Vissza az előző oldalra

Haszonélvezet

Kiterjed -e a végrehajtás a haszonélvezeti jogra is?

Share Button

Évekkel ezelőtt, tulajdonostársként kezes voltam , ez miatt végrehajtás alatt vagyok. Nevemen semmilyen vagyon nincs, a végrehajtó rendelkezése alapján vonják a bérem 33%-át. Most holtig tartó haszonélvezeti jogot szereztem egy ingatlanon. A szerződés szerint, e jogot megvásároltam. Kérdésem az, hogy kiterjed-e az ellenem folyó végrehajtás a haszonélvezeti jogomra, elveheti-e azt bárki, és lehet-e bármilyen kára a tulajdonosnak az esetben, ha igen?

A haszonélvezeti jog olyan személyes jog, amely vagyoni értéket képvisel. Mivel Ön vásárolta ezért annak értéke meghatározásánál bizonyára az Itv. 72 §-át vették figyelembe. Mivel nem átruházható jogról van szó, így végrehajtás tárgyát sem képezheti, ezúton 3. személy/Vevő azt meg nem kaphatja, nem gyakorolhatja. Ezért a haszonélvezet nem elvehető, az csak haszonélvező halálával  vagy jogosult lemondásával szüntethető meg

A tulajdonos a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant a teherrel együtt adhatja csak el illetve a tulajdonossal szembeni esetleges végrehajtás  miatti árverésen az árverési vevő csak haszonélvezettel terhelt ingatlant vásárolhat.

Ha Ön ellen folyik a végrehajtás és nem a tulajdonos ellen, akkor a tulajdonost hátrány nem érheti.

Alapítható-e haszonélvezet, egy házban lévő 2/3 tulajdonrészre, saját névre?

Share Button

Alapíthatok e haszonélvezetet, egy házban lévő 2/3 tulajdonrészemre, a saját nevemre?

A tulajdoni jog és haszonélvezeti jog ugyanazon ingatlanra egymást kizáró kategória. Ezért például ha a haszonélvező megvásárol egy ingatlant amelyen haszonélvezeti joga áll fenn, a haszonélvezeti joga a törvény erejénél fogva törlődik az ingatlan nyilvántartásból.

Hogyan biztosítható az élettárs holtig tartó haszonélvezete?

Share Button

Édesanyám együtt él egy férfival x éve. Az illető szeretné ha anyám biztosan és nyugodtan élhetne az ő halála után is abban az ő résztulajdonában levő házban ahol most élnek. Mindketten özvegyek.

Az ingatlan fele a volt felesége után a fiáé elmondása szerint.

Hogyan lehet így ezt megoldani? Milyen lépést lehet az ügyben tenni ,hogy édesanyám élete végéig ott élhessen?

A vonatkozó tulajdoni lap ismeretének hiányában válaszom:

Az élettárs a saját fél tulajdoni illetőségére az élettársa javára (édesanyja javára),  ha holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítana akkor édesanyja haláláig jogosult lenne az ingatlan használatára.

Alapítható-e haszonélvezettel terhelt ingatlanra másik haszonélvezet is?

Share Button

Elvált szülőknek, a két felnőtt korú gyermeke nevén van egy (kb.: 60 millió Ft-ot képviselő) lakóingatlan. Csak az édesapának van haszonélvezete a lakóingatlanon. A kérdésem az lenne, hogy a gyerekek (tulajdonosok) adhatnak-e haszonélvezetet az édesanyjuknak is?

Nincs akadálya, hogy édesanyja haszonélvezeti joga a tulajdonosok által az ingatlanra megalapításra kerüljön.

Fontos tudni azonban, hogy ez a haszonélvezeti jog rangsorban a már meglévő után lesz bejegyezve, ami azt jelenti, hogy édesanya haszonélvezeti joga gyakorlása akkor nyílik meg, ha édesapa elhalálozik.

Feltételezve, hogy édesapa haszonélvezeti joga holtig tartó haszonélvezeti jog. Ha édesapa haszonélvezeti joga határozott idejű, akkor az idő leteltével gyakorolható édesanya haszonélvezeti joga.

 

Mit jelent, ha haszonélvezettel terhelt ingatlan tulajdoni jogát szerzi meg valaki?

Share Button

Édesapám aki 90 éves közölte velem telefonon, hogy a húgomra ráíratta a Balaton parti üdülő lakásának a haszonélvezeti jogát. Szóval apukám a tulajdonos húgom a haszonélvező.

Később apunak lelkiismeret-furdalása lett és azt találta ki, hogy a tulajdonjogot rám íratja. Ez most történt pár napja. Fogalmam sincs mit jelent ez az egész énrám nézve és eléggé furcsának tartom ezt a felállást.

Szeretném tudni mi oka lehet annak, hogy nem íratta az apám a húgomra a tulajdonjogot? Miért választottak ezt a felállást és milyen hátrányos következményei lesznek vagy lehetnek rám nézve.

A vonatkozó tulajdoni lap ismeretének hiányában az Ön által leírtak azt jelenthetik, hogy Ön az ingatlan tulajdoni jogát szerzi meg míg testvére annak haszonélvezeti jogával bír.

Ha Ön tulajdonos lesz az ingatlant mindaddig nem használhatja amíg a húga él. Ön viszont az ingatlant értékesítheti bármikor a húga haszonélvezeti jogával terhelten, ha el akarja adni.

Megjegyzem kevesen vásárolnak haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant, ugyanis ez egy befektetés jellegű  vásárlás.

Fontos tudni, ha ez a felállás bekövetkezik édesapának minden joga megszűnik az ingatlanhoz.

Alapíthat ugyan édesapa saját javára haszonélvezetet, de ez a haszonélvezet csak akkor léphet életbe ha a húga haszonélvezeti joga megszűnik azaz elhalálozik, vagy arról lemond.

A szerződést magyar ügyvédnek vagy közjegyzőnek kell készítenie és Önnek és édesapának is alá kell írnia. Értékben a tulajdonjog többszöröse a haszonélvezeti jognak.

Mi történik a haszonélvezettel, ha árverésen adják el a lakást?

Share Button

A bíróság válásunk során közös tulajdonú budapesti lakásunkat 50-50%-ban osztotta meg volt feleségem és köztem.

A saját részemet (50%) közös – nagykorú – gyermekünknek ajándékoztam, fenntartva részemre a holtig tartó haszonélvezeti jogot a használat érdekében.

A volt feleségem el akarja adni az ingatlant, amit sem az új tulajdonostárs, sem pedig én mint haszonélvező nem akarok.

Az eddigi válaszaiból azt olvasom ki, hogy árverés lesz a vége. Kérdésem arra vonatkozik, hogy amennyiben nem mondok le a haszonélvezeti jogomról az milyen következményekkel jár az árverés során?

Jelenleg egyikünk sem él a lakásban, de egészségügyi okból a későbbiekben szükségem van budapesti lakhatásra.

Ha az árverés tárgyát képező ingatlan vagy annak egy része haszonélvezeti joggal terhelt az árverési vevő e joggal terhelten tudja csak az ingatlant megvásárolni.

 

Eladható-e haszonélvezettel terhelt ház?

Share Button

Édesanyám 2004-es halála után én örököltem a szülői házunk tulajdonjogát 1/1 arányban. A bátyám a nagyanyám házának édesanyánkra eső részét örökölte, illetve ha majd nagyanyánk elhunyt, a teljes ingatlant.Tehát ketten vagyunk testvérek, 1-1 ingatlannal.

A szülői házunkra édesapánk holtig tartó haszonélvezetet örökölt. Ez az ingatlan kb 2010 óta üresen áll. Évente kb 10 napot töltenek benne a bátyámék, mikor külföldről hazajönnek látogatni.

Minden közüzemet én fizetek 2010 óta, de már előtte is többször mikor édesapám nem fizette a közüzemi számlákat és kikapcsolás szélén állt a villany, a víz. A gázt még 2010 előtt kikapcsolták.

A ház állapota folyamatosan romlik. Elmondtam apámnak, hogy el szeretném adni a házat, mert feleslegesen áll, most még többet ér, mint mondjuk 5-10 év múlva.

Először azt mondta igazam van, rendben van. Bátyám hazajött karácsonyra, neki is elmondtam mi a tervem a házzal, de nem akar belemenni, holott nem ő ennek a háznak a tulajdonosa, illetve apánk véleményét is megváltoztatta, aki azóta hallani sem akar az eladásról.

A kérdésem az lenne, hogy hogy tudnám eladni az ingatlant, hogy a haszonélvezet megszűnjön? Csak peres úton tudom elérni, hogy a haszonélvezetet megszüntessék?

Az Ön tulajdonában lévő, de édesapja haszonélvezeti/özvegyi joggal terhelt ingatlant Ön csak a haszonélvezeti  joggal terhelten tudja értékesíteni.

A vevő részéről a vétel ilyenkor befektetési jellegű beruházás hiszen az ingatlant csak a haszonélvezeti joggal tudja megvásárolni.

E körben tudni kell, hogy a haszonélvezőnek a vonatkozó adásvételi szerződést nem kell aláírnia.

Javaslom azonban, hogy édesapát mindenről tájékoztatva egyezzenek meg abban, hogy édesapa a vevőnek eladja a haszonélvezeti jogát, mely az Illetéktörvény 72. §-a szerinti érték.

Például ha édesapa 65 éves elmúlt és az ingatlan 20 millió forintért kel el, a vételárból 4 millió forint míg Önt 16 millió forint illeti  meg.

Tájékoztatom, hogy a haszonélvezet csak az említett módon vagy ingyenes lemondással szüntethető meg – peres úton nem.

Elcserélhető-e a haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Ha elcserélném kertes házamat, de a lakás felén a testvéremnek haszonélvezeti joga van , akkor átszállna ez a jog az új házra vagy maradna a régi házon?

A haszonélvezeti jog olyan személyes jog amely mindaddig fennmarad amíg a haszonélvező él vagy ezen jogáról le nem mond.

Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant eladni vagy elcserélni – ha a haszonélvező ezen jogát megszüntetni nem akarja – csak úgy lehet, hogy a haszonélvezet fennmaradt. Tehát a vevő haszonélvezeti joggal terhelten tudja az ingatlant megvásárolni vagy a cserélő partner az elcserélt ingatlant tulajdonába venni.

 

Megszüntethető-e a haszonélvezeti jog a haszonélvező tudta nélkül?

Share Button

A párom 1/4 részben tulajdonosa a családi házuknak, a testvéreivel megosztva, édesanyjuknak özvegyi haszonélvezete van az ingatlanon.

Az édesanyjuknak van egy párja, aki erre a címre nincs bejelentve, egyikük sem rendelkezik jövedelemmel( kivétel az özvegyi nyugellátás).

A házzal kapcsolatos minden kiadás a testvéreket terheli. A kérdésem az, hogy megszüntethető-e emiatt (nem látja el a haszonélvezeti kötelezettségeit) a haszonélvezeti jog, ill. az ő párját ki lehet-e “tenni”a házból a haszonélvező engedélye nélkül?

A haszonélvezeti jog személyes jog, mely alapján a haszonélvezőt mindaddig megilleti az ingatlan birtoklása, használata amíg e jogát a haszonélvező eladás vagy ingyenes lemondás útján meg nem szünteti.

A tulajdonos akaratából a haszonélvezeti jog nem szüntethető meg, bármilyen módon is viselkedik a haszonélvező.

Volt házastárs igényt tarthat -e olyan ingatlanra, melynek volt párja csak haszonélvezője, nem tulajdonosa?

Share Button

Jelenlegi párommal tavaly vettünk egy ingatlant ami az én nevemen van viszont ő maradt a haszonélvező. A kérdésem az lenne hogy a volt felesége ráteheti e a kezét az én ingatlanomra?

Az Ön nevére vásárolt ingatlanra, melyre a párja haszonélvezeti joga van bejegyezve annak volt felesére sem a kezét sem a lábát nem teheti be, hiszem a tulajdonjog szentsége Önöket védi.

1 / 15 oldal12345...10...Utolsó »