vételár címkével jelölt bejegyzések

Szántó eladásánál mikor kaphatja meg az eladó a vételárat?

Share Button

Szántóföld adásvételi szerződést aláírtam, jelenleg kifüggesztés alatt van visszavonható e? Én adtam el, semmi pénzt nem kaptam még.

Föld adásvételétől az illetékes megyei földhivatal határozat hozataláig érvényesen elállni nem lehet, a jóváhagyással a szerződés aláírása napjára visszaható hatállyal érvényessé válik és bejegyezendő az illetékes földhivatalnál a tulajdonjog változás.

A vételár általában a szerződés érvényességét követően fizetendő az eladónak.

 

Köteles vagyok-e a felkínált vételárért eladni ingatlanrészemet?

Share Button

Édesanyám megörökölt Budapesten 2002-ben egy osztatlan telken lévő házból 1/24-ed részt.Sajnos ő meghalt 2008-ban, így én örököltem utána ezt a tulajdoni hányadot, de még nem került a nevemre.

Most szeretné a többi tulajdonostárs értékesíteni az ingatlant. De ehhez az is kellene, hogy az örökölt rész a nevemre kerüljön a földhivatal által. Engem abban az árban akarnak kifizetni, mint amennyire az ingatlan fel lett értékelve 2002-ben,5 millió forintért.

A telek nagysága 639 négyzetméter. Elővásárlási jogommal nem szeretnék élni/erről hivatalosan papíron nem nyilatkoztam még/,de ennyi pénzért nem is szeretném eladni.

Mit tudok tenni, ha én nem szeretném eladni a tulajdonrészemet, mert keveslem a felkínált összeget és mit tudnak tenni a többi tulajdonostársak ,ha én nem kívánom értékesíteni a tulajdonrészemet. Engem kötelezhetnek e arra, akár bíróság által, hogy eladjam a tulajdonrészemet?

Esetleg árverésre bocsájthatják e az ingatlant? Egyértelműen itt átverésről lenne szó úgy érzem! Mennyit érhet ennek az ingatlannak a jelenlegi reális piaci értéke?

Ha volt hagyatéki eljárás az ügyben és az 1/24-ed ingatlan abból kimaradt, póthagyatéki eljárást kell indítania, hogy tulajdonosként be legyen jegyezve a neve az ingatlanra. Ha nem volt hagyatéki eljárás akkor azt meg kell indítania. A közös tulajdon értékesítése a tulajdonostársak közös akaratával jön létre. Ebbe beletartozik a vételár közös meghatározása is.

Egyik tulajdonostárs nem mondhatja a másiknak, hogy mennyiért adja el az ingatlanrészét. Ha egyik sem váltja magához a másik tulajdon részét és vita van a vételár meghatározásánál a bíróságtól kérhető a közös tulajdon megszüntetése, mely végső soron árverés útján történik. A befolyt vételár tulajdoni hányadaik arányában illeti a tulajdonostársakat.

Szülő által gyermeknek ajándékozott ingatlan eladása esetén jár-e örökrész a többi testvérnek?

Share Button

Édesanyám egyedül nevelt minket nővéremet és engem egy önkormányzati lakásban. (miattunk,  kiskorúak miatt kapta annak idején) Bátyám időközben hozzánk költözött, s felnőttünk.

Anyukám megvásárolta az önkormányzattól a lakást, de később megtudtuk, hogy a bátyámra íratta, s ő lett a haszonélvező. Tudtunkon kívül (nővérem és én). A kérdés az lenne, hogy eladta a lakást, és anyai részről nincs ilyenkor örökség?

Kötelesrész ajándékozás esetében akkor van, ha 10 év még nem telt el az ajándékozó / örökhagyó halálától. A kérdezett esetben édesanya még él, ezért az ingatlan eladás vételárából Önök nem részesülnek.

Hogyan biztosítható tulajdorész eladásakor a banki hitelből származó vételár megfizetése?

Share Button

4 évvel ezelőtt haza költöztem az édesapám és húgom lakta ingatlanba melyben édesanyám után 4-en örökösök vagyok.

A húgom ki akar vásárolni, viszont mi ez év márciusában átalakítást végeztünk édesapám beleegyezésével. Én kértem a húgom hogy a ráfordítással együtt fizessen ki.

Megteheti-e, hogy aláírat velem egy banki iratot amiben felveszi a jelzálogot és mégsem fizet ki? Illetve le akar mondatni az egész ingatlanról amit én meg is tennék de mi lesz, ha meggondolja magát és nem fizet ki? Az ingatlanban élek, de nem vagyok bejelentve ez okozhat problémát?

Ön, mint az ingatlan 1 / 4-ed osztatlan közös tulajdonosa a tulajdonközösségből csak úgy válhat ki, ha tulajdonostársának ajándékozza vagy eladja a tulajdoni részét. Ha hitelből vásárol a másik tulajdonostárs az okiratot szerkesztő ügyvédtől kérni kell, hogy a bank által folyósítandó hitel az ügyvéd letéti számlájára érkezzen, mely ezt követően Önnek fizetendő ki.

Így Ön biztosan a pénzéhez jut. Lemondani tulajdoni hányadról nem lehet csak azt elajándékozni. Az ajándékozás ingyenes jogi ügylet, mely alapján  Ön ellenértéket nem kap.  A fent írtak esetében az ott lakásnak vagy a bejelentkezésnek nincs relevanciája.

 

Mely esetben vehető igénybe a 35 év alattiak illetékkedvezménye?

Share Button

Ha  még nem volt sosem semmilyen tulajdonom, (ingatlan stb), jogosult vagyok -e illetékkedvezményre? Én ajándékba kaptam az ingatlanom. 30 év alatti vagyok.

35 év alattiak illetékkedvezménye csak adásvétellel szerzett ingatlanra igényelhető, ha az ingatlan vételára nem több 15 millió forintnál.

Köteles vagyok-e elfogadni a vételárat, ha az számomra nem megfelelő?

Share Button

1/4 részben örököltem szülői ingatlant, az öcsém 3/4 részben.
Az ingatlan most eladásra kerül. Kérdésem, hogy köteles vagyok elfogadni a vétel árat , ha az nekem nem megfelelő ?

Meg van az a lehetőség is, hogy az öcsém megegyezett a vevővel, hogy kevesebb összeget írjanak az adás vételi szerződésbe.

Ön a tulajdoni hányadát azon az áron értékesíti, amennyi Önnek megfelelő. A testvér hasonlóképpen cselekedhet. Ha a vevő ezt elfogadja, létre jön az üzlet.

Tudnia kell azonban, hogy bármely tulajdonos társ kérheti  a bíróságtól a közös tulajdon megszüntetését. Ebben az esetben az egyik tulajdonostárs vagy megváltja a másik tulajdonát, vagy a közös tulajdon végső soron árverés útján lesz megszüntetve, és a befolyó vételár lesz felosztva a tulajdonostársak között tulajdoni hányaduk arányában.

Mi szükséges szőlőterület megvásárlásához, hogyan zajlik a folyamat?

Share Button

Tokaj-Hegyalján szeretnék vásárolni szőlőterületet. A kiválasztott terület kb. 3200 m2, melynek az irányára 900 e Ft.

Az adásvétel lebonyolításához milyen iratok/nyomtatványok szükségesek (hány példányban), mi az átíratás menete és ennek a költségvonzata, díja.

Általános tájékoztatást szeretnék kérni a vásárlástól a tulajdonba vételig a szükséges és keletkező dokumentumok megjelölésével, letölthetőségével.

Biztonsági papíron és normál papíron kell ügyvédnek az adásvételi szerződést elkészíteni, melyből egy biztonsági és három nem biztonsági példányt az illetékes helyi jegyzőnek kell megküldenie 8 napon belül kifüggesztésre.

60 napig a földműves elővásárlási jog jogosultak és ha van tulajdonostárs, akkor a tulajdonos társaknak joguk van az ingatlant a szerződésben foglalt vételáron megvásárolni. Ezt a nyilatkozatukat személyesen kell a jegyzőnél megtenniük.

Ha elővásárlás nem történik, a jegyző az illetékes megyei földhivatalhoz küldi meg a szerződéseket. 90 napja van a  megyei földhivatalnak, hogy jóvá hagyja az adásvételt, vagy azt elutasítsa.

A jóváhagyást záradék formájában vezeti rá a  szerződésre, és egy biztonsági és egy  nem biztonsági papíron készült adásvételt visszaküld az okiratot szerkesztő ügyvédnek.

Az ügyvéd ezt követően érkezteti a szerződéseket a földhivatalnál. A  hivatal 30 napon belül bejegyzi a vevő tulajdoni jogát. A szerződéshez személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya szükséges a felek részéről.

A szerződésben a vételárat meg kell jelölni, és rendelkezni kell, hogy az mikor lesz eladónak megfizetve.

Javaslom, hogy az ingatlan birtokba adására csak a vevő tulajdoni joga bejegyzését követően kerüljön sor, és ezzel egyidejűleg történjék a vételár megfizetése is.

Javaslom továbbá, hogy a vételár ez idő alatt  ügyvédi letétbe legyen

A költségekről: 6250 Ft tulajdoni lap, 6600 Ft földhivatali bejegyzési illeték, a vételár 4 %a vagyonszerzési illeték, és az ügyvédi költség, mely szabad megállapodás tárgya.