak 4 fia van, 2 vér szerinti és 2 örökbefogadott. Az örökbefogadás több mint 40 éve történt, a férjem féltestvéreit fogadta örökbe (akiket anyósom hozott a házasságukba, ami egyébként 2 év után véget is ért).

Velük több mint 25 éve nem tartja a kapcsolatot, nem szeretné, ha örökölnének utána, csak a 2 vér szerinti gyermeke. Hogyan tudná ezt elérni, hogy ne járjon a köteles rész sem nekik?

Az örökbefogadott  gyermek ugyan úgy törvényes örököse örökhagyónak mint az vér szerinti gyermek.

A végrendelettel csak a vér szerinti gyermekek örökölnek, az örökbefogadott köteles rész igény előterjesztésre jogosult.

Örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül tett ajándék esetén ugyan ez a szabály irányadó.

Ha azonban ellenérték mellett visszterhesen szerez ingatlan tulajdont a vér szerinti gyermek – hagyaték hiányában – az örökbefogadott nincs mit örököljön.

Az ügylet illetékmentes.

Nem egyenesági örökös milyen feltételle szerezhet 1 hektárnál nagyobb földterületet?

Share Button

Nem egyenesági öröklés (végrendelet alapján) esetén az 1 hektárnál nagyobb földterület megtartására aranykalászos gazda tanfolyam elvégzésével van-e lehetőség? Lehet-e halasztást kérni a hagyatéki tárgyalásra, ha az a személy aki örököl, még nem iratkozott be a tanfolyamra, vagy már beiratkozott, de még nem vizsgázott. Milyen egyéb lehetőségek vannak a föld megtartására?

A nem földműves végrendeleti örökös 1 hektárnál nem szerezhet több földet. A közjegyzőnek be kell szereznie a hagyaték átadásánál az illetékes megyei földhivatali állásfoglalását. Álláspontom szerint az állásfoglaláskor – ha örökös regisztrált földműves – már 300 hektárig szerezhet földet.

Javaslom azonban hogy az illetékes Megyei Földhivatallal erről egyeztessen.

Ha a gyerekek visszautasítják az örökséget, ki örököl helyettük?

Share Button

öröklési reHa a gyermekeim visszautasítják a hagyatékot, akkor az Ő részüket  papírforma szerint én öröklöm, vagy az államra száll?

Ha gyermekei visszautasítják az örökséget az ő leszármazóik örökölnek (ha vannak). Ha nincsenek a Magyar Állam lesz a gyermeki örökrész örököse.

Gyermekei visszautasítása miatt Ön nem örökölheti a gyermekei örökrészét. Ez csak úgy lehetséges, ha a hagyatéki eljárásban egyezséget köt gyermekeivel akik örökrészüket Önnek ajándékozzák.

E körben fontos tudni, hogy ha van hagyatéki tartozás azért az ajándékozó gyermekek is felelnek.

1 / 44 oldal12345...102030...Utolsó »