egyenes ági rokon címkével jelölt bejegyzések

Adóköteles-e a szülő gyermek közötti pénz ajándék?

Share Button

Én egy Amerikában élő magyar állampolgár vagyok.  Édesanyám örökölt itt egy jelentős összeget, ami után ő már itt adózott.  ennek az összegnek egy jelentős részét nekem ajándékozta.

A kérdésem az, hogy az ajándékba kapott pénz után kell-e adóznom a  magyar Államnak, ha igen mennyit? további kérdésem: Ha esetleg édesanyám  hozná haza a pénzt, az én részemet is is (sajátjaként), neki kellene adóznia a  Magyar Államnak: Ő egyébként amerikai papírokkal rendelkezik, nem állampolgár még, hanem zöldkártyás, ha ez számít valamit.

Egyenes ágon mind a pénzajándék, mind az ingatlan ajándékozási illetékmentes és az ajándékozónak – mert az ajándékozás ellenérték nélkül történik – személyi jövedelem adót sem kell fizetnie. Természetesen a megajándékozott sem fizet személyi jövedelem adót Magyarországon.

Van-e illetékvonzata az egyenes ági ajándékozásnak?

Share Button

Édesanyám tulajdonában van egy öröklakás, amit át szeretne ruházni rám és magát haszonélvezővé tenni. Kell-e ezért bárminemű illetéket fizetnem vagy van-e esetleg adójogi vonzata?

Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, ajándékozás  és ezzel egyidejű haszonélvezet alapítás nem illetékköteles. Adásvétel esetén édesanya akkor nem fizet SZJA-t, ha 5 éve tulajdonos, vagy alacsonyabb összegért adja el az ingatlant, mint amilyen értéken szerezte.

Milyen feltétellel szüntethető meg a szülői haszonélvezet ?

Share Button

A lányomnak 12 évvel ezelőtt vásároltunk mint szülők a nevére ingatlant. Akkor még nem töltötte be a 18.évét ezért a szülői haszonélvezeti jog rákerült az ingatlanra.

Most mivel már felnőttek, terveik lennének a lakással, és én nem szeretném tovább a haszonélvezeti jogot fenntartani, így töröltetni szeretném. Meg tehetem e?

Kell-e ehhez szerződés, vagy elegendő egy nyilatkozat? És esetleg ennek van-e valamelyikünk részéről illeték vonzata?

Ingatlanon fennálló haszonélvezeti jogot a haszonélvező ügyvéd előtt tett egyoldalú nyilatkozattal szüntetheti meg. Ez ajándékozásnak minősül a tulajdonos felé, aki ha közeli hozzátartozó nem fizet ajándékozási illetéket.

Apám által örökölt gépkocsit hogyan írathatok át a legkisebb költséggel a saját nevemre?

Share Button

Édesapám élettársa 2 éve elhunyt, a nevén volt egy gépjármű, melynek a hitele most fog majd lejárni.  A hagyatéki tárgyalás most zárult le. Végrendelet nem volt, így mindent az elhunyt szülei örököltek, akik lemondtak édesapám javára.

A gépkocsi törlesztőrészleteinek fizetését az utóbbi években már én fizettem, ezért édesapám szeretné a nevemre íratni a gépkocsit. Ajándékozással, vagy “eladással” kell kevesebb járulékot fizetnem? Esetleg van más lehetőség?

Egyenes ágú rokonok ( szülők, gyermekek ) közötti gépjármű átírás esetében nincs vagyonszerzési illeték fizetés. Ennek feltétele az, hogy az átírási ügyintézés során vinni kell magunkkal a születési anyakönyvi kivonatot is, mely bizonyítja az egyenes ági rokonságot.

Hogyha a gépjármű átírás családon belül történik, akkor is jár bizonyos költségekkel még a fentieken kívül, mivel a már említett kötelező biztosítást az új üzembentartó ( tulajdonos ) nevére kötelezően meg kell kötni. Az átírásokkal együtt járó új forgalmi engedély kiadásának díja 6000.- Ft, valamint meg kell fizetni az új törzskönyv árát,ami szintén 6000.-Ft-ba kerül.

Jó hír, 2017.04.01.-től egyenes ágú rokonok közötti ajándékozás esetén már nem kell eredetiség vizsgálat, ezért az ajándékozás a legkedvezőbb megoldás.

Jó tudni, hogy mit kell magunkkal vinni az okmányirodába ( járási hivatalba ) amikor a gépjármű átírás családon belül történik?

  1. gépjármű törzskönyvét
  2. forgalmi engedélyt
  3. személyi igazolványt
  4. születési anyakönyvi kivonatot
  5. gépjármű adásvételi illetve ajándékozási szerződést
  6. megkötött kötelező biztosítási szerződést

 

Milyen módon biztosíthatom, hogy lakásomat csak gyermekeim örököljék?

Share Button

Budapesti lakásom egy az egyben az én tulajdonom .Anyukám holtig tartó haszonélvező. Második férjemmel öt és fél éve vagyunk házasok.

Kérdésem az lenne hogy férjemnek ill.az ő gyerekeinek milyen jogaik vannak az én lakásommal kapcsolatban? Nem szeretném ha az ő gyerekei is örökölnének majd egyszer utánam. Mivel tudnám a legjobban gyerekeimet bebiztosítani hogy csak az övék legyen?

Vér szerinti gyerekeire történő ajándékozási szerződéssel még az Ön életében biztosítható, hogy a lakás tulajdoni joga – hagyatéki eljárás és esetleges bizonyítás nélkül – gyermekeié legyen.

Az ajándékozási okiratban az ingatlan egészére az Ön javára – édesanya már meglévő haszonélvezeti joga mellett – szerződéses holtig tartó haszonélvezeti jog is alapítható, amely biztosítja Önt, hogy az ingatlant élete végéig birtokolhassa, használhassa, hasznait szedhesse. A jogügylet illetékmentes.

Házastársi vagyonközösségi megállapodást is köthet férjével,  amelyben rögzítik, hogy a lakásingatlan az Ön különvagyonát képezi. Ilyen megállapodás hiányában ha hagyatéki eljárás tárgyát képezné az ingatlan az Ön gyermekeinek kell bizonyítani – vita esetén – hogy a lakás az Ön kizárólagos különvagyonát képezte.

Le lehet-e mondani hitellel terhelt tulajdonrészről?

Share Button

Édesapám halála után hárman örököltünk egy ingatlant. Édesanyám 50%+haszonélvezeti jog, bátyám és én pedig 25-25%-ban.

Korábbi adósság rendezése céljából jelzálog hitelt vettem fel az ingatlanra, melyet édesanyámmal együtt fizetünk, a bátyám nem. Bátyámnak több hiteltartozása is van, melyek kapcsán már előfordult, hogy veszélyben volt az örökölt ingatlanra felvett jelzáloghitel szerződésem is.

Mi a módja annak, hogy a bátyám lemondjon az örökölt ingatlan 25%-os tulajdonjogáról édesanyám részére? Ugyanis úgy gondolkodom, hogy, ha már ő nem lenne tulajdonos a örökölt ingatlanban, akkor nem lenne veszélyben az ő fizetetlen adósságai miatt az én becsületesen fizetett jelzáloghitel szerződésem.

Van-e erre valami formanyomtatvány, vagy elegendő az, ha a bátyám két tanú előtt leírja, hogy lemond a tulajdonjogáról édesanyám részére? Gondolom, ha ez járható volna, akkor a későbbiekben közjegyző előtt módosítani kell a tulajdoni lapot, valamint a jelzáloghitelt folyósító bankot is tájékoztatni kell a tulajdoni viszonyok változásáról.

Testvére és édesanyja ajándékozási szerződést köthetnek az ingatlan 1/ 4-ére – édesanya javára – mely szerződés érvényességi feltétele a jelzálogjog jogosult bank hozzájárulása, továbbá a vonatkozó kölcsönszerződés megfelelő módosítása.

A szerződést ügyvéd vagy közjegyző készítheti el. E körben javaslom, hogy előzetesen egyeztessenek a kölcsönt folyósító bankkal. A jelzálogjoggal terhelt ingatlan részen felüli tulajdoni hányadokat a testvére1/4-ét terhelő banki terhe nem érinti, feltéve ha sem Ön sem édesanya nem szerződő fél a vonatkozó kölcsönszerződésben.

Ezen banki teher miatt legfeljebb az ¼-ed tulajdoni hányad kerülhet árverésre.

 

Alapítható-e haszonélvezet nem cselekvőképes személy lakására gondnoka által?

Share Button

Édesanyámat demencia miatt cselekvő-képességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezték 24 órás állandó orvosi felügyelet mellett. Kirendelt gondnoka én, a fia vagyok.

1/1 tulajdonában van egy öröklakás. Saját nevemre alapíthatok-e haszonélvezetet? Én vagyok az egyedüli egyenes ági leszármazottja. Van egy férje (osztrák állampolgár), aki a lakásban lakik, velem minden kapcsolatot megszakított.

Édesanyám havi közel 180.000,Ft-os otthonbeli ellátásához egyáltalán nem járul hozzá. Ez a lakás az előző lakásának árából lett megvéve, annak az 1/2-ed tulajdona az én nevemre került szüleim elválása után.

Ez a tulajdoni hányad nem került át a mostani lakásra, annak idején nem foglalkoztam vele, mivel Édesanyámmal mindvégig jó viszonyban voltam (vagyok).

A kerületi jegyzőnél birtokvédelmet kértem (megkaptam), de az ingatlanban az elmúlt egy évben nem sikerült bejutnom, pedig kötelességem lenne. Még egy gond,hogy ez a lakás már házasságuk alatt került megvételre. A férje 90 éves, attól tartok, hogy esetleg oda vett magához valakit lakni, aki ellátja.

A haszonélvezeti jog alapítása kétoldalú jogügylet. Történhet ingyenesen a tulajdonos részéről, mintegy ajándékképpen és történhet adásvétel keretében, amikor a haszonélvezeti jog – mint vagyoni értékű jog – az Itv. 72. §-a alapján kerül megvásárlásra a haszonélvező által.

A cselekvő-képességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló tulajdonos ilyen jellegű jogügyletéhez az illetékes gyámhatóság hozzájárulása szükséges, mert a tulajdonos jogai ezáltal csökkennek. Mindkettő jogügylet illetékmentes, mert egyenes ági közeli hozzátartozók között jön létre.

Milyen feltételekkel ajándékozhat nagypapa unokának erdőt?

Share Button

Édesapám 1/92-ed arányban résztulajdonosa egy erdőnek. Szeretné ezt elajándékozni a gyermekemnek, azaz az unokájának. Elég-e ehhez egy ügyvédi szerződés, kell-e közjegyzői ellenjegyzés, milyen egyéb költségekkel jár?

Olcsóbb-e, ha nekem, a lányának ajándékozza? Az unoka emiatt elesik-e pl. a CSOK lehetőségétől, vagy bármely egyéb, államilag jelenleg igénybe vehető kedvezménytől?

Közeli hozzátartozónak – ideértve az unokát is – földet /erdőt kifüggesztés és jóváhagyás nélkül lehet ajándékozni. Az okiratot biztonsági papíron kell készíteni, melyre jogosult az ügyvéd és a közjegyző egyaránt.

A CSOK igénylés feltételei között szerepel, hogy az igénylőnek vagy családtagjainak maximum 50%-os tulajdonjoga lehet más lakóingatlanban. Az ajándékozás miatt tehát az unokát hátrány nem éri, az okiratszerkesztés díja pedig általában nem differenciált, hogy unoka vagy édesanya a megajándékozott, hiszen a jogügylethez gyámhatósági hozzájárulás nem szükségeltetik.

 

Hogyan minimalizálható az illetékfizetési kötelezettség?

Share Button

Ha édesanyám eladja a lakását, amit körülbelül 2005 környékén vásárolt és annak árát számomra ajándékozná, akkor ennek lenne valamilyen illetéke? Ha igen, akkor mi lenne a legjobb módja az ajándékozásnak, amivel legkisebb mértékű illetéket kellene fizetni

Ingatlant szeretnék vásárolni és ezt az összeget, erre a célra használnám fel.

Szülő és gyermek közötti ajándékozás illetékmentes. Javaslom, hogy édesanya eladása előtt ajándékozza az ingatlant Önnek, így Ön lenne az eladó és ha 1 éven belül vásárol lakóingatlant illetékmentesen teheti, ha az Ön által vásárolandó ingatlan vételára kevesebb, mint az eladott ingatlan eladási ára. Ha több, akkor is csak a különbözet után kell Önnek 4% illetéket fizetnie.

Keresztgyerek örököl-e?

Share Button

Keresztgyerek örököl keresztszülőtől, ha nincs vér szerinti gyermek, és leszármazott?

A törvényes öröklés rendjébe keresztgyerek csak akkor tartozik bele, ha vér szerinti egyenesági leszármazott. Végrendelettel azonban örökössé nevezhető azzal, hogy a törvényes örökösök kötelesrészre tarthatnak igényt.

1 / 8 oldal12345...Utolsó »