hagyaték átadása címkével jelölt bejegyzések

Az örökös váratlan halála után ki örököl?

Share Button

Azt szeretném kérdezni, hogy abban az esetben ha az örökös előbb elhunyt ( balesetben) mint az örökhagyó akkor annak gyerekei lesznek az örökösök?

A törvényes öröklés rendje szerint leszármazó halála miatt – kiesése folytán – annak gyermekei, azaz az unokák törvényes örökösök.

Hogyan zajlik a hagyatéki eljárás?

Share Button

Szeretném megkérdezni Öntől, hogy a hagyatéki tárgyalás hogyan is zajlik, mert már többféle verziót kaptam, és teljesen össze vagyok zavarodva! Édesanyám elhunyt, én és a testvérem örököltünk tőle egy családi házat.

Végrendelet nem volt, így mindenféleképpen fele-fele arányban, vagy amit mi közösen meghatározunk magunk között dől el az öröklési hányad? Valamint felértékelik az ingatlant, és annak az összege határozza meg a közjegyzői díjat, ami tudtommal fél illetve egy % körül lehet?

Több százezret számoltam így költségként, és megmondom őszintén sokallom olyan szempontból hogy egyenes ágú örökösök vagyunk. A Polgármesteri Hivatalban elindították a folyamatot, onnan kerül az ügy a kirendelt közjegyzőhöz, ezek után értesítenek majd minket vagy nekünk kell kinyomozni és időpontot kérni a tárgyaláshoz?

Örökös indítja a hagyatéki eljárást a halotti anyakönyvi kivonattal az illetékes polgármesteri hivatalban. Itt adó és értékbizonyítvány készül, ez az érték – ha nincs más hagyaték a közjegyzői díj alapja, a közjegyzői díjat az alábbi linken tekintheti meg:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=99100014.IM  

A hagyatéki előadó küldi meg az illetékes közjegyzőnek a hagyatéki leltárt. A közjegyző idézi meg tárgyalásra az örökösöket és az esetleges köteles részre jogosultakat. Hagyatéki tárgyalás mellőzésével is átadhatja a közjegyző a hagyatékot, ha az örökösök ezt kérik, mert nincs közöttük vita, a törvényes öröklési rendet fogadják el.

Ha tárgyalásra kerül a sor az örökösök osztályos egyezséget tehetnek, mellyel a törvényes öröklés mértékétől eltérő mértékben kérhetik a közjegyzőt a hagyaték átadására. Az öröklés illetékmentes és földhivatali eljárási illeték mentes is.

Hagyatéki eljárásban le lehet-e mondani öröklésben nem érintett javára?

Share Button

Hagyatéki eljárásban le lehet-e mondani az örökrészről az öröklésben nem érintett személy javára./kis tulajdoni hányadot örökölnék és erről az ingatlan nagyobb részét tulajdonló személy javára szeretnék lemondani/.

A hagyatéki eljárásban kizárólag az örökösök között jöhet létre egyezség a hagyaték tárgyaira vonatkozó osztozkodás körében. Így az örökösök egymás között ajándékozhatnak, adásvételt köthetnek, melyet a közjegyző jóváhagyhat.

Külső harmadik személy e körbe nem vonható, részére csak a hagyaték átadását követő jogügylettel történhet az átadás. Ez lehet ajándék, adásvétel. Fontos tudni, ha ingatlan tulajdoni hányadról van szó a tulajdonostársaknak – adásvétel esetén – elővásárlási joga van.

Jár-e köteles rész a házasságon kívül született gyermeknek?

Share Button

Jár-e a köteles rész a házasságon kívül született gyermeknek, ha az a végrendelet megírását követően fogant?

Köteles rész jogalapjának megállapítása mindig a haláleset időpontjának figyelembevételével a hagyatéki eljárásban történik. A végrendelet keltének időpontja nem rontja le a később született vér szerinti örökös kötelesrész igényét.

Fontos tudni, hogy a köteles rész nem automatikus, azt az arra jogosult örökösnek a hagyatéki eljárás során elő kell terjesztenie. Amennyiben a közjegyzőnek hivatalos információja van az örökösökről, minden örököst köteles a kötelesrész előterjesztésének lehetőségére felhívni.

 

Hogyan adják át az ingatlanok tulajdoni jogát a hagyatékátadáson?

Share Button

Végrendelet írása kapcsán merült fel a kérdésem. Van egy vidéki családi házunk, ami hivatalosan az állandó lakhelyünk, de életvitelszerűen nem lakunk ott.

Van egy Budapest környéki lakásunk, ami a bejelentett tartózkodási helyünk, és (jelenleg) életvitelszerűen itt lakunk. Mindkét ingatlan házasságunk ideje alatt szerzett közös szerzemény, fele-fele arányban van benne tulajdonrészünk, és csak a házasságunkból származó közös gyermekeink vannak (3), mint törvényes örökösök.

Az öröklési törvény különbséget tesz a közösen lakott és a többi ingatlan öröklésében a házastárs szempontjából: közösen lakottból nem örököl, de haszonélvezete van, többiből egy részt örököl. 1. Ebben az esetben egyikünk halála esetén melyik minősül a közösen lakott ingatlannak?Ki/mi fogja ezt meghatározni?

2. Végrendeletben meghatározhatom-e én, hogy melyik minősüljön közösen lakottnak – a vidékit szeretném -, ebben a törvényes öröklést határoznám meg, és a másikat teljes egészében a házastársamra hagyhatom-e a törvényes örökösök kizárásával. (A két ingatlan értékaránya kb. 1:2-höz – a vidéki rovására)

A túlélő házastárs   a gyermekekhez hasonlóan  annyit örököl , mintha ő maga is az örökhagyó egy gyermeke lenne.

A közösen lakott lakásból nem örököl a túlélő házastárs egy gyermekrészt, csupán az örökhagyóval közösen lakott lakásban lakhat és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat használhatja, mint haszonélvező.

A hagyatéki eljárás során az örökösök által tett nyilatkozat és egyéb bizonyítékok alapján dönti el az eljáró közjegyző,hogy melyik lakás minősül utolsóként közösen lakottnak.

Hogyan juthatok mielőbb örökségem ellenértékéhez?

Share Button

Édesapám meghalt és hagyatéki tárgyalása most lesz. Nővéremmel és édesanyámmal öröklünk , viszont én jó ideje több mint 5 éve nem lakok az ingatlanban amit öröklök 1/3 részben és én szeretnék megválni ettől szeretném eladni mivel nekem nincs rá szükségem hogy ezt hogy tehettem meg? Mik a teendők ilyen esetben?

Ha a hagyatéki eljárásban az eljáró közjegyző előtt vagy nővére vagy édesanyával osztályos egyezség keretében az ingatlan örökségét elajándékozhatja vagy eladhatja ha örököstársai közül valamelyik azt megváltja.

Ha ilyen egyezségre nem jut, fogadja el az örökséget és keressen harmadik személyt, aki azt megvásárolja. Ha ilyet nem talál, lehetősége van a közös tulajdon megszüntetését kérnie bíróságtól. Előtte azonban egyeztessen tulajdonostársaival egy lehetséges közös piaci értékesítésről.

Mi a ptk. szerinti öröklési sorrend?

Share Button

Lakóingatlan haszonélvezője nagypapa, tulajdonosa unoka. Nagypapa halála után örököl-e a tulajdonos testvére a nagypapa tulajdonában lévő, ill. általa a lakásban használt ingóságokból, melynek egy része a korábban elhunyt nagymamáé volt ?

Akár tulajdonos akár haszonélvező az elhalálozó a törvényes öröklés rendje a Ptk. által szabályozott. Ehhez képest első körben mindig egyenes ágon zajlik az öröklés lemenő-felmenő vonalon. Ha ilyen nincs oldalágon a testvér az örökös. Az elmondottak az ingatlan és ingó hagyatékra is vonatkoznak.

Ingó hagyaték általában csak akkor képezi hagyaték tárgyát, ha azt az örökösök kifejezetten kérik hagyatéki leltárba venni.

Ebben az esetben értékmegjelölést is kap minden ingó vagyontárgy.

Nem földműves magánszemély örökölhet-enem egyenes ági rokontól 17 hektár földet?

Share Button

Megörökölnék rokonomtól egy 17 hektár méretű termőföldet. Nem vagyok egyenes ági leszármazott, nem élnek egyenes ági leszármazottak. Nincs gazda képesítésem. A kérésem a következő, mivel nem vagyok jogosult a föld tulajdonjogának megszerzésére, az állam, vagy illetékes szervek a föld forint értékét kifizetik, vagy arra sincs jogosultságom?

Föld tulajdonjogát örökléssel (kifüggesztés nélküli adásvétellel, ajándékozással) csak közeli hozzátartozó szerezheti meg, akik közül a legutolsó a testvér. Ha végrendelet másnak juttat földet a végrendelet érvénytelen, legalábbis ebben a részében. Ha nincs örökös az örökség tárgyát képező földet (minden más hagyatékkal együtt) a Magyar Állam örökli.

 

Kit értesítenek a hagyatéki eljárásról?

Share Button

Édesapám 7 éve meghalt, én örököltem utána az ingatlan fele részét, haszonélvezeti joggal. Most áprilisban meghalt a felesége, neki is van egy lánya, akivel így társtulajdonosok leszünk. A hagyatéki tárgyalás részéről még nem volt meg. Az volna a kérdésem: hogy engem, mint társtulajdonost, meghívnak-e a hagyatéki tárgyalásra?

A hagyatéki eljárásban a közjegyzőnek az örökösöket kell megidéznie a tárgyalásra. A feleség leánya az egyedüli örökös, ezért Önt a közjegyző nem idézi meg. A tulajdoni lapon történő változásról is csak az örökös kap értesítő határozatot a földhivataltól.

Mennyi az öröklési illeték oldalági öröklés esetén?

Share Button

Ha oldal ági rokon Ausztriából örököl ingó és ingatlant, Ausztriában vagy Magyarországon adózik, vagy illetékezik?

Ha Ausztriában, milyen mértékben, ha Magyarországon, akkor milyen nagyságú az fizetési kötelezettség?

2015 augusztus 17-e után induló hagyatéki eljárásoknál az új szabályok szerint megszűnt a párhuzamos hagyatéki eljárás.

Korábban a magyar örökséget magyar közjegyző, míg az osztrákot osztrák hatóság adta át.

Az egységes hagyatéki eljárás mindig abban az országban zajlik, ahol az örökhagyó halála előtti szokásos tartózkodási helye volt.

Az adózást is ez határozza meg.

Ha a hagyaték átadására Magyarországon kerül sor, az öröklési illeték mértéke oldalági rokon esetén 18 %, ami alól kivételt képez a lakóingatlan örökség. Lakóingatlan oldalági öröklése esetén az öröklési illeték mértéke 9 %

Az osztrák adójogról osztrák ügyvéd tud felvilágosítást adni.

1 / 9 oldal12345...Utolsó »