külön vagyon címkével jelölt bejegyzések

Házasság ideje alatt szülőtől kapott pénzből vásárolt lakás külön vagyon-e?

Share Button

A házasságunk alatt vásárolt ingatlan közös, vagy külön vagyonnak számít ha azt 8-éve, abból a készpénzből vásároltam, amit édesanyám utalt ” ház vásárlásra” a saját bankszámlámra, onnan készpénzben felvettem és az ügyvéd előtt kifizettem az eladóknak?

Az ingatlan csak az én nevemre lett bejegyezve 1/1 , édesanyám nem kért haszonélvezeti jogot.

Ha a házasság ideje alatt valamely házastárs a szüleitől pénzajándékot kap saját részére történő ingatlan vásárláshoz, és abból 1/1-ed tulajdon hányadába ingatlant vásárol, az ingatlan a házastárs különvagyona.

Fontos tudni, hogy a házastársi különvagyon értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyon helyébe lépő érték is különvagyon.

Hagyaték alá tartozik -e az ági vagyon?

Share Button

A házasságunk alatt apámtól ajándékozás címen földet kaptam ami a nevemen van. Válás esetén a férjem is részesül a földből hiába a nevemen van?Ilyenkor is kellene vagyonjogi szerződést kötnöm?

Mi lesz ha a férjem elhalálozik? Amit ajándékozás címen apámtól kaptam és a nevemen van marad is, vagy a gyerek örökli a felét?

Felmenőtől ajándékba kapott föld ági vagyonnak minősül. Házastárs halála esetén hagyaték tárgyát nem képezi, ezért leszármazó meg nem örökölheti.

Az ági vagyon külön vagyon, mely válás esetén is megtartja külön vagyoni jogi jellegét.

Örököl-e a házastárs a külön vagyonból?

Share Button

2007-ben ismertem meg a jelenlegi férjemet, akivel 2008-ban kötöttünk házasságot. 

2004-ben még a házasságunk és megismerkedésünk előtt 3-4 évvel lett egy ingatlanom, amiben jelenleg is élünk,1/1-ben az én tulajdonom. A férjem jött hozzánk lakni.Nekem van egy gyermekem,aki az én egyetlen és kizárólagos örökösöm erre az ingatlanra. Jól gondolom, hogy ez az ingatlan az én különvagyonom, ez csak a gyermekem örökölheti meg?

A különvagyon ingatlanának haszonélvezeti jogát örökli csupán a férje, ha az Ön halálakor ez volt az utolsó közös lakóhelyük. Ha más ingatlan vagyon is van, azokból egy gyermekrésznyit örököl a férj, azaz az Ön gyermekével lesz abban a férj fele-fele tulajdonostárs. Ha halála előtt a gyermekének ajándékozza az ingatlant az Ön haszonélvezeti jogával terhelten, akkor a férj haszonélvezetet sem örököl.

Fontos tudni, hogy a haszonélvezet a haszonélvező halálának beálltával megszűnik.


 

 

 

 

 

 

Közös tulajdon részét képezi-e az eladjándékozott külön vagyonra apított haszonélvezeti jog?

Share Button

Válás alatt vagyok. Még a házasságunk megkötése előtt az 1/1 tulajdonomban volt egy tanya, melyet 5 éve átírattam a fiaim nevére, de a haszonélvezeti jogot megtartottam.

Most a férjem ügyvédje azt állítja, hogy a haszonélvezeti jog is házasság alatt szerzett vagyoni jognak számít, így annak a fele a férjemet illeti meg. Valóban így van? És befolyásolja a döntést, hogy van másik ingatlanon is haszonélvezeti jogom?

A haszonélvezeti jog személyhez kötött állagjog, személyes szolgalmi jog, ami alapján a haszonélvező a más tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.

Az elajándékozott külön vagyonra alapított ilyen vagyoni értékű jog a megajándékozott tekintetében az ingatlan értékét csökkentő tétel. Az ajándékozó/ haszonélvező ilyen vagyoni értékű joga álláspontom szerint nem képezi a házastársi közös vagyon részét.

 

Hogyan dokumentálható le a szülőktől kapott külön vagyon?

Share Button

Jól tudom, hogy szüleimtől kapott pénz (férjemmel közös bankszámlára történt utalással, amit közös tulajdonú ingatlan építésébe forgatunk) külön vagyonnak számít? Amennyiben igen ennek igazolására szükséges-e bármilyen okirat vagy ez enélkül is alapvetően különvagyonnak számít?

Egy magánokiratba foglalt Ajándékozási szerződés megkötésének van-e itt jelentősége? Van-e bármilyen időtartam, ami után a szülőktől kapott ingóság (jelen esetben pénz) közös vagyonnak számít?

Az új Polgári Törvénykönyv szabályai alapján a házastársak különvagyonához tartozik a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy; a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás.

A férjjel közös bankszámlára történt utalással szüleitől kapott pénz vonatkozásában – , amit közös tulajdonú ingatlan építésébe forgattak –   javasolt hogy a vagyonjogi viták elkerülése végett  közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt házassági vagyonjogi szerződést kössenek.

Ha nem lehetséges a magánokiratú pénz-ajándékozási szerződés is  bizonyító erővel bír . Ötévi házassági életközösség után közös vagyon lesz  az a különvagyonhoz tartozó vagyontárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy ,  de ebbe a körbe a pénz nem tartozik bele.

 

Szükséges-e házastársak között ajándékozási szerződést kötni, ha az ajándékozás az ajándékozó külön vagyonából történik?

Share Button

Férjem örökölt egy bizonyos összeget, melyből vásároltunk egy kis lakást. A lakás az én nevemre lesz bejegyezve.Kell-e ajándékozási szerződést kötni, vagy házastársaknál ez természetes eljárás. Nem élünk külön és nem is tervezzük. Ő ezt találta helyesnek, mivel tőlem jóval idősebb.

Nem szükséges a külön ajándékozási szerződés készítése. A házastársak egymást közötti pénz ajándéka illetékmentes, ha az egyik házastárs a külön tulajdonát a másik házastárs külön tulajdonába rendeli – vagy házastársi közös vagyonba – azt megteheti ajándékozási okirat nélkül is.

Külön vagyonból házasság alatt vett lakás ellenértékére igényt tarthat-e a házastárs?

Share Button

2002-ben adás-vételi szerződéssel megvettem szüleim házát. Apukám pár éve meghalt, anyukám haszonélvező maradt. Anyukám időközben megbetegedett nálam lakik, így megbeszéltük hogy eladjuk a házat mert senki nem lakja.

Mi a legegyszerűbb módja az eladásnak? Ha anyukám lemond a haszonélvezetről így adjuk el, vagy ajándékozzam el neki a házat, így Ő lenne a tulajdonos, tehát Ő adná el a házat?( Nekem ez lenne a legjobb)

Nehezíti-e a helyzetet az, hogy a 2002-es adás-vételi szerződés azt is tartalmazza hogy birtokbavétel csak mindkét szülő halála esetén történik? Abban az esetben ha elajándékozom a házat anyukámnak és az Ő nevén lesz eladva, a férjemmel történő válás esetén a férjem igényt tarthat-e az eladott ház ellenértékének valamennyi részére? (a házat házasság alatt vásároltam, de saját pénzből, egyébként is a szüleim háza,nem kellene hogy bármit is követeljen belőle.)

Ha 2002-ben az ingatlant nem a házastársi közös vagyonból vásárolta meg a saját nevére –hanem különvagyonából – annak mostani eladása is különvagyonát képezi.

Az eladásnál édesanya, mint haszonélvező ingyenes lemondással szüntetheti meg a jogát vagy ellenértéket kap – az Illetéktörvény 72. §-a szerint számítva – a vevőtől.

Fontos tudni, hogy válás során a házastárs különvagyonát a másik házastárs általában elismeri, vagy ha nem az bizonyításra szorul. Ennek megelőzésére alkalmas a házastársi vagyonközösségi megállapodás kötése.

Örököl-e a férj a házasság előtt vásárolt lakásból?

Share Button

43 éves elvált nő vagyok, 12 éves kislányommal és élettársammal élek a 2013 óta saját lakásomban.

Jövő hónapban házasságot kötök élettársammal. A kérdésem az lenne, hogy esetleges elhalálozásom után a kislányom lesz-e az egyedüli örökösöm, vagy a leendő házastársam is tulajdonrészese lesz-e a házasság előtt megszerzett lakásomnak, haszonélvezet megilleti-e rá vonatkozóan?

A túlélő házastárs is a gyermekekhez hasonlóan tulajdonjogot örököl, mégpedig annyit, mintha ő maga is az örökhagyó egy gyermeke lenne. Ezen felül az örökhagyóval közösen lakott lakásban lakhat és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat használhatja, mint haszonélvező.

Ezen lakás tulajdonjogából azonban a túlélő házastárs tulajdonjogot nem örököl. Egyébként is a saját lakás, amelyet házassága előtt vásárolt különvagyonnak számít.

Ha Önnek több ingatlana lenne elhalálozásakor, a közösen lakott ingatlanon felüli ingatlanokból a túlélő egy gyermek résznyit örököl – kivéve, ha az ági vagyon.

Megilleti-e bármi az élettársat a kapcsolat felbomlásakor a közösen lakott saját tulajdonú lakásból?

Share Button

Párommal három hónapja költöztünk össze. Nekem van egy gyermekem és egy lakásom, amit nemrég vettem hitelre. A hitelt egyedül törlesztem.

A párommal nem vezetünk egy háztatást, csak a rezsit fizetjük együtt. Ő saját magának megvásárolja az ennivalót, innivalót, megfőz magára, ezért úgy gondolom, hogy nincs közöttünk közös gazdasági kapcsolat sem.

Az lenne a kérdésem, hogy ha a kapcsolat tönkremegy, tarthat-e igényt bármire is? Ha igen, mennyi idő után?

Az élettársi együttélés időtartama tulajdoni jogot nem keletkeztető tényező valamelyik élettárs kizárólagos külön vagyonához tartozó vagyontárgyak esetében. Ha az élettársak útjai szétválnak az Ön külön vagyonú ingatlana a benne levő külön vagyonú ingóságokkal együtt az Ön tulajdonában maradnak.

Válás esetén az örökölt vagyon is az osztozkodás tárgyát képezi-e?

Share Button

Férjemmel válni készülünk, nekem most halt meg édesapám, aki után örököltünk a testvéreimmel két ingatlant.

Ha elválunk, a férjemmel meg kell-e ezen osztozni vele, vagy ez ági vagyonnak számít, ami őt nem érinti? Ha mégis, hogy lehet őt erről letiltani? Egy autót is vettem a saját nevemre, saját pénzből, azzal mi a helyzet?

A külön vagyoni örökölt ingatlan – különösen az ági vagyonú ingatlan – válás esetén megtartja külön vagyoni jellegét, azaz nem képezi osztozkodás tárgyát elvált férjével. A házastársi közös vagyonból vásárolt autó vélelmezetten a házastársak közös vagyona.

1 / 3 oldal123