házastárs címkével jelölt bejegyzések

Milyen módon juttathatom ingatlanomat illetékmentesen a feleségemnek?

Share Button

Feleségem nevére szeretném átíratni a tulajdonomban levő lakásomat. Korábbi házasságomból van két felnőtt gyermekem, de rólam csak a feleségem gondoskodik. Illetékmentesen átirathantom-e a lakást?

A házastárs illetékmentesen szerezhet lakóingatlant a törvényes házastársától ajándékozás vagy adásvétel jogcímen.

Illetékköteles-e a házastárs javára alapított haszonélvezeti jog?

Share Button

Ha a saját tulajdonú lakásomra (a házasság kötésünk előtt vásároltam) holtig tartó haszonélvezeti jogot adok a férjemnek, akkor neki kell illetéket fizetni?

Házastárs javára alapított haszonélvezeti jog után ajándékozási illetéket fizetni nem kell.

Helytállni tartozik-e a feleség a férj tartozásaiért?

Share Button

A férjemmel élek jelenleg albérletben. Életközösségünk megromlott, egyelőre nem tudok tőle elköltözni. Ő nagyon sok hitelt halmozott fel (szám szerint 12 db-ot), egyikhez sem járultam hozzá.

Akkor tudtam meg őket, amikor a behajtókhoz került, szinte mind!Egy időben nem fizette őket, akkor kértem hogy a fizetését utalja az én számlámra és rendezem őket. Többször tárgyaltam velük és egyezkedtem, hogy ne kerüljünk bajba, és rendeztem az utalásokat. Mai napig rendezem, ha utalja a pénzt. Pár hónapja a fizetését visszakérte a saját számlájára. De még utal és rendezem neki.

Van egy kiskorú gyermekünk 11 éves.  Ha válásra kerül a sor, ezek a hitelek érintenek-e engem és a gyereket úgy, hogy én ezekhez semmilyen formában nem járultam hozzá a megkötéskor? (Nem is tudtam róla, csak mikor bajba került a hitelek nem fizetése kapcsán)

A házastársi vagyonközösség helytállni tartozik mindkét házasfél házassága alatt felhalmozott tartozásáért.

Jogosult-e az élettárs/felség a haszonélvező halála után a közösen lakott lakás használatára?

Share Button

Van egy tulajdonomban álló ingatlanom, melynek édesapám a haszonélvezője. Neki jelenleg van egy élettársa. A kérdésem az, hogy édesapám halála után az élettárs vagy esetleg addigra feleség örökölheti-e a haszonélvezeti jogot, illetve ha nem, de benne lakik az ingatlanban nekem mint tulajdonosnak van-e jogom kérni, hogy a lakhatását szüntesse meg az ingatlanban?

Más a helyzet, ha felesége és más a helyzet, ha élettársa valakinek az örökhagyó.

Ha az utóbbi, ő haszonélvezeti jogot nem örököl.  Az örökhagyó házastársa azonban megörökli az örökhagyóval utolsóként közösen lakott lakás és berendezési tárgyai özvegyi jogát, azaz , a holtáig tartó haszonélvezet jogát.

A haszonélvezőt nem lehet  a lakásból kirakni csak közös megegyezéssel , azaz a haszonélvezeti jog megváltása révén.

Az élettársat nem illeti meg a haszonélvezet, és ez által a lakáshasználat joga.

Örököl-e a házastárs a bankszámlán lévő pénzből is?

Share Button

Édesapám meghalt. 3-an voltunk gyerekei külön anyáktól. A kérdésem az, hogy az Édesapám vagyonának (bankszámlán lévő pénz) felét a felesége örökli, a másik feléből valóban jogosult az egy negyed részre?

Ő ezt állítja, és ilyesmit is olvasok ki a törvényből, de volt olyan aki azt mondta, hogy a pénzre nem vonatkozik.

A túlélő házastárs mintha az örökhagyó egyik gyermeke lenne, úgy örököl.

Három gyerek esetén ez azt jelenti, hogy a hagyaték minden részéből megilleti az 1/4. Így a bankszámla pénzből is. Ezen kívül  holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg  az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon.

Milyen mértékben örököl a férj?

Share Button

Nagybátyám házából a testvéremmel 1/4-1/4 részt örököltünk, nagynéném 2/4 részt. A nagynéném most meghalt, férjével 1 éve házasodtak össze. Gyermekük nincs. A nagynéném részét a férje örökli?

Mivel a házat nem lakta senki, akkor így erre haszonélvezet nem jár ugye?

Ha leszármazó és szülő nincs a házastárs egyedül örököl. Önök a házastárssal kerülnek tulajdonközösségbe- haszonélvezet nem lesz.

Öröklés az új PTK szerint

Share Button

A barátnőm férje meghalt, de Ő még ott lakik a kisfiával, aki a férjétől van. Jelenleg apósát, anyósát ápolja otthon, mert rá szorulnak. Most megjelent az apósa lánya 30 év után, hogy ki akarja rakni, mert semmi keresni valója a házban, mivel meghalt a férje, vagyis a nő testvére.

Ki akarja semmizni, már az apósát be fizette az elfekvőbe is, de a barátnőm kihozta, otthon ápolja.

Ez ügyben érdeklődnék, hogy a kisfiú vér szerinti unoka, és ott él, de a lánya 30 éve nem is megy feléjük, de most elfogyott a pénze ezért el akarja tenni az öregeit.

Mit örökölhet a barátnőm kisfia, mivel ő ott él, és milyen jog van a lányon?

Ha  az örökhagyónak leszármazója van, úgy a házastársat  egy gyermekrész illeti meg.

Emellett holtig tartó haszonélvezeti joga lesz az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon.

Kisfiú mint másik örökös az ingatlan másik felét örökli.

Az új PTK a következőt írja:

7:55. § [Leszármazók öröklése]

(1) Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke.

(2) Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti