vagyon értékű jog címkével jelölt bejegyzések

Milyen anyagi vonzata van az élettársak közötti haszonélvezet alapításának?

Share Button

Élettársammal 11 éve együtt élünk az Ő saját tulajdonú lakásában. Én özvegyi nyugdíjba részesülök elhunyt házastársam után. Miután még nem töltöttem be az öregségi nyugdíj korhatárt ezért nem kívánunk összeházasodni az özvegyi nyugdíj miatt.

Közjegyző előtt tett nyilatkozat esetén van-e lakatőség arra, hogy amennyiben Ő megy el előbb mint én, továbbiakban is a lakásban maradjak mint haszonélvező mivel páromnak van egy lánya. Vagy milyen okirat elkészítése szükséges ennek a feltételnek a teljesüléséhez?

A haszonélvezet alapítása a tulajdonos és a haszonélvező közös döntése. A döntést ügyvéd vagy közjegyző előtt lehet okiratba foglalni. A haszonélvezeti jog alapítás – mint vagyoni értékű jog alapítás –  illetékköteles a haszonélvező részéről, kivéve, ha a felek közeli hozzátartozók. Az illeték mértékét az illetéktörvény 72. §-a szerint számolja ki a NAV.

Milyen feltételekkel vehető igénybe az eladást követő illetékkedvezmény másik lakás vásárlása esetén?

Share Button

Az idén vettünk fiam részére (aki nincs 35 éves) egy ingatlant 3.950.000,- Ft ért, úgy hogy mi a szülei haszonélvezők vagyunk. A kedvezményes illetéket ki is fizettük, melynek illetékalapja haszonélvezettel csökkentett alap 50%-a volt.

Szeretném kérdezni, hogy ha még az idén eladjuk ezt az ingatlant kb. 5 millió forintért és 2017 januárban 5,1 millióért veszünk neki egy másikat. (Szintén a szülői haszonélvezettel) Mennyi SZJA-t és vagyonszerzési illetéket kell fizetnünk. Kell SZJA-t is fizetni meg vagyonszerzési illetéket is?

Mennyi időnk van megvenni a másik ingatlant, hogy kedvezőbb legyen a fizetési kötelezettség? Az adó értesítőt a NAV automatikusan küldi, vagy nekem kell az SZJA bevallásomban feltüntetni az ingatlan eladást és vételt? 

Az első lakásszerzési kedvezményt egy alkalommal veheti igénybe az arra jogosult. Ha az első ingatlanát eladja és 1 éven belül másik lakóingatlant vásárol, akkor illetékkedvezményt vehet igénybe, ha a vásárolt ingatlan ára több, mint az eladott ingatlané (ha egyenlő vagy kevesebb, nincs adóbevallás).

Az illetékkedvezmény lényege, hogy csak a pozitív értékkülönbözet után kell vagyonszerzési illetéket fizetni. A példából az látszik, hogy mindhárom ügyletből  pozitív értékkülönbözet megállapítható, így az értékkülönbözet után 4% vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség keletkezik. SZJA fizetési kötelezettség is létrejön, hiszen jövedelemmel történnek az eladások, mely jövedelmet 15% mértékű adó terhel, melyet a tárgyévet követő év május 20-ig önbevallással kell bevallani és megfizetni.

Fontos tudni, hogy ha haszonélvezeti jogot szerző a vagyoni értékű joga alapján (illetéktörvény 72. §) fizeti meg a vagyonszerzési illetéket, de a vevő és a haszonélvező által együttesen fizetett illeték nem több (egyenlő) mintha haszonélvezeti jog szerzés nélkül jött volna létre az adásvétel.

 

Örökölnek-e a haszonélvező gyermekei?

Share Button

Élettársammal 5 éve úgy vettünk egy ingatlant, hogy mindketten eladtunk egy-egy lakást, majd banki kölcsönnel az új ingatlanban csak én szereztem tulajdonjogot, élettársam holtig tartó haszonélvezeti jogot szerzett.

Párom halála után az Ő gyermekei esetleg igényt tarthatnak-e a korábbi ingatlan miatt bármire is ?

Ha élettárs haszonélvezeti jog vevő volt,  halálával úgy szűnik meg ezen joga, hogy örökösei  nem követelhetnek Öntől semmit. Ha szerződéses haszonélvezeti jog alapítás történt, ugyanez irányadó.

Vélhetően az élettársi vagyonközösség és az élettársi külön vagyon új ingatlanba fordítását a felek azzal az akarattal tették, -ajándékozás mellett -, hogy így alakítsák jövőbeni élettársi közös vagyonukat.

Mennyi időn belül támadható meg egy szerződés jogalappal?

Share Button

Szeretném megkérdezni, hogy egy  haszonélvezetről  lemondó nyilatkozatot  10 év elteltével meg lehetne-e  támadni, mivel  abban az időben  orvosi papírokkal tudom bizonyítani, hogy  depressziós beteg voltam. Ezen indok alapján meglehet-e támadni, és az eredeti állapotot  visszaállítani !

A  másik kérdésem, hogy ingyen mondtam le a haszonélvezetről, és ez ajándékozásnak minősül-e, amit vissza lehet követelni a tulajdonostól ?

Az általános elévülési idő 5 év, melyet követően a szerződés nem megtámadható jogalappal.

Ajándék visszakövetelésének lehetősége – pl. téves feltevés, meghiúsult várakozás, stb. jogcímen  – általában ügyvéd vagy közjegyző által kötött ajándékozási szerződésnél merülhet fel.

A haszonélvezeti jogról lemondás, annak ingyenes megszüntetése mindig egy konkrét ingatlan adásvételéhez kötődő egyoldalú jognyilatkozat, mely kifejezetten arról szól, hogy a haszonélvezeti jogot a jogosult nem kívánja fenntartani és azzal a lehetőséggel sem él, hogy ezen vagyoni értékű jogát eladás útján értékesítse, ezért az ilyen ajándék visszakövetelése jogilag nem lehetséges.

A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen állapotban tett nyilatkozat megtámadására nyitva álló 5 éves határidőt Ön már elmulasztotta.

Milyen meghatalmazás fogadható el adásvételi szerződésben történő képviselethez?

Share Button

Lányomnak van egy lakása Budapesten, ahol én holtig tartó haszonélvező vagyok. Lányom hosszú ideje külföldön él, és úgy döntött, hogy eladja ezt a lakást.

Szeretné, ha az eladást teljes egészében én intézném, nem tud hazajönni az eladás lebonyolítására. Azt szeretném megtudni, hogy milyen meghatalmazás szükséges a teljes körül lebonyolításhoz.

Elegendő-e, ha a lányom által aláírt meghatalmazást ügyvéd hitelesíti? Ingatlanközvetítő iroda szerint konzulátusi ellenjegyzés szükséges.

Külföldön magyar meghatalmazó, magyar konzul előtt, vagy külföldi közjegyző előtt apostillével, (és ennek OFFI fordításával) írhat alá olyan meghatalmazást, amely Földhivatali ügyintézéshez- tulajdonjog változás átvezetéséhez alkalmas. A meghatalmazott ugyan ezt az okiratot magyar ügyvéd vagy közjegyző előtt írhatja alá érvényesen.

Ezen okirattal Ön a lánya budapesti ingatlana eladását teljes körűen intézheti. Eldöntendő kérés továbbá, hogy az Ön haszonélvezeti joga megszüntetésére ingyenes lemondással vagy ellenérték fejében kerül e sor. Ez utóbbi esetben Ön mint haszonélvező – vagyoni értékű jog eladó – eladói félként szerepel a vonatkozó adásvételi szerződésben.

Eladható-e egy haszonélvezeti joggal terhelt lakás?

Share Button

A kérésem arra irányul, hogy holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelt lakást a haszonélvező tudta és hozzájárulása nélkül törvényesen el lehet-e adni?

Édesanyám, aki a lakás tulajdonosa volt lakásmaffia áldozata lett és az adás-vételi szerződésben nem szerepel, hogy a nagyapám (aki a haszonélvező) hozzájárult volna az eladáshoz.

Egy ilyen szerződést valamilyen alapon meg lehet támadni? Azért lenne fontos erre választ kapnom, mert a nagyapám haszonélvezeti joga miatt lakhattam eddig a lakásban, viszont ő sajnos nemrég elhunyt, és így a tulajdonos rendelkezhet felette, nekem pedig el kell hagynom a lakást. (Ez igen problémás, hiszen még iskolába járok és nincs annyi jövedelmem, hogy fenntartsam magam.)

Ha sikerülne az adás-vételi szerződést bírósággal érvényteleníteni, akkor édesanyám visszakaphatná a lakás tulajdonjogát?

A haszonélvező az adásvételi szerződést nem kell, hogy aláírja abban az esetben, ha a tulajdonos az ingatlant haszonélvezeti joggal terhelten adja el.

A haszonélvező csak abban az esetben szerződő fél, ha ő is eladja a haszonélvezeti jogát, mint vagyon értékű jogot, vagy ingyenesen lemond a haszonélvezetről, azaz megszünteti a haszonélvezeti jogát.

Ha az első eset történt – azaz haszonélvezeti joggal terhelt eladás – akkor a az új tulajdonos a halotti anyakönyvi kivonattal töröltetheti a fennálló haszonélvezeti jogot és tiszta tulajdonként az ingatlant birtokba veheti vagy bérbe adhatja. Bírósági eljárás indítása helyett, próbáljon megegyezni egy kedvezményes bérleti szerződés megkötésére a tulajdonossal.