köteles rész alapja címkével jelölt bejegyzések

Mikor érvényesíthető köteles rész igény?

Share Button

Édesapámmal születésem óta nem ill. csak részben (egész életemben háromszor) tartottam a kapcsolatot. A háza és vagyona a mostoha húgomé lesz mert ott lakik. Egy nagyon nagy házról van szó és még egy másik lakásról. Lehet -e köteles részem ha édesapám nem gondoskodik rólam végrendeletében ill. ha húgom nevére irat/íratott mindent?

Örökölni vagy köteles részt érvényesíteni csak akkor lehet, ha van hagyatéki vagyon. Ha hagyatéki vagyon nincs, mert örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül ajándékozással ingyenesen elidegenítette, akkor a köteles részre jogosult az igényét érvényesítheti hagyatéki eljárás keretében.

Meddig érvényesíthető köteles rész igény?

Share Button

Édesapám 2011 ben ajándékozási szerződést kötött az öcsémmel az ingatlanra 3/6-od tulajdoni hányad arányában 1.000.000 Ft értékben. Azt szeretném megtudni, hogy ebben az esetben igényelheti -e a másik két testvér a köteles részt?

Apai ajándékozási szerződés – ha az örökhagyó apa azt elhalálozását megelőző 10 éven belül kötötte – köteles részre jogosítja a testvéreket, mint leszármazó törvényes örökösöket.

Ha az ajándékozást követő 10 éven belül édesapa még él, a köteles rész igény nem érvényesíthető.

 

Meddig számít bele az ajándék a köteles rész alapjába?

Share Button

Férjemtől elváltam,időközben ő meghalt. Egy közös gyermekünk van. Volt férjem,még életében, örökölt az édesapjától két ingatlant.

Ezeket az ingatlanokat volt férjem, 2015-ben elajándékozta az édesanyjának.Az édesanyja pedig ezeket az ingatlanokat a másik gyermekének ajándékozta el.Így most ezek az ingatlanok volt férjem testvére nevén vannak.

Kérdésem az lenne,hogy közös gyermekünk jogosult-e ezen ingatlanok után a kötelesrészre? Hagyatéki eljárás során vagy csak peres eljárásban ?

Általános szabály, hogy a 10 éven belül tett ajándék a köteles rész alapjához hozzászámítandó. Ha az ajándékozás miatt hagyaték effektíve nem marad a köteles részre jogosult kérheti a hagyatéki eljárás megindítását az illetékes polgármesteri hivatalnál.

Örököl-e a törvényes örökös, ha van eltartási szerződés?

Share Button

2013 október 25én a nővérem hátam mögött írtak tartási szerződést édesapámmal. 2014 november 5én meghalt. Ez idő alatt 5 hónapot volt elfekvőn. Ebben az esetben a régi vagy az új jogszabály az irányadó? 8évig én is foglalkoztam édesapámmal. Örökölök-e? Vagy csak a kötelesrész jár?

2013. évi V. törvény  7:48. § akként rendelkezik, hogy az  öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.

Az öröklési szerződés jogi következménye, hogy az eltartó lesz az eltartott által  öröklési szerződéssel lekötött vagyonának a tulajdonosa a törvényes örökös helyett, feltéve, hogy az eltartott a szerződést követően még legalább 2 évig nem huny el.

A törvényes örökösök abban  az esetben  a hagyatékból nem részesülnek, ha az öröklési szerződés ellenértéke az eltartott valamennyi ingó és ingatlan vagyonát tartalmazza. 2 éven belüli eltartotti elhalálozás esetén elszámolási jogviszony keletkezik az örökös és az eltartó között.

 

Igényelhető-e köteles rész elajándékozott ingatlan után?

Share Button

A férjem a lakás felét ajándékba adta , hogy az első házasságból a 2  gyermeke ne örököljön. 35-éve nincs kapcsolat . Közös gyerek nincs . Kérdésem hogy kérhetnek -e valami anyagi részt . Számlák nevemen vannak be van már jegyezve a földhivatalnál.

Amennyiben az ajándékozás a férj halálát megelőző 10 éven belül történt, a törvényes örökös gyerekek köteles részre jogosultak. Fontos tudni, hogy a köteles rész nem automatikusan jár, azt a hagyatéki eljárás során az eljáró közjegyző előtt igényelni kell, de a kérelmet mellőzni is lehet.

Meddig számít be az ajándék a köteles rész alapjába?

Share Button

Két gyermekünk van, 2007-ben a lányomnak ajándékoztuk a zártkerti ingatlanunkat, melyen egy gazdasági épület is van,  melyet lányom felújíttatott.

A zártkerti ingatlant éveken át csak  a lányom és  mi gondoztuk, de tavaly betegség miatt el kellett adnunk.

Kérdésem az, hogy halálunk esetén a hagyatékba beleszámít az  ajándékozott, de azóta eladott ingatlan értéke?

A Polgári Törvénykönyv  akként rendelkezik, hogy a „ kötelesrésznek a hagyatékból ki nem elégíthető részéért az örökhagyó által a halálát megelőző tíz éven belül megadományozottak adományaik időbeli sorrendjére tekintet nélkül felelnek”.

2007.évtől – ha a halálesetig tíz év eltelik – a lányuknak ajándékozott ingatlan  értéke nem számít be a köteles rész alapjába.

Mennyi a köteles rész mértéke?

Share Button

Szeretnem kérdezni,  ha az elhunytnak volt végrendelete, akkor is jár- e köteles rész egyenes ági örökösnek ? Ha igen, hány százalék van meghatározva?

Ha a végrendelet kitagadást nem tartalmaz a törvényes (egyenesági) örökösnek kötelesrész jár. Ennek mértéke a törvényes örökrész 1 /3-a.

Milyen esetben érvényesíthető köteles rész igény?

Share Button

Elváltam férjemtől, 2 közös gyermekemet egyedül neveltem fel, az apa soha nem fizetett tartásdíjat, kiv. 3 évig állam általi megelőlegezést kaptam.

Férjem először eladta szülei halálakor a családi házukat, ötödrészenként, ezzel kijátszva az elmaradt tartás kifizetését. Később 2. felesége nevére íratott egy házat, azzal az indokkal, hogy egy korábbi tartozását a feleség kifizette, így gyermekeimet az Apa teljesen kisemmizte. Van-e erre megoldás?

Hagyaték tárgyát csak az örökhagyó halálakor meglevő vagyontárgy képezheti. 10 éven belül tett ajándék a kötelesrész alapjába beszámít. A szerződéses szabadság elvéből következően megalapozott igényt a volt férjjel szemben érvényesíteni nem lehet kivéve a kötelesrész igény.

Mi számít bele a köteles rész alapjába?

Share Button

Anyósom és a férjem testvére (sógornőm) egy budapesti önkormányzati lakásban laktak, amit a férjem tudta nélkül megvásárolt anyósom az önkormányzattól a sógornőm nevére, majd a lakást eladták 32 M Ft-ért, és a sógornőm vásárolt egy ingatlant ugyanennyiért, amire anyósom holtig tartó haszonélvezeti jogát bejegyezték.

Úgy gondolom, hogy a férjemnek járt volna ebből a pénzből, mert semmit nem kapott. Az indok az volt, hogy nekünk van hol lakni…

Az 5 éven már túl vagyunk, tehát már semmit sem lehet tenni. Anyósom a sógornőm élettársának a lakásában lakik, ergo semmilyen vagyona nincs. Ilyen esetben is van köteles rész? És ha igen, kitől kell majd követelni? Még nem “aktuális” az ügy, csak szeretném tudni. Konkrétan kirakták az örökségből a férjemet. Ezt lehet??

Hagyaték tárgyát csak az örökhagyó halála idején meglevő vagyontárgy képezi. Köteles rész alapjába be lehet tudni az örökhagyó által 10 éven belül ingyenesen ajándékozott vagyontárgyat. A köteles rész mértéke a törvényes örökrész 1 / 3-a.

 

Igényt tarthat-e testvérem köteles részre a szüleimtől kapott ingatlanok vonatkozásában?

Share Button

Édesanyám és édesapám 2015.októberében nekem ajándékoztak 2 nagyobb értékű ingatlant. Azért döntöttek így, hogy a nővérem és családja ezeket majd ne örököljek. Szüleim még élnek.

A nővéremre más ingatlant szeretnének hagyni de az még nincs neki ajándékozva. Az lenne a kérdésem ha szüleim közben elhunynának a nővérem igényt tarthatna e a szüleim által korábban nekem ajándékozott ingatlanokra?? Hiszen ezt a szüleim okkal ajándékoztak nekem hogy csak az enyém legyen!

A kötelesrész alapjába tartozik az örökhagyó által halálát megelőző 10 éven belül ajándékozott ingatlan értéke. A kötelesrész nem automatikus azt az arra jogosult örökösnek kifejezetten igényelnie kell a hagyatéki eljárás során. Van tehát lehetőség arra, hogy a testvérével megegyezve úgy döntsenek, hogy kötelesrész igény előterjesztésére nem kerül sor.

1 / 4 oldal1234