Vissza az előző oldalra

Családjog

Élettársi kapcsolat felbomlásakor megilleti -e bármilyen vagyonrész a távozó társat?

Share Button

10 éve élek nem bejegyzett élettársi kapcsolatban, a párom lakásában.Közös gyermekünk nincs, de nekem van egy 14 éves gyermekem az előző kapcsolatomból. Azt szeretném megtudni, hogy 10 év után nekem van- e bármilyen jogom a lakáshoz, vagy szétválás esetén egyszerűen mennem kell?

Míg a házastársi együttélés 10 éve megalapozza a felek ingóságainak közös vagyonba sorolását, addig az élettársi együttélés időtartamának semmilyen jogi konzekvenciája nincs. Az Önök szétválása esetén Ön nem formálhat jogot sem az ingatlanra sem az ingóságokra kivéve, ha ettől eltérően állapodtak meg.

 

Visszamenőleges hatállyal szabályozható-e vagyonjogi megállapodásban, ki mivel járult hozzá a közös vagyon megszerzéséhez?

Share Button

Édesanyámtól örököltem 2,5 millió forintot és egy lakást. A férjemmel az örökölt pénzből és közös pénzből vettünk egy telket 2,8 millió forintért 50-50% tulajdonosi bejegyzéssel.

Kérdésem, hogy válás esetén a telek felének értéke járna vissza nekem – a földhivatalba bejegyzett tulajdonosi rész szerint, vagy a beleadott örökölt összeg?

A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha az örökölt ingatlanomat eladom és abból építkezünk, válás esetén a bejegyzett tulajdonosi hányad (50-50%-ot szeretne a férjem) a mérvadó, vagy itt is visszajár a beleadott örökölt vagyon?

Utólagos házassági vagyonjogi szerződésbe bele lehet foglalni, hogy milyen összegeket adtam bele a telekbe és a házba?

A házassági vagyonjogi szerződés hatálya visszamenőleges. Jó megoldás, ha a korábbi különvagyoni tárgyak (ingó, ingatlan) kifejezetten rögzítésre kerülnek a szerződésben, mert válás esetén az osztozkodást megkönnyíti.

A különvagyoni örökölt ingatlan eladási értékén szerzett vagyontárgy megtartja különvagyoni jellegét.

Beleszámít-e a házastársi vagyonközösségbe a korábban örökölt vagyon?

Share Button

Édesanyám meghalt, amikor a férjemmel még nem voltunk házasok. Én örököltem a szülői ház egy negyedét. A házat eladtuk a testvéremmel és apukámmal, de akkor már férjnél voltam.

A pénzen a férjem az engedélyem nélkül telket vett a saját nevére. Sajnos válás előtt állunk. Jogosan követelem az örökségem összegét? Vagy feleződik a többi vagyonnal, amit a házasság alatt közösen szereztünk?

A másik kérdésem, hogy anyukám halála jogán kaptam kártérítést.Ez külön, vagy közös vagyon? Ha én ebből lakást vennék a házasság alatt a nevemre, az külön vagyon, vagy közös?

A felmenőktől származó vagyon az un. ági vagyon, amely a házastársi külön vagyon egyik kategóriája. Általában a külön vagyon értékén szerzett vagyontárgy megtartja külön vagyoni értékét, mely állítás igaz a kártérítésre is.

Ha az Ön férje bizonyítható módon az Ön külön vagyoni eladási árából vásárolta az ingatlant a házastársi életközösség alatt ebben az esetben Ön az ingatlan felének ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosa (nem tulajdoni lapra bejegyzett tulajdonos).

Általában elmondható az is, hogy a férj egyedüli tulajdonszerzése ellen való nem tiltakozás olyan ráutaló magatartásnak tekinthető, hogy Ön a külön vagyonát a házastársi közös vagyonba utalta. Javaslom, hogy a házassági vagyonjogban jártas ügyvéddel véleményeztesse a teljes tényállást.

Hogyan válhat el a gondnokolt feleség és a gondnokként kirendelt férj?

Share Button

Van egy ismerősöm, aki gondnokság alatt áll, és a házastársa a gondnoka. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben, ha akar elválhat-e tőle?

A gondnok és gondnokolt közötti érdekellentét esetén az illetékes gyámhatóság újabb gondnokot rendel ki. A válókereset és a gondnokváltás ügyében javaslom egyeztessen az illetékes gyámhivatallal.

Megilleti-e bármi az élettársat a kapcsolat felbomlásakor a közösen lakott saját tulajdonú lakásból?

Share Button

Párommal három hónapja költöztünk össze. Nekem van egy gyermekem és egy lakásom, amit nemrég vettem hitelre. A hitelt egyedül törlesztem.

A párommal nem vezetünk egy háztatást, csak a rezsit fizetjük együtt. Ő saját magának megvásárolja az ennivalót, innivalót, megfőz magára, ezért úgy gondolom, hogy nincs közöttünk közös gazdasági kapcsolat sem.

Az lenne a kérdésem, hogy ha a kapcsolat tönkremegy, tarthat-e igényt bármire is? Ha igen, mennyi idő után?

Az élettársi együttélés időtartama tulajdoni jogot nem keletkeztető tényező valamelyik élettárs kizárólagos külön vagyonához tartozó vagyontárgyak esetében. Ha az élettársak útjai szétválnak az Ön külön vagyonú ingatlana a benne levő külön vagyonú ingóságokkal együtt az Ön tulajdonában maradnak.

A házassági vagyonjogi szerződés hatálya visszamenőleges-e?

Share Button

Édesanyámtól örököltem 2,5 millió forintot és egy lakást. A férjemmel az örökölt pénzből és közös pénzből vettünk egy telket 2,8 millió forintért 50-50% tulajdonosi bejegyzéssel.

Kérdésem, hogy válás esetén a telek felének értéke járna vissza nekem – a földhivatalba bejegyzett tulajdonosi rész szerint, vagy a beleadott örökölt összeg?

A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha az örökölt ingatlanomat eladom és abból építkezünk, válás esetén a bejegyzett tulajdonosi hányad (50-50%-ot szeretne a férjem) a mérvadó, vagy itt is visszajár a beleadott örökölt vagyon?

Utólagos házassági vagyonjogi szerződésbe bele lehet foglalni, hogy milyen összegeket adtam bele a telekbe és a házba?

A házassági vagyonjogi szerződés hatálya visszamenőleges. Jó megoldás, ha a korábbi különvagyoni tárgyak (ingó, ingatlan) kifejezetten rögzítésre kerülnek a szerződésben, mert válás esetén az osztozkodást megkönnyíti. A különvagyoni örökölt ingatlan eladási értékén szerzett vagyontárgy megtartja különvagyoni jellegét.

Válás esetén az örökölt vagyon is az osztozkodás tárgyát képezi-e?

Share Button

Férjemmel válni készülünk, nekem most halt meg édesapám, aki után örököltünk a testvéreimmel két ingatlant.

Ha elválunk, a férjemmel meg kell-e ezen osztozni vele, vagy ez ági vagyonnak számít, ami őt nem érinti? Ha mégis, hogy lehet őt erről letiltani? Egy autót is vettem a saját nevemre, saját pénzből, azzal mi a helyzet?

A külön vagyoni örökölt ingatlan – különösen az ági vagyonú ingatlan – válás esetén megtartja külön vagyoni jellegét, azaz nem képezi osztozkodás tárgyát elvált férjével. A házastársi közös vagyonból vásárolt autó vélelmezetten a házastársak közös vagyona.

Helytállni tartozik -e a házastársi közös vagyon a feleség korábbi hitelügyletben tett kötelezettség-vállalásaiért?

Share Button

A feleségem a házasságunk (és ismeretségünk) előtt vállalt készfizető kezességet egy hitelügyletben valaki másnak. A hitel felvevő nem fizetett és külföldre költözött (India).

A Házasságunk óta szerzett vagyon minden eleme bizonyíthatóan az én jövedelmemből származik. A kérdésem az, hogy a végrehajtó és/vagy a követeléskezelő cég jogot formálhat e a házasság alatt szerzett közös vagyon feleségemre eső részére? A feleségemet szeretem nem akarok tőle elválni, közös gyerekünk van, és közös háztartásban élünk.

A házasság olyan vagyonközösség amely megoszlik a két fél között egyenlő arányban – függetlenül a szerző féltől, a szerzés arányától.A feleség kezesi felelősségéért a házastársi közös vagyona is helytállni tartozik.

Mire számíthatok a házastársi vagyonközösséget megszüntető perben?

Share Button

Hat éve vagyunk házasok férjemmel, házasságunk tavaly megromlott, ki lett mondva, hogy elválunk. Van két kiskorú gyermek is.

Tavaly vettünk egy házat közösen, a tulajdoni lapon bejegyzett arányok: 15% az övé, 85% az enyém. Ez azért is alakult így, mert én eladtam a lakásomat, és azt egy az egyben befektettem a házba, vagyis ez képezi a 85%-ot. Az eladott lakást még 11 évvel ezelőtt kaptam a szüleimtől, 100%-ban az én nevemen volt.

Férjem anyagilag semmit nem tett hozzá az új házhoz, a szülei adtak neki pénzt a maradék 15%-ra, valamint ezen felül még 4 millió forintot felújításra. Vagyis a ház 28,5 millió forintunkba került, ebből én 20,5-et, ő 8-at tett bele a szülei révén.

Ha jól tudom, a lakásom eladásából származó pénz külön vagyonnak minősül, hiszen már jóval házasság előtt az enyém volt. A kérdésem az lenne, hogy most, hogy válunk, és a tulajdoni lapon 15-85%-os arány van feltüntetve, hogyan alakul a vagyonmegosztás majd?

A 20,5 milliómra biztosan számíthatok, hiszen az külön vagyon volt, amit ráadásul a szüleimtől kaptam? Valamint a fennmaradó rész (nyilván amennyiért eladjuk a házat) hogyan oszlik meg?

Férjemnek semmilyen papírja nincs arról, hogy valóban a házra költötte az ajándékba kapott pénzt, mégis köti az ebet a karóhoz, hogy bármennyiért is adjuk el, neki jár a 8 milliója.

A tulajdoni lapon feltüntetett  tulajdoni arányok mutatják a jelenleg fennálló vagyoni helyzetet. A házastársi vagyonközösséget megszüntető perben van helye ellenbizonyításnak, de javaslom, hogy ehhez jogi szakértőt vegyen igénybe. Közös akarattal  az osztozkodás  peren kívüli egyezséggel is rendezhető.

A külön vagyon milyen módon őrizhető meg, ha tulajdonosa házasságra lép?

Share Button

Lányom férjhez megy. 1994 óta tulajdonában van egy lakás. Az a kérdésem, hogy ezt a külön vagyont a halála esetén örökölheti-e a férje, ha ebben az ingatlanban laknak, élnek, vagy az unokám fogja teljes mértékben azt örökölni?

Olvastam, hogy a közösen lakott ingatlan egy gyermeknyi részére és haszonélvezeti jogra igényt tarthat a férj. Ez igaz? Ha igaz, akkor házassági vagyonjogi nyilatkozattal ez kivédhető-e?

Az a külön vagyon, mely egyben ági vagyon is, megtartja külön vagyoni jellegét a hagyatéki eljárás során is. Vita esetén bizonyításra szorul.

Ezért javasolt a házastársi vagyonjogi szerződésben rögzíteni, mely bizonyítékul szolgál. A túlélő házastársat az utolsó közösen lakott lakáson csupán haszonélvezeti jog illeti meg, továbbá a házastársi közös vagyonból 1 gyermek résznyi örökség.

 

 

4 / 9 oldal« Első...23456...Utolsó »