öröklési rend címkével jelölt bejegyzések

Mi az öröklési rend, ha nincs gyermek, de örökhagyó szülei élnek?

Share Button

Egy ház a feleségemmel közös volt. Halála után az ő részét ki örökli? Gyermek nincs. Az elhunyt szülei élnek.

Ha leszármazó nincs, az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat. Az örökhagyóval közösen lakott lakás és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon túli hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli, másik felét az örökhagyó szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban.

A férj halált követően örököl-e a feleség is, vagy csak a gyermek?

Share Button

A kérdésem: Ha a férj akinek van egy felnőtt gyereke (aki nem hajlandó vele kapcsolatot tartani vagy ha igen csak érdekből) meghal, a feleség örököl valamit a törvény szerint? Vagy ilyenkor a gyerek örököl mindent? Végrendeletében szabályozható ki mit örököl? Kizárható a hálátlan gyerek?

Az Új Ptk. szerint a feleség is egy gyermek részt örököl, azaz ha nincs más örökös a feleség a gyermekkel azonos mértékben örököl, az alábbiak szerint:

Házastárs öröklése leszármazó mellett

Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

– a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és

– egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

Az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon a házastárs által megörökölt haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető a leszármazók részéről.

A hagyatéki eljárás során kötött osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog biztosítható.

Közeli rokonok hiányában hogyan alakul a házastársak közötti öröklés?

Share Button

Házaspárnak nincs gyereke, szüleik és testvéreik sem élnek, legközelebbi rokonaik a testvéreik gyerekei. Ha az egyik házastárs meghal, a teljes vagyont a túlélő házastárs örökli. Ha a másik házastárs is meghal, akkor az ő legközelebbi rokonai örökölnek utána? Mi lesz a korábban elhunyt házastárs legközelebbi rokonaival, ők nem örökölnek?

A törvényes örökös házastárs, ha egyedüli örökös – az ő halála esetén – csak az ő törvényes örökösei örökölnek.

Hogyan óvhatom meg gyermekem örökségét?

Share Button

Kérdésem az özvegyi örökösödéssel kapcsolatos. Volt férjem újra nősült, van egy felnőtt közös gyermekünk.Volt férjemnek nem született közös gyermeke az új házasságból, viszont jelenlegi feleségének van kettő gyermeke az előző házasságából. Aggódom kislányom örökségét illetően.Az új törvény (2015) nem kedvező a számára.

Apja és jelenlegi felesége az apa családi házában laknak (megjegyzem a feleségnek is van saját önálló ingatlana). Ha jól értelmezem a törvényt, akkor az apa halála esetén a felesége örökli az ingatlan 50 %-át, és ugyanennyit az örökhagyó gyermeke. Ez minden esetre egyértelmű? Nincs semmi megoldás, hogy a kislányom legyen 1/1 arányban az örökös?

Ha igaz, hogy az özvegyé lesz a fele tulajdon, azt majd tovább öröklik az előző házasságából származó gyermekei is? Biztos, hogy bűnhődnie kell a kislányomnak, mert anno elváltam az apjától? Másoké lesz, amit az apja is a szüleitől örökölt?

A nevelt gyermekek öröklését megelőzni a vér szerinti gyermek és apja közötti ajándékozási szerződéssel lehetne. Az ajándékozás illetékmentes. Apa holtig tartó haszonélvezeti joga is alapítható az ajándékozással együtt, mely szintén illetékmentes. Ha változatlan tulajdonjogi állás mellett történne apa elhalálozása az Ön által leírtak lépnének érvénye.

Milyen feltételekkel örökölhet nevelt gyermek?

Share Button

Nagyapám 1955-ben elvette nagymamámat.Ekkor már 4 éves volt anyukám. Közös gyermekük nem született-nagyanyámnak nem született-. Nagyapám 1996-ban elhalálozott. Azóta együtt éltek, anyukám ápolta a most 93 évesen elhunyt nagymamámat. Nem hagyott végrendeletet. Azt hittük Ő az örökös 61 év után.

A vér szerinti leszármazó és felmenő lehet csak törvényes örökös. A nevelt gyermek csak akkor, ha örökbefogadás is történt. Örökölni nem vér szerint csak végrendelettel, mivel a kérdezett esetben egyik fenti feltétel sem áll fenn, ezért nem következhetett be az öröklés.

 

Mi a ptk. szerinti öröklési sorrend?

Share Button

Lakóingatlan haszonélvezője nagypapa, tulajdonosa unoka. Nagypapa halála után örököl-e a tulajdonos testvére a nagypapa tulajdonában lévő, ill. általa a lakásban használt ingóságokból, melynek egy része a korábban elhunyt nagymamáé volt ?

Akár tulajdonos akár haszonélvező az elhalálozó a törvényes öröklés rendje a Ptk. által szabályozott. Ehhez képest első körben mindig egyenes ágon zajlik az öröklés lemenő-felmenő vonalon. Ha ilyen nincs oldalágon a testvér az örökös. Az elmondottak az ingatlan és ingó hagyatékra is vonatkoznak.

Ingó hagyaték általában csak akkor képezi hagyaték tárgyát, ha azt az örökösök kifejezetten kérik hagyatéki leltárba venni.

Ebben az esetben értékmegjelölést is kap minden ingó vagyontárgy.

Leszármazó hiányában ki örököl?

Share Button

Május 30 el hunyt a Testvérem nincs gyermek se bejegyzett élettársa csak barátnője volt. Szülőnk apukám él és az lenne a kérdésem ki örököl utána?

A törvényes öröklés rendje szerint az egyenes ági öröklés megelőzi az oldalágit. Ha elhunyt testvérének nincsen leszármazója, akkor az örökös az édesapa.

 

Milyen arányban örökölnek a gyerekek, illetve a túlélő házastárs?

Share Button

Édesapám tavalyi évben a feleségére ajándékozta az egész házukat. Miután kiderült, hogy a felesége csalja, eladták a házat és édesapámnak vettek egy panellakást amiben először 25% tulajdonrészt kapott a feleségtől, majd később 50 %ot. Magyarul csak a lakás felének lett tulajdonosa.

Életvitel szerűen nem éltek együtt.(kisemmizés). Édesapám idén februárban elhunyt. Érdekelne, hogy milyen arányban öröklök én és a testvérem. Kap- e köteles részt a feleség aki nem élt vele.?

A túlélő házastárs egy gyermekrészt örököl. A túlélő házastársat nem köteles rész illeti meg, hanem egyenlő mértékben osztozik az elhunyt házastársa gyermekeivel az örökségen. Ezen felül a túlélő házastársat megilleti a haszonélvezeti jog az utolsó közösen lakott lakáson és berendezési tárgyakon.

Ki az elhunyt házastárs külön vagyonának örököse?

Share Button

A férjem halálos beteg, a lakás amiben élünk az Ő tulajdona, még házasságunk előtt vette, sajnos még hitel van rajta. A férjemnek 2 kiskorú gyermeke van az előző házasságából. A kérdésem az lenne, hogy a férjem halála esetén a hitelt kinek kell fizetni-e az ingatlan után?

Elhunyt házastárs külön vagyonába tartozó ingatlanát a túlélő házastárs nem örökli. Az általános jogutódok az örökösök, azaz a gyermekek, akik – ha nem utasítják vissza az örökséget – a hitelt, tartozást is megöröklik.

Örököl-e az élettárs?

Share Button

Apukámnak van egy élettársa kb. 10 éve,  aki a családi házunkban él és lakcíme is ide van bejelentve. Ha elhalálozásra kerül a sor,  akkor örökölhet -e az élettársa a házból. Az anyukám halála után a ház felét a testvéremmel örököltük az apukámé a másik fele.

A köznapi értelembe vett (nem regisztrált) élettárs nem örökös. Haszonélvezeti jogot sem örököl.

1 / 4 oldal1234