közeli hozzátartozó címkével jelölt bejegyzések

Unokaöccs részére lehet-e termőföldet ajándékozni?

Share Button

Férjem örökölt 2/4 földet az édesapja után. Területe: 4776 m2 (ez a teljes terület) művelési ága: Szántó, minőségi osztálya: 4 Arany korona értéke: 9.12

A közjegyzői határozat szerint 360000 Ft az értéke. A területet az unokaöccse használja sok éve (meg is vette, csak nem jelentette be a hivatalnak, így elévült).

Férjem oda szeretné ajándékozni neki (hisz már úgy is az övé). Megteheti-e?

Az unokaöcs nem rendelkezik semmilyen képesítéssel.Ki kell-e valahol függeszteni?

Földet ajándékozni egyenes ági közeli hozzátartozónak lehet, mely körbe a testvér is beletartozik. Az unokatestvér csak adásvétellel szerezheti meg a föld tulajdonjogát. Magánszemélyként 10.000 m2 földet szerezhet, melybe a meglévő is beszámít.

Az adásvételt 60 napra ki kell függeszteni, elővásárlás miatt és 8 hónap az engedélyezési eljárás.

Ajándékozható -e 8 Ha termőföld közeli hozzátartozónak?

Share Button

Nem vagyok földműves, jelenleg nincs a tulajdonomban földterület. Édesanyám ajándékozhat-e számomra 8 hektár szántót – 200km-re élek -?

Van-e ennek illetékfizetési vonzata illetve kifüggesztési kötelezettség vonatkozik-e erre az ajándékozásra?

8 ha földet ajándékozni lehet közeli hozzátartozónak és testvérnek. Az előbbi illetékmentes, az utóbbinak  9% illetékvonzata van.

Az okiratot biztonsági papíron kell készíteni, de nem kell kifüggeszteni és jóváhagyni.

Mennyi az öröklési illeték nagynénitől örökölt vagyon után?

Share Button

Két lányom nagynénjüktől végrendeletileg örökölt egy lakást és egy hétvégi házat telekkel. A nagynéni egyedül élt, nem volt férje, gyerekei. Mi a helyzet ez esetben az örökösödési illetékkel?

Az Illetéktörvény a közeli / egyenesági öröklést preferálja illetékmentességgel. A nagynéni nem közeli hozzátartozója a lányainak, ezért a lakóingatlan öröklés után az illeték mértéke 9 %, míg az üdülő után 18 %.

A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmi pótlék-mentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta előtt a tartozás annyiszor 10%, de legfeljebb 70% kedvezménnyel fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt.

Milyen feltételekkel ajándékozhat nagypapa unokának erdőt?

Share Button

Édesapám 1/92-ed arányban résztulajdonosa egy erdőnek. Szeretné ezt elajándékozni a gyermekemnek, azaz az unokájának. Elég-e ehhez egy ügyvédi szerződés, kell-e közjegyzői ellenjegyzés, milyen egyéb költségekkel jár?

Olcsóbb-e, ha nekem, a lányának ajándékozza? Az unoka emiatt elesik-e pl. a CSOK lehetőségétől, vagy bármely egyéb, államilag jelenleg igénybe vehető kedvezménytől?

Közeli hozzátartozónak – ideértve az unokát is – földet /erdőt kifüggesztés és jóváhagyás nélkül lehet ajándékozni. Az okiratot biztonsági papíron kell készíteni, melyre jogosult az ügyvéd és a közjegyző egyaránt.

A CSOK igénylés feltételei között szerepel, hogy az igénylőnek vagy családtagjainak maximum 50%-os tulajdonjoga lehet más lakóingatlanban. Az ajándékozás miatt tehát az unokát hátrány nem éri, az okiratszerkesztés díja pedig általában nem differenciált, hogy unoka vagy édesanya a megajándékozott, hiszen a jogügylethez gyámhatósági hozzájárulás nem szükségeltetik.

 

Illetékmentes-e a szülőtől történő vásárlás?

Share Button

Édesanyámtól vásárolnék ingatlant 3 Fundamenta felhasználásával. Mindhármat Én fizetem, de az adókedvezmény maximalizálás miatt Testvérem, Édesanyám(!) és az én nevemen vannak ezek.

Kérdésem: Lehet-e így felhasználni a Fundamentát? Jól tudom, hogy illetékmentes az egyenesági rokontól az ingatlanvásárlás? Amennyiben Édesanyám 5 éven belül másik ingatlant vesz az összegből, akkor adómentes is az ügylet?

Édesanyától vásárlás – ugyanúgy, mint az ajándékozás – illetékmentes jogügylet. Ha édesanya az eladott ingatlan vételárához képest alacsonyabb összegért vásárol 1 éven belül lakóingatlant, akkor illetéket nem fizet. Ha magasabb összegért, akkor a különbözet után 4% vagyonszerzési illetéket fizet.

A Fundamenta lakás-előtakarékosság igénybevételével történő vásárlás személyhez kötött, de javaslom érdeklődjön üzletkötőjénél az engedményezés lehetősége felől.

Nagymama és unoka közötti pénzmozgást (ajándékozást) be kell-e jelenteni a NAV-nak?

Share Button

Nagymamám kisegítene 1 millió Ft-al autóvásárlás céljából. Nem ajándékozásról(!), hanem kölcsönről lenne szó, melyet papírra is vetnénk tanúk bevonásával.

A kapott pénzt a bankszámlámra fogom betenni és onnan utalom tovább a kereskedőnek. Kérdésem annyi lenne, hogy van e bejelentés kötelességem a NAV felé? Ha igen, akkor ezt milyen formában kell megtennem?

Nagymama és unoka olyan közeli hozzátartozók, akik közötti pénzajándékozás illetékmentes. Ha a felek polgári jogi jogviszonyt létesítenek kölcsön jogcímen ezen jogviszony nem bejelentés köteles az adóhatóság felé.

Unokának történő ajándékozás jár -e szja fizetési kötelezettséggel a nagypapára nézve?

Share Button

Egy éve vásároltam egy lakást, melyet most szeretnék az unokáimnak ajándékozni. Kell szja-t fizetnem, ha igen, mennyit?

SZJA csak ingatlan eladásnál releváns. Ajándékozás esetén az ajándékozó semmit nem  fizet, a megajándékozott pedig azért nem fizet ajándékozási ( 9 %) illetéket mert az ajándékozó közeli hozzátartozója.

Milyen illetékfizetési szabályok vonatkoznak kivett zártkert ajándékozására?

Share Button

Művelési ágból kivont zártkerti ingatlan ajándékozása esetén hány százalék az illeték, amennyiben az ajándékozás anyai testvér által történik?

A termőföldre avagy a telekre vonatkozó illetékszámítás vonatkozik a művelési ágból kivett zártkerti ingatlanokra ?

A kivett zártkert már nem tartozik a  földforgalmi törvény hatálya alá, ezért az illetékszabályok alakulása az általános szabályok szerint zajlik, azaz a testvértől kezdődően a további rokonoknak történő ajándékozás nem illetékmentes.

Más oldalról: csak a vér szerinti, egyenesági rokonok és a házastárs közötti ajándékozás illetékmentes.

Elajándékozható-e szülő és gyermek között a bérleti szerződéssel terhelt szántó?

Share Button

Édesanyám külterületi szántóját 10 ha, nekem akarja ajándékozni, de nem vagyok földmíves, nem is gazdálkodom.

A föld 25 éve haszonbérbe van adva. Én is a jelenlegi bérlőnek adnám tovább. Így lehet -e ajándékozási szerződést kötni, vagy ha elfogadom az ajándékozást , akkor nekem kell a földet művelnem, nem adhatom tovább bérbe?

Közeli hozzátartozó között a föld minden korlátozás nélkül ajándékozható. A szerződést biztonsági okiraton kell elkészíteni. Az ajándékozási szerződésen teherként a haszonbérletet fel lehet tüntetni. Ebben az esetben a megajándékozott az ajándékozó jogutódja lesz.

Mely esetben illetékmentes a lakáscsere?

Share Button

Van a férjemmel 1/2-1/2 tulajdoni hányadban egy lakásunk, amire hitelt vettünk fel és annak felének visszafizetése hátra van. Örökségből kifizetem ezt a tartozást, így a férjem tulajdoni hányada 1/4-re, az enyém 3/4-re módosulna. Viszont szeretnénk édesapámmal egy lakáscserét végrehajtani.

Ő kapná a mi fent leírt lakásunkat, én pedig kapnám az ő lakását, ami kb. kétszer annyit ér, mint a miénk. Mindkét lakás több mint 5 éve a tulajdonunk. Hogy járnánk jobban mindannyian illeték és SZJA fizetés tekintetében, ha ajándékozás vagy ha adásvétel történne? Egyáltalán ajándékozásra ebben az esetben van-e lehetőség?

Ha az Ön ingatlana tehermentes lesz, az édesapa tehermentes ingatlanával megtörténhet a csere.

Az Ön célja akkor teljesül, ha első körben férje az ingatlan 3 / 8-adát Önnek ajándékozza. Ez adó- és illetékmentes.

Második körben édesapával történő csere keretében 1 / 8 – 7 / 8 –ad arányban kerülne osztatlan közös tulajdonba férjével édesapa ingatlanán, amely kétszer annyit ér, mint az Önök ingatlana. (Az 1/ 8 –ad értékben  a korábbi ingatlanuk 1 / 4-edének felel meg.)

Férje ezáltal értékarányos cserét tenne és nem fizet illetéket sem SZJA-t.

Ön és édesapja között megvalósuló csere – mely jogi értelemben két adásvétel – nem illetékköteles, mert közeli hozzátartozók között – az adásvétel ugyanúgy, mint az ajándékozás – illetékmentes.

1 / 3 oldal123