Vissza az előző oldalra

Hagyaték átadása

Mit örököl a házastárs?

Share Button

Feleségemmel, új autót vettünk. Én az üzembentartó vagyok Ő a tulajdonos. Három gyereke van. Elhalálozása esetén, öröklik azt? Nekem csak a költségekre lesz jogom?

Kérdésére választ a Ptk alábbi rendelkezése adja meg:

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

  1. a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
  2. b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

Az autó – ha más egyezséget nem kötnek a hagyatéki eljárásban – osztatlan közös tulajdonba kerül a leszármazó örökösökkel.

Mi az az ági vagyon?

Share Button

Szeretném megkérdezni, mi azaz ági vagyon? A ház, termőföld ági vagyonnak számít? Örökölhet-e ági vagyont az a személy aki nem egyenes ági leszármazott?

Ági vagyon a hagyatéki eljárásban csak akkor jöhet szóba, ha pl. kizárólag a házastárs örököl, mert ebben az esetben nincs leszármazó, sem felmenő. Ági vagyon előterjesztésére a testvér jogosult – belépve a hagyatéki eljárásba – ha valószínűsíti, hogy az adott vagyontárgy a hagyatékban ági vagyon.

Ági vagyonnak minősíthető az örökhagyó részére szüleitől vagy nagyszüleitől kapott vagyontárgy,  mely lehet termőföld is. A testvértől távolabbi rokon ági igényt nem terjeszthet elő.

Mit örököl a házastárs? Hogyan lehet rendelkezni házasság előtt?

Share Button

6 éve élek élettársi kapcsolatban (64 és 67 évesek vagyunk) az én két felnőtt gyermekem (44, 37 évesek) tulajdonában lévő ingatlanban, amire részemre özvegyi haszonélvezeti jog van bejegyezve 8 éve.

Ezen kívül özvegyi joggal rendelkezem 6 ha föld, 3 ha erdő, fél budapesti lakásra, valamint fél bp-i lakás tulajdonjoga is az enyém.

Rendelkezem bankszámlával, értékpapírral, de ez a saját pénzem, ő egy kis összeggel járul hozzá a havi költségekhez, mivel a nyugdíja nagyon kevés.

Élettársamnak előző házasságából van egy gyermeke.(40 éves) Ingatlan vagyona nincs, csak ingóságok, de azok sem értékesek.

Tervezzük a házasságot,épp ezért szeretném kérdezni, ha velem valami történne, kapna e haszonélvezeti jogot a jelenleg közösen lakott ingatlanra, földre, erdőre, a bp-i lakás részből örökölhetne-e ő és a gyermeke, egyáltalán mire tarthatna igényt.

Házassági szerződéssel ezeket a kérdéseket megtudnánk oldani?

A házastárs az Új Ptk. szabályai szerint a másik házastárs halála esetén egy gyermekrészt örököl. Abból a lakásból azonban, amiben közösen laktak kizárólag holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl, annak az ingatlannak a tulajdoni jogát a leszármazók öröklik fejenként egyenlő arányban. Házassági szerződés az öröklés során nem releváns.

Ha a fenti szabálytól eltérni kívánnak azt végrendelet formájában tehetik meg, vagy egymás közötti jogügyletekkel rendezhetik a vagyonukat, céljaiknak megfelelő módon (pl.: adásvétel, ajándékozás).

Ki örökli az ingatlant férj halála esetén?

Share Button

Férjemmel 1979-ben kötöttünk házasságot. 1990-ben vásároltunk egy lerobbant épületet vállalkozás céljára.

Férjem munkanélküli lett, újrakezdési támogatásból felújítottuk.Házasságunkból nem született gyermek, viszont előző házasságából van egy gyermeke.

Az ingatlan a férjem nevére került, mert így nem kellett részemről semmilyen hozzájárulás az épület használatához.2019.nov.06-án férjem elhunyt. Kérdésem az lenne, hogy az ingatlan fele engem illet?

Ha a vállalkozás céljára vásárolt ingatlan nem utolsó közös lakóhelyük volt, az ingatlanból Ön egy gyerekrésznyit örököl, azaz 50% -ot.

Ha közös lakóhelyként funkcionált, az ingatlan tulajdoni jogát elhunyt férje gyermeke örökli, míg Ön az ingatlan és berendezései holtig tartó haszonélvezeti jogát kapja.

Ki örököl testvér halála esetén, ha nincs leszármazó?

Share Button

Testvéremmel közösen örököltük a szülői házat.Neki leszármazottja nincs, ezért a kérdésem az lenne, hogy a testvérem halála esetén ilyen esetben ki örökölné meg a ház fele részét? Az ő házastársa, a sógorom?

Testvére halála esetén – mert szülők már nem élnek – egyedüli örökös a testvér házastársa lesz.

Élettársakra mIlyen öröklési szabályok vonatkoznak?

Share Button

11 éve élek élettársi kapcsolatba( nem bejegyzett ) 2 kiskorú gyermekünk született.

A párom hivatalos esküvőt nem szeretne, arra hivatkozva,hogy szamara a papír nem fontos. Az idő múlásával azonban számos más tényező kerül prioritásba számomra, és bár nekem sem a papír a fontos, úgy érzem és gondolom, hogy ha a kapcsolatunkba valamilyen gond adódna, akkor vesztesként kerülnék ki.

A lakásunk 15% -a van az én nevemen, a többi a párom neven szerepel, a lakás költséget is ő fizeti. 6 éve vagyok gyesen, az ingóságok nagy részét én vettem.

Kérdésem az lenne, hogy az élettársi kapcsolatnak mik a buktatói? A kapcsolat megromlása esetén engem semmi nélkül akár ki lehet tenni a lakásból? A legrosszabb szituáció ( elhalálozás) eseten a párom szülei és testvére igényt tarthat-e valamire ( két kiskorú gyerekünk van, a párom nevére vette őket).

Öröklési jogi szempontból az élettársa rokonsága nem lehet örökös, mert Önöknek közös vér szerinti gyermekeik vannak. Leszármazó esetén ugyanis ők az örökösök. Az életközösség jelenlegi formájában Ön viszont nem lehet örökös.

Ha a szükséges nyilatkozatot nem teszik meg, a házastársakéhoz hasonló örökösi minősége Önnek nem keletkezik élettársa halála esetén.

Örököse lesz -e férjem a szüleimtől örökölt lakásnak?

Share Button

Szüleimtől örökölt lakásom van, ide vagyok bejelentve, Másfél éve hazásságot kötöttem egy külföldi állampolgárral. A kérdésem, ő örökölhet-e illetőleg válás eseten igényt tarthat e a lakás egy részére? Jelenleg nincs bejelentve, de tartózkodási engedélyhez ez valószínű szükséges lesz. A férjem egyiptomi állampolgár, mindketten külföldön dolgozunk/élünk, de a hazásságunkról van magyar anyakönyvi kivonat a külföldi alapján kiállítva. 2 felnőtt lányom van, szinten bejelentve a lakásba.

A túlélő házastárs ha csak ez az egy ingatlan a hagyaték és ez az ingatlan az örökhagyó halála időpontjában a túlélő házastárssal közösen lakott lakás, akkor két gyermek egyenlő arányban tulajdonjogot örököl, míg a lakásra és berendezéseire a túlélő házastárs holtig tartó haszonélvezeti jogot.  Ha pl. egyiptomi lakásukban következik be a haláleset, akkor a férje az Ön lakásából egy gyerekrésznyit, azaz 1 / 3-ot örököl.

Kft. üzletrész is öröklés tárgyát képezi-e?

Share Button

Szeretném tudni, hogy KFt. üzletrész is a házastárs öröklésének egy gyereknyi része alá tartozik-e? Vagyis az egyik házastárs halála után /amennyiben közös Kft-ben tagok mindketten/ a túlélő házastárs örököl e egy gyereknyi részt az üzletrészből?

A túlélő házastárs holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl az utolsóként közösen lakott lakásra és annak berendezési tárgyaira.

Egyéb más hagyatéki tárgyon beleértve a kft üzletrészt is,  a túlélő házastárs egy gyermek résznyit örököl.

Örököl-e az unoka az nagypapa halála esetén?

Share Button

Férjemet édesapja már a születésekor elhagyta viszont a nevére vette . Az édesanyával nem voltak házasok .Egy másik házasságából született még egy fiú gyermek. A férjem 3 éve elhunyt , van egy közös kislányunk , 4 éves .

A kérdésem az , hogy férjem édesapja halála esetén megillet e engem és a lányomat bármi is , jogos örökösök vagyunk ?

A törvényes öröklés rendje szerint leszármazó kiesése esetén az ő leszármazója, azaz az unoka örököl.

Örököl-e a férj a házasság előtt szerzett vagyonból?

Share Button

A férjemmel 24 éve élünk házasságban. Van a nevemen egy budapesti ház már 50 éve (már házasságunk előtt is az enyém volt), és itt élünk. Viszont a férjem soha nem volt ide bejelentve (ideiglenesen 5 évig, ami lejárt már 2012-ben). Van két fiam.

Ha én meghalok akkor a férjem örököl e, annak ellenére,hogy nincs bejelentkezve? Jár e neki haszonélvezet, stb.

A túlélő házastárs a közösen lakott lakáson és annak berendezési tárgyain – függetlenül attól, hogy oda be volt-e jelentve vagy sem –  haszonélvezeti jogot örököl, míg az örökhagyó minden egyéb hagyatéki tárgyán a túlélő házastárs egy gyermekrésznyi tulajdonjogot örököl, függetlenül attól, hogy a vagyontárgy  az örökhagyó különvagyona-e.

1 / 15 oldal12345...10...Utolsó »