adójog címkével jelölt bejegyzések

Hogyan kell adózni örökölt ingatlan eladása esetén?

Share Button

Édesanyám halálával nővéremmel közösen megörököltük az ingatlant amiben lakott. Ezt szeretnénk 5éven belül eladni.

Kérdésem az lenne, mennyi adót kell fizetnem a rám eső részből, ha azt az összeget a saját ingatlanom felújítására fordítom(napelem felszerelése),és a kiadásaimat számlával igazolom.

A fizetendő adó mértékét az alábbi link alapján számolhatja ki:

https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/ing_kalk

Fontos tudni, hogy másik ingatlanba történt beruházás nem csökkenti az adóalapot.

Befolyásolja-e adójogi szempontból mezőgazdasági ingatlan eladása egy lakóingatlan vásárlásával összefüggő illetékfizetési kötelezettséget?

Share Button

Értékesíteni szeretnénk egy külterületi ingatlant. Az ingatlan egy fél hektáros legelő, ami 2010 óta magánszemélyként a nevemen van. A területre cégünk épített egy épületet parkolóval, erre a részre a cégnek a földhivatalnál bejegyzett használati jogot adtam, az épület a térképen fel lett tüntetve.

A kérdésem az, hogy Ön szerint mi lenne adózás szempontjából a legkézenfekvőbb módja az épület és a terület együttes eladásának? A cég eladása egyértelműnek tűnik, a fő kérdés inkább a legelő eladása, mert ezután magánemberként szeretnék lakóingatlant vásárolni.

A tulajdoni lap ismerete nélkül az elmondottak alapján osztott tulajdon áll fenn egy külterületi ingatlanon.

Mivel a földterületet nem földműves magánszemély vevő ugyanúgy megvásárolhatja, mint a cég tulajdonban álló felépítményt – és a Vevő személye egyezősége miatt az osztott tulajdon is megszűnik – az adásvételek kivitelezhetőek, csupán a föld adásvétel érvényessége kb. fél évet vesz igénybe, annak jóváhagyása miatt.

A lakás vásárlását illetékfizetési szempontból ezen ügyletek nem befolyásolják.

Keletkezik-e szja bevallási/fizetési kötelezettség 2016-ban eladott zártkertek után?

Share Button

2002-ben özvegyi jogom lett a férjem egykori tulajdonát képező zártkerti földeken, amiket a két fia örökölt. 2016-ban a földeket eladtuk egy fiatal gazdának .

Azt szeretném megtudni, hogy kell-e az eladásból kapott összegeket az SZJA bevallásunkban szerepeltetnünk és ha nem, mi alapján mentesülhetünk.

SZJA-t olyan ingatlan eladása után kell fizetni, amikor az eladásból jövedelem is származik. Az Önök esetében az öröklési érték és az eladási érték viszonyszáma határozza meg, hogy keletkezett-e jövedelem, vagy sem.

Ha keletkezett jövedelem, mert az eladás 2016. évben volt, akkor még az ún. 15 éves szabály vonatkozik Önökre, azaz a kedvezmények figyelembevétele mellett adózniuk kell.

Javaslom, hogy könyvelővel vizsgáltassák meg az adófizetés alapját és mértékét. Fontos tudni, hogy ez évtől a lakóingatlanokkal azonos mértékű az ingatlan eladás SZJA fizetési kötelezettség, azaz nem csak a lakóingatlanok, hanem minden egyéb ingatlan, ha 5 éven túl kerül értékesítésre utána fizetendő jövedelemadó nincs.

Az ingatlan eladás adózása

Share Button

Bármely ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem a szerzést követő ötödik évtől kezdve  – a korábbi tizenöt év helyett – adómentessé válik. Eddig csak a lakóingatlanok eladása előtt kellett a szerzésüktől számított 5 évet várni az adómentességre, de ezentúl minden más ingatlanra  érvényesül ez a szabály így az üdülőkre, üzletre, garázsra, zártkertre stb.

Eladott lakás vételárából történő telek vásárlás esetén kell-e jövedelemadót fizetni?

Share Button

2014-ben vásároltam egy lakást, amiben édesanyám volt a haszonélvező. A lakást 5,4 millió forintért vettük és 2016 augusztusában 10,5 millió forintért adtuk el. 70-30 %-ban osztozunk a bevételen anyukámmal. 2016 augusztus 31-én én és a férjem vettünk egy telket, amire vettünk fel hitelt és csok- ot és most építkezünk. Ebbe az ingatlanba forgattuk bele az eladott lakás árát. Ilyen esetben is meg kell fizetnem a jövedelem után az adót?

Lakóingatlan eladása és 1 éven belüli vétele esetén illetékkedvezmény vehető igénybe, de ha az eladási érték több, mint amennyiért az eladott lakóingatlant vásárolták a különbözet után 15% SZJA-t kell fizetni és adóbevallásban is szerepeltetni kell. A fizetendő adót az alábbi kalkulátor segítségével számolhatja ki.

Mivel Ön építési telket vásárolt, ezért nem a fent említett illetékkedvezményt igényelheti, hanem feltételes illetékmentességben részesülhet, ha 4 éven belül lakóházzal építi be a vásárolt telket.

Van-e szja fizetési kötelezettség haszonélvezetről történő ingyenes lemondás esetén?

Share Button

Gyermekeim tulajdonában álló, haszonélvezeti jogommal terhelt , 1990. évben szerzett lakás eladása esetén lemondhatok-e ingyenesen haszonél- vezeti jogomról, kell-e jövedelemadót fizetnem?

Ingyenes haszonélvezeti jog megszüntetése ajándékozásnak tekintendő. Aki ajándékoz az jövedelmet nem realizál, ezért SZJA-t sem fizet.

Fordítható-e az illetékkedvezmény haszonélvezet vásárlására?

Share Button

Eladtam lakóingatlanom, ami után közel 320 ezer Ft.adót kéne fizetnem. Fordíthatom ezt az összeget (illetőleg 3 MFt-ot a barátnőm lakására holtig tartó haszonélvezeti jog megvásárlására? Ha igen, hogy alakul az adó- és illetékfizetési kötelezettségem? 63 éve múltam…

1 éven belül lakás eladás és vétel illetve haszonélvezet vétel illetékkedvezményi jogosultságot keletkeztet. Fontos tudni, hogy eladó és vevő ugyanaz a személy kell, hogy legyen. Az SZJA fizetési kötelezettséget nem befolyásoló tétel, ha 1 éven belül ad el és vesz valaki.

Milyen feltételekkel igényelhet adómentességet, aki termőföldet ad el?

Share Button

2013. március 19-én édesanyámtól 1,74 hektár területű, szántó,rét megjelölésű ingatlan került a tulajdonomba ajándékozási szerződéssel.

A szerződésben 200 000 Ft jelképes összeg került feltüntetésre. 2016. májusában a területet eladom 2 300 000 Ft-ért, egy a földforgalmi törvény szerint bejegyzett fiatal földművesnek, aki állattartó telepet is üzemeltet.

Úgy hallottam, hogy ebben az esetben az értékesítésből keletkező jövedelem tekintetében adókedvezmény illet meg. A kérdésem, hogy mennyi adóra számítsak?

Ha a vevő hivatalos igazolást mellékel az adásvételi szerződéshez, mellyel igazolja az állattartást, mint földműves, akkor az eladó adómentességet igényelhet a NAV-tól.

Szerepeltetni kell-e az egyenes ágon ajándékozott lakást az adóbevallásban?

Share Button

Az lenne a kérdésem, hogy az ajándékozó, aki egyenes ági leszármazottjának ajándékozta az ingatlanát, az SZJA bevallás melyik sorában kell, hogy ezt feltüntesse?

Ajándékot az adóbevallásban feltüntetni nem kell , azt az adóhatóság feljegyzi az adott ingatlanra, tekintettel arra hogy illetékmentes ügylet mely után adózni nem kell mert nincs jövedelemszerzés az ügylet ingyenessége miatt.

Milyen szja fizetési kötelezettségem van ajándékba kapott lakóingatlan 5 éven túli eladása esetén?

Share Button

2015 elején ajándékozás útján lettem egy lakóingatlan tulajdonosa. Ha  a lakást egy éven belül eladom, és egy nagyobb értékű lakást veszek, mi a fizetési kötelességem ?

Ha 5 év birtoklás után adom el ugyanezt az ingatlant, akkor az eladási ár után van-e fizetési kötelezettségem?

5 éven túli tulajdonlás a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget kizárja lakóingatlan esetében, ha a lakóingatlan tovább eladásra kerül.

Ha 5 éven belül történik az adásvétel, az eladási ár 25 %-a –mint jövedelem- szja köteles.

Fontos tudni, hogy az adófizetési kötelezettségnél jelentősége van annak, hogy a vételtől számított hányadik évben történik az eladás, ugyanis ha az első évben, akkor a teljes 25 % adózik 16 %-kal, míg a második évben csak a jövedelem 90 %-a, a harmadik évben 60 %-a, a 4. évben 30 %-a .

1 / 9 oldal12345...Utolsó »