Vissza az előző oldalra

Öröklésről való lemondás, öröklés visszautasítása

Tehető-e részleges visszautasítás hagyaték átadásakor?

Share Button

Nagymamám örökölt egy ingatlant az önkormányzat tájékoztatása szerint, még 2011. évben. Meglepődtünk, mert férjét még 1978-ban eltemette, közös gyermek nem volt, nem tudott öröklésről.

Az önkormányzat szerint a Földhivatalt keressük meg, az ő adataik alapján
dolgoztak 2017-ben. Hogyan deríthető ki az öröklés, mikor és kitől
örökölhetett, amennyiben nem tudott hagyatéki tárgyalásról. Miként kerülhető
el az, hogy az unokái ezt az ingatlant már ne örököljék 2/36-od részben
tovább, viszont más örökségtől ne essenek el?

Az Ön által említett időszakban történt az ingatlan-nyilvántartás hivatali
felülvizsgálata, megújítása. Ennek célja az volt, hogy a nem lehagyatékolt
ingatlanok esetében az illetékes önkormányzatok hagyatéki eljárást
kezdeményeztek.

A nagymamát illető ingatlan is e körben válhatott öröklés
tárgyává. Nagymama a halála előtt az ingatlant elajándékozhatja, arra
tartási szerződést készíttethet, ezáltal az unokák azt örökölni nem fogják.

Ha mégis a hagyaték tárgyát képezné ezen ingatlan, az unokák nem tehetnek
részleges visszautasítást az ingatlan öröklésére, mert visszautasítani csak
a teljes hagyatékot lehet.

Visszautasítható-e utólag az örökség?

Share Button

Sok évvel ezelőtt a bátyámmal közösen megörököltük szüleink házát. Közben a bátyám is meghalt és az ő része idegenek tulajdonába került. Az idegenek fizetésképtelenek, minden költségük a házra terhelődik.

A rám terhelt közmű fejlesztési összeget és illetéket fizetem, de sosem laktam a házban. Szeretném ezt a viszonyt megszüntetni. Szeretnék választ kapni arra, hogyan tudnák lemondani az örökségemről?

Osztatlan közös tulajdonú ingatlanrész önállóan is forgalomképes, azaz a piacon eladható – feltéve, ha van rá vevő. Természetesen el is ajándékozható. Javaslom, hogy ingatlanirodával vegye fel a kapcsolatot az értékesítés végett. Fontos tudni, hogy a tulajdonostársaknak elővásárlási joga van. Ezen túlmenően bíróságtól is kérhető a közös tulajdon megszüntetése.

Csak a hagyatéki eljárás során lett volna Önnek lehetősége az öröklést visszautasítani, ma már arról „lemondani” nem lehet.

 

Milyen módon utasítható vissza az örökrész?

Share Button

Arra szeretnek választ kapni, hogy hogyan utasíthatom vissza az örökrészemet családi ingatlannal (ház) kapcsolatban? Hol? Hova, kihez kell előszór fordulnom ez ügyben? Milyen nyomtatványra van szükség?milyen költségekkel jár?

A hagyatéki eljárásban van lehetőség az öröklés visszautasítására, melyet az ügyben eljáró illetékes közjegyzőhöz kell eljuttatni. Az alábbi linken található a visszautasítási minta.

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/documents/06-orokseget-visszautasito-nyilatkozat-nagykoru-pdf_20150715133221_85.pdf

Kiskorú nevében hogyan lehet visszautasítani az örökséget?

Share Button

A férjem édesapja 11 éve elhunyt, a hagyatéki eljárás során lemondott Ő és a húga a nővére javára az örökségről. A nővére együtt lakott az édesanyjával. Anyósom 3 éve elhunyt, ekkor ismét le szerettek volna mondani az örökségükről a nővérük javára, de Ő tiltakozott ez ellen, mert “nagyon sokat” kellett volna neki illetékként befizetnie.

Sajnos időközben Ő is megbetegedett, a lakóház felújítására felvett összeget hol fizette, hol pedig nem. Pontosan nem tudom, hogy hány helyen és milyen összegű tartozásai vannak, de közel 2 M Ft-nyi. Sajnos az egészségi állapota romlik, nem igazán jók a jövőbeni kilátásai, itt már csak hónapokról beszélhetünk.

A kérdésem az volna, hogy örökség esetén mivel 1/6-1/6 rész hivatalosan a férjemé és a húgáé, a fennmaradó 4/6 részről hogyan tudnának lemondani, mert sajnos a hitel összege közel azonos a lakóépület értékével.Tudom van arra lehetőség, hogy lemondani az örökségről, ebben az esetben a gyermekeink lépnének az öröklők sorába. A mi gyermekeink már felnőtt korúak, de sajnos a húg gyermekei közül az egyik csak 16 éves. Ebben az esetben hogyan működik a lemondása?

Aki az örökséget nem akarja elfogadni még örökhagyó életében – kétoldalú szerződéssel – lemondhat az örökségéről.

Örökhagyó halálát követően az örökséget csak egyoldalú nyilatkozattal visszautasítani lehet. A visszautasítás leszármazóra is kiható hatályú, ha kifejezetten így szól.

A visszautasítás érvényességéhez ebben az esetben az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. Ha minden örökös visszautasítja az öröklést, a végső örökös a Magyar Állam.

Ki rendelkezik a viszautasított örökség sorsa fölött?

Share Button

Bátyám Németországban dolgozott és ott halt meg júniusban. Elvált és van kettő felnőtt korú gyermeke akik örökölnének utána, viszont lemondanak az örökségről,mivel nagyon sok adósság van a házon.

A Bátyám bankszámláját sem cégét nem tudtuk lezárni, mondván az örökösök tehetik meg a hagyatéki tárgyalás után. Van a számlán több ezer euró. Ha lemondanak az örökségről akkor hogy lehet a számláját megszüntetni és mi lesz a rajta lévő pénz sorsa? Én is ott dolgozok ahol a Bátyám dolgozott odakinn.

Az örökséget csak teljes egészében lehet visszautasítani. Ha minden örökös visszautasít a szükség szerű örökös a magyar állam.

Javaslom, hogy a bankszámlán levő pénz és az adósság, valamint az ingatlan értékét figyelembe véve döntsenek a visszautasításról, vagy az örökség elfogadásáról.

Hogyan mondhatok le az örökölt adósságról családtagom javára?

Share Button

Nemrégiben hirtelen elhalálozott édesapám. Végrendelete nem volt, és lemondásról sem csináltunk papírt mert nagyon hirtelen történt minden.

Édesapámnak tetemes adóssága van (a felesége édesanyám még él) és nem szeretnénk örökölni a testvéreimmel az adósságot, mert annyit nem ér az ingatlan mint amennyi adósság van.

Szeretnénk valahogy lemondani az örökségünkről édesanyám javára, nem tudom ezt milyen módon tudnánk megtenni, esetleg a hagyatéki tárgyaláson ha ajándékozási szerződést kötünk az örökségről? Úgy az egészet édesanyám örökölhetné?

Az örökösök ajándékozhatják egymásnak az örökségüket, mely megállapodást a hagyatéki tárgyaláson az eljáró közjegyző hagy jóvá.

Visszautasítható-e a hagyaték egy része, ha igen, mely esetben?

Share Button

Sajnos örökössé váltam és már a szüleim esetében is csak egy fölösleges rossz volt a föld (használni nem tudták, mert osztatlan közös, ám gazmentesítésre, parlagfűirtásra elkérték a pénzt). Konkrétan pénznyelő nulla haszonnal. Külter. erdő, kivett saját használatú út, legelő, bányatelek 2/12 tulajdoni hányad, 3173nm. Belter. kivett beépítetlen ter. 5300/126788 tulajdoni hányad, 97ha 4525nm. Ezt ketten örököljük a bátyámmal.

Mi lemondanánk róla, de tájékozódtunk és állítólag csak a teljes örökségről lehet lemondani. A külterületre (mivel legelőnek is van nevezve) a “mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld” megnevezés használható? Hiszen így akkor vissza tudnánk utasítani… legalább azt.

A belterület is “beépítetlen”, tehát adott esetben az is csak “föld”, hiszen se közmű, se oda vezető út. Ez esetleg vehető szintén mezőgazdasági földnek? Lemondanánk, elajándékoznánk 1Ft-ért is, hiszen bár 8M a földhivatal szerinti öröklési értéke, nekünk csak pénznyelő, mert illetéket (közjegyzői díjat) kell az öröklésért fizetni és később pedig a gazmentesítést évente, de mivel közös, eladni-, használni nem tudjuk. Mi erre a megoldás?

Ajándékozható önkormányzatra, az államnak? Melyikről lehet lemondani és milyen módon?

Az örökséget csak teljes egészében lehet visszautasítani, amely alól 1 kivétel van: a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzátartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését visszautasíthatja az örökös, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.

Az ön által említett belterületi kivett beépítetlen terület nem tartozik a fenti kivétel kategóriába.

Elidegenítésére javaslom, hogy helyben olyan ingatlan irodát keressen fel, amely az Ön általi öröklés tárgyát képező ingatlanokat értékesít és kínálja fel eladásra vagy ajándékozza az irodának.

Ráterhelheti-e az állam a meg nem született unokára az örökölt adósságot?

Share Button

Ha az állam megörökli az adósságot amit megörököltünk és lemondtunk róla, akkor a meg nem született gyermekre vagy unokára az állam ráterhelheti e az adósságot?

Az állam a szükségszerű végső örököse – örökség visszautasítása esetén – a hagyatéknak, beleértve az ingatlan hagyatékot is. Öröklést követően született vagy születendő személyeket az állam említett öröklése nem érinti, rájuk nézve kötelezettséget az állam nem keletkeztethet.

Mi történik, ha gyermekeim visszautasítják az örökséget?

Share Button

Van kb. 10 millió HUF tartozásom, ami halálom esetén az örököseimre – három gyermekem van, elváltam – száll. Jól tudom-e, ha a gyermekeim lemondanak az örökösödési jogról, akkor az én tartozásomat a halálom után rajtuk nem lehet behajtani?

Azzal tisztában vagyok, hogy ezzel lemondanak a vagyonról is amit örökölnének, ez azonban lényegesen kisebb, mint a tartozás. Örökölnének utánam egy kb 2 millió Ft-ot érő ingatlant.

Olyan információt hallottam, hogyha az örökölendő vagyon értéke kisebb, mint a tartozás, akkor a bíróság megakadályozhatja, hogy a gyermekeim lemondjanak az örökösödési jogról, azaz rájuk száll a tartozás. Ha gyermekeim lemondanak az örökösödési jogról, akkor a tartozásom minden esetben az államra száll, és jogilag nem hajtható be rajtuk. Igaz ez?

A 2013. évi V. törvény az állam örökléséről az alábbiak szerint rendelkezik:

7:74. § [Az állam szükségképpeni törvényes öröklése]

(1) Más örökös hiányában az állam a törvényes örökös.

(2) Az államot mint törvényes örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.

Ha minden örökös visszautasítja az öröklést az állam a szükségképpeni törvényes örökös.

Hogyan tagadható meg az örökség hivatalosan?

Share Button

Egy ikertestvérem van akivel fele arányban örökölnék anyám halála után, de nem kívánok örökölni. Milyen hivatalos módon tagadhatom meg az örökségemet?

Édesanya életébe kétoldalú megállapodással lemondhat az örökségről, vagy halálát követően azt visszautasíthatja. További lehetőség, hogy a hagyatéki eljáráson testvérével olyan egyezséget köt, hogy a saját örökrészét testvérére ajándékozza.

1 / 5 oldal12345