haszonélvezeti jog alapítása címkével jelölt bejegyzések

Illetékköteles-e a házastárs javára alapított haszonélvezeti jog?

Share Button

Ha a saját tulajdonú lakásomra (a házasság kötésünk előtt vásároltam) holtig tartó haszonélvezeti jogot adok a férjemnek, akkor neki kell illetéket fizetni?

Házastárs javára alapított haszonélvezeti jog után ajándékozási illetéket fizetni nem kell.

Földterület vásárlása kiskorú részére

Share Button

Zártkerti ingatlant szeretnénk a férjemmel gyermekünknek vásárolni, részünkre haszonélvezeti jog biztosításával, míg gyermekünk lenne a tulajdonos.

Ilyenkor kell gyámhivatal hozzájárulása?

A földhivatalhoz mikor lehet beadni a szerződést, ha a szerződés napján kifizetnénk a teljes vételárat? Hogy megy az új törvény szerint egy ilyen eljárás?

A  földvásárlásról  szabályairól az alábbi linken olvashat:

http://www.drszasz.hu/top-hirek/491-ki-jogosult-elvasarlasi-jogra-az-uj-foeldtoerveny-szerint

A haszonélvezeti jog alapításának nincs akadálya – közeli hozzátartozók között. ( max.20 év)

Ha kiskorú javára történik a tulajdon szerzés – az eljárásban a gyámhatóság  jóváhagyására nincs szükség.

A Földhivatalba a szerződést a kifüggesztéssel egyidejűleg lehet érkeztetni un. „ föld tulajdonjogának  átruházására irányuló szerződés benyújtásának ténye „ feljegyzése végett. Ez biztosítja, hogy eladó másnak az ingatlant nem tudja eladni, főként hogy Ön a teljes vételárat már megfizette. Fontos tudnia azonban , hogy az ingatlant csak a Megyei Földhivatal jóváhagyását követően veheti birtokba.

Élettársi kapcsolatban ki az örökös?

Share Button

Leányom élettársi kapcsolatban él, nincs közös gyermekük, viszont a lányomnak van egy családi háza (6 éves kora óta), melyben én lakom.

A férjem elhunyt 2013-ban, haszonélvezeti jogot még nem kötöttünk rá. Ebben az esetben hogyan van az új törvényes öröklési rend, hiszen ez elég bonyolultnak tűnik számomra.

Javasolja, hogy mielőbb haszonélvezeti jogot jegyezzenek be a nevemre? A lányom házát ki örökölné egy párkapcsolatban?

A leánya és Ön bármikor illetékmentesen haszonélvezeti jogot alapíthatnak az Ön által lakott lakásra.

Ha lánya élettársi kapcsolata megszűnne, az élettársak közötti elszámolásba a lakás nem tartozik bele.

A lánya után az új PTK a szülőt nevez törvényes örökösnek, amennyiben nincs házastárs és leszármazó.

Ajándékozható-e hitellel terhelt ingatlan?

Share Button

Hitellel terhelt 1/2 részben tulajdonomban álló ingatlan részemet a két kiskorú fiamnak ajándékoznám el de haszonélvezeti jogot szeretnék rá.

Van-e erre lehetőség és a hitel marad-e az én nevemen vagy az anyjuk nevére kerül, mint a kiskorúak gyámja?

Hitellel terhelt ingatlan elidegenítése csak és kizárólag az illetékes bank jóváhagyásával lehetséges. Ugyanez vonatkozik a haszonélvezeti jog alapítására is.

Illeték mértékének számítása haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén

Share Button

Lakásomat értékesíteném (10 mHUF), és éven belül vennék egy új ingatlant (14 mHUF), melyre édesanyám (70 éves) haszonélvezeti jogát is bejegyeztetnénk, a tulajdonjogommal egy időben.

Ebben az esetben az új ingatlan forgalmi értékét csökkenteni szükséges anyukám haszonélvezeti jogának értékével és az így kapott összeg és az eladott ingatlan értéke közötti különbözet után szükséges az illetéket fizetni? Számszerűsítve: új ingatlan: 14 mHUF régi: 10 mHUF haszonélvezeti érték: 2,8 mHUF illeték alapja: 14 mHUF-2,8 mHUF-10 mHUF=1,2 mHUF?

A haszonélvezeti jog alapítása, –ha az adásvétellel egyidejűleg történik- külön illetékel, a haszonélvező életkori szorzója alapján számítva.

A tulajdonos és a haszonélvező illetéke együttesen 4 %. A tulajdoni jog illetékalapja vezethető szembe az eladott ingatlan vételárával egy éven belüli ingatlanmozgások esetén, és a különbözetre jár az illetékkedvezmény.

Hitellel terhelt ingatlan ajándékozása

Share Button

A két lányommal vásároltunk közösen lakásunkat. Már csak én a szülő lakom benne. Mivel a hitelbe csak az egyik lányom segített fizetni, ezért úgy tartom tisztességesnek, hogy az én 1/3 részemet neki ajándékoznám, de persze haszonélvezeti jogot jegyeztetnék magamnak.

Kell-e illetéket fizetni? A másik kérdés, hogy ezt csak ügyvéden keresztül lehet megoldani? Az anyagiak miatt kérdezem. A lakás még hitellel terhelt.

Egyenes ágon az ajándékozás és a haszonélvezet alapítás illetékmentes. Az okiratot ügyvéd vagy közjegyző készítheti. A Bank hozzájárulását is be kell szereznie ha a hitel az okirat elkészítésekor még fenn áll.