35 év alattiak illetékkedvezménye címkével jelölt bejegyzések

Vissza kell-e fizetni a 35 év alattiaknak járó kedvezményt, ha a lakás eladásra kerül?

Share Button

Igénybe vettem a 35. év alatti első lakásra vonatkozó 50%-os illetékkedvezményt 4 éve vásárolt ingatlanomnál.

Ha most eladom a lakásom, akkor elvész -e a kedvezmény és ki kell fizetnem a teljes illetékösszeget?

Az első lakás illetékkedvezménye egy alkalommal – az első lakás vásárlásánál – vehető igénybe. Ha eladja a Vevő ezen ingatlanát az illetékkedvezményt visszafizetnie nem kell, viszont jövedelemadót fizet az öt éven belüli eladásnál, ha többért adja el, mint amennyiért vásárolta az ingatlant.

Milyen illetékre számíthat a 35 év alatti első lakásvásárló és 70 éves haszonélvező?

Share Button

Unokám 2016 év októberében vásárolt 7.800.000ft ért tehermentes lakást. Az adásvétel szerződés során feleségemet és engem a lakás haszonélvezőjének jelölt meg. Mindketten 70 évesek vagyunk. Unokámnak ez az első lakása.

Kérdésem: milyen mértékű vagyonátruházási, illetve ajándékozási illeték megfizetési kötelezettségre számíthatunk?

Haszonélvezet alapítása mellett történő adásvételi szerződés esetén a haszonélvező és a tulajdonos vevő együttesen fizeti a 4% vagyonszerzési illetéket.

A 65 éven felüli életkorú haszonélvező esetén az illetéktörvény 72. §-a alapján számolja ki  a NAV – külön külön – a haszonélvezők javára és a tulajdonos által fizetendő vagyonszerzési illeték mértékét, amely nem lehet több bruttó értékben, mint a vételár 4%-a ( általában fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték mértéke).

A 35 év alatti első lakást szerző kérelmére 50% illetékkedvezményben részesülhet.

Mikor igényelhető az 50 %-os illetékfizetési kedvezmény?

Share Button

Párommal tavaly vásároltunk egy 27,5M értékű ingatlant, 50-50% tulajdonrészben. Én 33 éves vagyok és ez az első nevemen levő ingatlan, így kaptam részletfizetési kedvezményt. (a párom 35 év felett van, és már második ingatlan). A kérdésem, hogy kérhetem Ön szerint, hogy ne 4%, hanem csak 2% legyen az én részem az illeték kapcsán (550.000ft helyett 275.000ft).

Az 50% illetékkedvezmény igénylésének előfeltétele a 35 év alatti vevők esetében, hogy az ingatlan vételára (teljes) ne haladja meg a 15 M ft-t.

 

21 MFt értékű lakás 35 év alatti vásárlóját megilleti-e illetékkedvezmény?

Share Button

Eljutottam arra a pontra, hogy saját lakást tudnék vásárolni, meg is lenne a kiszemelt ám abban a hitben voltam, hogy Rám is vonatkozik az illetékmentesség valamilyen formája.

Eltérő felvilágosítást kaptam, 29 éves vagyok az ingatlan 21 M Ft lenne, új építésű, friss átadás, első tulajdonosa lennék a lakásnak és első lakásom is lenne egyben.

Vonatkozik rám a 15 millió forintos értékhatárig törvényben lévő illetékmentesség, valóban csak a maradék 6 millió forint után kellene illetéket fizetnem vagy 21 millió után kellene? Jelen esetben nem mindegy mert jókora összegről van szó.

Korábban 8 M Ft értékhatárig volt igénybe vehető az illetékkedvezmény, amely ma 15 M Ft értékű lakásvásárlás esetén áll fenn. Ha ennél magasabb a vásárolt ingatlan értéke a kedvezmény nem vehető igénybe. Fontos tudni, hogy a vevőnek 35 év alattinak kell lenni és nem lehet a tulajdonában, haszonélvezetében ½-ed ingatlan. A kedvezmény alapján a vagyonszerzési illeték mértéke 2%. Ennek megfizetéséhez 12 havi részlet is igényelhető.

Lakóingatlan eladását követő lakásvásárlásnál milyen illetékkedvezménnyel lehet számolni?

Share Button

Volt két lakóingatlanunk: egy lakás és egy ház. Mindkettőt több, mint öt éve vettük (azaz SZJA fizetési kötelezettség nem keletkezik az eladásukon).

A házat pár hónapja eladtuk, ehelyett hamarosan vennénk egy másikat (drágábbat). A lakást pedig (25 és 22 éves) gyerekeinknek szánjuk.

Az új ingatlan megvásárlásakor a fizetendő illeték alapjából ugye levonható a 12 hónapon belül eladott ház eladási ára? Első kérdésem, hogy ez a kedvezmény több eladott lakóingatlanra is érvényesíthető-e, azaz ha veszünk egy új lakást mondjuk 45M forintért, és eladtam két másikat 20 és 24 M-ért, akkor 25M vagy csak 1M forint lesz a kedvezményes illeték alapja?

Azt olvastam, hogy egyenes ági rokonok közötti adásvétel esetén nincs vagyonszerzési illeték. Tehát ha mondjuk eladjuk a gyermekeinknek a fenti lakást, akkor létezhet-e, hogy nekik nem kell utána illetéket fizetniük, és mi levonhatjuk annak az eladási árát is az új lakás vásárlásakor fizetendő illeték alapjából?

Ha a most gyerekek nevére kerül a lakás (ez lesz nekik az első (fél)), azzal később milyen (első lakáshoz jutási vagy ilyesmi) kedvezmények / támogatások igénybevételének a lehetőségétől esnek el?

Egyenes ági rokonnak történő lakóingatlan eladás illetékmentes. 35 év alatt 15 M Ft értékű ingatlan szerzésénél lehet 50% illetékkedvezményt igénybe venni, ha a szerzőnek nincs fél lakóingatlan tulajdona vagy arra vonatkozó haszonélvezeti joga.

Ha Ön 1 éven belül drágább lakóingatlant vásárol a különbözeti érték után szabja ki a NAV a 4% vagyonszerzési illetéket.

Hogyan alakul az illetékfizetési kötelezettség, a 35 év alatti vevő, és a haszonélvező szülő részére?

Share Button

A volt férjemmel el szeretnénk adni a házat, ami az ő nevén van. Abban egyeztünk meg váláskor, hogy a ház értékét megfelezzük, és amit veszünk magunknak, a gyerekek nevére íratjuk, mi pedig a haszonélvezők leszünk.

A kérdésem az, hogy hogy alakul ilyenkor nekem az illetékfizetés/adófizetés? Jobban járok, ha a saját nevemre veszek ezért a pénzért? Mivel nem az én nevemen volt a ház, így nekem ez házeladásból származó jövedelemnek számít?

Jövedelemadót lakóingatlan eladásakor annak kell fizetni, akinek az eladásból származóan jövedelme keletkezik és a lakóingatlan a vásárlásától számított 5 éven belül kerül értékesítésre. Ön tehát ebből az ügyletből fakadóan nem fizet SZJA-t és a férje is csak akkor, ha többért adja el az ingatlant, mint amennyiért 5 éven belül szerezte / szerezték.

Ha gyermekeik nevére vásárolják az új ingatlant, akkor a gyermekeknek lesz illetékfizetési kötelezettségük a haszonélvezőkkel együttesen. A 35. év alatti gyermekek esetében 15 M Ft alatti ingatlan lesz a vétel tárgya első lakásszerzési illetékkedvezményben részesülhetnek, azaz az illeték mértéke 2% lehet, feltéve ha nincs a gyermekek tulajdonában, haszonélvezetében fél lakóingatlan.

Első lakás vásárlásánál milyen kedvezmény vehető igénybe?

Share Button

45 éves lányom egy 19 éves gyermekkel /elvált/ első lakását szeretné megvásárolni. Kaphat-e valamilyen támogatást, kedvezményt. Semmi ingatlan autó stb. nincs tulajdonában. Panel 40 m2 körüli lakást szeretne kb. 5 m forintig

15 M Ft alatti lakás 35 év alatti vevője 50% illetékkedvezményre jogosult – ha első lakást szerző. Ha a 19 éves gyermek lenne a vevő és az édesanyja a haszonélvező, akkor a haszonélvezeti joggal csökkentett tulajdoni jog értéke után csak 2% vagyonszerzési illetéket fizetne a gyermek.

Mikor jár a 35 év alattiakat megillető illetékkedvezény?

Share Button

35 év alatti vagyok – egy lakásban tulajdont 1/4 ajándékozással szereztem (16.01.04), melyet eladtunk(16.10.15).

Most a férjemmel közösen vásároltunk egyet – adásvétel – 1/2 – 1/2 arányban (17.01.07). Ő 35 év feletti és második lakás tulajdonosa (első lakását adásvétel jogcímen szerezte 20 éve- gyermekként – édesanyja vette, anno a nagymama haszonélvezetével ‘elhunyt’)

Jár az adókedvezmény? ÉS a részletfizetés esetleg mindkettőnknek?

15 M Ft alatti ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad vétele esetén kérhető a vagyonszerzési illeték megfizetésénél az 50% kedvezmény,  de csak annak a személynek, akinek részéről a szerzéskor nincs 1 / 2-ed ingatlan tulajdoni hányadnál több részesedése vagy arra vonatkozó haszonélvezeti jog bejegyzése az ingatlan nyilvántartásban és nem múlt el 35 éves.

Fontos tudni, hogy a szerzéskor fennálló vagyoni helyzet a lényeges és nem lényeges, hogy előtte milyen jogügyletekkel bírt a vagyonszerző.

 

35 év alatti első lakásvásárló fizet-e ingatlanszerzési illetéket?

Share Button

33 éves vagyok, és édesanyámnak szeretnék vásárolni 1 ingatlant, ami 8 millió Ft lenne. Első ingatlanvásárlás, és az én nevemen lenne a lakás, csak édesanyám lenne a haszonélvező.

Az lenne a kérdésem, hogy én igénybe vehetem a 35 év alattiaknak járó illetékkedvezményt? Anyukámnak is kell valamilyen illetéket fizetni?

A 35 év alattiaknak járó illetékkedvezményt az veheti igénybe, aki maximum 15 M Ft-ért vásárol lakóingatlant és nincs a tulajdonában vagy haszonélvezetében korábban szerzett 1 / 2-ed lakóingatlan tulajdoni illetőség.

Édesanya haszonélvezeti joga alapítása után édesanya terhére 4% vagyonszerzési illetéket szab ki a NAV az illetéktörvény 72.§-a szerint számolva. A haszonélvezet értékével csökkentett vételár után Ön – ha a kedvezményt igényli – 2% vagyonszerzési illetéket fog fizetni.

Külföldi lakás eladása után egy éven belül vásárolt belföldi lakás esetén igénybe vehető -e illetékkedvezmény?

Share Button

Ha Európai Uniós lakásomat eladom és ahelyett egy éven belül magyar ingatlant vásárolok, kell-e a lakás után Magyarországon illetéket fizetnem? A magyar lakás ára várhatóan kisebb lesz az uniós ingatlanénál.

A visszterhes vagyonátruházási illetékekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a belföldi ingatlan, illetve az e vagyontárgyakhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok tekintetében kell alkalmazni.

Így jogosult  pl. a külföldi magánszemély vevő a 35 év alattiak 50 % mértékű  illeték- kedvezményére. A külföldi ingatlaneladás  illetékkedvezménybe  beszámítására nincs jogi lehetőség,mivel az nem belföldi ingatlan.

1 / 4 oldal1234