adómentesség címkével jelölt bejegyzések

Adóköteles-e a szülő gyermek közötti pénz ajándék?

Share Button

Én egy Amerikában élő magyar állampolgár vagyok.  Édesanyám örökölt itt egy jelentős összeget, ami után ő már itt adózott.  ennek az összegnek egy jelentős részét nekem ajándékozta.

A kérdésem az, hogy az ajándékba kapott pénz után kell-e adóznom a  magyar Államnak, ha igen mennyit? további kérdésem: Ha esetleg édesanyám  hozná haza a pénzt, az én részemet is is (sajátjaként), neki kellene adóznia a  Magyar Államnak: Ő egyébként amerikai papírokkal rendelkezik, nem állampolgár még, hanem zöldkártyás, ha ez számít valamit.

Egyenes ágon mind a pénzajándék, mind az ingatlan ajándékozási illetékmentes és az ajándékozónak – mert az ajándékozás ellenérték nélkül történik – személyi jövedelem adót sem kell fizetnie. Természetesen a megajándékozott sem fizet személyi jövedelem adót Magyarországon.

Örökölt ingatlan eladása esetén milyen szja fizetési szabályok vannak?

Share Button

Férjem szülei 1/2 1/2 arányban voltak tulajdonosai egy belvárosi 55 nm lakásnak. Apósom halála után / 2002-ben/ a két gyermeke /férjem és nővére/ 1/4 1/4 arányban megörökölték a lakás felét, anyósom továbbra is tulajdonosa maradt a lakás másik 1/2 -nek, és az egész lakóingatlanra haszonélvezeti joga volt.

2016-ban meghalt anyósom, hasonlóan a korábbiakhoz, a két gyermeke/ férjem és nővére/ a 1/2 tulajdoni részt 1/4 1/4 arányban örökölték. Gyakorlatban a férjem is, és a nővére is 1/2 1/2 arányban tulajdonosai ennek a lakóingatlannak.

2016-ban a hagyatéki jegyzőkönyvben ennek az ingatlannak a becsértéke 33 M Ft volt, jelenleg 41 M Ft a piaci ár.

Az iránt érdeklődöm, hogy az 1/2 1/2 tulajdoni részből már nem adóköteles, csak a 2016-ban megörökölt anyai rész, az adózás szempontjából hogyan fogják bevallani, ha eladásra kerül az ingatlan?

A becsérték és az eladási ár között 8 M Ft a különbség, ez kétfelé osztva 4- 4 Millió,de már adózás szempontjából kiesne 2 – 2 millió, mivel apósom 15 éve meghalt, így az utána örökölt 1/4 1/4 részek már nem adókötelesek.

Szja fizetés szempontjából az elhalálozás dátuma számít. Ehhez képest, ha eltelik 5 év az örökölt ingatlan eladásáig, akkor az ügylet adómentes. A hagyatéki érték az adó és értékbizonyítványban szereplő érték. Ha az öröklés évét követő évben magasabb áron adják el az ingatlant / részt a pozitív különbözet után kell 15 % SZJA-t fizetni és erről adóbevallást tenni az eladás tárgyévét követő év május 20. napjáig.

Mikor keletkezik nyaraló eladása után adófizetési kötelezettség?

Share Button

Hétvégi ház eladása után keletkezik-egy adófizetési kötelezettségem, ha már életvitelszerűen külföldön élek?! Itthon nincs állandó lakcímem, adókártyám

2017. január 1-től a hétvégi ház SZJA-ja is elévültnek tekintendő, ha vásárlásától az eladásáig 5 év eltelt. Ha kevesebb idő telt el, de a vásárlási értéknél többért kelt el, a pozitív különbözet 15 %-kel adózik akkor is, ha a magyar ingatlan volt tulajdonosa külföldön él.

Milyen esetben lehet igénybe venni kedvezményt ingatlan eladás és azt követő vétel esetén?

Share Button

Az eladott ingatlanomból szeretnénk venni tanyát amin családi gazdaságot szeretnénk elindítani. Ez miatt legalább 2-3 ha tanyát kéne venni amiben szántó és legelő is van, viszont egyenlőre magánszemélyként ezt már így nem tudjuk megvenni.

A nagyobbik fiam ha megszerezte a jogosítványt akkor tud elmenni aranykalászosra vagy esetleg őstermelőit ha kiváltanánk azzal lehetne?

Egyelőre még csak nézelődünk még nem vettünk semmit, és mivel az eladott ház az én tulajdonom volt így az én nevemre kellene kerülnie a tanyának is. Mire kell majd odafigyelni?

Megszűnt az a törvényi lehetőség, hogy eladott ingatlan helyébe adómentesen új ingatlant lehessen vásárolni.

Él viszont az a törvényi jogosultság, hogy 1 éven belül eladott és vásárolt lakóingatlan esetében – ha az eladó és a vevő azonos személy – illetékkedvezményt lehet igénybe venni oly módon, hogy a különbözeti vételár után kell fizetni 4%-ot.

Az Önök esetében semmilyen feltétele nem áll fenn a kedvezmények igénybe vétele szempontjából.

Milyen feltételekkel igényelhet adómentességet, aki termőföldet ad el?

Share Button

2013. március 19-én édesanyámtól 1,74 hektár területű, szántó,rét megjelölésű ingatlan került a tulajdonomba ajándékozási szerződéssel.

A szerződésben 200 000 Ft jelképes összeg került feltüntetésre. 2016. májusában a területet eladom 2 300 000 Ft-ért, egy a földforgalmi törvény szerint bejegyzett fiatal földművesnek, aki állattartó telepet is üzemeltet.

Úgy hallottam, hogy ebben az esetben az értékesítésből keletkező jövedelem tekintetében adókedvezmény illet meg. A kérdésem, hogy mennyi adóra számítsak?

Ha a vevő hivatalos igazolást mellékel az adásvételi szerződéshez, mellyel igazolja az állattartást, mint földműves, akkor az eladó adómentességet igényelhet a NAV-tól.

Adóköteles-e örökség tárgyát képező autó eladása?

Share Button

Apukám halála után örököltünk egy autót amely apukám nevén volt, ezt az autót osztályos egyezséggel anyukámra hagytuk. A hagyatéki eljárás után anyukám az autót eladta. Azt szeretném megkérdezni hogy van-e bármiféle adófizetési kötelessége anyukámnak az eladás után?

Örökség tárgyát képező autó eladása nem adóköteles.

Ajándékba kapott lakás eladása után hogyan kell az SZJA-t megfizetni?

Share Button

Feleségem tavaly ajándékba kapott édesapjától egy budapesti lakást. Ezt, illetve a mi 11 éve vásárolt lakásunkat eladtuk és vettünk egy másik lakást.

Az SZJA-ba a 11 éve vásárolt és most eladott lakásunkat nem kell feltüntetni, ha nem tévedek? De az ajándékba kapott lakással mi a teendő? Az ajándékozáskor magasabb ár lett feltüntetve, mint az eladási ár lett végül, illetve az eladásért kapott összeg is beforgatásra került az új lakás vásárlására.

A kérdésem tehát az, hogy az adóbevallásba be kell e írnunk (feleségemnek) az ajándékba kapott lakást v. sem, illetve, hogy adót kell-e utána fizetni?

Az ajándékban kapott ingatlan eladása  adóköteles. Lakás esetében 5 év, nem lakóingatlan esetében 15 év az adómentes határidő.

Ha olyan friss az ajándékozás utáni eladás, hogy adókedvezmény nem vehető igénybe a  vételár 25 % -nak kell a 15 %-át  SZJA -ként megfizetni és erről adóbevallást is tenni kell.

Németországban eladott lakás haza utalt vételára után kell-e adózni?

Share Button

Feleségem édestestvérétől örökölt németországi ingatlan után – amit 2016 januárban eladott /hivatalosan/  a bank a vételárat februárban utalja át a számlájára.

Kell-e adót fizetni utána, be kell-e vallani személyi jövedelemadóként /nyugdíjasok vagyunk/ ? Ha kell fizetni adót hogy kell intézni? Feleségem testvére több mint 30 évet dolgozott Németországban de magyar állampolgár maradt végleges tartózkodási engedéllyel.Nem disszidensként, hanem oda ment férjhez. 2014 -ben hunyt el és hagyta örökségül a lakást.

Németországban az eladási szerződés aláírásakor a Közjegyző úgy nyilatkozott ,hogy ott nem kell adót fizetni , viszont nem tudta,hogy Magyarországon milyen törvények vannak.

Magyarország Németországgal kötött kettős adóztatást elkerülő egyezménye alapján külföldön örökölt ingatlan tulajdoni jogának megszerzése Magyarországon nem öröklési illetékköteles.

A német jog alapján kell az ügyet megítélni. Ha a német közjegyző úgy nyilatkozott ,hogy ott nem kell adót fizetni, akkor az örökléssel való tulajdonszerzés mindkét országban illetékmentes.

Van-e adófizetési kötelezettség Szlovákiában eladott termőföld haza utalása esetén?

Share Button

Hosszú idő után derült ki, hogy Szlovákiában, az 1946-ban áttelepített és 1961-ben elhunyt nagyapám után termőföldet örököltem. A hagyatéki eljárást a szlovák hatóságok lefolytatták, mely után a földet el kívánom adni. A vételár ott illetékmentes.

Kérdésem az, hogy a hazautalt összeg után itthon van-e adó ill. illetékfizetési kötelezettségem ? Amennyiben nincs, szükséges bejelentenem a NAV felé ?

Pozsonyban, 1994. augusztus 5-én íródott alá az  1996. évi C. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén.

Minden országban – amelyekben Magyarország ilyen egyezményt aláírt – a már leadózott jogügyletek után nem kell Magyarországon ismételten adózni. Így ha Szlovákiában Ön illetékmentességet élvezett  a szerzéskor és adómentességet élvez az eladáskor, Önnek semmilyen adó és illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik Magyarországon, de ideértve azt is, hogy nem kell a NAV felé sem bejelentést tennie.

Van-e adófizetési kötelezettsége a haszonélvezőnek ingatlaneladást követően?

Share Button

2004-ben vásároltak a gyerekeim egy lakást, amely 2015 májusában értékesítésre került. Nekem holtig tartó haszonélvezeti jogom volt bejegyezve. A lakás eladásából származó bevétel után  nekem kell-e adót fizetnem?

Ez az összeg  678.000 Ft volt, mely saját lakossági számlámra lett utalva.  A szerződésben szerepel, hogy a fennmaradó összeg a haszonélvezőt illeti meg.

Ha az eladott ingatlan tulajdoni joga és haszonélvezeti joga külön-külön beárazva kerül eladásra, akkor a tulajdonost, mint állageladót megilleti a haszonélvezeti értékkel csökkentett vételár, míg a haszonélvezőt az Illetéktörvény 72 § szerint számított haszonélvezeti jog ellenértéke.

Adózási szempontból – mivel mindkettő lakóingatlanra vonatkozik – nincs különbség, azaz ha a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog szerzésétől számított 5 év eltelt az eladásig nem kell SZJA-t fizetni, és akkor sem kell. Vagyonszerzési illetéket mindig a vevő fizet.

 

1 / 2 oldal12