vagyon címkével jelölt bejegyzések

Ki állapítja meg a Kft. értékét válás esetén?

Share Button

Szeretném megkérdezni, hogy válás során mit mond a jogszabály a házasság ideje alatt alapított a férj tulajdonában lévő vállalkozásról (KFT). Az abból származó vagyon, osztalék stb. sorsáról?

Meg lehet -e ezt az értéket hivatalos úton tudni?

A válóper során kirendelt igazságügyi szakértő által megállapított érték a bírósági ítélet alapja.

Ha Ön ez előtt kíván az értékről meggyőződni, azt magán szakértő útján teheti meg, ha a társasági/könyvelési alapdokumentumokat a szakértő rendelkezésére bocsájtják.

Örököl-e a házastárs a bankszámlán lévő pénzből is?

Share Button

Édesapám meghalt. 3-an voltunk gyerekei külön anyáktól. A kérdésem az, hogy az Édesapám vagyonának (bankszámlán lévő pénz) felét a felesége örökli, a másik feléből valóban jogosult az egy negyed részre?

Ő ezt állítja, és ilyesmit is olvasok ki a törvényből, de volt olyan aki azt mondta, hogy a pénzre nem vonatkozik.

A túlélő házastárs mintha az örökhagyó egyik gyermeke lenne, úgy örököl.

Három gyerek esetén ez azt jelenti, hogy a hagyaték minden részéből megilleti az 1/4. Így a bankszámla pénzből is. Ezen kívül  holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg  az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon.

Indítható-e póthagyatéki eljárás?

Share Button

Nagyapám 2012.03.09-én hunyt el. Ingatlan vagyont vagy vagyontárgyat nem hagyott maga után, viszont nagymamámmal együtt tulajdonosa volt egy tetemes bankszámlának.

Nagymamám még az éven tett a helyi önkormányzatnál egy nyilatkozatot miszerint nincs olyan vagyona az elhunyt nagyapámnak amit hagyatéki eljárás alá kellene vonni ergo hazudott! Most pedig halála esetén az összes számlán lévő vagyonát a testvéremre akarja hagyni.

Egyetlen fiuk volt édesapám akivel emiatt megromlott a viszonya. A kérdésem az volna hogy van e édesapámnak jogorvoslatra lehetősége miszerint a nagyapám halála időpontjában a bankszámlán szereplő összeg apai részét ő örökölheti-e.

Indíthat-e édesapám hagyatéki eljárást amiben zárolnák a bankszámlát amíg pont kerül a hagyatéki eljárás végére?

Póthagyatéki eljárás indítására az örökös jogosult.

Póthagyaték tárgyává csak olyan vagyont lehet tenni, amely egyébként a hagyaték tárgyát képezte volna, de abból kimaradt. Ennek bizonyítása a póthagyatéki eljárást kezdeményező örökös kötelessége.

Mikor kell az új PTK szabályait alkalmazni?

Share Button

Édesapámmal 2013. októberében eltartási szerződést kötöttem.Az ingatlan nevemre történő bejegyzése megtörtént. Édesapám 2014. március 24-én hirtelen meghalt. Van egy testvérem.

Ebben az esetben a régi vagy az új jogszabály az irányadó?

Ő örököl-e, illetve kell-e neki fizetni a köteles részt?

2014.03.15-ét követő halálesetnél az új Ptk. szabályait kell alkalmazni.

Lényeges változás a kötelesrész alapjának számításánál, hogy a tartási szerződéssel elidegenített vagyon esetében a szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyíló öröklés esetén a köteles rész alapjához hozzá kell számítani a vagyon értékének tényleges gondozással, tartással nem fedezett részét. (Ptk. 7:80-7:83. §)