Vissza az előző oldalra

Öröklési illeték

Kell-e öröklési illetéket fizetni szülőtől öröklött bankszámla összege után?

Share Button

Édesanyám meghalt és a bankszámláján volt kb. 500 ezer Ft. Ehhez meg hozzájött a havi nyugdíja. Más örökséget nem hagyott. Várhatóan mennyi örökösödési adót vagy illetéket kell ezután fizetni?

Egyenes ági rokonok között az öröklés illetékmentes, azaz adózni nem kell utána. a bankszámlapénz – ha örökség tárgya lesz – zárolva van mindaddig, amíg a számlaszám és összeg egy vonatkozó jogerős hagyatékátadó végzésen meg nem jelenik.  Az örökös -e végzéssel tudja a pénzt felvenni és a számlát bezárni.

Illetékmentes -e ha testvér örököl?

Share Button

A húgom 2019.februárjában elhunyt. A tulajdonában van egy ingatlan, melyben édesapám él. Neki haszonélvezeti joga van rajta.

A házat a szüleim örökölnék de édesanyám tavaly decemberben szintén elhunyt. Az ő jogán, azt hiszem én öröklöm az ingatlan felét.

Ebben az esetben én egyenesági vagy oldalági örökös vagyok? Ha oldalági akkor örökösödési illetéket kell fizetnem. Ezt kiküszöbölendően, ha én visszautasítom az öröklést, akkor minden édesapámra száll?

Később ő ezt az ingatlant nekem ajándékozhatja? Akkor szintén egyenes ágon illetékmentesek leszünk? Válaszát előre is köszönöm!

Egyenesági öröklés illetékmentes, de a testvértől való öröklés nem. Az illetékmentesség érdekében érdemes a hagyatéki eljárásban olyan egyezséget kötni a testvér mellett öröklő szülővel, hogy kizárólag a szülő legyen az örökös.

Ezt követően a szülő illetékmentesen ajándékozhatja gyermekének a másik gyermeke örökségét.

Kell-e öröklési illetéket fizetni szülő és nagyszülő hagyatéka után?

Share Button

Édesanyám tavaly nyáron elhunyt! Nagymamám édesanyám anyja még él, anyukámnak van 2 testvére. Édesanyám után mi gyermekei 2 testvéremmel vagyunk örökösei.

Ha a nagymamám ne adja Isten meghal akkor természetesen élő gyermekei örökölnek illetve mi öröklünk e? Ha mi örökjük meg anyám részét akkor kell -e fizetnünk, illetve esetleges végrendelettel kiküszöbölhetjük e?

Közeli hozzátartozók öröklési illetéket nem fizetnek, így sem édesanyjuk után nem kell öröklési illetéket fizetni, sem nagymamájuk után.

Mennyi az öröklési illeték nagynénitől örökölt vagyon után?

Share Button

Két lányom nagynénjüktől végrendeletileg örökölt egy lakást és egy hétvégi házat telekkel. A nagynéni egyedül élt, nem volt férje, gyerekei. Mi a helyzet ez esetben az örökösödési illetékkel?

Az Illetéktörvény a közeli / egyenesági öröklést preferálja illetékmentességgel. A nagynéni nem közeli hozzátartozója a lányainak, ezért a lakóingatlan öröklés után az illeték mértéke 9 %, míg az üdülő után 18 %.

A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmi pótlék-mentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta előtt a tartozás annyiszor 10%, de legfeljebb 70% kedvezménnyel fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt.

Testvértől történő öröklés esetén milyen illetékfizetési kötelezettség keletkezik?

Share Button

Öcsémmel együtt ketten örököltük szüleink házát. Öcsémnek nincsenek gyerekei, nincs felesége sem. Egyedüli egyenesági örököse nincs, oldalági örököse én vagyok. Nekem van három gyermekem.

Kérdéseim a következők: 1. Kell-e örökösödési illetéket fizetni és mennyit, ha valamelyikünk meghal és a másik (vagy annak gyermekei)örökli(k)az ingatlant?Az ingatlan értéke kb. 45-50 millió Ft.

2. Öcsémnek van egy 14 millió Ft értékű másfél szobás lakása is, melynek 100% arányban tulajdonosa.

Halála esetén kell-e nekem és ha igen mennyi örökösödési illetéket fizetni, ha a lakása a tulajdonomba kerül?

Testvértől való öröklés esetén a testvér örökös illetékfizetésre kötelezett. Az öröklési illeték alól az egyenes ági rokonok, azaz szülők, gyermekek, nagyszülők, unokák, egyéb felmenők és leszármazók mentesek.

Lakóingatlan öröklése után 9% az öröklési illeték, míg minden egyéb más öröklése után 18 %. Ha azonban az örökhagyónak leszármazói vannak a testvére nem örököl csak a leszármazók.

Mennyi az öröklési illeték oldalági öröklés esetén?

Share Button

Ha oldal ági rokon Ausztriából örököl ingó és ingatlant, Ausztriában vagy Magyarországon adózik, vagy illetékezik?

Ha Ausztriában, milyen mértékben, ha Magyarországon, akkor milyen nagyságú az fizetési kötelezettség?

2015 augusztus 17-e után induló hagyatéki eljárásoknál az új szabályok szerint megszűnt a párhuzamos hagyatéki eljárás.

Korábban a magyar örökséget magyar közjegyző, míg az osztrákot osztrák hatóság adta át.

Az egységes hagyatéki eljárás mindig abban az országban zajlik, ahol az örökhagyó halála előtti szokásos tartózkodási helye volt.

Az adózást is ez határozza meg.

Ha a hagyaték átadására Magyarországon kerül sor, az öröklési illeték mértéke oldalági rokon esetén 18 %, ami alól kivételt képez a lakóingatlan örökség. Lakóingatlan oldalági öröklése esetén az öröklési illeték mértéke 9 %

Az osztrák adójogról osztrák ügyvéd tud felvilágosítást adni.

Melyik évtől illetékmentes az öröklés egyenes ági rokonok között?

Share Button

Szeretném megkérdezni, hogy az öröklés melyik évtől adómentes? Régebben fizettem érte, lánya vagyok az elhunytnak.

Másik kérdésem: lehet-e tudni, hogy a lakásszerzés utáni illetéket 2002. évben milyen számlára kellett teljesíteni?

Az örökösödési illeték eltörlése 2008.01.01.-től   kezdődött , amikor az egyenes ági örökösök 20 millió forint alatti értékű ingatlanok öröklése esetén  mentesültek az öröklési illeték fizetése  alól.

Ebbe a  kategóriába tartoznak az édes- és nevelt gyermekek, a szülők és nevelőszülők is . 2010.01.01. -től  ez az értékhatár is megszűnt. Ettől kezdve értékhatár nélkül mentes az öröklés egyenes ági örökösök között. 2013.01.01.-től a túlélő házastárs öröklése is illetékmentes.

A másik kérdésével javaslom , hogy forduljon a NAV-hoz.

Takarékkönyv öröklése utáni illetékfizetési kötelezettség

Share Button

Nagybátyámtól takarékbetétkönyvet örököltem. Kérdésem, hogy az örökölt összeg után illetéket vagy SZJA-t kell-e fizetnem? Válaszát megköszönve.

Az öröklési  illeték általános mértéke az  örökség  tiszta értéke után 18%. SZJA fizetési kötelezettsége nincs.

Öröklési illeték

Share Button

 Ha  azt szeretném, hogy a gyermekem örököljön, akkor ebben az esetben  van-e illeték fizetési kötelezettség az ilyen jellegű örökség után?

1990. évi XCIII. törvény  ( az illetékekről) 16.§. (1.) bek i) pontja  szerint  az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész mentes öröklési illetékfizetés alól.

 

 

 

 

 

Az öröklési illeték mértéke

Share Button

2013-ban meghalt édesanyám. Az lakában amiben lakott, fele-fele arányban voltunk tulajdonosok.

A hagyaték alá eső 1/2 részt a hagyatéki tárgyaláson átengedtem ingyenesen az élettársam részére. Az 1/2-d rész értéke 2 millió Ft.

Kérdésem, hogy kell -e illetéket fizetnie az élettársamnak, illetve a 2014-es adóbevallásban kell-e szerepeltetni?

2013 január 1-től értékhatár megállapítása nélkül öröklési illeték mentes az egyenes ági rokonok öröklése, az egyenesági örökösök öröklése, és a házastársé.

Minden más nem örökösnek ingyen átengedett (átadott, megegyezett) hagyatéki tárgy után illetéket kell fizetni.

Az ajándékozási illeték mértéke lakás esetén 9 %, nem lakás estén 18 %. Adóbevallásban csak jövedelemszerzést kell szerepeltetni, öröklést, ajándékozást nem

 

1 / 2 oldal12