haszonélvezet értéke címkével jelölt bejegyzések

Hogyan biztosítható a zavartalan lakáshasználat -az együtt lakó élettárs részére-tulajdonos halála esetén.

Share Button

Párommal 10 éve élünk együtt, nem vagyunk bejegyzett élettársi viszonyban, nem is vagyok bejelentve a lakcímre. Az ő lakásában lakunk, ami a saját tulajdona.

Nekem is van saját lakásom, amiben a fiam lakik. Nekünk nincs közös gyerekünk, és a páromnak saját gyermeke sincs. A párom szeretné biztosítani (ha esetleg vele történne valami),hogy továbbra is én lakhassak a lakásban,és a családja ne tudjon kitenni onnan. Rengeteget dolgoztunk a felújításon, mások nem segítettek.

Mit kell tennünk, hogy hivatalosan ott maradhassak, házasságot nem tervezünk. Ha én
haláloznék el előbb, a fiam biztonságban maradna a lakásomban? 

Az Ön halála esetén fia örökli a lakását és így, mint tulajdonost megilleti a lakás élete végéig történő birtoklása, használata, hasznainak szedése.

Élettársa lakására Önök haszonélvezeti jogot alapíthatnak az Ön javára.
Élettársa halála esetén az örökösei az ön haszonélvezeti jogával öröklik meg a lakást, így azt Ön élete végéig használhatja.

A  haszonélvezeti jognak az Itv. 72. §-a szerint számítható ki az értéke, és mint vagyoni értékű jog ajándék után 9% vagyonszerzési illetéket kell fizetnie. Ha a haszonélvezetet
Ön megvásárolná, akkor az illeték 4 % . . Fontos tudni, hogy a haszonélvezeti jog birtoklás szempontjából erősebb a tulajdonjognál.

Mennyi szja-t kell fizetnem haszonélvezeti jogom eladása után?

Share Button

26 éve haszonélvezője vagyok házamnak. Fiam volt a tulajdonos. Nemrégiben elhalálozott, két lány örökölte az ingatlant. Most eladásra kerülne.

Nekem, mint haszonélvezőnek milyen kedvező lehetőségeim vannak az eladással kapcsolatban? Az eladási ár: 6 millió Ft lenne. Hogy kell majd adóznom? A kötelező haszonélvezet értékénél többet, 2 millió Ft-ot kapok majd a vételárból, megegyezés szerint.

Ingatlan tulajdoni joga/ haszonélvezeti joga eladása esetén – ha a szerzéstől számított 5 év már eltelt – sem a tulajdonosnak, sem a haszonélvezőnek nem kell SZJA-t fizetnie függetlenül az eladási ártól.

 

Hogyan számítható ki a haszonélvezeti jog értéke?

Share Button

A házat a férjemmel építettük. A 2 leányunk nevére írattuk,nekünk holtig tartó haszon- élvezetünk van. Férjem 9 éve meghalt, így egyedül én vagyok a holtig tartó haszonélvező.

A házat szeretnénk eladni 50 millió forintért, de én mint haszonélvező a haszonélvezet értékéből nem kapok 1 kis lakást , ezért írtam egy feljegyzést, hogy csak akkor adhatják el, ha kiegészítik 1 kis lakás vételi árára 2 tanú is aláírta. Kérdésem mennyi a haszonélvezeti jogom után járó Ft, az összeg kiegészíthető-e a fent leírt módon?

A haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72. §-a szerint lehet kiszámítani. Az ingatlan eladásakor a tulajdonos és a haszonélvező ettől a számítási módtól közös megegyezéssel eltérhet és a haszonélvező, mint haszonélvezeti jogot eladó számára magasabb vételárat is megjelölhet a vonatkozó okiratban. A számítás általános módja: a vételár osztva 20-szal, szorozva a haszonélvező életkori szorzójával (pl. 65 év felett a szorzó: 4)

 

Mennyi a haszonélvezet értéke?

Share Button

14 éve elhunyt a férjem. Most szeretnénk eladni a családi házat, haszonélvezetem van rajta. Eddig minden javítást, minden csináltatást egyedül végeztem. 3 örökös van. 27.000.000 millió forintért kelne el. Hány százalék jár nekem?

Ha az ingatlant 1 / 1-ben örökölték a gyermekek és az ingatlan egészén van önnek özvegyi joga és elmúlt 65 éves, akkor a haszonélvezet értékét a következőképpen számíthatja ki: eladási ár osztva 20-szal, szorozva 4-gyel. Ha ezen felül is van követelése a gyermekeivel szemben azt javaslom még az adásvételi szerződést megelőzően egyeztesse velük.

Mennyi a haszonélvezet értéke 75 év felett?

Share Button

Hány % illeti meg a 75 év felettieket haszonélvezet megváltása címen az ingatlan eladásakor 10 MFt felett?

Az ingatlan 10 M Ft értékét kell 20-szal osztani és szorozni 4-gyel a haszonélvező életkori szorzójával, ahhoz, hogy a haszonélvezeti jog értékét meg lehessen állapítani. (2 M Ft)

Hogyan kell a Kft. haszonélvezeti jogának értékét kiszámítani?

Share Button

Az ingatlanon egy Kft-nek van 40 éves haszonélvezeti joga. A haszonélvezeti jog értékét ebben az esetben hogyan kell kiszámítani szabályosan?

Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 72. § (2) bekezdése szerint a meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát.

A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.

Eladható-e egy ingatlan haszonélvező beleegyezése nélkül, haszonélvezettel terhelten?

Share Button

A tulajdonomban van egy üzlethelyiség, aminek a haszonélvezői a szüleim. El szeretném adni, ha sikerül eladnom, az eladási ár hány százaléka jár Nekik törvényesen?

Jók az információim, hogy a beleegyezésük/rábólintásuk nélkül is eladhatom az ingatlant? ha jól tudom az ingatlan további haszonélvezői maradnak, csak más személy lesz az ingatlan tulajdonosa.

A haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant a tulajdonosa – haszonélvezeti joggal terhelten – másnak eladhatja. Ebben az esetben a tulajdonjog eladót a teljes vételár megilleti. Természetesen a kialkudott vételár értékcsökkentő eleme a haszonélvezők vagyoni értékű jogának az illetéktörvény 72§-a szerint számított ellenértéke.

Eladó haszonélvezetével terhelt ingatlan eladása esetén mennyi illetéket kell fizetnie a vevőnek?

Share Button

Van egy élettársam, akivel 16 éve együtt élünk.2001-ben vásároltam egy házat, amelyet most szeretnék az ő nevére íratni.

Ezt információim szerint csak eladással tudom gazdaságosan lebonyolítani, de szeretném, a holtig tartó haszonélvezetet megtartani. 78 éves vagyok.

Az ingatlan értéke kb. 20.000.000 Ft. Kérdésem, hogy az illeték összegét tudom-e csökkenteni mivel a haszonélvezettel terhelten a lakás lakottnak minősül? Mekkora összeget lehet levonni az illetékköteles részből?

Végül, kérdezem, hogy a fentiek figyelembe vételével mekkora az a legkisebb összeg, amit illetékként nekem és élettársamnak ki kell fizetnie?

A haszonélvezeti jog értéke egy 20 MFt forgalmi értékű ingatlannál 4 MFt. Ez azt jelenti, hogy ha Ön adásvétellel átruházza a tulajdoni jogát az élettársára, és ezzel egyidejűleg holtig tartó haszonélvezeti jogot alapít saját maga javára, akkor az élettársa által fizetendő illeték mértéke a  16 MFt 4 %-azaz 640.000 Ft.

Önnek, mint eladónak a haszonélvezeti joga után vagyonszerzési illetéket fizetnie nem kell.

Mennyivel csökkenti a haszonélvezet a megvásárolni kívánt ingatlan értékét?

Share Button

Egy adott ingatlan 2*-1/8 szeretném megvásárolni lakottan holtig tartó haszonélvezettel (haszonélvező a 6/8 rész tulajdonos).

Mivel ez a 2/8 rész hagyaték része mennyivel kedvezőbben tudom megvásárolni? Az eredetileg felbecsült érték 8.800.000.-Ft volt a teljes ingatlanra! 

Mennyivel olcsóban lehet ilyenkor megvásárolni az ingatlant?

Haszonélvezettel vásárolt ingatlan  forgalmi értékét a haszonélvezeti jog – mint vagyoni értékű jog – csökkenti. Az Illetéktörvény 72 .§-sa szerinti korszorzók alapján  lehet számolni a csökkentő értéket:

Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének idejére terjed, annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani:

Ha a vagyoni értékű jog jogosultja:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték     10-szerese,

25-50 éves, az egyévi érték                         8-szorosa,

51-65 éves, az egyévi érték                        6-szorosa,

65 évnél idősebb, az egyévi érték           4-szerese;

A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ingatlan forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.

Pl. 20 MFt értékű  ingatlan esetében – ha a haszonélvező  65 évnél idősebb – a haszonélvezeti jog értéke 4 mft míg a tulajdoni jog értéke 16 mft.

Van-e adófizetési kötelezettsége a haszonélvezőnek ingatlaneladást követően?

Share Button

2004-ben vásároltak a gyerekeim egy lakást, amely 2015 májusában értékesítésre került. Nekem holtig tartó haszonélvezeti jogom volt bejegyezve. A lakás eladásából származó bevétel után  nekem kell-e adót fizetnem?

Ez az összeg  678.000 Ft volt, mely saját lakossági számlámra lett utalva.  A szerződésben szerepel, hogy a fennmaradó összeg a haszonélvezőt illeti meg.

Ha az eladott ingatlan tulajdoni joga és haszonélvezeti joga külön-külön beárazva kerül eladásra, akkor a tulajdonost, mint állageladót megilleti a haszonélvezeti értékkel csökkentett vételár, míg a haszonélvezőt az Illetéktörvény 72 § szerint számított haszonélvezeti jog ellenértéke.

Adózási szempontból – mivel mindkettő lakóingatlanra vonatkozik – nincs különbség, azaz ha a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog szerzésétől számított 5 év eltelt az eladásig nem kell SZJA-t fizetni, és akkor sem kell. Vagyonszerzési illetéket mindig a vevő fizet.

 

1 / 2 oldal12