Vissza az előző oldalra

Adózás

Állampapír öröklése illetékköteles-e?

Share Button

Azt szeretném kérdezni, hogy állampapír öröklése nem egyenes ági rokontól illeték köteles – e, illetve a készpénz öröklése ugyanettől a személytől illeték köteles -e?

Nem lakóingatlan öröklése, azaz állampapír, vagy készpénz öröklése 18 % öröklési illeték alá esik, ha az örökös nem egyenes ági hozzátartozója az örökhagyónak.

Milyen költségekre számíthatok örökösként?

Share Button

Hagyatéki eljárásban pénzt (kincstári takarékjegy, takarékszövetkezeti kamatjegy, banki számla )örököltem. A közjegyzői eljárás illetékét kifizettem, van-e adó (Szja) kötelezettségem és ha igen mennyi százalék?

Olyan örökös, akik nem közeli hozzátartozók öröklési illetéket fizetnek. A közeli hozzátartozók illetékmentesen örökölnek. Sem a közeli hozzátartozóknak , sem egyéb örökösöknek SZJA fizetési kötelezettsége – az öröklés miatt – nem keletkezik .

Ha az öröklés tárgya ingatlan és az örökös azt továbbértékesíti – többért, mint amennyiért örökölte – akkor kell csak SZJA-t fizetnie a pozitív különbözet után, feltéve, hogy az örökléstől számított öt év nem telt el.

Nem egyenes ági hozzátartozó öröklése esetén milyen illetékvonzattal kell számolni?

Share Button

Nem egyenes ági rokonom minden vagyonát közjegyző által hitelesítve, végrendelkezésében rám hagyta. Ez lakóingatlan, gépkocsi, készpénz.

A készpénz bankszámlán van, az ő meghatalmazásával én is hozzáférhetek.

Az ő elhalálozásával, a fent említett tételekre milyen illetéket kell majd fizetnem? Vagy esetleg van e olyan másik fajta szerződés, ami kedvezőbb az illetékfizetési szempontból?

Nem egyenes ági rokonok közötti vagyonmozgás minden eseten illetékvonzattal jár.

Csupán a mérték különböző. Általában 4 % a vagyonszerzési illeték mértéke (eltartási szerződés, adásvétel). Ajándékozásnál és öröklésnél a mérték 9 % ha lakóingatlanról van szó és 18% ha nem (gépjármű, készpénz).

Örökölt föld utáni adófizetés

Share Button

3 testvér fél éve örökölt 8,7 Aranykorona értékű földet, melyet még nem mértek ki, nem használják. Eladásra került 3×100000.-Ft.-ért 2013. februárban.

Az adásvétel adó és illetékmentes-e? Sógorom súlyos beteg, még éltében ugyanakkor eladott 600000.-Ft értékű aranykorona értéket. Adóznia kell-e utána?

Személyi jövedelem adót akkor kell fizetni ha az eladott föld értéke azaz a hagyatéki eljárásban megjelölt érték és az adásvételi szerződésben írt vételár között van pozitív különbség. Ha van : az adó mértéke 15 % de csak a különbözet után kell fizetni . Ebből is levonható pl a közjegyző örökölt földre eső díja, az adásvételi okiratszerkesztés ügyvédi díja. 

Kivétel az adózás alól ha a termőföld eladása olyan személy részére történik aki állattenyésztést folytató regisztrációs számmal rendelkező  mezőgazdasági termelő.

Ez esetben Eladó nem fizet személyi jövedelemadó és a vevőt illetékmentesség illeti  meg.

Milyen illetékkel, adóval kell számolnunk egyenes ági öröklés esetén?

Share Button

Egyenes ági örökléssel 2 édes testvéremmel együtt, szerezzük meg édesanyánk lakóingatlanának tulajdonjogát.

Ha jól értelmeztem a jogszabályokat, nincsen egyikünkre nézve sem öröklési illeték. Ez a vagyonszerzési illetéket is magában foglalja? És bejegyzési eljárási díj sem kerül majd felszámításra a földhivatalnál?

Ha ezt az ingatlant szeretnénk eladni, de nem egymás között, hanem egy teljesen független félnek, akkor keletkezik-e személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségünk?

Öröklési illetéket nem kell fizetniük, ez vonatkozik a vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség kérdésére is.

6600 Ft földhivatali eljárási illetéket azonban meg kell fizetniük az ingatlanhagyaték jogerős átadását követően.

Ha értékesítik az örökölt ingatlant, – és többért, mint amennyi a hagyatéki eljárásban szereplő adó-érték bizonyítványban jelölt összeg-, a különbözet 15 %-ának megfelelő SZJA-t kell fizetniük az értékesítést követő év május 20. napjáig.

Amennyiben lakóház az ingatlan,  és az értékesítésig öt év eltelik az öröklést követően –SZJA mentesen adhatják el az örökölt ingatlant, bármennyi is lesz az eladási ár.

Az öröklési illeték mértéke 2013-ban

Share Button

Változott-e az öröklési illeték mértéke 2013-ban?

Igen, kedvező módon változott az öröklési illeték: lakóház esetében 9 %, egyéb ingatlan esetében 18 %-ra változott az öröklési illeték mértéke függetlenül az örökhagyó és az örökösök rokonsági fokától. Kivéve az egyenes ági rokonokat, akik 20 MFt-ig továbbra is illetékmentesen örökölnek.