örökölt ingatlan címkével jelölt bejegyzések

Eladhatja-e az örökös az örökölt lakást?

Share Button

A szülői panel lakást egyedül öröklöm. Azt szeretném tudni ezt el adhatom e? Mindent én öröklök kizárólagos örökös vagyok mindenben.

Amíg a hagyatékátadó végzés nem széljegyzett az ingatlan tulajdoni lapját, addig előszerződésben állapodhat meg leendő vevőjével az adásvételről. E körben foglalót is átvehet.

Az előszerződésben azt kell írni, hogy ha a hagyatékátadás megtörtént, és az Ön tulajdoni joga széljegyen szerepel, azt követő 8 napon belül megkötik a végleges adásvételi szerződést.

Fontos tudni, ha a hagyatéki értéknél többért adja el az ingatlant, a különbözet után 15 –szja – t kell fizetnie.

Mikor kell szja-t fizetni örökölt ingatlan után?

Share Button

Fiam örökölt édesapja után egy telket 2019 évben. Ha a hagyatéki tárgyaláson megállapított érték alatt adja el akkor is kell adóznia?

A jövedelemadó mértéke 15 %. A jövedelemadó kifejezés tartalmazza, hogy olyan adó, amelyet jövedelem után kell fizetni. Ha tehát az örökölt ingatlan értéke alatti az értékesítés, akkor jövedelem nem keletkezik az ügyletből, így adózni sem kell utána.

Kell-e adózni 8 éve örökölt termőföld eladása után?

Share Button

Az lenne a kérdésem, hogy egy 8 éve örökölt termőföld eladása után kell-e adóznunk és mennyit?

Ha egy ingatlan szerzésétől számítottan 5 év eltelt nem kell SZJA-t fizetni az eladási ár után, még akkor sem, ha többért került eladásra, mint a szerzési érték.

Ma már ez minden ingatlanra igaz. Korábban a nem lakóingatlan , mint pl.: termőföld, iroda, üdülő, garázs, stb. esetében 15 évnek kellett eltelnie az adómentességhez.

Hogyan számítható ki a fizetendő adó mértéke örökölt és ajándékba kapott ingatlan eladása után?

Share Button

2015-ben egy családi ház került a nevemre. Az egyik felét örököltem a másik felét ajándékozás útján kaptam. A családi ház értéke 23 millió Ft-ra lett felbecsülve. Ha 2018-ban eladom 40 millió ft-ért és veszek 35 millióért egy másikat 1 éven belül, mennyi pénzt kell fizetnem az államnak?

Az örökölt és vásárolt ingatlan eladása után fizetendő 15% SZJA-t kiszámíthatja az alábbi kalkulátor segítségével. Ha 1 éven belül az Ön által eladott lakóingatlan helyett kevesebb értékű lakóingatlant vásárol Önnek visszterhes vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

http://www.origoingatlan.hu/ingatlan-ado-kalkulator.html

Vásárolhat-e nem földműves nővér öccsétől termőföldet?

Share Button

Édesanyám tavaly meghalt, és örököltünk a testvéremmel 6 hektár földet. Bátyám szeretné eladni, én megtartanám. Az ő részét meg tudnám venni, de nem vagyok földműves, most is bérbe van adva, és ezután is azt szeretném.

Mivel osztatlan közös van elővásárlási jogom? Esetleg nekem ajándékozhatja? Ebben az estben mennyi az illeték?

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5§ 13. pontja állapítja meg a közeli hozzátartozók körét a következő szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Közeli hozzátartozók között a föld minden korlátozás nélkül kifüggesztés és engedélyezési eljárás mellőzésével ajándékozható, adható/vehető. Fontos tudni, hogy az okirat 1 példányát az ügyvéd/közjegyző biztonsági okmányon készíti el.

Köthető-e érvényes adásvételi szerződés a haszonélvező halála utáni időszakra?

Share Button

2016-ban 1/2 -1/2 arányban ajándékozással  nővéremmel tulajdonosok lettünk egy ingatlanban, ahol anyánk haszonélvező haláláig.
Nővérem eladhatja-e az ingatlant úgy egy külső személynek, hogy aláírja a vételár megállapodást majdani eladás fixálása érdekében anyu halála utánra- biztosítva így az összeget-?

Én szeretném majd megváltani a tulajdon részét anyu halála után. Milyen árat kell fizetnem érte ezt ki  állapítja meg, hogy mennyiért vagyok köteles kifizetni Őt?

Előszerződéssel a testvér a fél ingatlantulajdonát lekötheti , azzal  a jövőbeni feltétellel , hogy  a végleges szerződés édesanya halálát követően köttetik meg. Önnek az adásvételnél elővásárlási joga lesz. Az adásvételi ár ( szerződésben szereplő ár) amelyért az ingatlan  másik felét megvásárolhatja.

Milyen adóterhekkel jár örökölt lakás testvér részére történő eladása?

Share Button

2016-ban édesapámtól örökölt lakásrészemet szeretném értékesíteni testvéremnek. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben kell-e fizetnem vagyonszerzési illetéket, illetve szja-t?

Ha az örökölt ingatlant a hagyatéki értékénél magasabb vételárért adja tovább a testvérének, a különbözet után 15% SZJA-t kell fizetnie, míg a testvérnek 4% vagyonszerzési illetéket.

Válás esetén az örökölt vagyon is az osztozkodás tárgyát képezi-e?

Share Button

Férjemmel válni készülünk, nekem most halt meg édesapám, aki után örököltünk a testvéreimmel két ingatlant.

Ha elválunk, a férjemmel meg kell-e ezen osztozni vele, vagy ez ági vagyonnak számít, ami őt nem érinti? Ha mégis, hogy lehet őt erről letiltani? Egy autót is vettem a saját nevemre, saját pénzből, azzal mi a helyzet?

A külön vagyoni örökölt ingatlan – különösen az ági vagyonú ingatlan – válás esetén megtartja külön vagyoni jellegét, azaz nem képezi osztozkodás tárgyát elvált férjével. A házastársi közös vagyonból vásárolt autó vélelmezetten a házastársak közös vagyona.

Mennyi adót kell fizetni örökölt zártkert eladása után?

Share Button

2014-ben örököltünk a nővéremmel egy zártkertet, amit 2015-ben eladtunk. Édesapán 2003-ban elhunyt, ekkor került a kert fele a tulajdonunkba az apai rész majd 2014-ben édesanyánk is elhunyt, így a másik felét is megörököltük. Kérdésem hogyan kell adózni az eladott kert után?

Adófizetés csak jövedelem szerzésekor keletkezik. Ha az örökölt értéket meghaladóan került eladásra az ingatlan akkor a különbözet  adózik 15 % -al, a vonatkozó  kedvezmény figyelembe vételével.

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog?

Share Button

Gyermekem örökölt az édesapjától egy lakást, amelynek felén az elhunyt édesapa testvérének haszonélvezeti joga van. A gyermekem  1/1-ed tulajdonos.  

A fél ingatlanon lévő haszonélvezetről nem hajlandó lemondani megváltás fejében sem.

 A lakásban nem is lakik, mivel van saját lakása.  Lemondathatja -e őt bíróság által a gyerekem?

 Ha a lakás esetleg kiadásra kerül, milyen jogai vannak a haszonélvezőnek, ill. milyen arányban részesül a lakás bérleti díjából?

A haszonélvező csak saját akaratából szüntetheti meg a haszonélvezetét:lemondással ingyenesen, eladással visszterhesen. Megszűnik a halála pillanatában is. Bírósági úton nem szüntethető meg.

Ha a haszonélvezettel terhelt ingatlanrész bérbe van adva – aki a bérbeadásra nem jogosult és mégis bérbe ad ilyen ingatlanrészt ,az jogalap nélkül gazdagodik .

Jogilag a gyermek csak a fél ingatlant adhatja bérbe. Javaslom, hogy a bérbeadást közösen tegyék és felezzék a bérleti díjat.

1 / 2 oldal12