ajándék visszakövetelése címkével jelölt bejegyzések

Ki lehet-e iktatni az ajándékozási szerződésből a visszakövetelhetőséget?

Share Button

Ingatlan ajándékozással kapcsolatban lenne kérdésem: ki lehet iktatni valahogy az ajándékozási szerződésből a visszakövetelhetőséget?

Fölösleges illetékfizetést szeretnénk kikerülni, de csak abban az esetben ha később az ajándék nem kérhető vissza, nem támadható semmilyen formában.

Felháborítónak tartom, hogy ingatlanban, telkekben emberek életének a munkája van benne, és családon belüli szétosztást is ekkora terhek vagy hátulütők mellett lehet csak normálisan papírozni.

Általában alapos indok nélkül  nem lehet ajándékot visszakövetelni. Az ajándékozó visszakövetelési igényét csak peres úton tudja érvényesíteni, melynek során neki kell bizonyítania az alapos indok pl. létfenntartás veszélyeztetettsége, súlyos jogsértés, meghiúsult feltevés valamelyikének fennállását.

Így  például egy mező- és erdőgazdasági földdel megajándékozott személy aki korábban kijelentette, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet kíván folytatni, de utóbb e tevékenységével végleg felhagyott, helye lehet visszakövetelésnek.

A törvény tehát csak  kivételes jelleggel, meghatározott esetekben teszi lehetővé az ajándék visszakövetelését:

-ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.

-ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.

-ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor

Nem földműves apa és fia közötti földajándékozásnak van-e korlátja? Ajándék visszakövetelhető-e

Share Button

Édesapám, aki nem földműves szeretné a saját tulajdonú termőföld-területének egy részét értékesíteni nekem, mint fiának. Jómagam szintén nem vagyok földműves, de mindketten magyar állampolgárok vagyunk. A kérdésem az lenne, hogy mivel nem vagyok földműves, édesapám eladhat -e vagy ajándékozhat-e földterületet nekem, a fiának, melyik megoldás az előnyösebb, és van-e ennek valamilyen korlatja? Ha jól tudom, akkor az ajándékozásnak az a hátulütője, hogy az ajándék bármikor visszakérhető. Igaz ez?

Minden korlátozás nélkül földet ajándékozni/eladni lehet a közeli hozzátartozónak (utolsó ilyen a testvér) kifüggesztés és engedélyezi eljárás nélkül. Az adásvétel után 4% az illeték, míg az ajándékozás illetékmentes. Ebből kiindulva az ajándék a kedvezőbb az Ön számára. Ha az ajándékozási szerződés nem kötött valamely feltételhez, jövőbeni elváráshoz annak visszakövetelése jogilag nehezen kivitelezhető, mert megalapozottsága megkérdőjelezhető.

Mikor megalapozott az ajándék visszakövetelése?

Share Button

Leányomnak ajándékoztam a saját tulajdonú társasházi lakásomat, a haszonélvezet fenntartásával. Férjemmel évek óta helyrehozhatatlanul megromlott a kapcsolatunk, szeretnék különköltözni.

Tervem egy olyan lehetőség teremtése, hogy életem végéig a lakásban maradnék, fizetnék a rezsi költségeimet, majd halálom után a lakás a rólam gondoskodóra maradna.

Leányom, mint új tulajdonos, ebbe nem hajlandó beleegyezni. Felbonthatom-e vele, azaz visszavonhatom-e az ajándékozási szerződést? Az ajándékozás a Földhivatalnál is bejegyzésre került.

Ajándék visszakövetelése általában akkor megalapozott, ha az ajándék valamilyen feltételhez kötött volt és az nem teljesül. A haszonélvezeti jog személyes jog, ezért nem átruházható, azon eltartási jogviszony nem keletkeztethető, így a jelen helyzetben Ön az ingatlan tulajdonával nem rendelkezhet az Önről gondoskodó javára.

 

Megszüntethető-e az ajándékozott haszonélvezet?

Share Button

Volt feleségem haszonélvezeti jogát meglehetne-e szüntetni valamilyen módon és hogyan?

5 évvel ezelőtt vettünk egy lakást édesanyám adott 3mmilliot majd évente 1-1 milliót amit előtörlesztésként befizettünk a hitelbe. Saját önerőnk nem volt csak a törlesztőrészleteket fizettük, azt is úgy, hogy kiadtuk albérletbe és a bérleti díj fedezte a törlesztő részt.

Mikor vásároltuk még minden rendben volt közöttünk és így úgy gondoltuk haszonélvezetet adunk neki ,közben elváltunk,. a tulajdon egy az1egyben az enyém, adásvételi szerződésbe nem rögzítettük feltételt a haszon élvezet fejében.

Hallottam hogy ajándék után nem jár haszonélvezet. Igaz- e ? El lehet indulni ezen az úton, ha édesanyám visszakövetelné az ajándékot?

A haszonélvezetet Ön, mint tulajdonos alapította a feleségével. Ha ez ingyenesen történt, akkor ajándékozásnak minősül. A haszonélvezetet alapító szerződés ha nem tért ki visszavonási feltételre, ez később nem alkalmas az ajándék visszakövetelésére.

A haszonélvezetet ezért közös megegyezés alapján ellenérték fejében, vagy ingyenes lemondással lehet csak megszüntetni. További lehetőség, hogy értékesítik az ingatlant, és a feleség  a haszonélvezet ellenértékét kapja a vételárból. míg Ön a tulajdoni jog ellenértékét.

A haszonélvezetet Ön, mint tulajdonos alapította a feleségével. Ha ez ingyenesen történt, akkor ajándékozásnak minősül. A haszonélvezetet alapító szerződés ha nem tért ki visszavonási feltételre, ez később nem alkalmas az ajándék visszakövetelésére.

A haszonélvezetet ezért közös megegyezés alapján ellenérték fejében, vagy ingyenes lemondással lehet csak megszüntetni. További lehetőség, hogy értékesítik az ingatlant, és a feleség  a haszonélvezet ellenértékét kapja a vételárból, míg Ön a tulajdoni jog ellenértékét.

Visszakövetelhető-e az ajándék?

Share Button

Édesapám a haszon élvező én pedig a tulajdonos.Édes apám kifizette a lakás hitelt ajándékozás céljából,  elkellet költöznünk és most követeli a befizetett hitel árát és arra akar kényszeríteni hogy ajándékozzam át az én részemet az övére vagy fizessem vissza a pénzt.

Ha nem fizetem vissza akkor bírósághoz fog fordulni.4 évig mi fizettük a törlesztőt ami 4 év alatt 1 440 000 ft volt meg 400 000 Ft-ot költöttünk újításokra, és nem szeretnék meg válni az ingatlantól attól függően hogy nem tartózkodunk ott.

Bíróság kényszeríthet-e az átíratásra vagy az összeg kifizetésére? Mi a teendő ilyenkor?

Ajándék visszakövetelése általában téves feltevésen , vagy meghiúsult várakozáson alapulhat. Amennyiben az ajándékozási okirat ilyet tartalmaz, és a valóságban is bekövetkezett Édesapa megalapozottan kérheti vissza az általa adott pénz ajándékot.

Édesapát mint haszonélvezőt az ingatlan birtoklása és használata e joga alapján egyébként is megilleti-kizárólagosan.  Édesapa tulajdoni joga az ingatlanban csak az Ön közreműködésével keletkezhet.

Visszavonható-e a hagyatéki eljárás során tett ajándékozás?

Share Button

Édesapám halála után  a hagyatéki eljárás során egy családi házat- amit én és két testvérem örököltünk- elajándékoztuk. Kérdésem az lenne, hogy amit elajándékoztuk én és a testvéreim, vissza lehetne –e vonni?

A hagyatéki eljárás során tett ajándékozás az öröklésnek azon esete amely a hagyatéki eljárásban szereplő örökösök ez irányú egyezsége alapján jön létre. Az egyezséget az eljáró közjegyző hagyja  jóvá. A határozat ellen a meghozatalától számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek.

Fellebbezés hiányában a határozatot a közjegyző jogerőre emeli. A jogerős határozattal a földhivatal az adott ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzi a megfelelő örökös tulajdoni jogát. A bejegyző határozat ellen is van helye fellebbezésnek.

Ha Önök mindkét fellebbezési lehetőséget elmulasztották, utólag fellebbezésnek helye már nincs. Így az ajándékot visszakövetelni már nem lehet.

 

Visszakérhető-e az ajándék? Felbontható-e a hagyatéki egyezség?

Share Button

Édesapám 9 éve elhunyt, 5-en vagyunk testvérek, az apai rész örökséget, 1 családi ház az édesanyánknak átadtuk. Édesanyánk 5 éve hunyt el. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a húgomnak ajándékozzuk, aki végig velük élt.

Édesanyám járásképtelen volt az utóbbi 4 évben. Ápolót fogadtunk neki közösen. A húgomnak van 20 éve egy élettársa, aki az édesanyánkkal aludt, ápolta, fürdette, etette, éjjel is felkelt hozzá. Őrá nem hagytunk semmit. Most a kapcsolat megromlott közöttük, a húgom az utcára akarja rakni, a fizetését a mai napig a párja az utolsó fillérig lerakja az asztalra. A testvéreknél 2-őnknek nagyon megváltozott az életminősége az elmúlt 5 évben. Nekem a megélhetésem, a lakásom van veszélyben, mivel jelzálog hitelem van, úgy néz ki én maradok fedél nélkül.

Visszakérhetem-e a jogos részem, vagy a másik 2 testvérem, kiknek nem változott az életük, átadhatják-e a részüket a húgom élettársának?

A halálesetet követő ajándékozást az örökösök két módon tehetik: a hagyatéki tárgyaláson ajándékozás vagy visszautasítás jogcímen juttatnak egymásnak vagy a hagyaték átadását követően kötött ajándékozási szerződéssel. Mindkettő az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerül. Az ajándékozási szerződést a felek bármikor közös megegyezéssel felbonthatják és közös megegyezéssel új szerződést köthetnek, de a hagyatéki eljárásban tett egyezséget később nem módosíthatják.

 

Ajándék visszakövetelésének feltételei

Share Button

Édesanyám úgy 16-17 éve pénzt és telket ajándékozott öcsémnek és feleségének, hogy tudjanak építkezni, szoc. pol.-t igénybe venni. Majd édesapámmal közösen építettek is nekik egy házat. A ház 50-50%-ban öcsémé és sógornőmé, anyukámnak haszonélvezeti joga van bejegyezve.

Öcsémék házassága megromlott, mert sógornőm 10 MFt körüli hitelt halmozott fel, (rámehet az egész ház) zömében öcsém tudta nélkül. Édesanyám visszakövetelheti-e az ajándékozott pénz és telek sógornőmre eső részét?

Ajándék csak az általános elévülési időn (5 év) belül követelhető vissza.

Ajándékot csak az alábbi  esetekben  lehet visszakövetelni:

1.   Ha ajándékozó létfenntartása érdekében szükséges, de csak akkor, ha ez nem veszélyezteti a megajándékozott létfenntartását. Fontos tudni, hogy az ajándéknak a visszaköveteléskor kell meglennie.

2.   Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója súlyos jogsértést követ el az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására.

3.   Ha az ajándékozót olyan lényeges körülményre vonatkozó feltevése indította az ajándékozásra, amely később véglegesen meghiúsult, és amely nélkül korábban nem is ajándékozott volna .

Fontos tudni, hogy  a 2.-3.  esetben nem csak az ajándékot, hanem az annak helyébe lépett értéket is lehet követelni.