öröklés címkével jelölt bejegyzések

Hogyan zajlik az öröklés?

Share Button

Kérdésem az lenne, hogy Édesapám halála után, miként zajlik az öröklés? Anyám még él illetve van egy testvérem. Az örökségben szerepel egy családi ház ahol éltek a szülők, illetve egy lakótelepi lakás amit kiadtak, valamint 8 millió forint a bankszámlájukon. Ki mit és milyen arányban örökölhet?

Az örökhagyóval közösen lakott lakásra a túlélő házastársnak haszonélvezeti joga lesz, a leszármazók pedig egyenlő arányban öröklik ezt az ingatlant, míg minden más hagyatéki tárgyon a túlélő házastárs a leszármazókkal együttesen egy gyerekrészt örököl.

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog?

Share Button

A testvéreim és én tulajdonjoggal rendelkezünk (mind a hárman 1/3 arányban, tehát összesen 100%-ban) egy ingatlan felett, melynek haszonélvezője édesapám. Ő viszont ez év januárjában elvált édesanyámtól és június 30-n eljegyzett egy másik nőt. Mivel sajnos rossz az egészségi állapota, úgy hiszem, hogy az esküvőt minél hamarabb szeretnék lebonyolítani. A testvéreim és én nagyon félünk attól, hogy a házasságkötés után, édesapám esetleges halála esetén, az ingatlanon lévő haszonélvezeti jogot az új feleség megkapja és ezzel gyakorlatilag hiába mi vagyunk a tulajdonosok, nincs lehetőség arra, hogy visszakapjuk a házunkat.

Érdeklődni szeretnék, hogy ez valós veszély-e? A cikk alapján nekem úgy tűnik, hogy igen, hiszen az új felesége örökli nem csak a ház, hanem a teljes berendezés haszonélvezeti jogát. Ha ez valós veszély, mit tehetünk mi, a tulajdonosok, hogy elhárítsuk?

Önök a tulajdonosok , így haszonélvező halála a tulajdoni jogukat sem a használati jogukat nem érinti- használati joguk „ feléled”. Halotti anyakönyvi kivonattal töröltetni lehet a haszonélvezetet.

A haszonélvezeti jog nem átruházható, nem örökölhető.

Örökölt ingatlan fele forgalomképes-e, ha a másik fele haszonélvezettel terhelt?

Share Button

Örököltünk egy lakást közösen én és a nővérem, de a rá eső részét a gyermekére íratta és annak haszonélvezeti jogával saját maga részére.Így a lakás 1/2 eszmei hányadára haszonélvezeti jogot alapított.

A lakás rám eső részének az értékére szükségem lenne, mert én is lakásvásárlás előtt állok. A közös tulajdon megszüntetését megnehezíti részemről a haszonélvezeti jog alapítása az értékesítésnél vagy a bírósági döntésnél?

Az Ön fél örökölt ingatlana  önállóan forgalomképes, a másik félen alapított haszonélvezeti jog azt nem befolyásoló tényező. A legfőbb kérdés, hogy lesz e vevője az ilyen fél ingatlannak. Ha igen, elővásárlási jog illeti meg a testvére gyermekét mint tulajdonostársat.

Örökölt ingatlan eladása esetén milyen adófizetési kötelezettség merül fel?

Share Button

Édesanyám 2006 évi halálakor megörököltem a lakásunk 1/2 részét. Édesapám 2019 évi halálakor a másik felét is.Most eladni szándékozom és kisebb lakást vennék. Milyen adózási kötelezettségre számíthatok?

Az 5 évnél korábban örökölt fél ingatlan eladása nem adóköteles, az 5 éven belül örökölt viszont igen, ha többért adja el mint amennyi a fél ingatlan hagyatéki értéke volt (a különbözeti érték adózik 15%-al, melynél az évek múlása miatt adókedvezmény is igényelhető).

Javaslom könyvelő irodával is egyeztessen.

Nem egyenesági örökös milyen feltételle szerezhet 1 hektárnál nagyobb földterületet?

Share Button

Nem egyenesági öröklés (végrendelet alapján) esetén az 1 hektárnál nagyobb földterület megtartására aranykalászos gazda tanfolyam elvégzésével van-e lehetőség? Lehet-e halasztást kérni a hagyatéki tárgyalásra, ha az a személy aki örököl, még nem iratkozott be a tanfolyamra, vagy már beiratkozott, de még nem vizsgázott. Milyen egyéb lehetőségek vannak a föld megtartására?

A nem földműves végrendeleti örökös 1 hektárnál nem szerezhet több földet. A közjegyzőnek be kell szereznie a hagyaték átadásánál az illetékes megyei földhivatali állásfoglalását. Álláspontom szerint az állásfoglaláskor – ha örökös regisztrált földműves – már 300 hektárig szerezhet földet.

Javaslom azonban hogy az illetékes Megyei Földhivatallal erről egyeztessen.

Hogyan örökölnek a gyerekek, ha a szülő újraházasodott?

Share Button

Szüleim elváltak. Válás után 10 évvel édesapám újrahazásodott és elköltözött tőlünk. Én és két testvérem édesanyánknál maradtunk abban a lakásban, amely fele-fele arányban anyukámé és apukámé.

Apukám az új feleségéhez költözött, oda van bejelentve, a mi lakásunkba rezsit nem fizet és a számlák se az ő nevére érkeznek, hanem édesanyáméra.

Öröklés szempontjából, ha nincs végrendelet, milyen arányban öröklünk a testvéreimmel? Ilyenkor a lakás fele oszlik három részre, vagy a felesége is örököl és négy részre oszlik a fele lakás?

Az örökhagyóval együtt élő törvényes házastárs egy gyerek résznyit örököl, ezért az örökség 4 részre oszlik.

Megmarad-e a korábban alapított haszonélvezet, ha örökléssel megváltozik a tulajdonos?

Share Button

A szüleim 1/2-1/2 részben tulajdonosai egy lakásnak. Két gyermekük van: én és az öcsém. 2013-ban részemre holtig tartó haszonélvezetet írattak az egész lakásra.

Ha ők elhunynak, és a lakást fele-fele részben örököljük az öcsémmel, akkor a haszonélvezeti jogom ha jól tudom, a saját részemen törlődik (mivel tulajdonossá válok), de kérdésem az, hogy a másik felén: az öcsémén, megmarad-e?

A tulajdonjog bejegyzés a haszonélvezet törlésével jár, de csak azon a tulajdoni illetőségen amelyre a bejegyzés vonatkozik.

Az ingatlan másik felén a haszonélvezeti jog továbbra is érvényesen fennmarad.

 

Illetékmentes-e nevelt gyermek öröklése?

Share Button

Örökösödési illetékkel kapcsolatban lenne a kérdésem. Teljes vagyonomat 3 egyenlő részben fiamra, mostoha fiamra és húgomra kívánom hagyni.

Jól tudom, hogy mindhárman mentesek az örökösödési illeték fizetése alól?

Elváltam mostoha fiam apjától. Ettől ugye még továbbra is mostoha (nevelt) fiamnak számít!? Jogilag a mostoha és nevelt gyermek megnevezés ugyanazt fedi?

Az  örökhagyó  után a mostoha- és  nevelt  gyermeke öröklés útján megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forintig illetékmentes – csak az e feletti érték után van illetékfizetési kötelezettség. Fontos tudni: nevelt gyermek és a mostohagyermek nem törvényes örökösök(jogilag ugyanazok) , ők csak végrendelettel örökölhetnek.

Mennyi az öröklési illeték mértéke szülőtől történő öröklés esetén?

Share Button

Édesanyám nemrég halt meg. Életében készített végrendelete alapján örökösül jelölt meg 2 db szántó(7,0275ha, 9 202 400Ft érték)tekintetében. Egyetlen testvérem meghalt, de Édesapám korábbi halála után még Ő is örökölt(én nem!) termőföldet.

Édesanyám hagyatéki tárgyalása még nem volt, de szeretnék tisztában lenni a költségekkel, és nem tudom, hogy jól értelmezem-e a törvény szövegét az öröklési illeték és adózás tekintetében, minthogy termőföldről van szó! Kérdéseim: kell-e öröklési illetéket és adót fizetnem és mennyit?

Egyenesági közeli hozzátartozó öröklése illetékmentes, függetlenül az öröklés tárgyától, mértékétől.

A születési név megváltoztatása befolyásolja-e a szülőktől történő öröklést?

Share Button

Születési családi név (anyakönyvben szereplő név) megváltoztatása a szülőktől való öröklésre befolyással lehet-e. Ha igen, milyen esetben?

A törvényes öröklési rend alapja a vér szerinti és nem a név szerinti hozzátartozói viszony.

1 / 10 oldal12345...10...Utolsó »