örökség visszautasítása nyilatkozattal címkével jelölt bejegyzések

Milyen módon utasítható vissza az örökrész?

Share Button

Arra szeretnek választ kapni, hogy hogyan utasíthatom vissza az örökrészemet családi ingatlannal (ház) kapcsolatban? Hol? Hova, kihez kell előszór fordulnom ez ügyben? Milyen nyomtatványra van szükség?milyen költségekkel jár?

A hagyatéki eljárásban van lehetőség az öröklés visszautasítására, melyet az ügyben eljáró illetékes közjegyzőhöz kell eljuttatni. Az alábbi linken található a visszautasítási minta.

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/documents/06-orokseget-visszautasito-nyilatkozat-nagykoru-pdf_20150715133221_85.pdf

Hogyan tagadható meg az örökség hivatalosan?

Share Button

Egy ikertestvérem van akivel fele arányban örökölnék anyám halála után, de nem kívánok örökölni. Milyen hivatalos módon tagadhatom meg az örökségemet?

Édesanya életébe kétoldalú megállapodással lemondhat az örökségről, vagy halálát követően azt visszautasíthatja. További lehetőség, hogy a hagyatéki eljáráson testvérével olyan egyezséget köt, hogy a saját örökrészét testvérére ajándékozza.

Hol kell bejelenteni kiskorú nevében az örökség visszautasítását?

Share Button

Gyermekeim (1 éves- német állampolgár, 4 éves – kettős állampolgár), magyarországi lakhellyel nem rendelkeznek. Édesapám halála után visszautasítanám az örökséget az ö nevükben is, de most melyik gyámhivatalhoz forduljak? Mit Keller tartalmaznia a visszautasításnak?

Ha az örökség tárgya magyarországi ingatlan és a hagyatéki eljárás is magyar közjegyző előtt zajlik, a közjegyző illetősége szerinti gyámhatósághoz forduljon segítségért. A visszautasítás a gyermekek nevében ugyanis jogszerzéstől megfosztást jelent, ezért ahhoz a nyilatkozathoz a gyámhivatal hozzájárulására is szükség van.

 

Visszautasítható-e az örökség?

Share Button

Van 2 gyermekem (12,16év). Az édesapjuk 7 éve nem tartja velük a kapcsolatot. Van az édesapjuknak nagyon sok tartozása minden felé, de vagyona semmi.

Hogyan lehet megoldani, hogy a gyerekek lemondjanak az öröklésről? Ha jól tudom az adósságot is lehet örökölni. A gyerekek nem szeretnék megváltoztatni a vezetéknevüket. Milyen megoldás van a fent említettekre?

Az örökséget nem köteles az örökös elfogadni. Az örökös különösen akkor szokta a hagyatéki eljárás során visszautasítani az örökséget, ha azon tartozás áll fenn és a tartozás nagyobb, mint az örökség.

Az örökös ugyanis a hagyaték értékének erejéig felel a tartozásokért.  A gyermekeknek nem kell megváltoztatni a tartozás miatt a nevüket, elég ha élnek az örökség visszautasítás jogával, hogy mentesüljenek a tartozások megfizetése alól.

Fontos tudni, ha minden örökös visszautasítja az örökséget  a Magyar Állam lesz a kényszerörökös.

Örökség visszautasításának módja

Share Button

Külföldön élek férjemmel és kiskorú gyerekeinkkel. Mindannyian magyar állampolgárok vagyunk, de sem magyarországi lakcímmel sem magyar személyi igazolvánnyal nem rendelkezünk.

Szüleimmel és testvéremmel viszonyunk régen megromlott, évek óta nem tartjuk a kapcsolatot.

Néhány héttel ezelött édeapám elhalálozott, de sem édesanyám sem a testvérem nem értesítettek édesapám haláláról, illetve a temetés idöpontjáról. Viszont közvetlenül a temetés után felvették velünk a kapcsolatot, hogy elérhetöségeinket kérjék (amit egyébként pontosan tudtak) a hivatal részére.

Miként tudok elállni az örökléstöl magam és gyermekeim nevében további jogi procedurák és költségek nélkül? Örülnék, ha a rám esö részt az édesanyám és a testvérem örökölnék meg, mintha én nem is lettem volna.

Önnek lehetősége van gyermekeire is kiható hatállyal visszautasítani az örökséget, de kiskorú gyermek esetében az illetékes gyámhivatalnak is a nyilatkozatot jóvá kell hagynia. Mellékelek Önnek egy mintát, amely alapján ezt meghatalmazva ezt írásban az illetékes közjegyzőnek megküldve joghatályosan megteheti.

Fontos tudni, hogy a visszautasítás jogával legkésőbb a hagyatékátadó tárgyaláson lehet élni.