öröklési rend címkével jelölt bejegyzések

Ki örököl, ha nincs vér szerinti örökös?

Share Button

Édesapám halála után az ingatlan tulajdonjogát 1/2-1/2 arányban örököltem a második házasságbeli özveggyel, annak holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelten az én tulajdoni részemen is. Az özvegy 80 éves,van egy 72 éves öccse. Amennyiben az özvegy elhalálozik és él az öccse, gondolom ő lesz az örököse az özvegy 1/2 tulajdonrészének az ingatlanban.

Kérdésem lenne, ha az özvegy egyetlen vér szerinti hozzátartozója előbb halálozik el, mint az özvegy-ki örökli az özvegy tulajdon részét?

Több változatot hallottam: A magyar állam az örökös és piaci alapon visszavásárolhatom az 1/2 tulajdont az államtól. A másik változat szerint ebben az esetben az a személy az örökös-akinek valami tényleges”köze” van az ingatlanhoz-tehát én lennék az örökös.

Az első verziót támogatja a Ptk., azaz ha örökhagyónak nincs törvényes magánszemély örököse úgy kényszerű örökös a magyar állam lesz. A tulajdonos társ a Magyar Államtól vásárolhatja meg az örökséget.

Ki örököl az elhunyt házastárs után az új ptk. szerint?

Share Button

Két ember szeretne megházasodni, mindkettőnek van már egy korábbi válása, amiből származik mindkét oldalról gyerek.

A két személynek van külön saját tulajdonú ingatlanja/ingatlanjai. Abban az esetben, ha már összeházasodtak és a tegyük fel a férfi elhuny, akkor neki a gyereke örökli az édesapja ingatlanját/ingatlanjait vagy az új házastársa?

Az új Ptk. szerint a túlélő házastárs egy gyermek résznyit örököl az elhunyt házastárs után, azaz az ingatlan fele – fele örökösei lesznek a gyermek és a túlélő házastárs.

Ez alól kivétel az az ingatlan amely a házastársak utolsó közös lakóhelye mert ott a túlélő házastárs csak haszonélvezeti jogot örököl és a gyermek 1 / 1-ed tulajdoni jogot az  ingatlanból.

Ha tehát legalább 2 ingatlan van az örökségben akkor az utolsó közös lakhelyül szolgáló ingatlan tulajdoni jogát a gyermek örökli a túlélő házastárs haszonélvezeti jogával terhelten, míg a másik ingatlanban 1 /2 – 1/ 2 tulajdoni jogot örököl a gyermek és a túlélő házastárs.

Mi a törvényes öröklés menete házastársak esetén?

Share Button

Férjem és én második házasságunkban élünk. Férjemnek az első házasságából két gyermeke született, nekem egy gyermekem. Közös gyermekünk nem született.

Házasságkötésünk után vettünk családi házat, ami csak kizárólag a férjem nevére került, illetve az ő nevén van még több milliós hitel, ami a családra házra lett felvéve. Érdeklődöm, hogy esetleges elhalálozása esetén az öröklés szabályai, hogyan alakulnak?

Férje esetleges halálakor a közösen lakott lakóingatlanra és berendezési tárgyaira Önnek holtig tartó haszonélvezeti joga keletkezik, azzal hogy férje gyermekei ugyan ezen ingatlannak egyenlő arányú tulajdonosai lesznek.

Ha van a férje nevén ezen ingatlanon felüli vagyon abból Ön mint túlélő házastárs egy gyermekrésznyit örököl. Az öröklés elfogadásával az örökösök örökhagyó hiteleit is megöröklik, de a felelősségük a fennálló terhekkel kapcsolatban csak az örökségük erejéig terjed.

Örököl-e a bejegyzett élettárs?

Share Button

Édesapám júniusban elhunyt. Végrendelete nincs. 2004 óta, 15 éve élt élettársi kapcsolatban, erről az élettársi kapcsolatról közjegyző előtt tett közös nyilatkozat is létezik. 

Az ingatlan, ahol éltek, azt még 1985-ben vették édesanyámék és már 1997-ben tehermentes lett. Édesanyám 2006-ban halt meg. Ennek fele részét én és a testvérem már akkor megörökölte.

A lakás másik fele pedig édesapámé volt.

Igényt tarthat -e a lakás tulajdonrészére a volt élettárs? Lehet -e így igénye, hogy arról még ráadásul hivatalos közjegyzői papírral is rendelkezik, amelyben kijelentették, hogy immár 15 éve élettársak?

Másik kérdésem viszont, hogy az élettársa még 2009-ben – azaz 5 év együttélés – után vásárolt egy ingatlant a saját nevére készpénzért. Ennek az ingatlannak a felére én és a testvérem igényt tarthat e? Ha igen, akkor mikor keletkezhet ez az igény? Most is vagy majd csak a volt élettárs halála után?

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába bejegyzett különnemű élettársi kapcsolatnak nincsenek a házassághoz hasonló jogkövetkezményei így a lakás édesapa mint örökhagyó tulajdonrészére igényt nem tarthat a túlélő  élettárs.

Az élettárs után Ön és testvére sem lehet örökös,csak élettárs közeli vagy  ennek hiányában távoli hozzátartozói.

 

Élettárs halála esetén megilleti -e a túlélő élettársat a közös ingatlan másik felére a holtig tartó haszonélvezeti jog?

Share Button

Több mint 20 éve élek élettársi kapcsolatban, van egy közös ingatlanunk amit együtt építettünk, melynek tulajdonjoga fele-fele arányban van. Neki kettő gyermeke van nekem egy. Közös gyermekünk nincs

Ha egyikőnk elhalálozik a másik fél jogosult-e haláláig az ingatlanban élni?

Osztatlan közös tulajdonú lakóház esetén, ha az egyik tulajdonostárs  elhalálozik tulajdoni hányadát gyermekei öröklik.

Ha a tulajdonostársak házastársak a túlélő házastárs az ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot szerez, úgy hogy a túlélő házastárs az örökhagyó tulajdonát képező fél ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot szerez. Az élettársi jogviszonynak ilyen öröklésjogi hatása nincs. Ezért javasolt, hogy vagy házasságkötése révén vagy egymás javára történő holtig tartó haszonélvezeti jog alapítása útján biztosítsák  a jövőjüket.

E körben fontos megemlíteni, hogy a haszonélvezeti jog biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalmat is  alapíthatnak, így ha bekövetkezne  a leszármazói öröklés az örökös a fél ingatlant nem értékesítheti a haszonélvező feje felett illetve arra hitelt fel nem vehet, azt egyéb módon meg nem terhelheti.

 

Mi a törvényes öröklési rend?

Share Button

Két gyermekem van. Az ex férjemnek van házasság előtt szerzett lakása, nyaralója. Én az ex feleség adtam 20% pénzt a lakás megszerzéséhez. /papír nincs/

A feleségnek van saját lakása, de a ex férjemhez van bejelentve. A férj halálozása esetén/80 éves/ mit örököl a feleség ill gyermekeim, figyelembe véve hogy a feleségnek is van tulajdona, saját nevén sok-sok pénze.

Számít -e halálozás esetén a házassági szerződés halálozás esetén/jelenleg nincs/, de ígértek h. kötnek.

A törvényes öröklés rendje szerint a volt férje esetleges elhalálozásakor az akkori törvényes házastársa – ha volt férjével annak lakásában közösen laktak – megörökli a közösen lakott ingatlan és berendezési tárgyai holtig tartó haszonélvezeti jogát és egy gyermekrészt a további hagyatékból az az Önök közös gyermekeivel 1/3 – 1/3 -1/3-as arányban örökölnek.

Örököl -e a férj leszármazója feleség halála esetén a feleség ingatlanából?

Share Button

Nénikém két ingatlan tulajdonosaként (az ő nevén volt mindig is) 29 éve megházasodott. Egy lakás és egy nyaraló. Mindkét félnek volt 1-1 felnőtt gyereke.

A férje vele élt, mindkét ingatlant használva, majd nemrégiben elhunyt, nem volt végrendelet.

A férj halála után a fia örököl-e a két házasság előtti ingatlanból?

A tulajdonos (a nagynéném) életben van, és használja az ingatlanokat.

A kérdés az, hogy ha eladja az egyiket, vagy akár később ő is elhalálozik, akkor a házasság előtt szerzett ingatlanaiból vagy annak értékéből örököl-e a férj fia, vagy a saját lánya örökli mindkét ingatlanját?

A törvényes öröklés rendje szerint a férj halála után – ha van hagyaték – örökhagyó fia és túlélő házastársa lesz az örökös. A feleség elhalálozása esetén a férj leszármazója nem örököl, hanem minden vagyon örököse a feleség lánya lesz.

 

Ki örököl haszonélvezettel rendelkező házastárs halála esetén?

Share Button

Egy ingatlan  1/1 tulajdonos vagyok, egy családtag pedig haszonélvező, van 2 kiskorú gyermekem és a házastársam. Esetleges halálom esetén mi történhet az ingatlannal? A gyerekek kiskorúak, a haszonélvező ilyen esetben eladhatja az ingatlant a tulajdonosok nélkül? Végrendelet mennyire erős? Megszüntetheti a haszonélvezetet?

Ha az ingatlan a házastársával közösen lakott és Ön elhalálozna a házastársának  a törvény erejénél fogva  rangsorban a következő helyen holtig tartó haszonélvezeti joga keletkezne az ingatlanra.

A rangsorban első haszonélvező haszonélvezeti joga sem végrendelettel sem bármilyen más módon nem szüntethető meg kizárólag a haszonélvező ingyenes lemondása által vagy e jogának eladása/megváltása útján.

Az Ön elhalálozása esetén az Ön gyermekei az ingatlan tulajdoni jogát öröklik meg az említett haszonélvezeti jogokkal terhelten.

 

Ki örököl szülő halála után?

Share Button

1/1 tulajdonú lakással rendelkezem. 2 gyermekem van. A fiam gyermektelen, nős.Lányomnak 1 gyermeke van.

Kérdésem: halálom esetén menyem is örököl az ingatlanomból? Amennyiben kizárom végrendelettel,a köteles részt kapja meg?

Örökhagyó gyermekének házastársa örökhagyó halála esetén nem törvényes örökös. Örökhagyó után csak végrendelettel örökölhet az Ön menye.

 

Ki örököl élettárs halála esetén?

Share Button

7 éve élünk együtt a párommal 2 közös gyerekünk született, még kiskorúak 18 év alattiak. Nem házasodtunk össze és élettársi papírunk sincs.

Ha idő előtt elhalálozás történik, akkor kik lennének az örökösök? Illetve van pár ingóság, ami az édesanyja nevén van mint tulajdonos, de a párom szerepel mint üzembentartó. Ezekkel így mit lehet kezdeni?

Az Ön által leírt élettársi jogviszonynak nincs öröklési jogi hatása Önökre mint élettársakra nézve. Közös gyermekük természetesen örökös lesz bármelyikük elhalálozása esetén.

 

 

1 / 7 oldal12345...Utolsó »