Vissza az előző oldalra

Öröklésről való lemondás, öröklés visszautasítása

Mia a különbség az örökségről való lemondás és a a visszautasítás között?

Share Button

Édesanyámnak többmilliós tartozása van egy pénzintézet felé, ahonnan személyi kölcsönt vett fel, de soha nem fizette a törlesztőrészletet. Én a szüleim egyedüli gyermeke vagyok, van egy férjem és egy kislányunk.

A kérdésem: Amikor édesanyám meghal, hogyan tudok lemondani az örökségről, vagy visszautasítani azt? Lemondás és visszautasítás között van különbség? Illetve amennyiben és lemondok róla/ visszautasítom, és átszáll a gyermekemre, akkor neki csak a nagyanyjától rászállt örökségről kell lemondania, vagy mindenről amit tőlem, az édesanyjától örökölne?

Örökségről lemondás és visszautasítás közötti különbség hogy az első még örökhagyó életében tett kétoldalú megállapodás, míg a második örökhagyó halálát követően tett egyoldalú jognyilatkozat.

A visszautasítás kizárólag örökhagyó hagyatékára vonatkozik melyet a közvetlen örökös és leszármazóinak is meg kell tennie ahhoz, hogy szükségképpeni örökös a Magyar Állam legyen.

Ha a gyerekek visszautasítják az örökséget, ki örököl helyettük?

Share Button

öröklési reHa a gyermekeim visszautasítják a hagyatékot, akkor az Ő részüket  papírforma szerint én öröklöm, vagy az államra száll?

Ha gyermekei visszautasítják az örökséget az ő leszármazóik örökölnek (ha vannak). Ha nincsenek a Magyar Állam lesz a gyermeki örökrész örököse.

Gyermekei visszautasítása miatt Ön nem örökölheti a gyermekei örökrészét. Ez csak úgy lehetséges, ha a hagyatéki eljárásban egyezséget köt gyermekeivel akik örökrészüket Önnek ajándékozzák.

E körben fontos tudni, hogy ha van hagyatéki tartozás azért az ajándékozó gyermekek is felelnek.

Köthető-e feltételekhez a lemondás az örökségről?

Share Button

Le tudok -lemondani az örökségről a testvérem javára, úgy ha szándéknyilatkozatot teszek, amiben feltételeket szabok ? Pl. a testvérem gondozza anyukámat a haláláig, minden felmerülő költséget (temetés) ő fizet, pár hónappal ezelőtt elhunyt apukám temetés költségének a felét kifizeti nekem, mert 100 %-ban én fizettem a temetést. Jogilag ez elfogadott, vagy mi a helyes megoldás erre?

Az örökségről lemondás az örökhagyóval kötött kétoldalú írásbeli megállapodás. A lemondó és testvére között jogviszonyt nem keletkeztet.

Jogi álláspontom szerint az Ön által említett feltételekhez nem köthető.

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne örököljünk adósságot?

Share Button

A bátyám szerencsejáték függő, időszakosan adósságot halmoz fel. Felesége nincs, gyermeke nem született. Négyen vagyunk testvérek, és még élnek a szüleink.

A bátyám halála esetén ki örökölné az adósságot? Esetleg van bármilyen lehetőség lemondani róla vagy elkerülni az öröklés lehetőségét?

Örökölni nem kötelező. A hagyatéki tárgyaláson az örökséget vissza lehet utasítani, ha minden örökös visszautasítja örökségét, kényszerörökös a magyar állam lesz.

Hogyan akadályozható meg, hogy a gyermek örökölje szülője tartozását?

Share Button

Elváltam exférjemtől. Van egy közös gyermekünk, kiskorú. Az exemnek sok tartozása van bankok, egyéb felé, amelyet nem tudnak rajta behajtani, de nálunk is többször keresték már, behajtó-végrehajtó.

Kérdésem lenne, hogy baj esetén, ne adj isten, ha egyszer elhalálozik, a gyermekünk, örökölheti apja tartozását, bármi módon is?

Az öröklés ugyan örökhagyó halála pillanatában beáll, de az örökösnek van még egy lehetősége, ha nem kíván örökölni. Ezen akaratát a hagyatéki eljárás során nyilváníthatja ki azzal, hogy az örökséget visszautasítja. Ha minden soron következő örökös is visszautasítja az öröklést, úgy kényszerörökös a Magyar Állam lesz.

Mi történik, ha az egyik örökös visszautasítja az örökséget?

Share Button

Édesapám 2020. júliusában elhalálozott. Törvényes örökös én és az öcsém vagyunk. Öcsémnek nincs gyermeke, nekem van három. Öcsém nem kíván örökölni apánk után, én még nem tudom, hogy kérem –e az örökséget vagy nem.

Mivel édesapánkkal a kapcsolatot egyikünk sem tartotta, így az örökségről csak rész információink vannak (amit tudunk gyümölcsös és egy személyautó volt a nevén illetve az ingatlan tulajdoni lapja szerint a gyümölcsös jelzáloggal terhelt).

Kérdéseim: 1./ Ha a testvérem visszautasítja az örökséget, az ő részét én és a leszármazóim örökölhetik, vagy az államra száll? Ha az államra száll a testvérem örökrésze és én igényt tartok a sajátomra, akkor pl. a személygépkocsinak és a gyümölcsösnek a tulajdon joga illetve a jelzáloghitel terhe 50-50%-ban megoszlik majd köztem és az állam között?

2./ Ha a testvérem lemond az én javamra az örökrészéről, de én visszautasítom az örökséget( több lesz teher, mint követelés) akkor az öcsém felelni fog –e bármiért is az örökséggel kapcsolatban?

3./ Van-e valamilyen határideje a visszautasításnak – mivel öcsém külföldön él és nem akarna azért hazajönni, hogy a hagyatéki tárgyaláson részt vegyen, ezért írásban küldené meg a visszautasító nyilatkozatát -?

A hagyatéki eljárás során Önök egyezséget köthetnek. Ebben rendezhetik, hogy például csak Ön legyen az örökös, azaz testvére az örökségét Önnek ajándékozza. Osztályos egyezséget is köthetnek, mely alapján a testvére egy darab ingóságot örököl míg minden mást Ön, így kedvezőbb a közjegyzői díj. Az örökösök az általuk örökölt hagyaték erejéig felelnek az örökhagyó tartozásaiért.

Más a helyzet ha valamelyikük visszautasítja az örökségét. Fontos tudni, hogy visszautasítani csak a teljes örökséget lehet. Ha minden örökös visszautasítja az örökséget az a Magyar Államot illeti. Az alábbiakban talál egy visszautasítási mintát, mely postai úton is megküldhető az illetékes közjegyzőnek:

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/documents/06-orokseget-visszautasito-nyilatkozat-nagykoru-pdf_20150715133221_85.pdf

Le lehet-e mondani az örökség egy részéről?

Share Button

Édesanyám a nagyszüleim után a testvérével felesben örökölt egy zártkertet. Édesanyám már többször szerette volna értékesíteni (igazából csak a gond és költség van vele, az értéke pedig szinte a nullával egyenlő), de a testvére ebbe nem egyezett bele, gyakorlatilag beszélni sem lehet vele.

A kérdésem az lenne, hogy lemondhatok-e az örökségemnek csak erről a részéről? Ha igen, akkor ki örökli a rám eső részt, amiről lemondok? Két felnőtt gyermekem van, azt sem szeretném, ha az ő nyakukba szakadna utánam.

Két testvérem van, tudomásom szerint ők sem kérnek a telekből. Édesanyám testvére biztos nem ír alá semmit, még azt sem, ha anyu odaajándékozná neki a rá eső részt. Neki is három gyermeke van, tehát 1/6-od arányban öröklünk édesanyáink után. Szerencsére még mindketten élnek és egészségesek, ezért úgy gondolom, talán most még egyszerűbben megoldható ez a probléma.

Ha valaki nem szeretne örökölni két dolgot tehet:

Örökhagyó életében köt vele egy szerződést melyben kifejezi abbéli akaratát, hogy már most lemond az öröklésről. A lemondásnak teljes körűnek kell lennie, azaz örökhagyó halálakor örökhagyó tulajdonát képező valamennyi  ingatlan, ingó dologra nézve kiterjedőnek.

A lemondással a lemondó kiesik az öröklésből és a soron következő törvényes örökös örököl.

A másik megoldás, hogy örökhagyó halálakor a hagyatéki eljárás során visszautasítja az örökségét. Ha minden örökös visszautasítással él a szükségképpeni örökös a Magyar Állam lesz.

E körben tehát el lehet odáig jutni, hogy édesanya testvérének mint törvényes örökösnek is nyilatkozat tételi kötelezettsége keletkezik

Le lehet-e előre mondani az örökségről? Ha igen, hogyan?

Share Button

Férjem 15 éve nem tartja a szüleivel a kapcsolatot. Van 1 testvére de vele se tartja személyesen a kapcsolatot.

Ha esetleg valamelyik szülő meghalna és marad utánuk bármi akár örökség vagy inkább adósság azt hogy érhetjük el hogy se férjemre se a két fiamra ne kerüljön? Van erre valamilyen mód hogy még most lemondjon míg élnek? Akár egy ügyvéd általi lemondó nyilatkozattal?

Örökhagyó életében az örökösök, vagy közülük valamelyik örökös kétoldalú megállapodással lemondhat az örökségről.

Ez azt jelenti, hogy a szülőnek és örökös gyermekének egyaránt alá kell írnia ügyvéd vagy közjegyző előtt egy olyan okiratot, hogy a gyermek örökölni nem fog, arról lemond.

A lemondás ha a szerződésben így rögzítik kiterjedhet a gyermek leszármazóira is, azaz az unokákra is. Általában az öröklésről lemondás az örökös által öröölendő valamennyi hagyatéki tárgyra kiterjedő hatályú, de van lehetőség arra is, hogy  kifejezetten bizonyos hagyatéki tárgyakra vonatkozzon.

Lemondhatok-e az örökségről édesanyám javára?

Share Button

Testvérem után édesanyám és én örökölünk egy lakást. Ha lemondok a részemről édesanyám javára, illetékmentessé válik-e az öröklés?

A hagyatéki eljárásban az örökösök egyezség  kötésére jogosultak, így örökségüket egymásnak ajándékozhatják. Az édesanyának történő ajándékozással el lehet kerülni, hogy a testvére hagyatéka után ne kelljen Önnek öröklési illetéket fizetni. Az ilyen egyezség ugyanis illetékmentes öröklésnek minősül. Később édesanya a testvéri részt Önnek ajándékozhatja illetékmentesen.

Hogyan lehet lemondani az örökségről?

Share Button

Szüleink jelenleg 50 év körüliek és már most elég nagy tartozásokat halmoztak fel. Öcsémmel úgy döntöttünk , hogy le szeretnénk mondani mindenről amit ránk hagynának.

Örökségünkről illetve a hátrahagyott tartozásokról. Ez módunkban áll vagy sem? Nem szeretnénk egy jó nagy mínusszal indítani életünket és ezzel a mi leendő családunkat is megbélyegezni.

Kétféle módon lehet lemondani az örökségről: örökhagyó életében, örökhagyóval közös okiratban, vagy halála után visszautasítással. Ez utóbbit az illetékes közjegyző előtt lehet megtenni. Míg az előbbit javasolt ügyvéd vagy közjegyző által készített okirattal rendezni. Ezt az okiratot a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnek át kell adni.

1 / 5 oldal12345