Vissza az előző oldalra

Családjog

A házassági vagyonjogi szerződés hatálya visszamenőleges-e?

Share Button

Édesanyámtól örököltem 2,5 millió forintot és egy lakást. A férjemmel az örökölt pénzből és közös pénzből vettünk egy telket 2,8 millió forintért 50-50% tulajdonosi bejegyzéssel.

Kérdésem, hogy válás esetén a telek felének értéke járna vissza nekem – a földhivatalba bejegyzett tulajdonosi rész szerint, vagy a beleadott örökölt összeg?

A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha az örökölt ingatlanomat eladom és abból építkezünk, válás esetén a bejegyzett tulajdonosi hányad (50-50%-ot szeretne a férjem) a mérvadó, vagy itt is visszajár a beleadott örökölt vagyon?

Utólagos házassági vagyonjogi szerződésbe bele lehet foglalni, hogy milyen összegeket adtam bele a telekbe és a házba?

A házassági vagyonjogi szerződés hatálya visszamenőleges. Jó megoldás, ha a korábbi különvagyoni tárgyak (ingó, ingatlan) kifejezetten rögzítésre kerülnek a szerződésben, mert válás esetén az osztozkodást megkönnyíti. A különvagyoni örökölt ingatlan eladási értékén szerzett vagyontárgy megtartja különvagyoni jellegét.

Válás esetén az örökölt vagyon is az osztozkodás tárgyát képezi-e?

Share Button

Férjemmel válni készülünk, nekem most halt meg édesapám, aki után örököltünk a testvéreimmel két ingatlant.

Ha elválunk, a férjemmel meg kell-e ezen osztozni vele, vagy ez ági vagyonnak számít, ami őt nem érinti? Ha mégis, hogy lehet őt erről letiltani? Egy autót is vettem a saját nevemre, saját pénzből, azzal mi a helyzet?

A külön vagyoni örökölt ingatlan – különösen az ági vagyonú ingatlan – válás esetén megtartja külön vagyoni jellegét, azaz nem képezi osztozkodás tárgyát elvált férjével. A házastársi közös vagyonból vásárolt autó vélelmezetten a házastársak közös vagyona.

Helytállni tartozik -e a házastársi közös vagyon a feleség korábbi hitelügyletben tett kötelezettség-vállalásaiért?

Share Button

A feleségem a házasságunk (és ismeretségünk) előtt vállalt készfizető kezességet egy hitelügyletben valaki másnak. A hitel felvevő nem fizetett és külföldre költözött (India).

A Házasságunk óta szerzett vagyon minden eleme bizonyíthatóan az én jövedelmemből származik. A kérdésem az, hogy a végrehajtó és/vagy a követeléskezelő cég jogot formálhat e a házasság alatt szerzett közös vagyon feleségemre eső részére? A feleségemet szeretem nem akarok tőle elválni, közös gyerekünk van, és közös háztartásban élünk.

A házasság olyan vagyonközösség amely megoszlik a két fél között egyenlő arányban – függetlenül a szerző féltől, a szerzés arányától.A feleség kezesi felelősségéért a házastársi közös vagyona is helytállni tartozik.

Mire számíthatok a házastársi vagyonközösséget megszüntető perben?

Share Button

Hat éve vagyunk házasok férjemmel, házasságunk tavaly megromlott, ki lett mondva, hogy elválunk. Van két kiskorú gyermek is.

Tavaly vettünk egy házat közösen, a tulajdoni lapon bejegyzett arányok: 15% az övé, 85% az enyém. Ez azért is alakult így, mert én eladtam a lakásomat, és azt egy az egyben befektettem a házba, vagyis ez képezi a 85%-ot. Az eladott lakást még 11 évvel ezelőtt kaptam a szüleimtől, 100%-ban az én nevemen volt.

Férjem anyagilag semmit nem tett hozzá az új házhoz, a szülei adtak neki pénzt a maradék 15%-ra, valamint ezen felül még 4 millió forintot felújításra. Vagyis a ház 28,5 millió forintunkba került, ebből én 20,5-et, ő 8-at tett bele a szülei révén.

Ha jól tudom, a lakásom eladásából származó pénz külön vagyonnak minősül, hiszen már jóval házasság előtt az enyém volt. A kérdésem az lenne, hogy most, hogy válunk, és a tulajdoni lapon 15-85%-os arány van feltüntetve, hogyan alakul a vagyonmegosztás majd?

A 20,5 milliómra biztosan számíthatok, hiszen az külön vagyon volt, amit ráadásul a szüleimtől kaptam? Valamint a fennmaradó rész (nyilván amennyiért eladjuk a házat) hogyan oszlik meg?

Férjemnek semmilyen papírja nincs arról, hogy valóban a házra költötte az ajándékba kapott pénzt, mégis köti az ebet a karóhoz, hogy bármennyiért is adjuk el, neki jár a 8 milliója.

A tulajdoni lapon feltüntetett  tulajdoni arányok mutatják a jelenleg fennálló vagyoni helyzetet. A házastársi vagyonközösséget megszüntető perben van helye ellenbizonyításnak, de javaslom, hogy ehhez jogi szakértőt vegyen igénybe. Közös akarattal  az osztozkodás  peren kívüli egyezséggel is rendezhető.

A külön vagyon milyen módon őrizhető meg, ha tulajdonosa házasságra lép?

Share Button

Lányom férjhez megy. 1994 óta tulajdonában van egy lakás. Az a kérdésem, hogy ezt a külön vagyont a halála esetén örökölheti-e a férje, ha ebben az ingatlanban laknak, élnek, vagy az unokám fogja teljes mértékben azt örökölni?

Olvastam, hogy a közösen lakott ingatlan egy gyermeknyi részére és haszonélvezeti jogra igényt tarthat a férj. Ez igaz? Ha igaz, akkor házassági vagyonjogi nyilatkozattal ez kivédhető-e?

Az a külön vagyon, mely egyben ági vagyon is, megtartja külön vagyoni jellegét a hagyatéki eljárás során is. Vita esetén bizonyításra szorul.

Ezért javasolt a házastársi vagyonjogi szerződésben rögzíteni, mely bizonyítékul szolgál. A túlélő házastársat az utolsó közösen lakott lakáson csupán haszonélvezeti jog illeti meg, továbbá a házastársi közös vagyonból 1 gyermek résznyi örökség.

 

 

Kötelezhetőek a gyerekek szülőtartásra?

Share Button

Párom édesanyja 92 éves, tavaly agyvérzése volt, azóta minden tekintetben ápolásra szorul. 3 élő gyermeke van mindegyik nyugdíjas korú és többé kevésbé beteg. Jelenleg a hölgy nálam van elhelyezve mert a párom lakása alkalmatlan az ápolásra, de sem fizikailag sem idegileg és főleg anyagilag nem bírjuk már ellátni.

Kötelez-e a törvény az ellátás részünkről való folytatására vagy van-e törvény a többi testvér ápolási kötelezettségének megállapítására ill. állami intézményben való elhelyeztetésre?

A gyermekek szülőtartásra kötelezettek ugyanúgy, mint a szülők gyermektartásra.

Javaslom, hogy keresse fel az illetékes gyámhatóságot gondnokság alá helyezés ügyben.

Helytállni tartozik-e a feleség a férj tartozásaiért?

Share Button

A férjemmel élek jelenleg albérletben. Életközösségünk megromlott, egyelőre nem tudok tőle elköltözni. Ő nagyon sok hitelt halmozott fel (szám szerint 12 db-ot), egyikhez sem járultam hozzá.

Akkor tudtam meg őket, amikor a behajtókhoz került, szinte mind!Egy időben nem fizette őket, akkor kértem hogy a fizetését utalja az én számlámra és rendezem őket. Többször tárgyaltam velük és egyezkedtem, hogy ne kerüljünk bajba, és rendeztem az utalásokat. Mai napig rendezem, ha utalja a pénzt. Pár hónapja a fizetését visszakérte a saját számlájára. De még utal és rendezem neki.

Van egy kiskorú gyermekünk 11 éves.  Ha válásra kerül a sor, ezek a hitelek érintenek-e engem és a gyereket úgy, hogy én ezekhez semmilyen formában nem járultam hozzá a megkötéskor? (Nem is tudtam róla, csak mikor bajba került a hitelek nem fizetése kapcsán)

A házastársi vagyonközösség helytállni tartozik mindkét házasfél házassága alatt felhalmozott tartozásáért.

Hogyan védhető a külön vagyon élettársi kapcsolat létesítése előtt?

Share Button

Kérdésem az élettársi kapcsolat és az ingatlan használatára irányul. Van egy lakásom. Hamarosan, pár hónap múlva összeköltözöm a barátnőmmel és élettársi kapcsolatban fogunk élni.

Ha úgy alakulna, hogyan védhetem meg a lakásomat az élettársi kapcsolat megszűnése után, hogy változatlanul az enyém maradjon. Félreértés ne essék, hosszútávra tervezek.

Mi számít pontosan élettársi kapcsolatnak? “amennyiben az életközösség megszűnik, az követelhet volt élettársától tartást, aki legalább egy éven át élettársi közösségben élt, az élettársi kapcsolatból gyermek született és magát önhibáján kívül nem képes eltartani.” Komolyan, már mindenre szerződést kell írni? Holtig tartó haszonélvezeti jog sem véd meg? 1 év után több követeléssel élhet a párom?

Az élettársi kapcsolathoz képest a mai magyar jogszabályok a házastársi kapcsolatot preferálják. Ezért az élettársak közötti vagyonjogi megállapodásnak különösen nagy szerepe van.

Ha Ön külön vagyonú lakással rendelkezik, javaslom, hogy -e tényt okiratban deklarálják. Az Ön által feltett további kérdésekre is érdemes ebben az okiratban kitérni.

A tulajdonjog mellett ugyanannak a személynek a haszonélvezeti joga nem jegyezhető az ingatlan tulajdoni lapjára.

Hogyan zajlik a vagyonmegosztás válás esetén?

Share Button

A férj német állampolgár, a feleség magyar. Lakhely Ausztria már közel 7 éve. A házasság Magyarországon köttetett, 2 közös gyermek született 5 év alatt.

Bérlakásban élnek, a folyószámlák, megtakarítások  mindkét fél számára hozzáférhetőek, és mindkét néven futnak. A két személyre íratás már a házasság előtt megtörtént.

Egy közös autó van, amely a férj nevére van írva, de a házasság alatt közösen vásárolták, a feleség használja, tankolja .

A gépjármű tulajdonjogáról a férj maga döntött, a felség megkérdezése nélkül. Utólag tájékoztatta a tényállásról. 

A feleségnek az első gyermek születése óta önálló bevétele csak a  gyes- gyed.

A férj munkája miatt a gyerekek logisztikájában nem vesz részt, a feleség aki diplomás, a munkaerőpiacon elhelyezkedhetne, könnyen mégsem tud a gyerekek ellátása miatt, mert egyéb segítségük nincs.

A férj munkabeosztására ( 6-20:30 és napokig tartó üzleti utak) hivatkozva a gyereknevelésben nem vesz részt, átlagon felüli keresettel bír. Egy esetleges válás esetén a vagyonmegosztás hogy alakulna? Gyerekek elhelyezése?

A magyar jog szerint a válás legegyszerűbb módja az ún. közös megegyezéses válás. Ennek lényege, hogy a házas felek egyeznek meg abban, hogy kinél lesznek a gyermeke elhelyezve, havi mennyi összeget fizet a másik házas fél gyermektartásdíjként és, hogy a közös lakás használatára melyik fél lesz jogosult kizárólagosan a gyermekekkel együtt.

Ha a másik fél elhagyja a közös lakást, a szülői felügyeleti jogot is és a gyermekláthatási jogot is szabályozni kell ebben a megállapodásban, mely magyar ügyvéd előtt köttetik meg, melyet a bíróság hagy jóvá.

Ha nincs ilyen megegyezés a felek között, a bíróság dönt.

Élettársi kapcsolat megszűnése esetén hogyan zajlik a felek közti elszámolás?

Share Button

13 éve élek az élettársammal, de nem vagyunk bejegyzett élettársi kapcsolatba. Van 3 közös gyermekünk, és van egy lakásunk ahol most élünk, de ezt a párom vette.

Sajnos tönkre ment a kapcsolatunk. Szeretném megkérdezni, hogy mivel az állandó lakcímem ott van az ő házába bejelentve 13 éve így elzavarhat-e engem a házból csak úgy, hogy nem ad semmit? Követelhetek -e bármit is, hogy tudjak tovább lépni és ne menjek el üres kézzel? Az én fizetésem is a családba ment.

Az élettársi 13 év időtartam alatt szerzett vagyon élettársi közös vagyonnak tekintendő, ha van ilyen vagyon és bizonyítható, hogy melyik fél milyen mértékű vagyont halmozott fel.

Az élettársi viszony megszűnésekor a felek egymással elszámolni tartoznak. Minden élettársat a szerzése arányában illeti meg a jutója. Van egy segítő szabály arra az esetre, ha nem állapítható meg a szerzés aránya: ilyenkor vélelmezni kell, hogy annak mértéke 50-50 %.

A háztartásban végzett munka annak javára számolandó, aki azt végezte.

A szerzés aránya azt jelenti: melyik élettárs milyen mértékű keresménnyel járult hozzá az élettársi vagyonközösség mértékéhez.

4 / 9 oldal« Első...23456...Utolsó »