illetékkedvezmény címkével jelölt bejegyzések

Illetékkedvezmény elbírálása szempontjából számítanak-e a kiskorú gyermekek?

Share Button

Két kiskorú gyermekét egyedül lányom használt lakást vásárolt 15 000 000 Ft értékben mely 100 % -ban a tulajdona lesz. Kaphat-e illetékkedvezményt mivel egyedül neveli a két kiskorú gyermeket?

A vagyonszerzési illeték kedvezmény jogosultja csak a vagyonszerző lehet. Ez azt is jelenti, hogy csak a vagyonszerzés és saját személyes körülményei alapján vehet igénybe illetékkedvezményt, a két kiskorú gyermek  -az illetékkedvezmény megállapítása szempontjából -nem releváns.

Ha első lakást vásárolt a lánya, csak a felét kell kifizetnie a lakás értékéhez viszonyított illetéknek, ha a tulajdon egészének értéke nem több 15 millió forintnál.  A kedvezmény igénybevételének az is feltétele, hogy ne legyen tulajdonában, haszonélvezetében 50 %-nál nagyobb mértékű lakóingatlan.

Igénybe vehető-e egyszerre több illetékkedvezmény?

Share Button

24.5 millió Ft.-ért veszünk új építésű lakást férjemmel ½-½ arányban, igénybe veszünk családtámogatási kedvezményt, 7.8. millió Ft.-ot. ( 2.2-t már korábban igénybe vettünk, most erre vagyunk jogosultak.)

Az illetéktörvény 21. szerint ha a lakástulajdon szerzője a vásárláshoz vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részesül, ennek összegét a lakástulajdon forgalmi értékből le kell vonni. Így ugye maradna kettőnkre 16.7 millió illetékalap, ha jól értetem. A kérdés, az, hogy ezzel a kedvezménnyel együtt érvényesíthető-e az Itv. 26. § (1) f) szerinti kedvezmény ( Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól: a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása.

Amennyiben az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt).

Esetünkben a 16.7 milliós ( CSOK összegével csökkentett forgalmi érték) ingatlanalapból 15 millió még illetékmentes és csak 1.7 millió után kell ( nyilván fele-fele arányban) illetéket fizetnünk? Vagy csak egyik -féle kedvezmény jár?

A CSOK összege a vagyonszerzési illetékalapot csökkentő tétel, mellyel párhuzamosan a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás illetékkedvezménye is igénybe vehető.

Igénybe vehető-e az egy éven belüli lakóingatlan eladása után járó illetékkedvezmény nem lakóingatlan vásárlásakor is?

Share Button

Adómentességet élvez-e, ha eladunk egy lakást és egy éven belül veszünk belőle egy kisebb értékű üdülőövezeti/mezőgazdasági telket/gazdasági épületet? Vagyis az adómentesség csak lakóövezeti ingatlanra vonatkozik, vagy mindenre?

Egy éven belüli vagyonszerzési illetékkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha az eladó, vevő személye azonos és mindkét ingatlan lakóingatlan.

Illetékmentes-e 22 MFt értékű új lakás 15 MFt-ig? Alapítható-e haszonélvezet meghatározott helyiségre?

Share Button

Új építésű lakást vennék beruházótól 22 millióért. Ebből ugye 15 milláig nem kell illetéket fizetni. De nejemnek adnék a felére haszonélvezetet ekkor hogy alakul az illeték?

Adható- e csak a fél lakásra haszonélvezet? Mondjuk kiköthetem-e, hogy csak a kisszobára adok neki haszonélvezetet?

Az 1990 évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint szabályozza az új építésű ingatlan vásárlásának illetékfizetését:

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett – ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített – 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása.

Amennyiben az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt.

Az ingatlan 1 /2 –re is alapítható haszonélvezeti jog továbbá 1 / 3-ra  stb. Ebben az esetben a haszonélvező és a tulajdonos együttesen fizeti meg az illetéket az Adóhatóság határozata szerinti megbontásban.  Meghatározott helyiségre nem alapítható haszonélvezeti jog , csak az ingatlan meghatározott tulajdoni hányadára.

Igényelhető-e cserét pótló kedvezmény nyaraló eladás után történő lakásvásárlás esetén?

Share Button

2017. márciusában értékesítettünk egy ” belterület kivett hétvégi ház udvar” besorolású ingatlant 10 MFt-ért. Szeretnénk lakást vásárolni belőle “a leendő lakás vételára 17 ?Ft” lenne az egy év letelte előtt. Kérhető-e illetékkedvezmény?

Cserét pótló illetékkedvezmény csak lakóingatlan eladása és egy éven belüli vásárlása esetén igényelhető .

Mikor igényelhető az 50 %-os illetékfizetési kedvezmény?

Share Button

Párommal tavaly vásároltunk egy 27,5M értékű ingatlant, 50-50% tulajdonrészben. Én 33 éves vagyok és ez az első nevemen levő ingatlan, így kaptam részletfizetési kedvezményt. (a párom 35 év felett van, és már második ingatlan). A kérdésem, hogy kérhetem Ön szerint, hogy ne 4%, hanem csak 2% legyen az én részem az illeték kapcsán (550.000ft helyett 275.000ft).

Az 50% illetékkedvezmény igénylésének előfeltétele a 35 év alatti vevők esetében, hogy az ingatlan vételára (teljes) ne haladja meg a 15 M ft-t.

 

21 MFt értékű lakás 35 év alatti vásárlóját megilleti-e illetékkedvezmény?

Share Button

Eljutottam arra a pontra, hogy saját lakást tudnék vásárolni, meg is lenne a kiszemelt ám abban a hitben voltam, hogy Rám is vonatkozik az illetékmentesség valamilyen formája.

Eltérő felvilágosítást kaptam, 29 éves vagyok az ingatlan 21 M Ft lenne, új építésű, friss átadás, első tulajdonosa lennék a lakásnak és első lakásom is lenne egyben.

Vonatkozik rám a 15 millió forintos értékhatárig törvényben lévő illetékmentesség, valóban csak a maradék 6 millió forint után kellene illetéket fizetnem vagy 21 millió után kellene? Jelen esetben nem mindegy mert jókora összegről van szó.

Korábban 8 M Ft értékhatárig volt igénybe vehető az illetékkedvezmény, amely ma 15 M Ft értékű lakásvásárlás esetén áll fenn. Ha ennél magasabb a vásárolt ingatlan értéke a kedvezmény nem vehető igénybe. Fontos tudni, hogy a vevőnek 35 év alattinak kell lenni és nem lehet a tulajdonában, haszonélvezetében ½-ed ingatlan. A kedvezmény alapján a vagyonszerzési illeték mértéke 2%. Ennek megfizetéséhez 12 havi részlet is igényelhető.

Lakóingatlan eladását követő lakásvásárlásnál milyen illetékkedvezménnyel lehet számolni?

Share Button

Volt két lakóingatlanunk: egy lakás és egy ház. Mindkettőt több, mint öt éve vettük (azaz SZJA fizetési kötelezettség nem keletkezik az eladásukon).

A házat pár hónapja eladtuk, ehelyett hamarosan vennénk egy másikat (drágábbat). A lakást pedig (25 és 22 éves) gyerekeinknek szánjuk.

Az új ingatlan megvásárlásakor a fizetendő illeték alapjából ugye levonható a 12 hónapon belül eladott ház eladási ára? Első kérdésem, hogy ez a kedvezmény több eladott lakóingatlanra is érvényesíthető-e, azaz ha veszünk egy új lakást mondjuk 45M forintért, és eladtam két másikat 20 és 24 M-ért, akkor 25M vagy csak 1M forint lesz a kedvezményes illeték alapja?

Azt olvastam, hogy egyenes ági rokonok közötti adásvétel esetén nincs vagyonszerzési illeték. Tehát ha mondjuk eladjuk a gyermekeinknek a fenti lakást, akkor létezhet-e, hogy nekik nem kell utána illetéket fizetniük, és mi levonhatjuk annak az eladási árát is az új lakás vásárlásakor fizetendő illeték alapjából?

Ha a most gyerekek nevére kerül a lakás (ez lesz nekik az első (fél)), azzal később milyen (első lakáshoz jutási vagy ilyesmi) kedvezmények / támogatások igénybevételének a lehetőségétől esnek el?

Egyenes ági rokonnak történő lakóingatlan eladás illetékmentes. 35 év alatt 15 M Ft értékű ingatlan szerzésénél lehet 50% illetékkedvezményt igénybe venni, ha a szerzőnek nincs fél lakóingatlan tulajdona vagy arra vonatkozó haszonélvezeti joga.

Ha Ön 1 éven belül drágább lakóingatlant vásárol a különbözeti érték után szabja ki a NAV a 4% vagyonszerzési illetéket.

Mikor jár a 35 év alattiakat megillető illetékkedvezény?

Share Button

35 év alatti vagyok – egy lakásban tulajdont 1/4 ajándékozással szereztem (16.01.04), melyet eladtunk(16.10.15).

Most a férjemmel közösen vásároltunk egyet – adásvétel – 1/2 – 1/2 arányban (17.01.07). Ő 35 év feletti és második lakás tulajdonosa (első lakását adásvétel jogcímen szerezte 20 éve- gyermekként – édesanyja vette, anno a nagymama haszonélvezetével ‘elhunyt’)

Jár az adókedvezmény? ÉS a részletfizetés esetleg mindkettőnknek?

15 M Ft alatti ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad vétele esetén kérhető a vagyonszerzési illeték megfizetésénél az 50% kedvezmény,  de csak annak a személynek, akinek részéről a szerzéskor nincs 1 / 2-ed ingatlan tulajdoni hányadnál több részesedése vagy arra vonatkozó haszonélvezeti jog bejegyzése az ingatlan nyilvántartásban és nem múlt el 35 éves.

Fontos tudni, hogy a szerzéskor fennálló vagyoni helyzet a lényeges és nem lényeges, hogy előtte milyen jogügyletekkel bírt a vagyonszerző.

 

Külföldi lakás eladása után egy éven belül vásárolt belföldi lakás esetén igénybe vehető -e illetékkedvezmény?

Share Button

Ha Európai Uniós lakásomat eladom és ahelyett egy éven belül magyar ingatlant vásárolok, kell-e a lakás után Magyarországon illetéket fizetnem? A magyar lakás ára várhatóan kisebb lesz az uniós ingatlanénál.

A visszterhes vagyonátruházási illetékekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a belföldi ingatlan, illetve az e vagyontárgyakhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok tekintetében kell alkalmazni.

Így jogosult  pl. a külföldi magánszemély vevő a 35 év alattiak 50 % mértékű  illeték- kedvezményére. A külföldi ingatlaneladás  illetékkedvezménybe  beszámítására nincs jogi lehetőség,mivel az nem belföldi ingatlan.

1 / 6 oldal12345...Utolsó »