ajándékozás címkével jelölt bejegyzések

Milyen adóvonzata van a a haszonélvezetről történő lemondásnak?

Share Button

 Van a családi házunk, aminek hárman vagyunk tulajdonosai. Egyik testvéremnek 2/4, másiknak és nekem 1/4 tulajdoni része van. A két testvérem édesapjának holtig tartó haszonélvezete van az ingatlanon.

A kapcsolatunk már nem jó vele, ezért szeretnénk, ha nem lenne rajta a haszonélvezete az ingatlanon. Azt tudjuk, hogy kétféle (békésebb) megoldás jöhet szóba. Vagy ingyenesen(?) lemond a haszonélvezetről vagy közös megegyezéssel. Viszont az illetékekkel nem vagyunk tisztában, hogy kinek is kell fizetni vagy nem fizetni, bármelyik esetben?

Egyrészt ebben szeretném segítségét kéri, hogy tisztában legyünk vele. Másrészt pedig, a saját tulajdoni(1/4)részemet szeretném a másik testvéremnek adni. Milyen lehetőségek vannak? Ajándékozás vagy adásvételi? Ezenkívül még milyen opciók vannak? Illetve itt is az illetékekre lennék kíváncsi még.

Az illeték szempontjából a féltestvér is testvérnek minősül, azaz a köztük levő ajándékozás illetékmentes. A haszonélvezeti jog megszüntetése csak a haszonélvező ez irányú akarata mellett lehetséges.

A testvér ha megváltja a másik testvért 4% vagyonszerzési illetéket fizet, míg ajándékozáskor nincs illeték.

A haszonélvező ingyenes lemondása a saját gyerekei vonatkozásában ajándékozásnak minősül és illetékmentes. Féltestvér esetén (akinek nem édesapja a haszonélvező) és nem örökbefogadott) a haszonélvezeti jog megszüntetése illetékvonzattal jár.

A haszonélvezeti jog megváltása után 4% illetéket kell fizetnie a haszonélvezeti jog vevőjének.

Milyen módon ajándékozhat el egy ingatlant gondnokolt személy?

Share Button

Mindkét szülőm gondnokolt,  külön otthonban vannak és át szeretnék nekem ajándékozni az ingatlant.Bővíteni szeretnék hozzá és felújítani, de erre így nincs lehetőségem mivel nem vagyok tulajdonos.

Az egyik gondnoktól azt a választ kaptam, hogy utána érdeklődött és nem lehetséges. Szeretnék egy választ egy illetékestől,hogy valóban nem lehetséges vagy mi lehet ez mögött,és miért nem lehet, vagy ha mégis lehet akkor mi ennek a menete?

A szerződéses szabadság alapján a gondnokoltat is megilleti a szerződés kötés lehetősége, vagy azzal, hogy az okirat érvényességéhez az illetékes gyámhivatal engedélye szükséges.

Javaslom, hogy vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen a gondnokkal és a gyámhivatallal.

Eladhatja-e a haszonélvező az ingatlant? Megveheti-e a haszonélvezeti jogot az ingatlan tulajdonosa?

Share Button

Ingatlantulajdonos tudta nélkül a haszonélvező eladhatja -e a haszonélvezeti jogát?

 Ha a haszonélvező el akarja adni a haszonélvezeti jogát, meg tudja -e venni tőle az ingatlan tulajdonosa?

A haszonélvezet Önállóan nem forgalomképes. Ez azt jelenti, hogy csak az ingatlan eladásával egyidejűleg lehet érte vételárat kapnia a haszonélvezőnek az illetéktörvény 72. paragrafusa szerint számítva.

A haszonélvezeti jog megszüntetésének két lehetősége van: ingyenes lemondás, vagy az előbb említett értékesítés.

Az ingyenes haszonélvezeti jog ,megszüntetés valójában ajándékozásnak minősül. Ha a tulajdonos és a haszonélvező egyenes ági rokonok (beleértve a házastársat és a testvért is) akkor illetékmentes a lemondással történő megszüntetés az ingatlan tulajdonosa számára.

Amennyiben a haszonélvező és a tulajdonos nem közeli rokonok, ajándékozási illetéket fizet a tulajdonos, melynek értéke lakóház esetén 9 %, egyéb esetben 18 %

A lemondás történhet egyoldalú nyilatkozattal, vagy tulajdonossal együttesen aláírt okirattal.

Fontos tudni, ha egyoldalú megszüntetés esetén -ha a tulajdonosnak nem közeli hozzátartozója a haszonélvező-a tulajdonos nem mentesül az ajándékozási illeték megfizetése alól

 

Meddig számít bele a kötelesrészbe az ajándékozott ingatlan értéke?

Share Button

Édesapám 2020.októberében hunyt el. 2013.szeptemberében végrendelkezett felesége javára, de köteles részből engem és a húgomat nem zárta ki. 2008-ban egy akkor 40 milliós ingatlant ajándékozott a bátyámnak. A bátyám ezt azóta eladta, felélte. Beleszámít- e a hagyaték alapjába, a köteles részi igényem számolásához ennek a háznak az értéke?

Az ajándékozás 2008-ban történt, a haláleset 2020-ban. A két időpont között több mint 10 év telt el, ezért köteles rész igény előterjesztésének nincs jogi alapja az ajándékozás miatt.

Mennyi szja-t kell fizetni ajándékba kapott ingatlan 5 éven belüli eladása esetén?

Share Button

2019-ben egyenes ágon elajándékozott ingatlant, 2021 decemberében eladjuk. Az ajándékozási szerződésen az ingatlan értéke 6,7 MFt. Az ingatlan eladási ára 14,2 MFt. Felújítás nem történt. Mennyi lesz így a végleges adó értéke?

Ajándékozott ingatlan 5 éven belüli eladása adóköteles. Az adó alapja nem az ajándékozási szerződésben írt érték hanem az adásvételi szerződésben írt vételár. Ennek 1 / 4-e, 25%-a az adó alap és 15% a adó mértéke. Az ajándékozástól számított évek után adókedvezmény is igénybe vehető az alábbi link alapján:

https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/ing_kalk

Megfosztható-e érdemtelenség miatt a tulajdonostárs tulajdoni jogától?

Share Button

Anyukám (haszonélvező) házának Én és néhai húgom lánya a tulajdonosa. Mivel Ő a ház állagmegóvásában sem fizikailag, sem anyagilag nem vesz részt, 12.éve, hiába szólítottam fel többször is. El lehet-e tőle venni az 1/2 tulajdonjogot érdemtelenségre hivatkozva?

Az ügy megoldása lehet, ha a tulajdonostársának tulajdoni illetőségét magához váltja vagy az ingatlant közösen értékesítik és a vételárat egymás között felosztják  vagy közös tulajdon megszüntetését kéri a bíróságtól – de érdemtelenség miatt a tulajdonos társat nem lehet megfosztani a tulajdonától.

Hogyan biztosítható, hogy az ági vagyon örököse kizárólag a leszármazó legyen?

Share Button

Édesanyámnak van a tulajdonában egy ingatlan, melyet a házasságkötése előtt vásárolt. Ez az ingatlan most üresen áll, nem lakik benne senki. Jelenleg a férj kizárólagos tulajdonát képező ingatlanában élnek.

Azt szeretném megtudni, hogy édesanyám házasságkötés előtt vásárolt lakását ki és milyen arányban örökli?

Édesanyám azt szeretné, ha ez a lakás halála esetén kizárólag az én tulajdonomba kerüljön. Milyen lehetőség van erre?

Egy bonyolult ági vagyonnal terhelt öröklési vita elkerülése végett javasolt, hogy az ingatlant édesanya ajándékozza Önnek. Az ági vagyon érvényesítése a hagyatéki eljárásban csak akkor egyszerű, ha azt az örökösök elismerik.

Mennyi szja-t kell fizetni visszaajándékozott lakás eladása esetén?

Share Button

A feleségemmel 35éve van,/ill. egy ideig nem volt/ közös lakóház tulajdonunk. Bizonyos okok miatt leajándékoztuk közös lányunknak.

Keresztanyja által ő örökséghez jutott, így lehetővé lett számára egy lakás vásárlása. Ezek után úgy döntött, hogy visszaajándékoz, így ismét tulajdonosok lettünk.

Az ajándékozás 2018 júniusában történt. Mi most szeretnénk eladni az ingatlant , és venni egy másikat. A kinézett lakóház vételára több , mint amennyiért mi a sajátunkat el tudnánk adni. A kérdésen az, hogy mennyi adózási , illetve illetékfizetési kötelezettségünk van?

A visszaajándékozott ingatlan eladása után az adásvételi szerződésben szereplő vételár 25%-a adóköteles. Az adó mértéke 15%.

Mivel 2018-ban történt a visszaajándékozás ezért az eltelt évek miatt az adókedvezmény is igénybe vehető.

Ha ezen eladást követő 1 éven belül történik az újabb ingatlan vétele illeték kedvezmény vehető igénybe :az eladott és a vásárolt ingatlan pozitív különbözete után kell csak 4% vagyonszerzési illetéket fizetni.

Kérhető-e köteles rész 10 éven túli ajándékozás esetén?

Share Button

Anyukám régi házát eladta, melynek árából új házat vett. Azonban ezt a házat már azonnal a testvérem nevére íratta. Eltartási szerződést nem kötöttek. Ez már több, mint 10 éve történt. Édesanyám esetleges halála esetén igényelhetek köteles részt?

Jogi álláspontom szerint Önnek nem jár köteles rész az alábbiak miatt:

  1. édesanya ajándékozása óta több mint 10 év telt el
  2. az ingatlan nem édesanya tulajdona
  3. testvéri hagyaték után túlélő testvére köteles részre nem jogosult

Milyen esetben követelhető vissza az ajándék?

Share Button

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéséért adott ajándék visszakövetelhető -e ha nem éri el célját? 36oo nm.-es panorámás kültelek/,amire időközben egy 4 apartmanos szálloda épült. A telekért lo évig bíróságon harcoltam, minden költséget fizettem.

A vonatkozó ajándékozási szerződés ismerete hiányában általánosságban elmondható, hogy valamely konkrét feltételhez kötött ajándékozás esetén – a feltétel be nem következte miatt – követelhető vissza az adott ajándék.

Jogi álláspontom szerint az ajándék visszakövetelhető ha azt valamilyen célból – általában például eljegyzés/házasságkötés – lett adva, vagy konkrét feltételhez kötötték, de azt meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

1 / 21 oldal12345...1020...Utolsó »