Vissza az előző oldalra

Köteles rész

Kérhető-e köteles rész, ha nincs hagyatéki eljárás?

Share Button

Édesapám, aki idén elhalálozott, a nevén lévő ingatlan részét jelenlegi Feleségének ajándékozta 10 éven belül. A cél nyilván az örökségből való kizárásom volt.

Semmi nincs Apukám nevén, így valószínű, hogy hagyatéki tárgyalás sem lesz. Hogyan tudom kérni a köteles részemet, ha az ügymenetről sem lesz információm? Értesítenie kell engem valakinek, hogy mikor van lehetőségem kérni a köteles részt?

Álláspontom szerint, mivel hagyatéki eljárás csak hagyatéki leltár alapján indulhat és/mert hagyatéki leltárban szerepeltethető hagyatéki tárgyat az illetékes polgármesteri hivatal ügyintézőjének a kérelmező – ez esetben Ön – megjelölni nem tud, így hagyatéki eljárás indulni sem tud és közjegyzői szakba sem tud megérkezni.

 

Unokának történő ajándékozás esetén előterjeszthet-e a gyermek köteles rész igényt?

Share Button

Az unokámnak szeretném ajándékozni a családi házamat, mivel ő viseli gondom.

Van 2 gyerekem aki 10 éve felém se néz követelhetnek halálom után valamit is az elajándékozott házból?

Ha unokája gondozza  lehetőség kínálkozik arra is , hogy  kössön vele eltartási szerződést. E körben fontos tudni, hogy  az ingatlan eltartás fejében történő teljes hatályú megszerzéséhez az is kell , hogy   legalább két évig  ne következzék be  az eltartott halála. Ha ajándékoz , akkor  attól számított  10 éven belüli halála esetén  gyermekei kötelesrész igényt terjeszthetnek elő  az unokával szemben. A kötelesrész mértéke a törvényes örökrész 1 /3-a.

Igényelhető -e a köteles rész az elajándékozott ingatlan után?

Share Button

28 évi együttélés, házasság után férjem nekem ajándékozta házának kétharmad részét. Halálom után, előző házasságomból született leányom lesz az örökös. Férjemnek előző házasságából van egy lánya, aki igényt fog tartani a köteles részre. Kérdésem, hogy amennyiben 10 éven belül elhalálozok, leányomtól is kérheti-e a köteles részt?

Örökhagyó halálát megelőző 10 évben tett ajándék kötelesrészre jogosíthatja fel az örököst. A megajándékozott halála esetén a kötelesrész igény a megajándékozott örökhagyó örökösével szemben azonban nem érvényesíthető.

Le lehet -e mondani előre a köteles részről?

Share Button

Még életemben felkérhetem gyermekeimet, hogy ügyvéd előtt lemondjanak a részükre járó köteles részről? Ez halálom után támadható lenne?

Az öröklés nem kötelező, így az örökös még örökhagyó életében köthet vele olyan kétoldalú megállapodást, hogy nem kíván örökölni.

Ez a lemondás a kötelesrészről lemondást is javasolt, hogy magába foglalja.  Örökhagyó halála után csak visszautasítással érhető el az, hogy valamely örökös ne örököljön.

Visszautasítani is csak  a teljes örökséget lehet, nem lehet abból kiválasztani, hogy bizonyos vagyontárgyat megörököl, a másikat nem. A lemondást ügyvédi vagy közjegyzői okiratba javasolt foglalni.

Meddig van lehetpség köteles rész iránti igény előterjesztésére?

Share Button

A hagyatéki eljárás lezárása után is van lehetőségem fellebbezni a köteles részem iránt?

Az ideiglenes hagyatékátadó közjegyzői végzés ellen jogorvoslatnak van helye, mely bíróságtól kérhető.

A végleges hagyatékátadó végzés ellen az abban érdekelt annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Fontos tudni, hogy ha a hagyatéki eljárásban érdekelt felek a hagyatéki tárgyaláson lemondtak fellebbezési jogukról, úgy a hagyatékátadó végzés aznap jogerőre emelkedik.

Mennyi a köteles rész mértéke?

Share Button

A két testvéremtől megvásároltam az édesapánktól örökölt hányadokat (1/6 fejenként), édesanyám (3/6 rész) nekem ajándékozta az ő részét haszonélvezeti joga maradt.

Egy esetleges 10 éven belüli váratlan haláleset esetén jár a köteles rész a testvéreknek ha igen milyen mértékben?

Örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül valamely leszármazónak adott ingatlan ajándék a többi leszármazót köteles rész igény előterjesztésére jogosítja fel. A köteles rész mértéke az adott leszármazó törvényes örökrészének 1 / 3-a .

Jogosult-e köteles részre a testvér?

Share Button

Édesanyám bátyja végrendeletében minden ingó és ingatlan vagyonát egy plébánia templomra hagyta.

A szülők régen nem élnek már, házastársa vagy élettársa sosem volt, gyermeke nincs. Egyetlen testvére az édesanyám.

Jogosult-e édesanyám köteles részre? Ha igen, akkor ez a vagyon mekkora része?

Köteles részre a testvér nem jogosult, mert végrendelkezés esetén a leszármazót, a házastársat és a szülőt illethet meg kötelesrész és őket is csak akkor, ha igényérvényesítést terjesztenek elő.

Hogyan biztosíthatom azt, hogy ne minden gyerekem részesüljön az örökségemből?

Share Button

Négy felnőtt gyerekem van két házasságból. Az első házasságom után elváltam, az ott született két lányommal megromlott a viszony, több mint 10 éve nem beszéltünk, nem találkoztunk.

A jelenlegi feleségemmel az ingatlanunk közös tulajdon és jelzáloggal terhelt. Végtörlesztést tervezünk. A jelzálogjog törlése után pedig azt szeretném, ha csak a két közös gyerekünk örökölné majd az ingatlant és a két korábbi gyerekem ne részesüljön belőle.

Milyen megoldások jöhetnek szóba? Elegendő-e a tulajdonrészemet a feleségemnek, vagy a gyerekeimnek ajándékoznom, vagy milyen módon lehetnek a közös gyerekeink tulajdonosok úgy, hogy halálom után a két másik gyerek semmilyen módon ne követelhessen semmit sem?

Vér szerinti leszármazó csak akkor nem örököl, ha örökhagyó tulajdonában nincs semmilyen hagyatéki tárgy.

Megoldása lehet, hogy vagy a házastárs nevére írják át az Ön tulajdoni hányadát, vagy a mostani házastársával közös gyermekei nevére. Mindkét esetben az eredmény az lesz, hogy elhalálozásakor nem lesz hagyatéki tárgyalás, hagyatékátadás.

Fontos tudni, hogy holtig tartó haszonélvezet is alapítható a tulajdonjog átruházással egyidejűleg az Ön nevére és a haszonélvezet biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalom jegyeztethető fel az  ingatlan tulajdoni lapjára.

Mely esetben nem jár köteles rész?

Share Button

Kedves ismerősömnek két örököse van (gyermek), családi viták folyományaként csak egyikre hagyná a vagyonát. Kérdésem az, hogy ajándékozással el lehet-e kerülni azt, hogy a másik örökösnek köteles részt kelljen kifizetni? Vagy csak adás-vétellel? Mennyi a köteles rész, ha túlélő házastárs is van?

Örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül tett ajándék a másik örököst kötelesrész igénylésére jogosíthatja fel.  A kötelesrész mértéke a törvényes örökrésze 1 / 3-a. Házastárs kötelesrésze csak abban az esetben merülhet fel, ha örökhagyó végrendeletben akként rendelkezik, hogy a házastársa semmit nem örököl, vagy az előbb említett ajándékozási esetben.

Mennyi ideig követelhető köteles rész?

Share Button

Szüleim családi házát ajándékban kaptam meg 2014.januárban.  1/1 tulajdonos lettem és a szülőknek holtig tartó haszonélvezeti joguk van.Mivel van egy bátyám is , aki nem törődök a szüleimmel már vagy 6 éve, sem telefonon, sem személyesen nem érdeklődik felőlük. A kérdésem, jár e neki köteles rész , ha igen mennyi és mikor évül el.Hogyan lehet őt a köteles részből kihagyni?

Az ajándékozástól számított 10 év eltelte után a kötelesrész igényérvényesítési lehetősége elévül, feltéve, hogy az ajándékozó életben van.

1 / 8 oldal12345...Utolsó »