végrendelet címkével jelölt bejegyzések

Cselekvőképtelen tulajdonos helyett aláírhat-e a leendő örököse?

Share Button

Van végrendelet  .Végrendelkező él, de cselekvőképtelen 97 éves. A végrendeletben szereplő szántóföld bérbe adva 2009 óta. Bérleti szerződés lejár 2020 dec 31-én . Aláírhatja-e a végrendeletben szereplő örökös a bérlővel a szerződés 5 évre hosszabbítását?

A végrendelet halál esetére tett intézkedés.

Amíg a végrendelkező halála be nem következik addig a végrendeletben szereplő örökös nem tekinthető a végrendelkező jogutódjának, így e körben a végrendelkező helyett és nevében semmilyen jogcselekményt nem tehet.

Fontos tudni hogy a végrendelkező a halála napjáig a végrendeletét módosíthatja, visszavonhatja.

 

Mi képezi a köteles rész alapját?

Share Button

Szeretnék megerősítést kérni abban, hogy jól értelmezem-e a köteles rész igényelhetőségét érvényes végrendelet esetén. Ha a végrendeletemben 1/3 részt hagyok az egyetlen törvényes örökösömre a fiamra és a többi 2/3 részt másra (szülő, testvér vagy élettárs) hagyom akkor a gyerekem nyújthat-e be kötelesrészre igényt arra az ingatlan résztulajdonra amit 5 éve édesanyámnak ajándékoztam?

Számít ilyen esetben az érték? Az ingatlanrész értéke 6 millió volt, ennek az 1/3 lehetne kötelesrész (2 millió), de a jelenlegi vagyonom csupán egy értékpapírszámla 3 millió forint értékben, emiatt csak 1 milliót kapna a törvényes örökös a végrendeletem miatt.

Ha valakit nem zárnak ki a végrendeletből és megkapja a vagyonból legalább a kötelesrésszel megegyező örökséget, akkor már nem nyújthat be kötelesrészre igényt?

Végrendelet esetén a törvényes örökös köteles részre jogosultsága azt jelenti, hogy  mindabból, amelyet a végrendelet miatt nem örökölhet, igényelhet köteles részt. Ide tartozik a 10 éven belül örökhagyó által tett ajándék is.

 

Mi tartozik az ingó vagyontárgyak közé?

Share Button

Végrendeletemben a összes “ingó- és ingatlan vagyonom ” felosztásáról rendelkeztem. Rosszul tudtam, hogy az ingóba beletartozik minden: a bankban lévő részvény, folyószámlapénz és kft üzletrész is? Ha nem, akkor ezeket külön kell nevesíteni a végrendeletben?

Az ingatlanon felüli dolgok az ingóság kategóriájába tartoznak ide értve természetesen a banki számlapénzt, az üzletrészt stb.

 

Milyen hatása van az élettársi kapcsolatnak az öröklésre?

Share Button

Élettársi kapcsolatot szeretnék létesíteni, nem bejelentettet, csak úgy, hogy a lakcímmel oda leszek jelentve. Az ingatlanon amiben élni fogunk együtt ketten, csak haszonélvezeti joga van a társamnak, a fiáé a ház. Nekem nincs ingatlanom, csak egy nagyobb összeg megtakarításom, neki nincs csak a nyugdíja.

A kérdésem az lenne, ha ne tán Én halnék meg előbb, és esetleg nem készülne végrendelet általam, akkor az Én megtakarított pénzem, vagy esetleg azon vett ingatlan a közös életünk alatt az Én örököseimé maradna? (3 gyermek). Vagy kössünk vagyon szerződést? Nyugdíjam van nekem is és a társamnak is. Mind a ketten saját pénzből gazdálkodunk majd. Erről kell-e papírt készíteni?

Az Ön által vázolt élettársi jogviszonynak öröklési jogi hatásai nincsenek. Bármelyik élettárs halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint alakul az öröklés. Ez az Ön esetében azt jelenti, hogy leszármazói egyenlő arányban lesznek az örökösei, kivéve, ha ettől eltérő végrendeletet készít.

Mit örököl a házastárs? Hogyan lehet rendelkezni házasság előtt?

Share Button

6 éve élek élettársi kapcsolatban (64 és 67 évesek vagyunk) az én két felnőtt gyermekem (44, 37 évesek) tulajdonában lévő ingatlanban, amire részemre özvegyi haszonélvezeti jog van bejegyezve 8 éve.

Ezen kívül özvegyi joggal rendelkezem 6 ha föld, 3 ha erdő, fél budapesti lakásra, valamint fél bp-i lakás tulajdonjoga is az enyém.

Rendelkezem bankszámlával, értékpapírral, de ez a saját pénzem, ő egy kis összeggel járul hozzá a havi költségekhez, mivel a nyugdíja nagyon kevés.

Élettársamnak előző házasságából van egy gyermeke.(40 éves) Ingatlan vagyona nincs, csak ingóságok, de azok sem értékesek.

Tervezzük a házasságot,épp ezért szeretném kérdezni, ha velem valami történne, kapna e haszonélvezeti jogot a jelenleg közösen lakott ingatlanra, földre, erdőre, a bp-i lakás részből örökölhetne-e ő és a gyermeke, egyáltalán mire tarthatna igényt.

Házassági szerződéssel ezeket a kérdéseket megtudnánk oldani?

A házastárs az Új Ptk. szabályai szerint a másik házastárs halála esetén egy gyermekrészt örököl. Abból a lakásból azonban, amiben közösen laktak kizárólag holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl, annak az ingatlannak a tulajdoni jogát a leszármazók öröklik fejenként egyenlő arányban. Házassági szerződés az öröklés során nem releváns.

Ha a fenti szabálytól eltérni kívánnak azt végrendelet formájában tehetik meg, vagy egymás közötti jogügyletekkel rendezhetik a vagyonukat, céljaiknak megfelelő módon (pl.: adásvétel, ajándékozás).

Jogosult-e köteles részre a testvér?

Share Button

Édesanyám bátyja végrendeletében minden ingó és ingatlan vagyonát egy plébánia templomra hagyta.

A szülők régen nem élnek már, házastársa vagy élettársa sosem volt, gyermeke nincs. Egyetlen testvére az édesanyám.

Jogosult-e édesanyám köteles részre? Ha igen, akkor ez a vagyon mekkora része?

Köteles részre a testvér nem jogosult, mert végrendelkezés esetén a leszármazót, a házastársat és a szülőt illethet meg kötelesrész és őket is csak akkor, ha igényérvényesítést terjesztenek elő.

Hogyan rendelkezzek életemben, hogy élettársam halálom után biztosan örökölje az ingatlanomat?

Share Button

Élettársi kapcsolatban élek. Rendelkezem egy ingatlannal. Az lenne a kérdésem, milyen módja van annak, hogy halálom után az élettársam biztosan örökölje a lakásomat? Házasodjunk össze? Szeretnék gondoskodni róla!

Jó megoldás lehet a házasság, de fontos tudni, hogy ha van más örökös is,  a túlélő házastárs csak haszonélvezeti jogot örököl az utolsóként közösen lakott lakásra és annak berendezési tárgyaira.

Egyéb más hagyatéki tárgyon a túlélő házastárs egy gyermek résznyit örököl, ha van Önnek leszármazója( gyereke).

Végrendelkezhet is. Ez esetben ha van leszármazó, ő köteles részre jogosult, melynek mértéke az örökség  1/3-a. Ezt pénzben kell a túlélő házastársnak megfizetnie, ha nem tudja, akkor az örökös a köteles résznek megfelelő tulajdoni hányadot kap az ingatlanból.

Köthetnek eltartási vagy öröklési szerződést, amely megkötésétől számított 2 éven belül ha Ön nem halálozik el, köteles részt nem kaphat az Ön leszármazója.

Megoldás lehet az adásvételi szerződés s az Ön haszonélvezeti jogával terhelten, mert ez esetben sem igényelhető köteles rész.

 

Előterjeszthető-e köteles rész igény végrendelet esetén?

Share Button

 Szüleim haláluk esetére végrendeletet írtak, melyben rendelkezésük szerint az unokáim öröklik a tulajdonukat. Ők a lányom gyermekei. Ugyanakkor van egy fiam is, akinek szintén van egy egy lánya. Azt szeretném tudni, hogy ilyenkor mi a helyzet? A fiam teljesen ki van zárva? Szüleimnek én vagyok az egyetlen gyermeke. Ilyenkor nekem milyen jogom van?

Köteles rész mindig azt a törvényes örököst, általában leszármazót illeti, aki a végrendelet miatt nem lehet örökös. Mivel egyik gyermeke unokáit jelölte meg a dédszülő végrendeleti örökösnek, így Ön mint közvetlen leszármazó az , akit kihagytak az öröklésből, ezért a törvényes örökrész 1 / 3-a iránt kötelesrész igényt terjeszthet elő, ha akar.

Mely esetben nem nyújtható be köteles rész iránti igény?

Share Button

Édesanyámnak van egy lakása, amit az anyukája hagyott rá és ezt a lakást rám szeretné hagyni, de van egy testvérem is akit kizárna az örökségből. Milyen úton tud rendelkezni hogy ez a lakás csakis az Én tulajdonomba maradjon?

A testvért az ingatlan örökléséből kizárólag kitagadás útján lehet mellőzni végrendelettel.

A kizárás pl., hogy édesanya csak Önnek adja az ingatlant végrendelettel, nem fosztja meg a testvért a köteles rész igényre való jogosultságtól.

Édesanyával köthetnek olyan visszterhes megállapodást, mint pl. az adásvétel, amelynél a testvérnek nem lehet kötelesrész igénye. Fontos tudni, hogy ajándékozás esetén – ha örökhagyó halálát megelőző 10 évben történik –  a testvér köteles részre jogosultsága fennmarad.

Alapítható-e végrendelettel haszonélvezet?

Share Button

10 éve élünk együtt,nem bejelentve, nekem van egy házam, három gyermekem válás után elfordult tőlem.  A házamat rájuk akarom majd hagyni, de a páromnak akarom holtáig tartó haszonélvezetbe adni.

Lehet-e végrendeletben megtennem ezt közjegyző előtt, vagy előre még életemben be kell jegyeztetnem, amit nem szeretnék. Ha halálom előtt történne bármi probléma kapcsolatunkkal, – (láttam már hirtelen begőzölt nőt)nem szeretnék a visszavonással bíbelődni. Tehát végrendelettel rendelkezhetek-e efelől úgymond opciós jelleggel, hogy a jog a halálommal száll át páromra? Másik gyermekeim birtokba vehetik-e majd, párom halála után?

Végrendeletben rendelkezhet úgy, hogy az ingatlana haszonélvezője a párja legyen. A törvényes öröklés rendje szerint ugyanennek az ingatlannak a tulajdonosai egyenlő arányban a gyermekei lesznek. A haszonélvezettel terhelt ingatlan birtoklásának, hasznai szedésének joga a haszonélvezőt illeti, amely egyben azt is jelenti, hogy a tulajdonosok – amíg a haszonélvező él – az ingatlant nem használhatják.

1 / 7 oldal12345...Utolsó »