Vissza az előző oldalra

Öröklésről való lemondás, öröklés visszautasítása

Le lehet-e előre mondani az örökségről? Ha igen, hogyan?

Share Button

Férjem 15 éve nem tartja a szüleivel a kapcsolatot. Van 1 testvére de vele se tartja személyesen a kapcsolatot.

Ha esetleg valamelyik szülő meghalna és marad utánuk bármi akár örökség vagy inkább adósság azt hogy érhetjük el hogy se férjemre se a két fiamra ne kerüljön? Van erre valamilyen mód hogy még most lemondjon míg élnek? Akár egy ügyvéd általi lemondó nyilatkozattal?

Örökhagyó életében az örökösök, vagy közülük valamelyik örökös kétoldalú megállapodással lemondhat az örökségről.

Ez azt jelenti, hogy a szülőnek és örökös gyermekének egyaránt alá kell írnia ügyvéd vagy közjegyző előtt egy olyan okiratot, hogy a gyermek örökölni nem fog, arról lemond.

A lemondás ha a szerződésben így rögzítik kiterjedhet a gyermek leszármazóira is, azaz az unokákra is. Általában az öröklésről lemondás az örökös által öröölendő valamennyi hagyatéki tárgyra kiterjedő hatályú, de van lehetőség arra is, hogy  kifejezetten bizonyos hagyatéki tárgyakra vonatkozzon.

Lemondhatok-e az örökségről édesanyám javára?

Share Button

Testvérem után édesanyám és én örökölünk egy lakást. Ha lemondok a részemről édesanyám javára, illetékmentessé válik-e az öröklés?

A hagyatéki eljárásban az örökösök egyezség  kötésére jogosultak, így örökségüket egymásnak ajándékozhatják. Az édesanyának történő ajándékozással el lehet kerülni, hogy a testvére hagyatéka után ne kelljen Önnek öröklési illetéket fizetni. Az ilyen egyezség ugyanis illetékmentes öröklésnek minősül. Később édesanya a testvéri részt Önnek ajándékozhatja illetékmentesen.

Hogyan lehet lemondani az örökségről?

Share Button

Szüleink jelenleg 50 év körüliek és már most elég nagy tartozásokat halmoztak fel. Öcsémmel úgy döntöttünk , hogy le szeretnénk mondani mindenről amit ránk hagynának.

Örökségünkről illetve a hátrahagyott tartozásokról. Ez módunkban áll vagy sem? Nem szeretnénk egy jó nagy mínusszal indítani életünket és ezzel a mi leendő családunkat is megbélyegezni.

Kétféle módon lehet lemondani az örökségről: örökhagyó életében, örökhagyóval közös okiratban, vagy halála után visszautasítással. Ez utóbbit az illetékes közjegyző előtt lehet megtenni. Míg az előbbit javasolt ügyvéd vagy közjegyző által készített okirattal rendezni. Ezt az okiratot a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnek át kell adni.

Köteles-e az örökös az adósságokat megörökölni?

Share Button

19 éves fiam szülői felügyeleti jogáról édesapja fél éves korában lemondott. A gyermeket 9 hónapos korában látta utoljára. Azóta a kapcsolatot semmilyen formában nem tartják. A napokban tudomásomra jutott, hogy gyermekem apja tetemes adósságot halmozott fel.

Kérdésem az lenne, hogy gyermekem az adósságot is örökölné? Ő semmit nem szeretne örökölni, hajlandó ezt akár írásba is adni.

Örökölni nem kötelező. Az, hogy valaki ne örököljön kétféle módon lehetséges: örökhagyó halála után visszautasítja az örökséget, vagy örökhagyó halála előtt örökhagyóval közösen készít egy okiratot, melyben rögzítik, hogy az örökös lemond a várható örökségéről.

A fenti ügyben javaslom az első verziót. A visszautasításnál ügyelni kell arra, hogy ha örökösnek gyermeke van, a gyermekre is kiható hatállyal tegye meg nyilatkozatát.

A nyilatkozat minta internetről letölthető, azt kitöltve lehet az illetékes hagyatékot átadó közjegyzőnek benyújtani.   Fontos tudni, ha minden örökös visszautasítja a hagyatékot, az örökös a magyar állam lesz.

Haszonélvező tartozásáért felel -e az ingatlan, melynek a haszonélvező nem tulajdonosa?

Share Button

Édesanyám haszonélvezeti joggal rendelkezik egy ingatlanra, telekre. Az ingatlanon férjemmel vagyunk tulajdonosok 1/2-1/2 arányban. Személyi gyorshiteleket vett fel édesanyám, amelyeket nem fizet. Saját tulajdonú ingatlana nincsen, albérletben lakik.

Elhunyta esetén ráterhelhetik-e, a haszonélvezeti jog alapján, az ingatlanra a tartozásait, illetve örökség nélkül tartozik-e anyagi felelősséggel az örökös az elhunyt után?

Banki vagy egyéb követésekért melyeket adott ingatlan haszonélvezője halmoz fel, az ingatlan helytállni nem tartozik, arra rá nem terhelhető. Haszonélvező halála esetén – ha van hagyaték – az örökséget javasolt visszautasítani. Ha elfogadja az örökös, akkor is csak a hagyaték erejéig felel örökhagyó tartozásaiért. Ha a hagyatékot minden örökös visszautasítja, szükség szerű örökös a Magyar Állam lesz.

Visszautasítható-e az örökség kiskorú helyett?

Share Button

Egyenes ági leszármazók nélkül elhunyt nagynéném lakóházát illetően végrendeleti örökösként nevezett meg. Ezt az örökséget szándékom szerint visszautasítom.

Az örökséget sem én, sem egyenes ági leszármazóm nem kívánja.

Kérdésem: a visszautasításom után automatikusan belép-e a helyembe az én egyenes ági leszármazottam, vagy az én visszautasításommal én és leszármazóm is kiesik az örökségből?

Az öröklést általában az örökös saját személyére vonatkozóan utasítja vissza, de pl. kiskorú gyermeke vonatkozásában leszármazójára is kiható hatállyal érdemes ezt megtenni, melyhez az illetékes gyámhivatal jóváhagyása is szükséges.

Fontos tudni, hogy részben visszautasítani örökséget nem lehet, csak a teljes hagyatékra kiható hatállyal, mely alól kivétel csak a föld öröklése lehet.

Tehető-e részleges visszautasítás hagyaték átadásakor?

Share Button

Nagymamám örökölt egy ingatlant az önkormányzat tájékoztatása szerint, még 2011. évben. Meglepődtünk, mert férjét még 1978-ban eltemette, közös gyermek nem volt, nem tudott öröklésről.

Az önkormányzat szerint a Földhivatalt keressük meg, az ő adataik alapján
dolgoztak 2017-ben. Hogyan deríthető ki az öröklés, mikor és kitől
örökölhetett, amennyiben nem tudott hagyatéki tárgyalásról. Miként kerülhető
el az, hogy az unokái ezt az ingatlant már ne örököljék 2/36-od részben
tovább, viszont más örökségtől ne essenek el?

Az Ön által említett időszakban történt az ingatlan-nyilvántartás hivatali
felülvizsgálata, megújítása. Ennek célja az volt, hogy a nem lehagyatékolt
ingatlanok esetében az illetékes önkormányzatok hagyatéki eljárást
kezdeményeztek.

A nagymamát illető ingatlan is e körben válhatott öröklés
tárgyává. Nagymama a halála előtt az ingatlant elajándékozhatja, arra
tartási szerződést készíttethet, ezáltal az unokák azt örökölni nem fogják.

Ha mégis a hagyaték tárgyát képezné ezen ingatlan, az unokák nem tehetnek
részleges visszautasítást az ingatlan öröklésére, mert visszautasítani csak
a teljes hagyatékot lehet.

Visszautasítható-e utólag az örökség?

Share Button

Sok évvel ezelőtt a bátyámmal közösen megörököltük szüleink házát. Közben a bátyám is meghalt és az ő része idegenek tulajdonába került. Az idegenek fizetésképtelenek, minden költségük a házra terhelődik.

A rám terhelt közmű fejlesztési összeget és illetéket fizetem, de sosem laktam a házban. Szeretném ezt a viszonyt megszüntetni. Szeretnék választ kapni arra, hogyan tudnák lemondani az örökségemről?

Osztatlan közös tulajdonú ingatlanrész önállóan is forgalomképes, azaz a piacon eladható – feltéve, ha van rá vevő. Természetesen el is ajándékozható. Javaslom, hogy ingatlanirodával vegye fel a kapcsolatot az értékesítés végett. Fontos tudni, hogy a tulajdonostársaknak elővásárlási joga van. Ezen túlmenően bíróságtól is kérhető a közös tulajdon megszüntetése.

Csak a hagyatéki eljárás során lett volna Önnek lehetősége az öröklést visszautasítani, ma már arról „lemondani” nem lehet.

 

Milyen módon utasítható vissza az örökrész?

Share Button

Arra szeretnek választ kapni, hogy hogyan utasíthatom vissza az örökrészemet családi ingatlannal (ház) kapcsolatban? Hol? Hova, kihez kell előszór fordulnom ez ügyben? Milyen nyomtatványra van szükség?milyen költségekkel jár?

A hagyatéki eljárásban van lehetőség az öröklés visszautasítására, melyet az ügyben eljáró illetékes közjegyzőhöz kell eljuttatni. Az alábbi linken található a visszautasítási minta.

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/documents/06-orokseget-visszautasito-nyilatkozat-nagykoru-pdf_20150715133221_85.pdf

Kiskorú nevében hogyan lehet visszautasítani az örökséget?

Share Button

A férjem édesapja 11 éve elhunyt, a hagyatéki eljárás során lemondott Ő és a húga a nővére javára az örökségről. A nővére együtt lakott az édesanyjával. Anyósom 3 éve elhunyt, ekkor ismét le szerettek volna mondani az örökségükről a nővérük javára, de Ő tiltakozott ez ellen, mert “nagyon sokat” kellett volna neki illetékként befizetnie.

Sajnos időközben Ő is megbetegedett, a lakóház felújítására felvett összeget hol fizette, hol pedig nem. Pontosan nem tudom, hogy hány helyen és milyen összegű tartozásai vannak, de közel 2 M Ft-nyi. Sajnos az egészségi állapota romlik, nem igazán jók a jövőbeni kilátásai, itt már csak hónapokról beszélhetünk.

A kérdésem az volna, hogy örökség esetén mivel 1/6-1/6 rész hivatalosan a férjemé és a húgáé, a fennmaradó 4/6 részről hogyan tudnának lemondani, mert sajnos a hitel összege közel azonos a lakóépület értékével.Tudom van arra lehetőség, hogy lemondani az örökségről, ebben az esetben a gyermekeink lépnének az öröklők sorába. A mi gyermekeink már felnőtt korúak, de sajnos a húg gyermekei közül az egyik csak 16 éves. Ebben az esetben hogyan működik a lemondása?

Aki az örökséget nem akarja elfogadni még örökhagyó életében – kétoldalú szerződéssel – lemondhat az örökségéről.

Örökhagyó halálát követően az örökséget csak egyoldalú nyilatkozattal visszautasítani lehet. A visszautasítás leszármazóra is kiható hatályú, ha kifejezetten így szól.

A visszautasítás érvényességéhez ebben az esetben az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. Ha minden örökös visszautasítja az öröklést, a végső örökös a Magyar Állam.

1 / 6 oldal12345...Utolsó »